Berk İlaçları › HUMAN ALBUMIN %20 BERK 50 ml › İP › Formülü

HUMAN ALBUMIN %20 BERK 50 ml Formülü

Berk İlaç İthalat ve Pazarlama A.Ş | Güncelleme :5 Ağustos  2022

Aktif madde: İnsan Albumini Bileşimi: 1000 ml infüzyon solüsyonu içeriği: 200 g insan plazma proteini (venöz damardan alınan) ile en az % 96 albumin Elektrolitler mmol g Sodyum iyonları 125 2,88 Potasyum iyonları max. 2 0,08 Kalsiyum iyonları max.2 0,08 Klorid iyonları max. 100 3,55 Oktonat iyonları 16 2,28 N1-asetil-D-/L-triptofan 16 3,92 Enjeksiyonluk su 1000 ml Kan plazma fraksiyonu, hacim tamamlayıcı
Onkotik basınç eksikliği durumunda onkotik basınç artırıcı. Uzun süreli kullanımlarda seyreltilerek kullanılan (% 4-5) iso-onkotik hacim tamamlayıcı. Albumin eksikliği tedavisinde.
Dehidrasyonda (uygun sıvı infüzyonu yapılamazsa) İnsan plazma proteinlerine karşı aşırı duyarlılık bilindiği takdirde tedavi, önlem alınarak (olabilecekler önceden düşünülerek ) ve tıbbi kontrol altında yavaş yavaş yapılmalıdır. Aşağıdaki kontrendikasyonlar albumine bağlı olmayan hacim tamamlayıcısı olan ve sulandırma amacıyla uygulanan infüzyon solüsyonlarında da geçerlidir. - Hiperhidrasyon durumu (vücuttaki total su miktarı artacağından) - Hipervolemi (artmış olan kan hacmi nedeniyle) - Dekompanse kalp yetmezliği - Hipertansiyon - Özefagus varisi - Akciğer ödemi - Pıhtılaşma bozuklukları (hemorojik diyatez) - Ciddi anemi - Renal ve postrenal anuria (böbrek yetmezliği)
Hamilelik ve laktasyon: Hamilelik ve emzirmede human albumin ürünün güvenliği kontrollü klinik deneyler ile tesbit edilmemiştir. Hayvan deneyleri, ürünün güvenirliliği için yeterli değildir. Human Albumin insan plazmasının fizyolojik bir maddesidir. Endikasyon zorunluluğu varsa gebelik ve laktasyonda kullanılabilir. Dikkatle ve kontrol altında kullanılmalıdır. Virüs güvenliği: İnsan kanı veya plazmasından hazırlanan ilaçlar veya kan ürünleri uygulandığı zaman, enfeksiyon ajanlarının geçmesi nedeniyle oluşan enfeksiyon hastalıkları tamamen önlenemez. Bu aynı zamanda bugüne kadar bilinmeyen yapıda olan patojenler içinde geçerlidir. Günümüzde parvovirüs B 19 gibi bazı virüslerin özellikle giderilmesi veya inaktive edilmesi zordur. Parvovirüs B 19 en ciddi olarak seronegatif hamile kadınları veya immün yetmezlikli kişileri etkileyebilir. Enfeksiyon ajanlarının geçme riskini azaltmak için vericiler ve bağışların seçiminde çok sıkı kontroller uygulanmaktadır. Buna ek olarak Human Albumin Behring %20 üretim prosesine virüs giderici ve/veya inaktive edici işlemler dahil edilmektedir: - Human Albumin Behring %20, HIV-1,HIV-2, HCV antikorları için HBs antijenleri için negatif olarak test edilen plazma bağışlarından hazırlanmıştır.Plazma içindeki ALT (GPT) düzeyleri de normal değerlerin iki mislinden daha yüksek olmaması gerekmektedir. - Ek olarak, plazma havuzu HIV-1,HIV-2,HCV antikorları ve HBs antijenleri için test edilmiştir. Daha sonra plazma havuzu sadece eğer sonuçlar negatif ise ileri proseslerde kullanılmıştır. - Human Albumin Behring % 20 üretim prosesinde virüslerin eliminasyonu/ inaktivasyonu yönünde katkıda bulunacak çeşitli aşamalar vardır.Virüs inaktivasyonu için çözeltiye, 10 saat süre ile 600C ısı uygulanmıştır. İnsan kanı veya plazmasından elde edilen ürünleri sürekli kullanan hastalara hepatit aşı uygulaması uygundur. Allerjik reaksiyonlar,titreme,ateş basması, bulantı ve kusma gibi yan etkiler görülebilir.
Bilinmiyor. Human Albumin Behring %20 diğer preparatlarla -özellikle tam kan ve eritrosit içeren - karıştırılmamalıdır.
Dozaj ve uygulama: Dozaj; hacim tamamlayıcısı olarak, gereksinim kişisel ihtiyaca ve dolaşım parametrelerine bağlıdır.Albuminin en önemli fonksiyonu kolloidal osmotik basıncı korumasıdır.En düşük kolloidal osmotik basınç seviyesi 200 mmHg (2,7kPa) olarak düşünülmelidir. Kolloid osmotik basınç ve dozaj toplam protein miktarından indirekt olarak hesaplanabilir.içeriği kullanılarak doz saptanabilir.Hastanın hacim durumu veya protein eksikliğine bağlı olarak düşük veya yüksek yüzdeli infüzyon solüsyonları uygulanır. Gerekli albumin dozu aşağıdaki formülle hesaplanır : (örneğin yanıklarda) [(İstenen toplam protein g/l - mevcut toplam protein g/l) x plazma hacimi (litre)* (=40 ml/kg vücut ağırlığı)] x 2 * Fizyolojik plazma hacmi vücut ağırlığı ve yaşa bağlıdır. Yetişkinlerde yaklaşık 40 ml/kg'dır.Çocuk dozu hesaplanırken bu göz önüne alınmalıdır. Örnek: 70 kg'lık bir hastanın protein konsantrasyonundaki 35 g/l'den 50 g/l'ye artış için gerekli protein hacmi 84 g veya 420 ml %20 'lik infüzyon çözeltisidir. [(50-35) x 2,8] x 2 = 84 g. Plazma hacminin hesaplanması: 40x70 / 1000 =2,8 Bu formül sadece yaklaşık bir değeri vereceğinden, albumin konsantrasyonunu kontrol edilmesi tavsiye edilir.2 ile çarpılmasının nedeni, ekstravasküler kayıplardır.Bu faktör ciddi albumin eksikliklerinde çok düşük olmakla birlikte örnek teşkil etmektedir.Verilen hemotokrit kan ve plazma hacmi birbirleriyle ters orantılıdır.Bu nedenle hemotokriti belirlemek tavsiye edilir. Uygulama Şekli: Elektrolit solüsyonlarla karıştırılan (seyreltmek için) aseptik koşullarda hazırlanmalıdır. Büyük miktarlarda uygulama gerektiğinde,infüzyon çözeltisi oda veya vücut sıcaklığında olmalıdır.İnfüzyon steril,pirojensiz ve tek kullanımlık infüzyon setiyle intravenöz uygulanır.İnfüzyon seti ile delinmeden önce ,tıpa uygun bir dezenfektanla dezenfekte edilmelidir. Şişe infüzyon seti ile delindikten sonra, içerik hemen infüze edilmelidir. Human Albumin Behring % 20 düşük tuz, kullanıma hazırdır ve sadece intravenöz infüzyon içindir.İnfüzyon hızı, hasta ve endikasyon durumuna göre ayarlanmakla birlikte normalde yüksek konsantrasyonlardaki albumin solüsyonu kullanılıyorsa 1-2 ml / dk 'dır. %4 - %5 'lik solüsyonlar için 5ml/dk'dır.İnfüzyon hızının plazma değişimi sırasında 30 ml/dk'dan fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Plazma değişiminde % 4-5'lik albumin çözeltisi kullanılıyorsa koagülasyon durumunun kontrol edilmesi tavsiye edilir.% 20 albumin infüzyonunda kolloidal osmotik basınç yaklaşık olarak kan basıncının 4 katıdır. Bundan dolayı hidratasyonlu hastalarda konsantre albumin verilmesi koruyucu çare olarak kullanıma uygundur. Hastalar dikkatlice monitorize edilmeli ,fazla yükleme ve hiperhidrasyona karşı korunmalıdır.

Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı
Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak
Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı
Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

İLAÇ BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Berk İlaç İthalat ve Pazarlama A.Ş
Geri Ödeme KoduA03666
Satış Fiyatı905.13 TL [ 5 Ağustos 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı905.13 TL [ 1 Ağustos 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuMor Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699686690012
Etkin Madde Human Albumin
ATC Kodu B05AA01
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Kan ve Kan Ürünleri > Albumin
İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ EŞDEĞERLERİ

Eşdeğer İlaç Adı Barkodu İlaç Fiyatı
ALBIOMIN 8682109319805 1,326.22TL
ALBUMAN 8681735980052 1,993.13TL
ALBUMINAR 8699738980030
Diğer Eşdeğer İlaçlar