Liba İlaçları › KARBALEX retard 600 mg 50 tablet › Kullanma Talimatı

KARBALEX retard 600 mg 50 tablet Kullanma Talimatı

Karbamazepin }

Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Carbamazepin Liba Laboratuarları A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

KARBALEX retard 600 mg tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Karbamazepin

Her tablet 600 mg karbamazepin içerir.

Yardımcı maddeler

Ammonia Metakrilat Kopolimer (Eudragit RS-PO), Metakrilik asit-Etilakrilat Kopolimer (1:1) dispersiyonu %30 (Eudragit L 30 D), Kolloidal susuz silika, Magnezyum stearat,    Saf

talk, Sodyum nişasta glikolat (Tip A), Mikrokristalin selüloz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KARBALEX nedir ve ne için kullanılır?

2. KARBALEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KARBALEX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KARBALEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.KARBALEX nedir ve ne için kullanılır?

Karbamazepin, çeşitli nöbet tiplerinde kasılmaları önleyici ve ruhsal durumu düzenleyici etkiye sahiptir.

KARBALEX aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

 • Psişik değişikliklerin ön planda olduğu nöbetler dahil çeşitli epilepsi (sara) türleri
 • Mani
 • Manik-depresif bozukluğun önlenmesi
 • Yüz bölgesinde aniden gelişen, batıcı nitelikte ağn nöbetleri (trigeminal nevralji)
 • Diyabete bağlı sinir haşan
 • Alkolden kesilme sendromu
 • Şekersiz diyabet

 • 2.KARBALEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KARBALEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer Karbamazepine veya ilintili maddelere (trisiklik antidepresanlar=depresyona karşı kullanılan ilaçlann bir türü) veya yardımcı maddelere karşı aşın duyarlılığınız varsa,
 • Eğer mevcut kalp iletim bozukluklannız varsa,
 • Eğer ağır karaciğer yetmezliği veya kemik iliği anormallikleriniz varsa kullanmayınız.
 • KARBALEX tabletler 6 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.
 • KARBALEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Eğer kardiyovasküler hastalık, karaciğer ve/veya böbrek işlev bozukluğu, karaciğer hasarı veya göz içi tansiyonunuz (glokom) varsa doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz. Doktorunuz ilacı reçete etmeden önce bunu dikkate alacaktır.
 • Eğer başka hastalıklarınız veya aleıjiniz varsa doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
 • Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız, hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
 • Kan ve karaciğer işlev testleri doktorunuzun tarif ettiği şekilde yapılmalıdır.
 • Eğer yan etki oluşursa (özellikle deri reaksiyonlan, ateş, boğaz ağnsı veya boğaz, ağız veya diğer yerlerde derin yaralar veya sanlık) hemen doktorunuza danışınız.
 • Hormonal doğum kontrol ilaçlannın etkinliği karbamazepin ile azalabilir. Bu nedenle alternatif doğum kontrol yöntemleri kullanılmalıdır.
 • Eğer bazı nadir durumlarda kalp ritmi (kalp aktivitesinin azalması), kan oluşumu (solukluk, yorgunluk, enfeksiyonlara karşı dayanıksızlık, kanama sıklığında artış şeklinde gözlenir) veya böbrek işlev bozukluğu oluşursa hemen doktorunuza danışınız.
 • Ciddi deri yan etkileri nadiren oluşabilir.
 • Karbamazepin gibi epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlarla tedavi olan insanlann küçük bir kısmı kendilerine zarar vermeyi veya öldürmeyi düşünebilirler. Eğer herhangi bir an bu düşüncelere sahip olursanız hemen doktorunuza başvurunuz.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  KARBALEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Tedavi süresince alkol ve greyfurt suyu tüketiminden kaçınınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  KARBALEX gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır, ancak KARBALEX kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Karbamazepin anne sütüne geçmektedir. İlacı mı yoksa emzirmeyi mi keseceğinize doktorunuz karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  Bu ilacın kullanımı reaktivite ve araç kullanma kabiliyetini etkileyebilir. KARBALEX reaktiviteyi azaltır. Dolayısıyla araba kullanırken veya herhangi bir makinenin işletilmesinde dikkatli olunmalıdır!

  KARBALEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  KARBALEX’in içeriğinde bulunan maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  KARBALEX, kanın pıhtılaşmasını önleyen (antikoagülan) ilaçların, bazı antibiyotiklerin (doksisilin gibi), düzensiz kalp atımında kullanılan bazı ilaçların (kinidin) ve ağızdan alman hormonal doğum kontrol ilaçlarının etkilerini azaltabilir.

  Diğer bazı ilaçlar ve aynca greyfurt suyu, karbamazepinin kandaki konsantrasyonunu artırabilir ve bunun sonucu olarak etkisini değiştirebilir:

  - Bazı antibiyotikler (örneğin eritromisin, troleandomisin, izoniazid), kalp damar hastalıklarına karşı (örneğin verapamil, diltiazem), ağnya karşı (dekstropropoxifen), depresyona karşı (viloksazin), mide asidine karşı (simetidin) kullanılan çeşitli ilaçlar ve bazı epilepsi ilaçlan (fenitoin, pirimidon, valproik asit).

  Psikiyatrik bozukluklann tedavisinde kullanılan bazı ilaçlarla (lityum) birlikte kullanımı huzursuzluk ve zihin kanşıklığına neden olabilir.

  Zihinsel bozukluklara karşı kullanılan bazı ilaçlarla (MAO engelleyicileri) tedaviyi sonlandmp KARBALEX tedavisi başlanırken araya en az 2 hafta süre konmalıdır.

  Santral sinir sistemi baskılanmasım artırabileceğinden Valeria, St. John’s wort (Hypericum perforatum), kava kava ve gotu kola gibi bitkisel ürünlerle birlikte kullanmaktan kaçınınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.KARBALEX nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  KARBALEX’i her zaman doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz veya eczacınızla kontrol ediniz.

  KARBALEX 600 mg tabletin dışında KARBALEX 300 mg tablet de mevcuttur.

  Tedavinin dozu ve uygulama süresi sizi tedavi eden doktorunuzla kişiye özgü olarak ayarlanacaktır.

  Nöbet bozukluklan:

  Genelde tedavi günde 2 defa 150 mg’lık bir dozla başlar.

  Daha sonra doktorunuz, size uygun doz elde edilinceye kadar artıracaktır. Bu değer genellikle iki bölünmüş dozda uygulanan 800-1200 mg’lık günlük dozdur. Bazı durumlarda 1600 mg hatta 2000 mg’a çıkabilmektedir.

  Mani ve Manik-depresif (bipolar) bozukluk:

  Doz genellikle günde yaklaşık 300-1500 mg’dır, iki bölünmüş dozda alınır. Genellikle günlük 600 mg (1 retard tablet) uygulanır.

  Yüz bölgesinde aniden gelişen, batıcı nitelikte ağn nöbetleri (trigeminal nevralji):

  Doz, genelde tedavi başlangıcında günde 300 mg’dır (yanm tablet). Daha sonra doktorunuz, size uygun doz elde edilinceye kadar artıracaktır. Çoğunlukla, günlük 600 mg (1 retard tablet) doz uygundur.

  Diyabete bağlı sinir haşan, şekersiz diyabet (santral diabetes insipidus):

  Genellikle günde bir kez (1 tablet) veya bölünmüş olarak 2 kez (sabah ve akşam yanm tablet) 600 mg’dır.

  Alkolden kesilmenin kısa süreli, ani gelişen belirtileri:

  Genellikle günde 600 mg’dır (1 tablet). Ağır vakalarda, tedavinin ilk birkaç günü esnasında günde 1200 mg (2 retard tablet) uygulanabilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra yeterli miktarda sıvı ile yutulmalıdır.

  Tabletler uzatılmış etkilerini kaybetmeksizin bölünebilirler.

  Arzu edilirse, su, süt, çay veya portakal suyunda çözündürülebilir (fakat greyfurt suyuyla kullanılmamalıdır!). Çözelti, hazırlandıktan hemen sonra içilmelidir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  6 - 10 yaş arasındaki çocuklarda: günde iki kez (sabah ve akşam) 150-300 mg kullanılır. KARBALEX tabletler 6 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda özel bir doz ayarlaması bulunmamaktadır.

  Özel kullanım durumları

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer işlevinizde bir hasar varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

  Ağır böbrek yetmezliği:

  Eğer bir böbrek işlev bozukluğunuz varsa, doktorunuz size daha düşük bir doz verecektir.

  Eğer KARBALEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla KARBALEX kullanırsanız

  KARE AlFX’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz,

  Kısa süreli gelişen aşın doz belirtileri: kusma, titreme, aşın huzursuzluk hali, kasılma, kan basıncı değişikliği, yüzeysel solunum veya bazen solunum durması, bilinç bozukluğu veya bilinç kaybını içerir. Acil tıbbi müdahale gereklidir.

  KARBALEX'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Tedavinizi normal haliyle sürdürmeye devam ediniz.

  KARBALEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  KARBALEX tedavisi tıbbi tavsiye olmadan başlanmamalı veya bırakılmamalıdır.

  Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı  Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Liba Laboratuarları A.Ş.
Geri Ödeme KoduA04204
Satış Fiyatı 238.46 TL [ 10 May 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 238.46 TL [ 3 May 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699510030113
Etkin Madde Karbamazepin
ATC Kodu N03AF01
Birim Miktar 600
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 50
Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Carbamazepin
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

KARBALEX retard 600 mg 50 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
10 May 2024238.46 TL
3 May 2024238.46 TL
26 Apr 2024238.46 TL
22 Apr 2024238.46 TL
15 Apr 2024238.46 TL
5 Apr 2024238.46 TL
1 Apr 2024238.46 TL
26 Mar 2024238.46 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları