Merck İlaç İlaçları › INTRON-A 10 miu/1 ml enj.çöz. içeren 1 flakon › Kullanma Talimatı

INTRON-A 10 miu/1 ml enj.çöz. içeren 1 flakon Kullanma Talimatı

Interferon Alfa 2b }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünostimülan İlaçlar > İnterferon Alfa2b Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ | Güncelleme : 1 February  2013

INTRON-A 10 MIU/1 mi enjektabl çözelti Deri altına, kas içine veya damar içine uygulanır.

Etken Madde

Mililitrede 10 MIU interferon alfa-2b içerir.

Yardımcı maddeler

Dibazik sodyum fosfat, monobazik sodyum fosfat, disodyum edetat, sodyum klorür, m-krezol, polisorbat 80, su.

Bu ilacı kullanmadan önce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•    Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. INTRON-A nedir ve ne için kullanılır?

2. INTRON-A’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. INTRON-A nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. INTRON-A’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.INTRON-A nedir ve ne için kullanılır?

INTRON-A, 1 mİ çözelti içinde 10 MIU interferon alfa-2b içeren 1 flakonTuk ambalajda sunulmaktadır.

Flakon içindeki çözelti berrak ve renksizdir.

INTRON-A (interferon alfa-2b) vücudun bağışıklık sisteminde, enfeksiyonlar ve şiddetli hastalıklarla mücadelesine yardımcı olmak için değişiklikler yapar.

INTRON-A erişkin hastalarda; kan, kemik iliği, lenf bezleri veya deri üzerinde etkili olan ve vücuda yayılabilen tüylü hücreli lösemi (bir kan kanseri tipi), kronik miyeloid lösemi (bir kan kanseri tipi), multipl miyelom (bir kan kanseri tipi), Non-Hodgkin lenfoma (bir lenf bezi hastalığı), Edinsel Immün Yetersizlik Sendromu (AIDS) ile ilişkili Kaposi Sarkomu (deri üzerinde görülen bir kanser tipi), renal hücreli karsinom (bir böbrek kanseri tipi), metastatik karsinoid tümör (pankreatik endokrin tümörler) (pankreas kaynaklı bir kanser tipi), malign melonom (bir deri kanseri tipi) gibi belirli hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Ayrıca INTRON-A karaciğerde virüslerin yol açtığı enfeksiyonlar olan kronik hepatit B (erişkin ve 1 yaş üzeri çocuklarda), kronik hepatit C (erişkin hastalarda) ve kronik delta hepatiti tedavisinde de kullanılır.

Daha önce tedavi edilmemiş kronik hepatit C’li çocuk (3 yaş ve üzeri) ve ergen hastaların tedavisinde hastalığın aktivitesini azaltmak için ribavirin ile birlikte kullanılır.


2.INTRON-A kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

INTRON-A'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • interferona veya INTRON-A'nın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • şiddetli kalp hastalığınız varsa.
 • karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa.
 • ilerlemiş, dekompanse (kontrol altında bulunmayan) karaciğer hastalığınız varsa.
 • hepatit hastasıysanız ve yakın zamanlarda (kortizon-tipi ilaçların kısa süre kullanılması dışında) bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla tedavi görmüşseniz.
 • daha önce havale (konvülsiyon) geçirmişseniz.
 • daha önce sizde otoimmün hastalık tanısı konulmuşsa ya da organ nakli geçirmiş, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanmakta olan bir hastaysanız (bağışıklık sistemi sizin, enfeksiyonlar karşısında korunmanıza yardım eder).
 • iyi kontrol altında olmayan tiroid hastalığınız varsa.
 • Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • ribavirinle ile birlikte gebelikte kullanımı.
 • Çocuklar ve ergenler:

 • eğer sizde depresyon veya intihar düşünceleri gibi, ciddi sinirsel veya zihinsel sorunlar varsa.
 • INTRON-A'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • INTRON-A kullanmadan önce doktorunuzla, eczacınızla veya hemşirenizle konuşunuz.
 • hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız (bkz. “Gebelik”).
 • şiddetli bir sinirsel ya da zihinsel bozukluğunuz varsa. İnterferon alfa-2b’nin, şiddetli psikiyatrik sorunları olan veya daha önce bu gibi sorunlar yaşadığı bilinen çocuklarda ve ergenlerde kullanımı kontrendikedir (bkz. “INTRON-A kullanmayınız”).
 • INTRON-A tedavisi sırasında daha önce depresyon geçirmiş ya da depresyona eşlik eden belirtiler (örneğin kederli veya hüzünlü olmak) yaşadıysanız (bkz. Bölüm 4).
 • sedef hastalığınız (psoriasis) varsa, INTRON-A tedavisi sırasında kötüleşebilir.
 • INTRON-A kullanırken, enfeksiyonlara yakalanma riskiniz geçici olarak artabilir. Sizde bir enfeksiyon geliştiğini düşünüyorsanız, doktorunuza danışınız.
 • soğuk algınlığına veya diğer solunum enfeksiyonlarına eşlik eden ateş, öksürük, herhangi bir solunum zorluğu belirtileri gelişirse, doktorunuza bildiriniz.
 • olağandışı bir kanama veya berelenme (“çürük”) dikkatinizi çekerse, hemen doktorunuzla birlikte kontrol ediniz.
 • bu ilacı kullanırken şiddetli bir alerjik reaksiyona ait belirtiler (örneğin solunum zorluğu, hırıltılı solunum veya kurdeşen) gelişirse, hemen tıbbi yardım için başvurunuz.
 • HIV için tedavi görmekteyseniz, lütfen bkz. Diğer ilaçların kullanılması.
 • Böbrek ya da karaciğer gibi herhangi bir organ nakli geçirmişseniz interferon tedavisi, nakledilen organın reddedilme riskini artırabilir. Bu konuyu doktorunuzla mutlaka konuşunuz.
 • INTRON-A ve ribavirin kombinasyonu kullanan hastalarda, diş kaybına yol açabilen, diş ve dişeti sorunlarının görülebildiği bildirilmiştir. Ayrıca, bu kombinasyonun uzun süre kullanılması sırasında gelişen ağız kuruluğu, dişlerinize ve ağzınızın iç kısmını kaplayan zarlara zarar verebilir. Düzenli olarak dişlerinizi her gün 2 defa fırçalamalı ve düzenli aralıklarla diş muayenesi yaptırmalısınız. Bunun dışında, bazı hastalarda kusma görülebilir. Bu reaksiyon sizde gelişirse, ağzınızı daha sonra iyice çalkaladığınızdan emin olmalısınız.

  Daha önce bir kalp krizi geçirmiş ya da kalp sorunu yaşamışsanız; hikayenizde solunum düzensizlikleri veya zatürre, kan pıhtılaşması sorunları, karaciğer bozukluğu, tiroid sorunları, diyabet (şeker hastalığı) ya da tansiyonunuzun yüksek ya da düşük olması mevcutsa, doktorunuza söyleyiniz.

  Geçmişte depresyon veya herhangi bir diğer psikiyatrik bozukluk; zihin bulanıklığı; bilinç kaybı; intihar düşünceleri veya intihar girişimi nedeniyle tedavi görmüşseniz ya da hikayenizde madde istismarı (örn, alkol veya uyuşturucular) varsa, doktorunuza söyleyiniz.

  Shosaikoto adlı bitkisel Çin ilacım kullanıyorsanız, doktorunuza mutlaka söyleyiniz.

  “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  INTRON-A'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  INTRON-A ile tedavi edilirken doktorunuz düşük kan basıncının önlenmesi için fazladan sıvı almanızı isteyebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu bir ilacı almadan önce doktorunuzdan veya eczacınızdan tavsiye isteyiniz. Gebe hayvanlarda yapılan çalışmalarda interferonlar bazen düşüğe neden olmuştur. İnsan gebelikleri üzerindeki etki bilinmemektedir.

  Eğer reçetenizde INTRON-A ve ribavirin birlikte yer alıyorsa ribavirin, doğmamış bebeklere büyük zarar verebildiğinden; herhangi bir gebelik olasılığı mevcut olan çiftlerde hem erkek, hem de kadın, gebelikten koruyucu önlemler almalıdır:

 • çocuk doğurma çağındaki bir kadın hastaysanız; tedaviye başlamadan önce, tedavi sırasında ve tedavinin durdurulmasından somaki 4 ay boyunca her ay gebelik testi yaptırmış olmanız ve bu testin negatif sonuçlanmış olması gerekir. Siz ve eşiniz, ribavirin tedavisi sırasında ve bu tedavinin durdurulmasından somaki 4 aylık sürede etkili doğum kontrolü uygulamalısınız. Bu konuyu, doktorunuzla konuşabilirsiniz.
 • ribavirin alan bir erkek hastaysanız, gebe bir kadınla prezervatif kullanmaksızın cinsel ilişkiye girmeyiniz. Bu önlem, ribavirinin kadın vücudunda kalma riskini azaltacaktır. Eğer eşiniz hamile değilse, ancak çocuk doğurma çağındaysa, tedavi sırasında ve tedavinin durdurulmasını izleyen 7 ay boyunca her ay gebelik testi yaptırmalıdır. Bu konuyu doktorunuzla konuşabilirsiniz. Erkek bir hastaysanız siz ve eşiniz, ribavirin tedavi sırasında ve bu tedavinin durdurulmasını izleyen 7 ay boyunca etkili doğum kontrolü uygulamalısınız. Bu konuyu doktorunuzla konuşabilirsiniz.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu ürünün anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, INTRON-A kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. INTRON-A’yı ribavirinle birlikte kullanıyorsanız, lütfen, ribavirin içeren ilaçların Kullanma Talimatı’nda yazılanları dikkate alınız.

  Araç ve makina kullanımı

  INTRON-A kullanımı sırasında bitkinlik, uyku hali ya da zihin bulanıklığı yaşarsanız araç ve makine kullanmayınız.

  INTRON-A'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ilacın her 1.2 ml’sinde 1 mmol’den (23 mg) az sodyum mevcuttur; dolayısıyla “sodyumsuz” kabul edilebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  INTRON-A, sinir sisteminizi yavaşlatan maddelerin etkilerini artırarak olasılıkla uyuklamaya yol açabilir. Bu nedenle alkollü içecekler, uyku hapları, sedatifler veya güçlü ağrı kesici ilaçlar kullanma konusunu doktorunuzla veya eczacınızla birlikte kontrol ediniz.

  Astım tedavisi amacıyla teofılin veya aminofılin alıyorsanız ve almakta olduğunuz ya da yakın zamanda aldığınız tüm ilaçları, reçetesiz satılanlar da dahil olmak üzere doktorunuza söyleyiniz çünkü bazı ilaçların dozunun, INTRON-A tedavisi sırasında ayarlanması gerekebilir.

  HIV enfeksiyonu olan hastalar: Laktik asidoz (kanınızda laktik asit birikmesi) ve karaciğer fonksiyonunun kötüleşmesi, bir HIV tedavisi olan HAART (ileri derecede etkili anti-retroviral ilaç) tedavisine eşlik eden yan etkilerdir. Eğer bu ilaçları almaktaysanız, ayrıca INTRON-A ve ribavirin kullanmanız, laktik asidoz ve karaciğer yetmezliği riskinizi artırabilir. Doktorunuz, bunlara ait bulgu ve belirtileri izleyecektir (ayrıca ribavirin Kullanma Talimatını da okuduğunuzdan emin olunuz). INTRON-A ve ribavirin kombinasyon tedavisi ve zidovudin kullanan hastalarda ayrıca, anemi (kansızlık, alyuvar sayısının azalması) riski de artabilir.

  Bir pegile interferon alfa-2a veya enjekte edilebilen herhangi bir tipte interferon ürünü ile birlikte telbivudin alıyorsanız, sizde periferik nöropati (kollarda ve/veya bacaklarda uyuşma, karıncalanma ve/veya yanma hisleri) gelişme riski daha yüksektir. Bu olaylar daha da ciddi olabilir. Bu nedenle, INTRON-A ile telbivudin kombinasyonu kontrendikedir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.INTRON-A nasıl kullanılır ?

  Bu ilacı her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacımza danışınız. Doktorunuz INTRON-A’yı sadece sizin için ve şu andaki sağlık sorununuz için reçete etmiştir; bu ilacı hiç kimseyle paylaşmayınız.

  Doktorunuz uygulanacak tam INTRON-A dozunu bireysel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak belirleyecektir. Kullanılan dozaj, tedavi edilen hastalığa göre değişecektir.

  INTRON-A enjeksiyonlarını kendi kendinize yapıyorsanız, size reçete edilen dozun, kullandığınız ilacın ambalajında açıkça yazdığından emin olun. Dozlar, en iyisi gün aşırı olmak üzere haftada 3 defa uygulanacaktır.

  Her hastalığın tedavisinde kullanılan başlangıç dozları aşağıda belirtilmiştir, ancak bireysel dozlar değişik olabilir ve doktorunuz size uygulanan dozu, sizin özel ihtiyaçlarınızı göz önünde tutarak değiştirebilir:

  Kronik hepatit B:
  • Erişkinler: Subkutan (deri altına yapılan) enjeksiyonla, haftada 3 kez (gün aşırı) 10 milyon IU ya da günde 5 milyon IU şeklinde subkutan (deri altına yapılan) ya da kas içine (intramüsküler) yolla uygulanan, haftada 30 ile 35 milyon IU’dir.
  • Çocuklarda (1 ile 17yaş arası): Subkutan (deri altma yapılan) enjeksiyonla, ilk hafta haftada 3 kez (gün aşırı) 3 milyon IU/m2 ve bunu takiben haftada 3 kez 6 milyon IU/m (maksimum haftada 3 kez 10 milyon IU) şeklindedir.
  • Kronik hepatit C:
  • Tek başına tedavi: Subkutan (deri altma yapılan) enjeksiyonla, haftada 3 defa (gün aşırı) 3 milyon IU/m2.
  • Ribavirinle kombinasyon tedavisi:

   Yaşlılarda kullanımı

   Kronik Delta Hepatiti:

   * • * -2

  • Subkutan (deri altma yapılan) enjeksiyonla haftada üç kez 5 milyon IU/m .
  • Doktorunuz ilaç tahammül seviyenize göre almanız gereken dozu ayarlayacaktır. Tüylü Hücreli Lösemi:

  • Subkutan (deri altma yapılan) enjeksiyonla, haftada 3 kez (gün aşırı) 2 milyon IU/m . Doktorunuz ilaç tahammül seviyenize göre almanız gereken dozu ayarlayacaktır.
  • Kronik Miyeloid Lösemi:
  • .    .    .9

  • Tek başına tedavi: Subkutan (deri altma yapılan) enjeksiyonla her gün 4-5 milyon IU/m .
  • Sitarabin (Ara-C) ile kombinasyon tedavisi: INTRON-A ve sitarabin kombine olarak
  • kullanıldığında tedaviye subkutan (deri altma yapılan) enjeksiyonla günde 5 milyon IU/m2 INTRON-A dozu ile başlanır. İki hafta sonra subkutan olarak uygulanan günlük 20 mg/m sitarabin dozu her ay için birbirini takiben 10 gün boyunca verilir (günlük maksimum doz 40 mg).Multipl Miyelom:

  • İndüksiyon kemoterapisini takiben, plato fazında olan hastalarda INTRON-A subkutan (deri altına yapılan) enjeksiyonla haftada üç kez 3 ile 5 milyon IU/mkullanılır.
  • Non-Hodgkin Lcnfoma:
  • Kemoterapi ile birlikte, subkutan (deri altma yapılan) enjeksiyon şeklinde haftada üç kez (gün aşırı) 5 milyon IU/m2.
  • AIDS tle İlişkili Kaposi Sarkomu:
  • Subkutan (deri altma yapılan) enjeksiyon ya da intramüsküler (kas içine yapılan) enjeksiyon yoluyla haftada üç ile beş kez 30 milyon IU/m2 .
  • •    Zidovudin (AZT) İle Birlikte Uygulama: Doktorunuz tedaviye verdiğiniz yamt ve ilaca gösterilen toleransa göre size uygun dozu belirleyecektir.

   Renal Hücreli Karsinom:
  • Doktorunuz tedaviye verdiğiniz yanıt ve ilaca gösterilen toleransa göre size uygun dozu belirleyecektir.
  • Metastatik Karsinoid Tümörler: (Pankreatik Endokrin Tümörler)
  • Subkutan (deri altma yapılan) enjeksiyon yoluyla her gün ya da iki günde bir 3 ile 4 milyon IU/m2 ve ardından haftada 3 kez 2 milyon IU/m2 ile başlayarak toksisiteye göre iki haftalık aralıklarla 3, 5, 7 ve 10 milyon IU/m2.
  • Malign Melanom:
  • Başlangıçta INTRON-A tedavisi intravenöz (toplar damar içine yapılan) enjeksiyon yoluyla 4 hafta süreyle haftada beş gün 20 milyon IU/m "/gün dozunda başlatılarak 48 hafta süreyle haftada üç kez (gün aşırı) subkutan enjeksiyon yoluyla 10 milyon IU/m".

  Doktorunuz tek başına ya da diğer ilaçlarla (örneğin sitarabin, ribavirin) birlikte kullanılmak üzere farklı bir INTRON-A dozu reçeteleyebilir. Eğer INTRON-A başka ilaçlarla birlikte kombinasyon şeklinde kullanılacaksa lütfen, birlikte kullanılacak olan diğer ilacın Kullanma Talimatı’na da bakınız. Doktorunuz, kullanılacak doz ve tedavi süresini sizin ihtiyaçlarınıza göre belirleyecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Subkutan (deri altına) enjeksiyon :

  INTRON-A genellikle subkutan (deri altma) enjeksiyon yoluyla kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bunun anlamı INTRON-A’mn, ince bir iğne kullanılarak deri altodaki yağ dokusunun içerisine enjekte edileceğidir. Bu ilacı kendi kendinize enjekte ediyorsanız, enjeksiyonu nasıl hazırlayıp yapacağınızı öğrenmek için bu kullanma talimatının en son sayfasında yer alan INTRON-A’YI KENDİNİZE ENJEKTE ETMENİZ    İÇİN

  TALİMATLAR bölümüne bakınız.

  İrıtravenöz infüzyonla (damar içerisine verilerek) kullanım:

  İnfüzyon sıvısı (INTRON-A’nın damar içerisine verilmesinde kullanılacak olan sıvı), kullanımdan hemen önce hazırlanmalıdır. İhtiyaç duyduğunuz dozu, herhangi bir büyüklükteki flakondan çekebilirsiniz; ancak sodyum klorür solüsyonu içerisinde yer alacak olan en son interferon düzeyi, 0.3 milyon IU/mililitreden daha düşük olmamalıdır. Gerekli INTRON-A dozu, flakondan enjektörle çekilerek; PVC (plastik) torbada veya cam şişede yer alan 50 mililitre, 9 mg/mililitrelik (%0.9) enjeksiyonluk sodyum klorür çözeltisi içerisine boşaltılır ve 20 dakikayı aşacak bir sürede tamamlanmak üzere uygulanır.

  Programlanmış olan her gün, bir doz INTRON-A kullanılır. INTRON-A her gün (haftada 5-7 defa) veya haftada 3 gün (gün aşın; örneğin Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri) verilir. İnterferonlar alışılmadık derecede yorgunluğa neden olabilir; bu ilacı kendi kendinize ya da bir çocuğa enjekte ediyorsanız bunu, yatma vaktinde gerçekleştirin.

  INTRON-A’yı tam olarak, doktorunuzun reçetenize yazdığı gibi kullanınız. Önerilen dozu aşmayın ve INTRON-A’yı, reçetenizde yazılı olan süre boyunca kullanınız.

  Eğer INTRON-A ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla INTRON-A kullanırsanız

  Mümkün olan en kısa sürede bir doktorla ya da sağlık profesyoneliyle temasa geçiniz INTRON-A ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  INTRON-A'i kullanmayı unuttuysanız

  Enjeksiyonları kendi kendinize yapıyorsanız ya da ribavirinle birlikte INTRON-A kullanan bir çocuğun bakımını üstlenmişseniz, önerilen dozu, hatırlar hatırlamazuygulayınız ve sonrakidozu, her zamanki gibi saatte uygulamaya devam ediniz. Bu ilacı her gün enjekte ediyorsanız ve bir güne ait tam dozu uygulamayı unuttuysanız, ertesi gün olağan dozu alarak tedaviye devam ediniz.Gerekirse doktorunuz veya eczacınızla temas kurunuz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  INTRON-A ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  İnterferon alfa ile tedaviden sonra nadiren, gözle ve görmeyle ilişkili etkiler oluşabilir. Tüm hastalara tedavinin başlangıcında göz muayenesi yapılmalıdır. Tedavi sırasında görme keskinliği ya da görme alanında bozukluk dahil görme şikayeti olan hastalara hemen bir tam göz muayenesi yapılmalıdır. Gözle ve görmeyle ilgili olaylar başka hastalık durumlarına bağlı olarak da ortaya çıkabildiğinden; diabetes mellitus (şeker hastalığı) ve hipertansiyon (yüksek tansiyon) hastaları düzenli aralıklarla göz muayenesinden geçmelidir. Görmeyle ilişkili bozukluk gelişen ya da bozukluğu kötüleşen hastalarda INTRON-A tedavisinin kesilmesi düşünülmelidir.

  Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri  Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.
  Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri  Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ
  Geri Ödeme KoduA03864
  Satış Fiyatı 333.98 TL [ 3 Jun 2022 ]
  Önceki Satış Fiyatı 333.98 TL [ 27 May 2022 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699636950203
  Etkin Madde Interferon Alfa 2b
  ATC Kodu L03AB05
  Birim Miktar 10
  Birim Cinsi MIU
  Ambalaj Miktarı 1
  Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünostimülan İlaçlar > İnterferon Alfa2b
  İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  INTRON-A 10 miu/1 ml enj.çöz. içeren 1 flakon Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  3 Jun 2022333.98 TL
  27 May 2022333.98 TL
  20 May 2022333.98 TL
  13 May 2022333.98 TL
  6 May 2022333.98 TL
  25 Apr 2022333.98 TL
  18 Apr 2022333.98 TL
  8 Apr 2022333.98 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları