Drogsan İlaçları › LOSARTIL PLUS 100 mg/25mg 28 film tablet › Kullanma Talimatı

LOSARTIL PLUS 100 mg/25mg 28 film tablet Kullanma Talimatı

Losartan Potasyum + Hidroklortiyazid }

Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Losartan Potasyum ve Hidroklorotiyazid Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

LOSARTİL PLUS100 mg / 25 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

100 mg losartan potasyum ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.

Yardımcı maddeler

:

Mikrokristal selüloz, prejelatinize nişasta, kolloidal anhidr silika, agglomerat laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilmiştir.), magnezyum stearat, polivinil alkol, titanyum dioksit, PEG, talk, D&C Sarı #10 Aluminyum Lak.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LOSARTIL PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. LOSARTIL PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LOSARTIL PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LOSARTIL PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.LOSARTIL PLUS nedir ve ne için kullanılır?

LOSARTİL PLUS, anjiyotensin II reseptör blokörü olan losartan ve bir idrar söktürücü (diüretik) olan hidroklorotiyazid kombinasyonudur. Her bir film tablet, 100 mg losartan potasyum ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.

LOSARTİL PLUS 28 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

Yuvarlak, bombeli ve açık sarı renkte film kaplı tabletlerdir.

LOSARTİL PLUS, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır.

 • • LOSARTİL PLUS, tek başına losartan veya hidroklorotiyazid ile yeterince kan basıncı kontrol altına alınamayan hastalarda sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncının (esansiyel hipertansiyon) düşürülmesinde kullanılır.

 • • LOSARTİL PLUS yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve kalbin sol odacığı kalınlaşmış (sol ventrikül hipertrofisi) olan hastalarda

 • • LOSARTİL PLUS yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve kalbin sol odacığı kalınlaşmış (sol ventrikül hipertrofisi) olan hastalarda inme (felç) riskini azaltmak için kullanılır, ancak bu fayda siyah ırka mensup hastalar için geçerli değildir.


 • 2.LOSARTIL PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LOSARTIL PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • • Losartan, hidroklorotiyazid veya ilacın bileşenindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa),

 • • Sülfonamid türevi ilaçlara (örn. Diğer tiyazidler, ko-trimoksazol gibi bazı antibakteriyel ilaçlar) karşı alerjikseniz (sülfonamid türevi ilaçların neler olduğundan emin değilseniz doktorunuza danışın),

 • • Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğunuz var ise,

 • • Kanınızda tedavi ile düzelmeyen düşük sodyum, yüksek kalsiyum veya düşük potasyum düzeyi var ise,

 • • Gut hastalığınız veya hiperüriseminiz (kanda ürik asit miktarının yükselmesi) var ise,

 • • Gebe iseniz,

 • • Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğunuz var ise,

 • • Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise veya böbrekleriniz idrar üretemiyor ise,

 • • Diyabetiniz ya da böbrek fonksiyonu bozukluğunuz varsa ve tansiyonunuzu düşürmek için aliskiren kullanıyorsanız.

 • LOSARTIL PLUS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • • Daha önce yüzünüzde, dudaklarınızda, boğazınızda ve dilinizde şişme oldu ise,

 • • İdrar söktürücü (diüretik) kullanıyor iseniz,

 • • Tuz kısıtlayıcı bir diyet uyguluyor iseniz,

 • • Şu anda aşırı derecede kusma veya ishaliniz varsa veya yakın zamanda olduysa,

 • • Kalp yetmezliğiniz var ise,

 • • Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (bkz. Bölüm 2 “LOSARTİL PLUS’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ”)

 • • Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz var ise veya yakın zamanda böbrek nakli olduysanız,

 • • Atardamarlarınızda daralma (ateroskleroz), kalbin fonksiyonlarının zayıflamasından ötürü göğüs ağrısı (anjina pektoris) var ise,

 • • Aort veya mitral kapak stenozu (kalbinizdeki kapakların daralması) veya hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kaslarında kalınlaşmaya yol açan bir hastalık) var ise,

 • • Diyabet (şeker hastalığı) var ise,

 • • Gut hastalığınız veya hiperüriseminiz (kanda ürik asit miktarının yükselmesi) var ise,

 • • Alerjik bir durumunuz veya astımınız varsa veya eklemlerinizde ağrı, derinizde döküntü ve ateş yapan sistemik lupus eritamatozus denilen bir hastalığınız var ise,

 • • Sizde yüksek kalsiyum veya düşük potasyum seviyesi mevcutsa veya düşük potasyum diyeti uyguluyor iseniz,

 • • Ameliyat öncesinde veya anestezi almanız gerektiğinde (diş doktorunda dahi) veya paratiroid fonksiyonlarınızı kontrol ettirmek için test yaptıracaksanız lütfen doktorunuza veya ilgili sağlık görevlisine losartan potasyum ve hidroklorotiyazid tabletleri aldığınızı bildiriniz.

 • • Primer hiperaldosteronizm denilen bir hastalığınız (adrenal bezde bir anormallik sonucunda, bu bezde aldosteron hormonu salgısının artması ile ilişkili bir sendromdur) var ise.

 • • Kan basıncınızı düşürmek için aliskiren isimli bir ilacı kullanıyorsanız.

 • • Cilt kanseri geçirdiyseniz veya tedavi sırasında beklenmedik bir cilt lezyonu geçirirseniz. Hidroklorotiyazid ile tedavi, özellikle yüksek dozlarda uzun süreli kullanımı, bazı cilt ve dudak kanseri tiplerinin (melanom dışı cilt kanseri) riskini artırabilir. LOSARTİL PLUS kullanırken cildinizi güneş ve UV ışınlarına maruziyetten koruyun.

 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LOSARTIL PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  LOSARTİL PLUS aç karnına veya besinlerle birlikte alınabilir.

  Bu tabletleri alırken alkol kullanmamanız tavsiye edilmektedir. Alkol ve LOSARTİL PLUS tabletleri birlikte birbirlerinin etkisini artırabilirler.

  Diyetle alınan aşırı miktarda tuz LOSARTİL PLUS tabletlerin etkisi ile karşıt etki gösterebilirler.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz (veya hamile kalmış olma olasılığınız varsa) doktorunuza söylemelisiniz. LOSARTİL PLUS hamilelik döneminde tavsiye edilmez. Hamile iseniz bu ilacı almamanız gerekir çünkü bu evrede kullanıldığında bebeğinize ciddi zararlar verebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız doktorunuza söyleyiniz. LOSARTİL PLUS emziren kadınlara tavsiye edilmez fakat mutlaka emzirmek istiyorsanız doktorunuz sizin için başka bir tedavi seçebilir (özellikle de bebeğiniz yeni doğmuş veya prematüre doğmuş ise).

  Araç ve makina kullanımı

  Bu ilaç ile tedaviye yeni başladığınızda, ilacın sizde nasıl bir etki gösterdiğini anlayana kadar, özel dikkat gerektiren işler yapmamalısınız (örn., otomobil kullanmak veya tehlikeli makinelerle çalışmak).

  LOSARTIL PLUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  LOSARTİL PLUS laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlük olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1mmol (39 mg)’dan daha az potasyum ihtiva eder; yani aslında potasyum içermez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  LOSARTİL PLUS içeriğinde bulunan hidroklorotiyazid gibi idrar söktürücü maddeler diğer ilaçlarla etkileşebilir.

  Doktorunuzun yakın gözetimi olmadan lityum içeren preparatlar LOSARTİL PLUS ile birlikte verilmemelidir.

  Potasyum ilaveleri, potasyum içeren tuz preparatları veya potasyum tutucu ilaçlar, diğer diüretikler, bazı laksatifler (örn. senna ve bisakodil) veya meya kökünde bulunan glisirizin, gut ilaçları (örn. probenesid, sülfinpirazon ve allopurinol), kalp ritim bozukluklarında kullanılan ilaçlar veya kan şekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabetik ilaçlar ve insülin) kullanıyorsanız özel tedbirlerin (kan testleri gibi) alınması uygun olabilir.

  Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza bildirmeniz önemlidir:

 • • Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar,

 • • Steroidler (alerji, iltihap ve organ naklinde kullanılan ilaçlar),

 • • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. amifostin, siklofosfamid, metotreksat),

 • • Ağrı kesiciler

 • • Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. rifampisin)

 • • Organ naklinde kullanılan ilaçlar (örn. siklosporin)

 • • Fungal (mantar) enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar

 • • Artrit ilaçları (eklem iltihabı),

 • • Yüksek kolesterol için kullanılan reçineler (kolestiramin),

 • • Kas gevşeticiler (örn. tubokürarin),

 • • Uyku ilaçları,

 • • Morfin gibi opioid ilaçlar (ağrı kesiciler),

 • • Adrenalin gibi presör aminler ya da bu gruptan diğer ilaçlar,

 • • Oral diyabet ilaçları (şeker hastalığının tedavisinde ağızdan kullanılan ilaçlar) veya insülin,

 • • Epilepsi (sara) ilaçları (örn. barbitüratlar ve karbamazepin)

 • • Duygu durum bozukluklarında kullanılan ilaçlar (antipsikotikler, örn. tioridazin, klorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin, siyamemazin, sülpirid, sültopirid, amisülpirid, tiapirid, pimozid, haloperidol, droperidol)

 • • Diyabetiniz ya da böbrek fonksiyonu bozukluğunuz varsa ve tansiyonunuzu düşürmek için aliskiren kullanıyorsanız, LOSARTİL PLUS kullanmayınız.

 • LOSARTİL PLUS kullanırken size iyotlu kontrast maddesinin uygulanacağı radyografik bir işlem yapılacaksa lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.


  3.LOSARTIL PLUS nasıl kullanılır ?

  • LOSARTİL PLUS’ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Durumunuza ve kullandığınız diğer ilaçlara göre LOSARTİL PLUS'ın uygun dozuna doktorunuz karar verecektir.

 • • Kan basıncı kontrolünüzün düzgün şekilde devam etmesi için LOSARTİL PLUS’ı, doktorunuzun reçetede yazdığı süre boyunca almaya devam etmeniz önemlidir.

 • • 24 saatlik aralık boyunca kan basıncını kontrol etmek için yüksek tansiyonu olan hastaların çoğunda losartan/ hidroklorotiyazid olağan dozu günde 1 tablet LOSARTİL PLUS 50mg losartan / 12.5mg hidroklorotiyazid film tablettir. Bu, günde iki adet LOSARTİL PLUS 50mg losartan / 12.5mg hidroklorotiyazid film tablete artırılabilir veya günde 1 tablet LOSARTİL PLUS 100mg losartan / 25mg hidroklorotiyazid film tablet ile değiştirilebilir. Günlük alınacak en yüksek doz, 2 tablet 50mg losartan / 12.5mg hidroklorotiyazid veya 1 tablet 100mg losartan / 25mg hidroklorotiyazid’dir.

 • Uygulama yolu ve metodu

 • • LOSARTİL PLUS yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

 • • Aç karnına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir.

 • • Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örn., bir bardak su ile).

 • • Kolaylık açısından ve rahatça hatırlamanız için, LOSARTİL PLUS’ı her gün aynı saatte alınız.

 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanım:

  LOSARTİL PLUS genellikle, ileri yaştaki hastalar ve daha genç yetişkin hastaların çoğunda eşit şekilde iyi etki eder ve tolere edilir. Yaşlı hastaların çoğu genç hastalarla aynı dozu kullanmaktadır.

  Özel kullanım durumları

  Karaciğer/Böbrek yetmezliği

  Orta derecede böbrek yetmezliğiniz varsa doz ayarlaması gerekmemektedir. Diyalize giriyorsanız LOSARTİL PLUS önerilmemektedir. Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa LOSARTİL PLUS kullanmayınız.

  Eğer LOSARTİL PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LOSARTIL PLUS kullanırsanız

  LOSARTİL PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı doz, kan basıncında düşüşe, çarpıntıya, düşük nabza, kan bileşiminde değişikliğe ve dehidratasyona neden olabilir.

  LOSARTIL PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

  İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LOSARTIL PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
  Satış Fiyatı 28.14 TL [ 9 Jul 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 28.14 TL [ 2 Jul 2021 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699580090260
  Etkin Madde Losartan Potasyum + Hidroklortiyazid
  ATC Kodu C09DA01
  Birim Miktar 100+25
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 28
  Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Losartan Potasyum ve Hidroklorotiyazid
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  LOSARTIL PLUS 100 mg/25mg 28 film tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  9 Jul 202128.14 TL
  2 Jul 202128.14 TL
  28 Jun 202128.14 TL
  25 Jun 202128.14 TL
  21 Jun 202128.14 TL
  18 Jun 202128.14 TL
  14 Jun 202128.14 TL
  11 Jun 202128.14 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları