Sanofi Aventis İlaçları › LASIX 20 mg/2 ml 5 ampül › KT › Yan Etkileri

LASIX 20 mg/2 ml 5 ampül Yan Etkileri

Furosemid }

Kalp Damar Sistemi > High-Ceiling Diüretik İlaçlar > Furosemid Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | Güncelleme : 30 December  1899

 • Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi, LASİX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, LASİX'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Dolaşım sisteminde şoka neden olabilecek ciddi alerjik reaksiyonlar (anafilaktik şok). Anafilaktik şokun ilk belirtileri kızarma, ürtiker, döküntü gibi deri reaksiyonları, huzursuzluk, baş ağrısı, terleme, bulantı, nefes alma ve yutkunmada güçlük, derinin gri-mavi renk almasını içerir.

  • Derinin aniden kızarması ve yer yer küçük püstüllerle kaplanması (beyaz / sarı iltihaplı sıvı dolu küçük kabarcıklar) (Akut Generalize Ekzantematöz Püstüloz (AGEP)

  • Eozinofili ve sistemik belirtilerin görüldüğü ilaç reaksiyonu (DRESS). DRESS öncelikle grip benzeri belirtiler ve yüzde döküntü ile, sonrasında yüksek ateşle birlikte yaygınlaşan döküntü, kan testlerinde karaciğer enzim seviyelerinde artış ve bir çeşit beyaz kan hücresinde artış (eozinofili) ve lenf düğümlerinde büyüme ile ortaya çıkar.

  • Kaşıntı, kurdeşen, diğer döküntüler, içi sıvı dolu kabarcıklar, genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu,

  • Genellikle kollar ve bacaklarda deride içi su dolu kabarcıklar-büller-ile seyreden bir deri hastalığı,

  • Pul pul dökülme ile seyreden iltihaplı bir tür deri hastalığı (eksfolyatif dermatit),

  • İğne başı şeklinde kırmızı morarmalar (purpura), ışığa duyarlılık

  • Ani aşırı duyarlılık reaksiyonu

  • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens Johnson Sendromu)

  • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)

  • Kan pıhtısı (bacaklarda ağrı, şişlik veya hassasiyet olması)

   Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin, LASİX'e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

   Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

   Bildirilen diğer yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında aşağıda yer almayan herhangi bir yan etki fark ederseniz, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

   Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır: Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

   Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

   Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

   Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

   Çok yaygın

  • Kandaki kimyasalların konsantrasyonlarında değişiklik (elektrolit bozuklukları)

  • Özellikle yaşlılarda kan hacminde azalma (hipovolemi) ve vücuttan su kaybı (dehidratasyon)

  • Kanda kreatinin miktarında ve trigliserid adlı kan yağlarında artış

  • Kan basıncı düşüklüğü (oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü dahil)

   Yaygın

  • Hemokonsantrasyon (kan sıvısının azalmasına bağlı olarak kanın konsantrasyonunda artma)

   değerlerinin yükselmesi,

  • Gut atakları (eklemlerde iltihap ve ağrıya neden olan ürik asit artışı ile karakterize hastalık)

  • Karaciğer yetmezliği olan hastalarda hepatik ensefalopati (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarında bozulma)

  • İdrar miktarında artış

   Yaygın olmayan

  • Kandaki trombosit sayısında azalma (olağan dışı kanama veya morarmalar)

  • Şeker hastalarında dikkat edilmesi gereken şekere karşı duyarlılıkta azalma ve yüksek kan şekeri (hiperglisemi)

  • Kandaki protein miktarında anormal düşüş olan hastalarda, özellikle böbreklerinde ciddi hasar olanlarda işitme bozuklukları ve bazen geri dönüşümsüz sağırlık

  • Bulantı

  • Kaşıntı, döküntü

   Seyrek

  • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (lökopeni)

  • Kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış

  • Uyuşma

  • Baş dönmesi hissi (vertigo)

  • Uyuklama

  • Zihin karışıklığı, kafada basınç hissi

  • Miyopun ilerlemesi, bulanık görme

  • Kan hacminin azalması (hipovolemi) ile beraber görme bozuklukları

  • Kulak çınlaması

  • Kan damarı iltihabı (vaskülit)

  • Kusma, ishal

  • Sistemik lupus eritamatozus adı verilen, vücudun kendi bağışıklık sisteminin vücuda saldırması ile seyreden bir hastalığın yeniden ortaya çıkması veya alevlenmesi

  • Bacak kası krampları, kuvvetsizlik

  • Kronik artrit (eklem iltihabı)

  • Böbrek iltihabı

  • Ateş

   Çok seyrek

  • Agranülositoz (beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma), aplastik anemi (kan hücrelerinin sayısında ciddi azalma), bir tür kansızlık (hemolitik anemi)

  • Akut pankreas iltihabının belirtisi olabilen şiddetli karın veya sırt ağrısı

  • Karaciğer içi bir nedene bağlı olarak safra akışının yavaşlaması veya durması, karaciğer enzimlerinde artış

  • Safra yollarının kapanmasına bağlı sarılık, karaciğerde dolaşım yetmezliği

   Bilinmiyor:

  • Kanda kalsiyum, magnezyum düzeyinde azalma üre artışı, metabolik alkaloz nedeniyle ağız kuruluğu, güçsüzlük, yorgunluk, huzursuzluk, nöbetler, kas zayıflığı veya krampları, düşük kan basıncı, hızlı veya düzensiz kalp atışı

  • Uzun süreli kullanımda Pseudo-Barter Sendromu (kusma, idrar yapamama ve şuur bulanıklığı ile kendini gösterir)

  • İdrarda sodyum, klorür ve üre artışı, idrar yapamama

  • Erken doğan bebeklerde, sıklıkla geri dönüşsüz böbrek hasarına yol açan, böbrekler kalsiyum tuzlarının birikmesi ve/veya böbrek taşı oluşumu

  • Erken doğan bebeklerde yaşamın ilk haftası içinde uygulanması halinde bir tür kalp-damar hastalığı olan “patent ductus arteriosus”un (kalpten çıkan iki büyük atardamarın arasındaki açıklığın doğumdan sonra kapanmayıp açık kalması durumu) devam etme riskinde artış

  • Baş dönmesi, bayılma vebilinçkaybı,başağrısı

   yaşlı hastalarda)

  • Çoğu zaman ciddi potasyum yetersizliği durumlarına bağlı olarak, ciddi kas hastalıkları (rabdomiyoliz) vakaları bildirilmiştir (LASİX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ bölümüne bakınız)

  • Enjeksiyon yerinde ağrı

   Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

   Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

   Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem

   taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

   olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; eposta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

 • Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
  Geri Ödeme KoduA04565
  Satış Fiyatı 55.82 TL [ 17 May 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 55.82 TL [ 10 May 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699809754003
  Etkin Madde Furosemid
  ATC Kodu C03CA01
  Birim Miktar 20+2
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 5
  Kalp Damar Sistemi > High-Ceiling Diüretik İlaçlar > Furosemid
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  LASIX 20 mg/2 ml 5 ampül Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  17 May 202455.82 TL
  10 May 202455.82 TL
  3 May 202455.82 TL
  26 Apr 202455.82 TL
  22 Apr 202455.82 TL
  15 Apr 202455.82 TL
  5 Apr 202455.82 TL
  1 Apr 202455.82 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları