Atabay İlaçları › KLAMER 125 mg 70 ml süspansiyon › KT › Kullanmadan Önce

KLAMER 125 mg 70 ml süspansiyon Kullanmadan Önce

Klaritromisin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Klaritromisin Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. | Güncelleme : 18 November  2011

 • KLAMER'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler KLAMER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

  Eğer;

  • Çocuğunuzun klaritromisine, eritromisin veya azitromisin gibi diğer makrolid antibiyotiklere veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine alerjisi varsa (bölüm 6'da listelenmiştir).

  • Çocuğunuz ergot alkaloid tabletleri (örn. ergotamin veya dihidroergotamin) adı verilen ilaçlar alıyorsa veya migren için ergotamin inhalerleri kullanıyorsa.

  • Çocuğunuz terfenadin veya astemizol (yaygın olarak saman nezlesi veya alerjiler için alınır) veya sisaprid veya domperidon (mide rahatsızlıkları için) veya pimozid (zihinsel sağlık sorunları için) adlı ilaçlar alıyorsa, bu ilaçları birleştirmek bazen kalp ritminde ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Alternatif ilaçlar hakkında tavsiye için doktorunuza danışın.

  • Çocuğunuz kalp ritminde ciddi bozukluklara neden olduğu bilinen başka ilaçlar alıyorsa.

  • Çocuğunuz lovastatin veya simvastatin (yaygın olarak statin olarak bilinen, kandaki kolesterol (bir tür yağ) seviyesini düşürmek için kullanılan HMG-CoA redüktaz inhibitörleri) alıyorsa

  • Çocuğunuz oral midazolam (sakinleştirici) alıyorsa.

  • Çocuğunuzun kanında anormal derecede düşük potasyum veya magnezyum varsa (hipokalemi veya hipomagnezemi).

  • Çocuğunuzda böbrek hastalığı ile birlikte ciddi karaciğer hastalığı varsa.

  • Çocuğunuzun veya ailesinden birinin, kalp ritmi bozuklukları (Torsades de Pointes dahil ventriküler kardiyak aritmi) veya “uzun QT sendromu” olarak adlandırılan elektrokardiyogram anormalliği (EKG, kalbin elektriksel kaydı) öyküsü varsa.

  • Çocuğunuz tikagrelor veya ranolazin adı verilen ilaçlar alıyorsa (kalp krizi, göğüs ağrısı veya anjina için).

  • Çocuğunuz kolşisin alıyorsa (genellikle gut için alınır)

  • Çocuğunuz lomitapid içeren bir ilaç alıyorsa.

   Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

   Uyarılar ve önlemler

   Klaritromisin almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşun:

  • Çocuğunuzun kalp sorunları varsa (örn. kalp hastalığı, kalp yetmezliği, alışılmadık derecede yavaş kalp hızı).

  • Çocuğunuzda herhangi bir karaciğer veya böbrek sorunu varsa

  • Çocuğunuzda mantar enfeksiyonları varsa veya bunlara yatkınsa (örn. pamukçuk)

  • Kalp hastalığınız varsa, özellikle bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.

  KLAMER'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

  KLAMER aç ya da tok karına alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  KLAMER çocuklarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

  Klaritromisinin gebelik sırasında kullanımının güvenilirliği saptanmamıştır. Klaritromisin, doğurganlık çağındaki kızlara verilebileceğinden, hamilelik biliniyorsa veya şüpheleniliyorsa bu ilacı vermeden önce doktorunuzla konuşmalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Klaritromisinin emzirme dönemindeki güvenilirliği saptanmamıştır.

  Araç ve makine kullanımı

  KLAMER'in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi hakkında veri bulunmamaktadır. İlaç ile baş dönmesi, vertigo, konfüzyon (sersemlik) ve dezoryantasyon (çevreye uyum zorluğu) ortaya çıkma potansiyeli hastaların araç ya da makine kullanması öncesinde dikkate alınmalıdır.

  KLAMER'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün şeker (sükroz) ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

  Çocuğunuz yukarıdaki “KLAMER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” bölümünde listelenen ilaçlardan herhangi birini alıyorsa Klaritromisin almamalıdır.

  Aşağıdaki ilaçlardan birini çocuğunuz alıyorsa, yakın zamanda aldıysa veya alacaksa, dozu değiştirmeniz gerekebileceğinden ve/veya düzenli testlerin yapılması gerekebileceğinden doktorunuza veya eczacınıza söyleyin:

  • Digoksin, kinidin veya disopiramid (kalp problemleri için)

  • Varfarin veya diğer herhangi bir pıhtılaşma önleyici örn. dabigatran, rivaroxaban, apixaban

   (kanı sulandırmak için kullanılır)

  • Karbamazepin, valproat, fenobarbital veya fenitoin (epilepsi için)

  • Atorvastatin, rosuvastatin (yaygın olarak statin olarak bilinen, kandaki kolesterol (bir tür yağ) seviyesini düşürmek için kullanılan HMG-CoA redüktaz inhibitörleri). Statinler rabdomiyolize (böbrek hasarıyla sonuçlanabilen kas dokusunun parçalanmasına neden olan bir durum) neden olabilir ve miyopati belirtileri (kas ağrısı veya kas zayıflığı) izlenmelidir.

  • Nateglinid, pioglitazon, repaglinid, rosiglitazon veya insülin (kan şekerini düşürmek için kullanılır)

  • Gliklazid veya glimepirid (tip II diyabet tedavisinde kullanılan sülfonilüreler)

  • Teofilin (astım gibi solunum güçlüğü çeken hastalarda kullanılır)

  • Triazolam, alprazolam veya intravenöz veya oromukozal midazolam (yatıştırıcılar)

  • Silostazol (zayıf dolaşım için)

  • Metilprednizolon (bir kortikosteroid)

  • İbrutinib veya vinblastin (kanser tedavisi için)

  • Siklosporin, sirolimus ve takrolimus (bağışıklık baskılayıcılar)

  • Etravirin, efavirenz, nevirapin, ritonavir, zidovudin, atazanavir, sakinavir (HIV tedavisinde kullanılan anti-viral ilaçlar)

  • Rifabutin, rifampisin, rifapentin, flukonazol, itrakonazol (belirli bakteri veya mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır)

  • Tolterodin (aşırı aktif mesane için)

  • Verapamil, amlodipin, diltiazem (yüksek tansiyon için)

  • Sildenafil, vardenafil ve tadalafil (yetişkin erkeklerde iktidarsızlık veya pulmoner arteriyel hipertansiyonda (akciğer kan damarlarında yüksek tansiyon) kullanım için)

  • Sarı Kantaron (depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir ürün)

  • Ketiapin veya diğer antipsikotik ilaçlar

  • Diğer makrolid ilaçları

  • İşitme sistemine zarar verebilecek (ototoksik) ilaçlarla, özellikle aminoglikozitlerle kullanımında dikkatli olunmalıdır.

  • Linkomisin ve klindamisin (lincosamides – bir tür antibiyotik)

  • Hidroksiklorokin veya klorokin (otoimmün hastalıklar için)

  Kızınız (doğurganlık çağındaki) oral kontraseptif haplar alıyorsa ve ishal veya kusma meydana gelirse, kondom kullanmak gibi ekstra kontraseptif önlemler almaları gerekebileceğinden lütfen doktorunuza söyleyiniz.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı  Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.
  HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA10255
  Satış Fiyatı 88.16 TL [ 7 Jun 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 88.16 TL [ 31 May 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699717280168
  Etkin Madde Klaritromisin
  ATC Kodu J01FA09
  Birim Miktar 125+5
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 70
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Klaritromisin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  KLAMER 125 mg 70 ml süspansiyon Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  7 Jun 202488.16 TL
  31 May 202488.16 TL
  24 May 202488.16 TL
  17 May 202488.16 TL
  10 May 202488.16 TL
  3 May 202488.16 TL
  26 Apr 202488.16 TL
  22 Apr 202488.16 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları