Sanofi Aventis İlaçları › LASIX 20 mg/2 ml 5 ampül › KT › Kullanmadan Önce

LASIX 20 mg/2 ml 5 ampül Kullanmadan Önce

Furosemid }

Kalp Damar Sistemi > High-Ceiling Diüretik İlaçlar > Furosemid Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | Güncelleme : 30 December  1899

 • LASİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler LASİX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

  • İlacın içerdiği etkin madde olan furosemide veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa

  • Sülfonamid grubu antibiyotiklere ve şeker hastalığı tedavisinde kullanılan sülfonilüre grubu ilaçlara karşı alerjiniz varsa

  • Aşırı sıvı kaybettiyseniz (kusma, ishal veya aşırı terleme yoluyla)

  • Vücut sıvılarınızın (kan dahil) hacminde aşırı azalmaya yol açan bir bozukluğunuz varsa

  • Vücutta idrar üretilememesine yol açan böbrek yetersizliğiniz varsa ve bu durum LASİX kullanılmasına cevap vermiyorsa

  • Böbrek veya karaciğer üzerinde zehirleyici etkileri bulunan ilaçlara bağlı gelişen böbrek yetmezliğiniz varsa

  • Ciddi karaciğer yetersizliği sonucu ortaya çıkan karaciğer koması ile ilişkili böbrek yetmezliğiniz varsa

  • Kanınızdaki potasyum düzeyi aşırı derecede azalmışsa

  • Kanınızdaki sodyum düzeyi aşırı derecede azalmışsa

  • Karaciğerinizdeki ağır bir hastalık nedeniyle gelişen beyin işlevleri bozukluğuna bağlı olarak sizde komaya benzer bir durum ortaya çıkmışsa

  • Bebeğinizi emziriyorsanız

   LASİX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

  • İdrar çıkışınızda kısmi tıkanma yaratan mesane boşalmasında bozukluk, prostat büyümesi, idrar yollarında daralma gibi bozukluklarınız varsa (LASİX ile yapılan tedavinin özellikle başlangıç evresinde, doktorunuz idrar çıkışından emin olmak için sizi dikkatle takip etmek isteyebilir).

   Doktorunuz aşağıdaki durumlarda sizi yakından düzenli olarak takip etmek isteyecektir.

  • Düşük tansiyon

  • Düşük tansiyonun risk teşkil ettiği hastalıklar: Kalp damarlarında ya da beyni besleyen kan damarlarında belirgin daralma veya tıkanıklık

  • Belirti göstermeyen veya belirgin şeker hastalığı (kan şekeri seviyeniz düzenli olarak takip edilecektir)

  • Gut (damla) hastalığı ve hiperürisemi (kanda ürik asit seviyesinin artması) (kanınızdaki ürik asit düzeyi düzenli olarak takip edilecektir)

   • İdrar yapmakta güçlük çekiyorsanız (örneğin prostat büyümesine, böbrekte tıkanıklığa

   veya böbrekten idrar torbasına giden kanalın daralmasına bağlı olarak)

  • Şiddetli karaciğer hastalığıyla bağıntılı böbrek işlevlerinizde yetersizlik durumu (Hepatorenal sendrom)

  • Kanınızdaki protein düzeyinin düşmesine yol açan bir bozukluğunuz varsa (örneğin, nefrotik sendrom adı verilen ciddi bir böbrek rahatsızlığında bu durum görülebilir; doktorunuz kullanılacak ilaç dozunu dikkatle ayarlayacaktır)

  • Erken doğan bebeklerde kullanılması gerekiyorsa (Böbreklerde taş oluşması veya kireçlenme odaklarının gelişmesi riskine karşı, doktorunuz böbrek işlevlerini yakından takip etmek isteyecektir ve ultrasonografi uygulayacaktır).

  • Lityum tuzları (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır) ile eş zamanlı kullanım (kandaki lityum seviyeleriniz düzenli olarak kontrol edilecektir)

  • Akut porfiri (kan pigmentleri ile ilgili seyrek görülen kalıtsal bir hastalık). İdrar söktürücü ilaçların akut porfiri durumunda kullanımı güvenli olmayabilir, doktorunuz LASİX tedavisi boyunca sizi takip edecektir.

   Nefes alma güçlüğü rahatsızlığı olan (solunum güçlüğü sendromu) erken doğan bebeklerde yaşamlarının ilk haftalarında LASİX tedavisi uygulandığında, bir tür kalp damar hastalığı olan, kalpten çıkan iki büyük atardamarın arasındaki açıklığın doğumdan sonra kapanmayıp açık kalması (patent duktus arteriyozus) riskinde artış olabilir.

   İleri yaştaysanız ve düşük tansiyona neden olabilecek başka ilaçlar kullanıyorsanız ve düşük tansiyon riski oluşturabilecek başka bir rahatsızlığınız varsa, doktorunuzu bilgilendiriniz. LASİX tedaviniz boyunca doktorunuz düşük tansiyona karşı sizi düzenli takip edecektir.

   İdrar yapma bozukluklarınız varsa (örneğin prostat büyümesi), doktorunuz size LASİX'i sadece normal idrar çıkışı sağlanabildiğinde verecektir. Çünkü ani bir idrar akışı, idrar kesesinin (mesane) aşırı genişlemesi ile beraber idrar yapmada zorluğa (üriner retansiyon) neden olabilir.

   LASİX sodyum ve klorürün atılımını, dolayısıyla da su atılımını arttırır. Aynı zamanda diğer elektrolitlerin (özellikle potasyum, kalsiyum ve magnezyum) atılımı da artar. LASİX ile tedavi sırasında yüksek miktarlarda su ve elektrolit atılımına bağlı olarak sıkça su/elektrolit dengesi bozuklukları gözlendiğinden, kanınızdaki belirli maddelerin seviyeleri düzenli olarak kontrol edilecektir.

   Uzun süreli LASİX tedavisi sırasında, özellikle potasyum, sodyum, kalsiyum, bikarbonat, kreatinin, üre ve ürik asit ve aynı zamanda kan şekeri olmak üzere bazı kan testlerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

   Elektrolit bozukluları açısından yüksek risk altındaysanız veya kusma, ishal veya aşırı terleme gibi durumlara bağlı olarak önemli seviyede sıvı kaybı yaşamışsanız, dikkatle takip edilmeniz gerekmektedir. Dolaşımdaki kan hacminde azalma, vücuttaki su eksikliği, belirgin elektrolit bozuklukları veya asit-baz dengesindeki bozukluklar düzeltilmelidir. Böyle bir durumda doktorunuz LASİX tedavinizi geçici olarak durdurabilir.

   Altta yatan başka hastalıklar (örneğin karaciğer sirozu, kalp yetmezliği), eş zamanlı başka tedavilerin uygulanıyor olması ve yiyecekler olası elektrolit bozukluklarının gelişmesinde rol oynayabilir.

   Artan idrar çıkışına bağlı kilo kaybı, idrar çıkışı miktarına bakılmaksızın, günde 1 kg'dan fazla olmamalıdır.

   Nefrotik sendromunuz varsa (bir böbrek hastalığı) yan etkilerin görülme riskinde artış olabileceğinden doktorunuz kullanacağınız ilaç dozunu dikkatlice ayarlayacaktır.

   Kullanıma hazır çözeltinin asitlik derecesi hafif alkali ile nötr arasındadır (pH değeri 7'den düşük değildir). Bu sebeple, asit çözeltileri LASİX ile beraber kullanılmamalıdır, çünkü LASİX'in etkin maddesi çökebilir.

   Non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) adı verilen, iltihap ve ağrı giderici ilaçlar LASİX'in etkisini azaltabilir. Bu ilaçların LASİX ile birlikte kullanımı nefrotoksisite (böbrekler üzerine zararlı etki) riskini arttırabilir.

   Sorbitol (şeker hastalarının kullandığı bir tatlandırıcı) ve LASİX'in eş zamanlı kullanılması dehidratasyon (vücudun susuz kalması) artışına neden olabilir. Sorbitol ishali tetikleyerek daha fazla sıvı kaybına neden olabilir.

   LASİX kullanımı ile fotosensitivite reaksiyonu (ışığa karşı duyarlı olma hali) vakaları bildirilmiştir. Tedaviniz sırasında ışığa karşı duyarlılık gelişirse doktorunuz tedavinizi durdurabilir. Tedaviye yeniden başlamanız gerekli görülürse, doktorunuz vücudunuzda güneşe veya yapay UVA ışığına maruz kalan bölgeler için koruma önerecektir.

   Risperidon (psikiyatrik bazı hastalıkların ve bunamanın tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanım:

   Bunaması olan hastalarda risperidon ile LASİX'in birlikte kullanımı ölüm gibi ciddi yan etkiler ile sonuçlanabilmektedir. Dolayısıyla doktorunuz risperidon ile LASİX'in birlikte kullanılması gereken durumda gerekli kontrolleri yapacak ve birlikte kullanımın sağlayacağı yararın, oluşturabileceği zarara oranına göre tedavi şeklinizi belirleyecektir.

   Sistemik lupus eritamatozus adı verilen vücudun kendi bağışıklık sisteminin vücuda saldırması ile seyreden bir hastalığın yeniden ortaya çıkması veya alevlenmesi olasılığı bulunmaktadır.

   LASİX kullanımı doping testlerinde pozitif sonuçlara neden olabilir. Ayrıca, LASİX'in doping maddesi olarak kullanılması sağlığınız için tehlike oluşturabilir.

   Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışın.

   LASİX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

   LASİX ampul, damar içine veya kas içine zerk edilerek (enjeksiyon yoluyla) kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve içecek ile etkileşimi beklenmemektedir.

   Hamilelik

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   LASİX'in etkin maddesi furosemid plasentayı geçtiğinden, zorlayıcı tıbbi nedenler olmadığı takdirde, hamilelik sırasında LASİX'i kullanmamanız gerekir. Bu yüzden tedaviye başlanmadan önce hamilelikdurumudeğerlendirilmelidir.

   LASİX'in de dahil olduğu idrar söktürücü ilaçlar, hamilelik sırasında yüksek tansiyon ve sıvı

   tutulumu rahatsızlıklarının rutin tedavisinde uygun değildir, çünkü rahim içi gelişime zarar verebilir. Ancak hamilelikte kalp yetmezliği veya böbrek yetmezliği için LASİX'I kullanmanız gerekli ise doktorunuz sizi ve bebeğinizin gelişimini yakından takip ederek tedavinizi sürdürebilir.

   Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

   Emzirme

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Furosemid anne sütüne geçmektedir, bu nedenle emzirme sırasında LASİX'i kullanmamanız gerekir. LASİX ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği anne sütüne geçen ilaçtan korumak için, süt vermeyi bırakmanız gerekir.

   Araç ve makine kullanımı

   LASİX doğru bir şekilde kullanıldığı zaman bile, araç ve makine kullanımı veya bir koruma olmaksızın çalışabilme becerisini bozacak kadar hareketlerinizi etkileyebilir. Bu durum özellikle tedavinin başlangıcında, dozun arttırılmasında veya başka bir ilaca geçerken ya da ilacı alkol ile birlikte alırken geçerlidir.

   Dolayısıyla araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

   LASİX'in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

   LASİX her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında ‘‘sodyum içermez''.

   Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

   Birlikte kullanılması önerilmeyen ilaçlar:

   • Sakinleştirici ve uyku verici bir madde olan kloral hidrat. Çok nadir vakalarda LASİX kullanımından sonraki 24 saat içerisinde kloral hidrat alınması, sıcaklık, terleme, huzursuzluk, bulantı hissi, ve kan basıncında ve kalp ritminde artış (taşikardi) ile sonuçlanmıştır. Dolayısıyla LASİX'in ve kloral hidratın birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

   • Aminoglikozidler (örneğin kanamisin, gentamisin, tobramisin) ve işitme üzerinde zararlı etkisi olan diğer ilaçlar (ototoksik ilaçlar). LASİX ile aynı zamanda kullanıldıklarında bu ilaçların etkisi artabilir. İşitme bozukluğu geri dönüşsüz olabilir. Dolayısıyla LASİX ile bu ilaçların birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

    Birlikte kullanımı sırasında önlem alınması gereken ilaçlar:

   • Sisplatin (kanser tedavisinde kullanılır). LASİX ile birlikte kullanımı işitme bozukluğuna neden olabilir. Ayrıca sisplatinin böbrekler üzerindeki zararlı etkisini (nefrotoksisite) de arttırabileceğinden LASİX ile birlikte kullanımında çok dikkatli olunmalıdır.

   • Lityum (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır). LASİX ile birlikte kullanımı lityumun kalp üzerindeki zararlı etkisini (kardiyotoksisite) ve sinirler üzerindeki zararlı etkisini (nörotoksisite) arttırabilir. Bu iki ilacı birlikte kullanan hastaların kandaki lityum seviyeleri yakından takipedilmelidir.

    diğer ilaçlar. Bu ilaçlar LASİX ile aynı zamanda kullanılırsa tansiyon çok daha fazla düşebilir. Özellikle ACE inhibitörleri veya anjiyotensin II reseptör antagonisti (kalp- damar hastalıkları tedavisinde kullanılır) ilk defa kullanıldığında veya bu ilaçlar daha yüksek bir dozda uygulandığında olmak üzere, tansiyonda şoka neden olan ciddi düşüş, veböbrek fonksiyonunda bozulma (nadir vakalarda akut böbrek yetmezliği) gözlenmiştir. Bu sebeple, mümkün olduğu durumlarda LASİX tedavisi geçici olarak durdurulmalı veya en azından bir ACE inhibitörü veya anjiyotensin II reseptör antagonisti ile tedaviye başlamadan veya doz artımından önce LASİX dozu üç gün için azaltılmalıdır.

   • Risperidon (psikiyatrik hastalıklar ve bunama tedavisinde kullanılır)

    Birlikte kullanımı sırasında dikkatli olunması gereken ilaçlar:

    • Aspirin dahil non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (ağrı kesici ve iltihap giderici). Bu ilaçlar LASİX'in etkisini azaltabilir. LASİX tedavisi dolaşımdaki hacimde azalmaya veya vücut sıvısında eksikliğe neden olursa bu ilaçlarla birlikte kullanımı akut böbrek yetmezliğine sebep olabilir.

    • Fenitoin (sara hastalığının tedavisinde kullanılır). Bu ilaç LASİX'in etkisini azaltabilir.

    • Kortikosteroidler (iltihaplı ve diğer bazı durumlarda kullanılan kortizonlu ilaçlar), karbenoksolon (ağızdaki yaraları tedavi etmek için kullanılır), laksatifler (kabızlığın önlenmesi ve tedavisinde kullanılır), meyan kökü (mide-bağırsak hastalıklarında kullanılır). Potasyum kaybını arttırarak, potasyum eksikliğine neden olabilirler.

    • Digitalis preparatları (kalp-damar hastalıkları tedavisinde kullanılır)

    • Probenesid (gut-damla- hastalığında kullanılır). LASİX bu ilacın böbrek yoluyla atılımını azaltabilir. Dolayısıyla yüksek dozlu tedavide, ilacın kandaki seviyesi artarak yan etkilerin görülme riskinde artışa neden olabilir.

    • Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır). LASİX bu ilacın böbrek yoluyla atılımını azaltabilir. Dolayısıyla yüksek dozlu tedavide, ilacın kandaki seviyesi artarak yan etkilerin görülme riskinde artışa neden olabilir

    • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar. LASİX bu ilaçların etkisini azaltabilir.

    • Kan basıncını arttıran sempatomimetik ilaçlar (adrenalin benzeri ilaçlar, örneğin epinefrin, norepinefrin). LASİX bu ilaçların etkisini azaltabilir.

    • Kürar-tipi kas gevşeticiler. LASİX bu ilaçların etkisini arttırabilir.

    • Teofilin (solunum ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılır). LASİX bu ilacın etkisini arttırabilir.

    • Böbrek üzerinde zararlı etkisi olan ilaçlar (nefrotoksik ilaçlar) (örneğin aminoglikozidler, sefalosporinler, polimiksinler gibi antibiyotikler). LASİX bu ilaçların zararlı etkilerini arttırabilir. LASİX ile aynı zamanda bazı sefalosporinleri yüksek dozda kullanan hastalarda böbrek fonksiyonları bozulabilir.

    • Siklosporin A (organ nakilleri sırasında kullanılır). LASİX neden olduğu kandaki ürik asit seviyelerinin artmasına ve siklosporin ürik asitin üre atılımının bozulmasına neden olur. Bunun sonucunda, guta bağlı olarak artrit riskinde artış olabilir.

   • Böbrek yetmezliği açısından yüksek risk taşıyan hastalarda röntgen tetkiklerinde organların görünürlüğünü arttırmak için kullanılan kontrast maddeler. Kontrast maddelerle tetkik sonrasında, LASİX ile tedavi gören hastalarda, öncesinde sadece damar içi sıvı alan hastalara kıyasla böbrek fonksiyonlarında daha sık oranda bozulma olmuştur.

   • Yüksek dozlarda LASİX ile eş zamanlı olarak tiroid hormonları (örn. levotiroksin) kullanılması tiroid hormonu seviyelerini etkileyebilir. Bu sebeple, LASİX ile birlikte tiroid hormonu kullanıyorsanız, doktorunuz tiroid hormon seviyelerinizi takip edecektir.

   • Glikozidler (kalp hastalıklarında kullanılır). LASİX tedavisi sırasında potasyum veya magnezyum eksikliği gelişirse, kalp kasının bu ilaçlara hassasiyeti artabilir. Elektrolit dengesizliği olan hastalarda ve LASİX'in belli EKG değişikliklerine (QT aralığının

    uzaması) neden olan ilaçlarla(örneğin, terfe nadin, an tialerjik ilaçlar, ve kalp ritmi

    bozukluklarında kullanılan bazı ilaçlar ( sınıf I ve III antiaritmikler)) birlikte kullanılması

    durumunda, kalp ritmi bozukluklarının (torsades de pointes dahil venrtiküler artimi) oluşma riski daha yüksektir.

   • Karbamazepin (sara hastalığının tedavisinde kullanılır) veya aminoglutetimid (Cushing Sendromu isimli hastalığın tedavisinde kullanılır). LASİX ile eşzamanlı kullanılması hiponatremi (kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi) riskini arttırabilir.

   • Tiyazidler (idrar söktürücü sınıfında yer alan bir ilaç grubu). LASİX ile birlikte kullanıldıklarında idrar çıkışında artış meydana gelir.

   • Metformin (şeker hastalığında kullanılan bir ilaç). Bu ilaç LASİX'in etkisini azaltabilir.

   • Fibrik asit türevleri (kandaki yağı azaltmada kullanılan ilaçlar örneğin, klofibrat ve fenofibrat). Özellikle hipoalbuminemi durumunda (kandaki albüminde düşüş) LASİX ile birlikte kullanılmaları durumunda, her iki ilacın da kandaki seviyeleri yükselebilir. Kan seviyeleri takip edilmelidir.

   Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
  Geri Ödeme KoduA04565
  Satış Fiyatı 55.82 TL [ 14 Jun 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 55.82 TL [ 31 May 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699809754003
  Etkin Madde Furosemid
  ATC Kodu C03CA01
  Birim Miktar 20+2
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 5
  Kalp Damar Sistemi > High-Ceiling Diüretik İlaçlar > Furosemid
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  LASIX 20 mg/2 ml 5 ampül Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  14 Jun 202455.82 TL
  31 May 202455.82 TL
  24 May 202455.82 TL
  17 May 202455.82 TL
  10 May 202455.82 TL
  3 May 202455.82 TL
  26 Apr 202455.82 TL
  22 Apr 202455.82 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları