Atabay İlaçları › KLAMER 125 mg 70 ml süspansiyon › Kullanma Talimatı

KLAMER 125 mg 70 ml süspansiyon Kullanma Talimatı

Klaritromisin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Klaritromisin Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. | Güncelleme : 18 November  2011

KLAMER 125 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül Ağızdan alınır.

 • Etken Madde

  Her 5 ml süspansiyonda 125 mg klaritromisine eşdeğer 286,10 mg klaritromisin kaplı granül içerir.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Malto dekstrin, potasyum sorbat, kolloidal silikon dioksit, ksanthan gum, fruit punch flavoring, titanyum dioksit, şeker (sükroz).

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. KLAMER nedir ve ne için kullanılır?

  2. KLAMER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. KLAMER nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. KLAMER’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.KLAMER nedir ve ne için kullanılır?

 • -  KLAMER, su ile hazırlandığında, etkin madde olarak 5 ml'de 125 mg klaritromisin içerir.

 • -  KLAMER, 1750 mg klaritromisin içeren granül şeklinde, 70ml’lik işaretli cam şişede, 5 ml’lik şırınga, 5ml’lik kaşık veya 2500 mg klaritromisin içeren granül şeklinde, 100ml’lik işaretli cam şişede, 5 ml’lik şırınga ve 5ml’lik kaşık ile beraber satışa sunulmuştur.

 • -   KLAMER (klaritromisin) makrolid adı verilen bir gruba ait yarı -sentetik bir antibiyotiktir. Klaritromisin, bakterilere karşı etkisini, duyarlı bakterilerde protein sentezine engel olarak gösterir.

 • -  KLAMER çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki  enfeksiyon hastalıklarının

 • tedavisinde kullanılmak içindir:

 • • Farenjit (yutak iltihabı), tonsillit (bademcik iltihabı), akut maksiller sinüzit (sinüs iltihabı) gibi üst solunum yolu enfeksiyonları,

 • • Pnömoni (zatürre), kronik bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonları,

 • • Akut otitis medya (orta kulak iltihabı),

 • • Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu komplike olmayan, çeşitli deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,

 • • Mikobakteri adı verilen özel bir bakteri türünün neden olduğu enfeksiyonlar.

 • -  6 ay-12 yaş arasındaki çocuklarda yürütülen klinik çalışmalar klaritromisin pediatrik

  süspansiyon ile yapılmıştır. Bu nedenle 12 yaşından küçük çocuklar KLAMER kullanmalıdır.


 • 2.KLAMER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KLAMER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • • Çocuğunuz makrolid antibiyotiklere karşı veya KLAMER içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) ise.

 • •  Çocuğunuz şu ilaçlardan herhangi birini kullanmakta ise: astemizol (saman nezlesi ya da

 • alerji için kullanılır), sisaprid (mide hastalığı için kullanılır), pimozid (bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır), terfenadin (saman nezlesi ya da alerji için kullanılır), ergotamin (migren için kullanılır), dihidroergotamin (migren için kullanılır), kolşisin (gut  (damla) hastalığı, ailevi  Akdeniz  humması ve Behçet hastalığının

  tedavisinde kullanılan bir ilaç), lovastatin ya da simvastatin (kolesterol yüksekliği için kullanılır)

 • • Çocuğunuzun QT uzaması (kalp elektrosunda değişim) ya da kalp ritmi bozukluğu öyküsü varsa; (uzun QT sendromu/Torsades de Pointes’e neden olabilir).

 • •  Böbrek bozukluğu ile birlikte şiddetli karaciğer yetmezliği varsa.

 • • Hipokalemi (kanda potasyum düzeyinin düşük olması) ya da kalp aritmisi (çarpıntı) varsa doktorunuza danışınız

 • KLAMER'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • • Çocuğunuz ishal olursa veya önceden bir antibiyotik kullanırken ishal olduysa. Hemen hemen bütün antibakteriyel ilaçların kullanımında kendisini özellikle hafif ile şiddetli ishal ile belli eden bir bağırsak iltihabı (antibiyotiğe bağlı kolit “psödomembranöz kolit”) ortaya çıkabilir.

 • • Çocuğunuzun orta dereceden şiddetli dereceye kadar olan böbrek bozukluğu var ise. Bu durumda doktorunuz dozun azaltılmasına veya doz aralarının açılmasına karar verebilir. Çocuğunuzda şiddetli böbrek yetmezliği varsa dikkatli olunmalıdır.

 • • Çocuğunuzun karaciğerlerinde problem var ise.

 • •  Çocuğunuz kolşisin içeren bir ilaç kullanıyor ise. Özellikle yaşlılarda olmak üzere ve bazıları böbrek yetmezliği olan hastalarda ortaya çıkan kolşisin zehirlenmesi bildirimleri bulunmaktadır.

 • • Çocuğunuzun kas zafiyet belirtileri şiddetlendiyse,

 • • Çocuğunuz uzun süreli klaritromisin kullandıysa, duyarlı olmayan bakteri ve mantar sayısında artışa sebep olabileceğinden süperinfeksiyon meydana geldiği takdirde uygun tedaviye başlanmalıdır.

 • • Klaritromisinin ve oral hipoglisemik ajanların (kan şekerini düzenleyen ilaçlar) ve/veya insülinin eşzamanlı kullanımı, kan şekeri düzeyinde önemli ölçüde azalmaya neden olabilir. Bu gibi durumlarda glikoz seviyesinin dikkatle izlenmesi tavsiye edilir.

 • • Klaritromisin varfarin (kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç) ile birlikte uygulandığında, ciddi bir kanama riski ve pıhtılaşma zamanında önemli artış riski vardır. Eşzamanlı olarak klaritromisin ve antikoagülan (kan sulandırıcı ilaçlar) alındığında, pıhtılaşma zamanları sık sık kontrol edilmelidir.

 • •  Statinler (kolesterol düşürmek için kullanılan ilaçlar grubu), klaritromisinle birlikte kullanıldığında mümkün olan en düşük dozlarda uygulanmalıdır.

 • • Klaritromisinle eşzamanlı olarak triazolam ya da midazolam (sakinleştirici ilaçlar)

 • kullanıldığı durumlarda dikkatli olunmalıdır.

 • • Klaritromisinin QT uzaması (Kalp elektrosunda değişim) riski nedeniyle QT uzaması ve torsades de pointes gibi kalp bozukluklarına eğilimi artışı ile ilişkili tıbbi durumu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

 • • Toplumda kazanılmış zatürre tedavisinde klaritromisin verilmeden önce duyarlılık testi yapılması önemlidir.

 • • Hafif ve orta şiddette deri ve yumuşak doku enfeksiyonları tedavisinde klaritromisin verilmeden önce duyarlılık testi yapılması önemlidir.

 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Uyarılar ve önlemler

  Kalp hastalığınız varsa, özellikle bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.

  KLAMER dahil olmak üzere antibakteriyel ilaçlar ya da diğer adıyla antibiyotikler, sadece bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılmalıdır. Bu ilaçlar, örneğin soğuk algınlığı gibi, virüslerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmezler.

  KLAMER'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  KLAMER aç ya da tok karına alınabilir, ayrıca süt ile de alınabilir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  KLAMER çocuklarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

  Klaritromisinin gebelik sırasında kullanımının güvenilirliği saptanmamıştır. Bu nedenle, KLAMER’in dikkatli biçimde yarar risk değerlendirmesi yapılmadan kullanılması önerilmez.

  Diğer alternatif tedavilerden hiçbirinin uygun olmadığı klinik durumlar hariç, hamilelikte KLAMER kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Klaritromisinin emzirilen bebeklerdeki güvenilirliği saptanmamıştır.

  KLAMER’i kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  KLAMER’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi hakkında veri bulunmamaktadır. İlaç ile vertigo (baş dönmesi), konfüzyon (sersemlik) ve dezoryantasyon (çevreye uyum zorluğu) ortaya çıkma potansiyeli hastaların araç ya da makine kullanması öncesinde dikkate alınmalıdır.

  KLAMER'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  KLAMER’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Bu tıbbi ürün şeker (sükroz) ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan birini çocuğunuz alıyorsa, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:

 • • Aşağıdaki listede bulunan herhangi bir ilacı çocuğunuzda kullanmakta iseniz doktor ya da

 • eczacınıza söyleyiniz, çünkü bu ilaçların kan düzeylerinde artış ve bunun sonucunda etkilerinde aşırılaşma görülebilir: Alfentanil (sakinleştirici grubu ilaç), alprazolam (sakinleştirici grubu ilaç), astemizol (alerjik solunum sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç), bromokriptin (bazı beyin hastalıkları ve diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç), digoksin (kalp hastalıklarında  kullanılan

  bir ilaç),  disopiramid (kalp ritm bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), ergot

  alkaloidleri (sinir sistemi veya genito- üriner sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlar), fenitoin (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç), heksobarbital (sakinleştirici grubu ilaç), karbamazepin (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç), kinidin (kalp rahatsızlıklarında kullanılan bir ilaç), lovastatin (kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan bir ilaç), metilprednizolon (alerji ve romatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç), midazolam (sakinleştirici grubu ilaç), omeprazol (mide ülseri ve reflü hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç), oral antikoagülanlar (kan sulandırıcı ilaçlar, örn. varfarin), pimozid (sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir   ilaç),    rifabutin   (çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  siklosporin (organ nakli reddinin önlenmesinde ve bazı romatizmal veya göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), sildenafil (cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan bir ilaç), silostazol (damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), simvastatin (kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan bir ilaç), sisaprid (sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), sirolimus, takrolimus (organ nakli reddinin önlenmesinde kullanılan ilaçlar), terfenadin (alerjik solunum sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç), teofilin (solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), triazolam (sinir sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç), valproat (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve vinblastin (bazı kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç).

 • •  Rifampisin (bir tür   antibiyotik),    fenitoin,   karbamazepin,   fenobarbital   (epilepsi

 • tedavisinde kullanılan ilaçlar), St John Bitkisi (gıda takviyesi olarak kullanılan bir bitki) klaritromisin metabolizmasını  artırabilir. Bu  durum etkinliğinin azalmasına yol  açan

  subterapötik klaritromisin düzeylerine neden olabilir. Ayrıca, bu ilaçların plazma düzeyinin de

  izlenmesi gerekebilir; klaritromisinin bu ilaçların düzeyini artabilir.

 • • Rifabutin   (mikobakteri   adı verilen mikropların neden   olduğu   enfeksiyonların

 • tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve klaritromisinin eşzamanlı kullanımında, rifabutin serum düzeyi artarken klaritromisin serum düzeyi azalarak üveit riski artışına yol açar.

 • • Klaritromisin, lovastatin ya da simvastatin (kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan bir ilaç) birlikte alındığında, nadiren rabdomiyoliz (iskelet kası yapısının bozulması) bildirilmiştir.

 • •  HIV  (AIDS)  hastalarında klaritromisinin zidovudin (AIDS (HIV enfeksiyonu) tedavisinde

 • kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanımında ise, zidovudinin kan düzeyleri azalabilir; ancak bu durum  klaritromisin  ile  birlikte  zidovudin veya  dideoksinozin verilen çocuk hastalarda

  gözlenmemiştir.

 • •  Klaritromisinin ritonavir (AIDS (HIV enfeksiyonu) tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile

 • birlikte kullanılmasında da  dikkatli olunmalıdır; günde   1 g'dan daha  yüksek

  klaritromisin dozları ritonavir ile birlikte uygulanmamalıdır. Böbrek işlevleri  azalmış

  hastalarda ilaç tedavisi yönünden bir artırıcı olarak ritonavir, atazanavir ve sakinavir gibi diğer HIV (AIDS) ilaçları ile birlikte kullanıldığında benzer doz ayarlamaları düşünülmelidir.

 • • Klaritromisin şu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında, özellikle kalp hastalarında bazıları hayatı tehdit edici olabilen kalp ritmi bozuklukları görülmüştür: Sisaprid (sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), pimozid (sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), terfenadin (alerjik solunum sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç), kinidin (bazı kalp rahatsızlıklarında kullanılan bir ilaç) veya disopiramid (kalp ritm bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç). (bkz. Bölüm 2, KLAMER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler).

 • • Makrolid grubu antibiyotiklerin kalp hastalarında terfenadin ile kullanılmasında da benzer etkiler görülmüştür. Aynı etkiler astemizol ve diğer makrolidlerin birlikte uygulanmasıyla da görülmüştür.

 • • Klaritromisin, ergotamin ya da dihidroergotamin (migren tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında, bazı vakalarda akut ergo toksisitesi denilen bir zehirlenme tablosu ortaya çıkmıştır, bu nedenle birlikte kullanılmamalıdır.

 • • Metabolizma sisteminin kuvvetli uyaranları, örneğin efavirenz, nevirapin, rifampisin, rifabutin ve rifapentin klaritromisinin metabolizmasını hızlandırabilir.

 • •  Klaritromisinin sildenafil, tadalafil veya vardenafil  (fosfodiesteraz   inhibitörleri) (cinsel

 • fonksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte verilmesi artmış maruziyetlerine yol açabilir. Sildenafil, tadalafil ve vardenafil ile birlikte klaritromisin verildiği zaman bu ilaçların dozlarının azaltılması düşünülmelidir

 • • Klaritromisinin atazanavir, itrakonazol, sakuinavir substrat ve inhibitörleri (mantar enfeksiyonu tedavisi ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar) çift yönlü ilaç etkileşimine yol açabilirler. Eş zamanlı olarak alan hastalar artmış veya uzamış farmakolojik etki belirtileri açısından yakından izlenmelidir.

 • • Klaritromisin kolşisin  (gut (damla) hastalığı, ailevi Akdeniz humması  ve Behçet

 • hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında da, bazı durumlarda kolşisin zehirlenmesi oluşmuştur. Klaritromisinin kolşisin ile birlikte kullanılması durumunda, bu zehirlenme tablosunun belirtileri yönüyle dikkatli olunmalıdır.

 • • Eşzamanlı olarak klaritromisin ve verapamil (kalp rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıldığı durumlarda kan basıncı düşüklüğü, kalp atımının yavaşlaması ve laktik asidoz gözlemlenmiştir.

 • • HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan etravirin klaritromisin düzeyini azaltmıştır.

 • •  Şu ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza danışınız: metilprednizolon (alerji ve romatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç), vinblastin (bazı kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), aprepitant (kanserde görülen bulantı tedavisinde kullanılan bir ilaç), silostazol (damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), beta-laktam antibiyotikleri, takrolimus (organ nakli reddinin önlenmesinde kullanılan bir ilaç) ya da siklosporin (organ nakli reddinin önlenmesinde ve bazı romatizmal veya göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç).


 • 3.KLAMER nasıl kullanılır ?

  • KLAMER’in çocuklarda önerilen genel dozu, günde iki kez 7,5 mg/kg’dır. Mikobakteriyel olmayan enfeksiyonlar için maksimum doz günde iki defa 500 mg’dır.

 • • Normal tedavi süresi, ilgili patojene ve hastalığın şiddetine bağlı olarak 5 ila 10 gün arasındadır.

 • • Doktorunuz, çocuğunuzda bulunan enfeksiyonun niteliğine göre, vermeniz gereken dozu ve ne kadar süreyle vereceğinizi söyleyecektir.

 • • İlacın 12  saat arayla,  sabah ve akşam  her gün aynı  saatte kullanılmasına özen

 • gösterilmelidir, bö ylelikle çocuğunuzun kanındaki ilaç miktarı her zaman için sabit ve düzenli olacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

 • •  Sulandırılmış ilaç aç veya tok karına verilebilir; ayrıca süt ile de verilebilir. Dozajı belirlemek için aşağıdaki tablolar yol gösterici olabilir:

 • ÇOCUKLARDA KLAMER SÜSPANSİYON DOZ TAYİNİ Vücut Ağırlığına Göre ŞIRINGA DOZ TABLOSU

  Vücut Ağırlığı*

  Günde 2 kez uygulanan standart şırınga dozu

  Doz

  8-11 kg

  2,5 ml

  62,5 mg

  12-19 kg

  5 ml

  125 mg

  20-29 kg

  7,5 ml

  187,5 mg

  30-40 kg

  10 ml

  250 mg

  *Vücut ağırlığı (kg) esas alınarak hazırlanmıştır (günde 2 defa yaklaşık 7,5 mg/kg).

  Kilosu 8 kg’dan az çocuklara 0,15 ml/kg (7,5 mg/kg) dozda günde 2 kez verilmelidir.

  KAŞIK DOZ TABLOSU

  Vücut Ağırlığı*

  Günde 2 kez uygulanan standart kaşık dozu

  Doz

  8-11 kg

  ^ kaşık

  62,5 mg

  12-19 kg

  1 kaşık

  125 mg

  20-29 kg

  1+ ^ kaşık

  187,5 mg

  30-40 kg

  2 kaşık

  250 mg

  * vücut ağırlığı (kg) esas alınarak hazırlanmıştır.

  Mikobakteriyel Enfeksiyonları Olan Çocuklarda Kullanım:

  Yaygın veya lokalize mikobakteriyel enfeksiyonları olan çocuklarda önerilen doz, günde iki doza bölünmüş olarak 15 - 30 mg/kg klaritromisindir.

  MİKOBAKTERİYEL ENFEKSİYONLARI OLAN PEDİYATRİK HASTALAR İÇİN DOZ TAYİNİ

  Vücut Ağırlığına Göre ŞIRINGA DOZ TABLOSU

  Vücut Ağırlığı*

  Günde 2 kez uygulanan standart şırınga dozu 15 mg/kg

  Günde 2 kez uygulanan standart şırınga dozu 30 mg/kg

  3-4 kg

  2,0 ml

  4,0 ml

  6-7 kg

  4,0 ml

  8,0 ml

  10 kg

  6,0 ml

  12,0 ml

  13-14 kg

  8,0 ml

  16,0 ml

  16-17 kg

  10,0 ml

  20,0 ml

  20 kg

  12,0 ml

  24,0 ml

  23-24 kg

  14,0 ml

  28,0 ml

  26-27 kg

  16,0 ml

  32,0 ml

  30 kg

  18,0 ml

  36,0 ml

  30 kg ve üstü

  20,0 ml

  40,0 ml

  *Ağırlığı ortalama < 8 kg olan çocuklarda doz miktarı günde ortalama kg başına 15 - 30 mg olacak şekilde kg’a göre düzenlenmelidir.

  KAŞIK DOZ TABLOSU

  Ağırlık*

  Günde 2 kez uygulanan standart kaşık dozu

  15 mg/kg

  30 mg/kg

  8-11

  1 kaşık

  2 kaşık

  12-19

  2 kaşık

  4 kaşık

  20-29

  3 kaşık

  6 kaşık

  30-40

  4 kaşık

  8 kaşık

  *Ağırlığı ortalama < 8 kg olan çocuklarda doz miktarı günde ortalama kg başına 15 - 30 mg olacak şekilde kg’a göre düzenlenmelidir.

  İlacın kullanıma hazırlanması:
 • 1. Açmadan önce şişeyi iki-üç kez sallayınız.

 • 2. Şişe üzerindeki işaretli çizginin yaklaşık 2/3’üne denk gelecek kadar su ekleyiniz ve şişeyi iyice çalkalayınız. Daha sonra şişe üzerinde işaretli çizgiye gelecek kadar (kalan 1/3) daha su ekleyerek şişeyi yeniden çalkalayınız (Süspansiyon hazırlamak için önceden kaynatılmış ve soğutulmuş su tercih edilmelidir).

 • KLAMER şimdi kullanıma hazırdır. Aşağıda belirtilen şekilde kullanınız. Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

  Hazırlanmış süspansiyondaki klaritromisin yoğunluğu 5 ml’de 125 mg’dır.

  İlacın alınması:
 • •  İlacı kaşık veya şırınga ile çocuğunuza verebilirsiniz.

 • •  Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

 • 1. İlacı çocuğunuza kaşık ile verecekseniz doktorunuzun önerdiği şekilde kaşık tablosunu esas alınız.

 • 2. İlacı çocuğunuza şırınga ile verecekseniz aşağıdaki talimatlara uyunuz.

 • a. Şişeyi açınız.

 • b. Doktor tarafından belirtilen dozu şırıngaya çekiniz.

 • Örneğin, 5 kg ağırlığındaki bir çocuk için bir defalık doza karşılık gelen miktar 1,5 ml olduğu için şırıngaya çekilmesi gereken miktar 1,5 ml’dir. Günde iki kez 1,5 ml verilmelidir.

 • c. Şırıngayı şişeden geri çekiniz ve ilacı çocuğunuzun ağzına doğrudan şırınga ile veya şırıngaya çektiğiniz ilacı kaşığa aktararak verebilirsiniz.

 • d. İlacın ağzını kendi kapağı ile kapatınız. Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

 • e. İlacın alımından sonra bir miktar sıvı verebilirsiniz.

 • f. Sulandırılan ilaç oda sıcaklığında (25°C’nin altında) 14 gün saklanabilir.

 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanım:

  Şiddetli böbrek bozukluğu olan yaşlı hastalarda, doz ayarlaması düşünülmelidir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği

  Orta dereceden şiddetli dereceye kadar böbrek bozukluğu olan hastalarda da dikkatle uygulanmalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi 30 ml/dakikadan az) olan çocuklarda günlük doz yarı yarıya azaltılmalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği olan çocuklar için günlük maksimum doz 500 mg’dır. Bu çocuklarda tedaviye 14 günden uzun süre devam edilmemelidir.

  Karaciğer yetmezliği

  Karaciğer fonksiyonu bozuk olan hastalara klaritromisin uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Bununla birlikte, şiddetli böbrek yetmezliği durumlarında, beraberinde karaciğer yetmezliği olsun veya olmasın, dozun azaltılması veya doz aralarının uzatılması uygun olabilir.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla KLAMER kullanırsanız

  KLAMER ’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı miktarlarda klaritromisin alımının, mide-barsak sistemine ilişkin belirtiler (kusma ve mide ağrısı) vermesi beklenir

  KLAMER'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiriniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve ilacı kaldığınız yerden düzenli olarak çocuğunuza vermeye devam ediniz.

  Unuttuğunuz tek dozu telafi etmek için çift doz vermeyiniz.

  KLAMER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA10255
  Satış Fiyatı 26.02 TL [ 20 May 2022 ]
  Önceki Satış Fiyatı 26.02 TL [ 13 May 2022 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699717280168
  Etkin Madde Klaritromisin
  ATC Kodu J01FA09
  Birim Miktar 125+5
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 70
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Klaritromisin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  KLAMER 125 mg 70 ml süspansiyon Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  20 May 202226.02 TL
  13 May 202226.02 TL
  6 May 202226.02 TL
  25 Apr 202226.02 TL
  18 Apr 202220.85 TL
  8 Apr 202220.85 TL
  4 Apr 202220.85 TL
  28 Mar 202220.85 TL
  2022 / 2008 İlaç Fiyatları