Merck İlaç İlaçları › INTRON-A 10 miu/1 ml enj.çöz. içeren 1 flakon › KT › Kullanmadan Önce

INTRON-A 10 miu/1 ml enj.çöz. içeren 1 flakon Kullanmadan Önce

Interferon Alfa 2b }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünostimülan İlaçlar > İnterferon Alfa2b Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ | Güncelleme : 1 February  2013

2.INTRON-A kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

INTRON-A'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • interferona veya INTRON-A'nın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • şiddetli kalp hastalığınız varsa.
 • karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa.
 • ilerlemiş, dekompanse (kontrol altında bulunmayan) karaciğer hastalığınız varsa.
 • hepatit hastasıysanız ve yakın zamanlarda (kortizon-tipi ilaçların kısa süre kullanılması dışında) bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla tedavi görmüşseniz.
 • daha önce havale (konvülsiyon) geçirmişseniz.
 • daha önce sizde otoimmün hastalık tanısı konulmuşsa ya da organ nakli geçirmiş, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanmakta olan bir hastaysanız (bağışıklık sistemi sizin, enfeksiyonlar karşısında korunmanıza yardım eder).
 • iyi kontrol altında olmayan tiroid hastalığınız varsa.
 • Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • ribavirinle ile birlikte gebelikte kullanımı.
 • Çocuklar ve ergenler:

 • eğer sizde depresyon veya intihar düşünceleri gibi, ciddi sinirsel veya zihinsel sorunlar varsa.
 • INTRON-A'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • INTRON-A kullanmadan önce doktorunuzla, eczacınızla veya hemşirenizle konuşunuz.
 • hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız (bkz. “Gebelik”).
 • şiddetli bir sinirsel ya da zihinsel bozukluğunuz varsa. İnterferon alfa-2b’nin, şiddetli psikiyatrik sorunları olan veya daha önce bu gibi sorunlar yaşadığı bilinen çocuklarda ve ergenlerde kullanımı kontrendikedir (bkz. “INTRON-A kullanmayınız”).
 • INTRON-A tedavisi sırasında daha önce depresyon geçirmiş ya da depresyona eşlik eden belirtiler (örneğin kederli veya hüzünlü olmak) yaşadıysanız (bkz. Bölüm 4).
 • sedef hastalığınız (psoriasis) varsa, INTRON-A tedavisi sırasında kötüleşebilir.
 • INTRON-A kullanırken, enfeksiyonlara yakalanma riskiniz geçici olarak artabilir. Sizde bir enfeksiyon geliştiğini düşünüyorsanız, doktorunuza danışınız.
 • soğuk algınlığına veya diğer solunum enfeksiyonlarına eşlik eden ateş, öksürük, herhangi bir solunum zorluğu belirtileri gelişirse, doktorunuza bildiriniz.
 • olağandışı bir kanama veya berelenme (“çürük”) dikkatinizi çekerse, hemen doktorunuzla birlikte kontrol ediniz.
 • bu ilacı kullanırken şiddetli bir alerjik reaksiyona ait belirtiler (örneğin solunum zorluğu, hırıltılı solunum veya kurdeşen) gelişirse, hemen tıbbi yardım için başvurunuz.
 • HIV için tedavi görmekteyseniz, lütfen bkz. Diğer ilaçların kullanılması.
 • Böbrek ya da karaciğer gibi herhangi bir organ nakli geçirmişseniz interferon tedavisi, nakledilen organın reddedilme riskini artırabilir. Bu konuyu doktorunuzla mutlaka konuşunuz.
 • INTRON-A ve ribavirin kombinasyonu kullanan hastalarda, diş kaybına yol açabilen, diş ve dişeti sorunlarının görülebildiği bildirilmiştir. Ayrıca, bu kombinasyonun uzun süre kullanılması sırasında gelişen ağız kuruluğu, dişlerinize ve ağzınızın iç kısmını kaplayan zarlara zarar verebilir. Düzenli olarak dişlerinizi her gün 2 defa fırçalamalı ve düzenli aralıklarla diş muayenesi yaptırmalısınız. Bunun dışında, bazı hastalarda kusma görülebilir. Bu reaksiyon sizde gelişirse, ağzınızı daha sonra iyice çalkaladığınızdan emin olmalısınız.

  Daha önce bir kalp krizi geçirmiş ya da kalp sorunu yaşamışsanız; hikayenizde solunum düzensizlikleri veya zatürre, kan pıhtılaşması sorunları, karaciğer bozukluğu, tiroid sorunları, diyabet (şeker hastalığı) ya da tansiyonunuzun yüksek ya da düşük olması mevcutsa, doktorunuza söyleyiniz.

  Geçmişte depresyon veya herhangi bir diğer psikiyatrik bozukluk; zihin bulanıklığı; bilinç kaybı; intihar düşünceleri veya intihar girişimi nedeniyle tedavi görmüşseniz ya da hikayenizde madde istismarı (örn, alkol veya uyuşturucular) varsa, doktorunuza söyleyiniz.

  Shosaikoto adlı bitkisel Çin ilacım kullanıyorsanız, doktorunuza mutlaka söyleyiniz.

  “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  INTRON-A'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  INTRON-A ile tedavi edilirken doktorunuz düşük kan basıncının önlenmesi için fazladan sıvı almanızı isteyebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu bir ilacı almadan önce doktorunuzdan veya eczacınızdan tavsiye isteyiniz. Gebe hayvanlarda yapılan çalışmalarda interferonlar bazen düşüğe neden olmuştur. İnsan gebelikleri üzerindeki etki bilinmemektedir.

  Eğer reçetenizde INTRON-A ve ribavirin birlikte yer alıyorsa ribavirin, doğmamış bebeklere büyük zarar verebildiğinden; herhangi bir gebelik olasılığı mevcut olan çiftlerde hem erkek, hem de kadın, gebelikten koruyucu önlemler almalıdır:

 • çocuk doğurma çağındaki bir kadın hastaysanız; tedaviye başlamadan önce, tedavi sırasında ve tedavinin durdurulmasından somaki 4 ay boyunca her ay gebelik testi yaptırmış olmanız ve bu testin negatif sonuçlanmış olması gerekir. Siz ve eşiniz, ribavirin tedavisi sırasında ve bu tedavinin durdurulmasından somaki 4 aylık sürede etkili doğum kontrolü uygulamalısınız. Bu konuyu, doktorunuzla konuşabilirsiniz.
 • ribavirin alan bir erkek hastaysanız, gebe bir kadınla prezervatif kullanmaksızın cinsel ilişkiye girmeyiniz. Bu önlem, ribavirinin kadın vücudunda kalma riskini azaltacaktır. Eğer eşiniz hamile değilse, ancak çocuk doğurma çağındaysa, tedavi sırasında ve tedavinin durdurulmasını izleyen 7 ay boyunca her ay gebelik testi yaptırmalıdır. Bu konuyu doktorunuzla konuşabilirsiniz. Erkek bir hastaysanız siz ve eşiniz, ribavirin tedavi sırasında ve bu tedavinin durdurulmasını izleyen 7 ay boyunca etkili doğum kontrolü uygulamalısınız. Bu konuyu doktorunuzla konuşabilirsiniz.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu ürünün anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, INTRON-A kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. INTRON-A’yı ribavirinle birlikte kullanıyorsanız, lütfen, ribavirin içeren ilaçların Kullanma Talimatı’nda yazılanları dikkate alınız.

  Araç ve makina kullanımı

  INTRON-A kullanımı sırasında bitkinlik, uyku hali ya da zihin bulanıklığı yaşarsanız araç ve makine kullanmayınız.

  INTRON-A'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ilacın her 1.2 ml’sinde 1 mmol’den (23 mg) az sodyum mevcuttur; dolayısıyla “sodyumsuz” kabul edilebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  INTRON-A, sinir sisteminizi yavaşlatan maddelerin etkilerini artırarak olasılıkla uyuklamaya yol açabilir. Bu nedenle alkollü içecekler, uyku hapları, sedatifler veya güçlü ağrı kesici ilaçlar kullanma konusunu doktorunuzla veya eczacınızla birlikte kontrol ediniz.

  Astım tedavisi amacıyla teofılin veya aminofılin alıyorsanız ve almakta olduğunuz ya da yakın zamanda aldığınız tüm ilaçları, reçetesiz satılanlar da dahil olmak üzere doktorunuza söyleyiniz çünkü bazı ilaçların dozunun, INTRON-A tedavisi sırasında ayarlanması gerekebilir.

  HIV enfeksiyonu olan hastalar: Laktik asidoz (kanınızda laktik asit birikmesi) ve karaciğer fonksiyonunun kötüleşmesi, bir HIV tedavisi olan HAART (ileri derecede etkili anti-retroviral ilaç) tedavisine eşlik eden yan etkilerdir. Eğer bu ilaçları almaktaysanız, ayrıca INTRON-A ve ribavirin kullanmanız, laktik asidoz ve karaciğer yetmezliği riskinizi artırabilir. Doktorunuz, bunlara ait bulgu ve belirtileri izleyecektir (ayrıca ribavirin Kullanma Talimatını da okuduğunuzdan emin olunuz). INTRON-A ve ribavirin kombinasyon tedavisi ve zidovudin kullanan hastalarda ayrıca, anemi (kansızlık, alyuvar sayısının azalması) riski de artabilir.

  Bir pegile interferon alfa-2a veya enjekte edilebilen herhangi bir tipte interferon ürünü ile birlikte telbivudin alıyorsanız, sizde periferik nöropati (kollarda ve/veya bacaklarda uyuşma, karıncalanma ve/veya yanma hisleri) gelişme riski daha yüksektir. Bu olaylar daha da ciddi olabilir. Bu nedenle, INTRON-A ile telbivudin kombinasyonu kontrendikedir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri  Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ
  Geri Ödeme KoduA03864
  Satış Fiyatı 333.98 TL [ 3 Jun 2022 ]
  Önceki Satış Fiyatı 333.98 TL [ 27 May 2022 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699636950203
  Etkin Madde Interferon Alfa 2b
  ATC Kodu L03AB05
  Birim Miktar 10
  Birim Cinsi MIU
  Ambalaj Miktarı 1
  Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünostimülan İlaçlar > İnterferon Alfa2b
  İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  INTRON-A 10 miu/1 ml enj.çöz. içeren 1 flakon Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  3 Jun 2022333.98 TL
  27 May 2022333.98 TL
  20 May 2022333.98 TL
  13 May 2022333.98 TL
  6 May 2022333.98 TL
  25 Apr 2022333.98 TL
  18 Apr 2022333.98 TL
  8 Apr 2022333.98 TL
  2023 / 2008 İlaç Fiyatları