Pfizer İlaçları › FLUCAN 150 mg 6 kapsül › KT › Kullanmadan Önce

FLUCAN 150 mg 6 kapsül Kullanmadan Önce

Flukonazol }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Flukonazol Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 17 November  2011

2.FLUCAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FLUCAN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • •  Aşağıdakilere alerjik reaksiyonunuz olduysa:

 • - Flukonazole veya FLUCAN'ın içerisinde bulunan herhangi bir bileşene

 • - Mantar enfeksiyonu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara

 • Belirtiler, kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğunu kapsayabilir.

 • • Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız

 • • Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız

 • •  Şizofreni (bir çeşit psikiyatrik hastalık) hastasıysanız ve şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili (antipsikotik) ilaç olan pimozid alıyorsanız

 • • Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız

 • • Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin alıyorsanız.

 • • Karaciğerde bir enzim olan CY3A4 tarafından yıkılmayan fakat kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT aralığını uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız.

 • • Günde 400 mg'dan fazla flukonazol ile birlikte terfenadin içeren ve alerji tedavisinde

  Bu belge 50'


  elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol


  adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1 YnUyYnUyaklUYnUyQ3NRZmxXQ3NR


 • FLUCAN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • •  Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa

 • •  Kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız varsa

 • •  Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse

 • •  Kızarıklık, kaşıntı gibi ciddi cilt reaksiyonu ya da nefes almada güçlük gelişirse

 • •  Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları gelişirse tedavi sonlandırılmalıdır. Özellikle AİDS hastası iseniz şiddetli deri reaksiyonları gösterme eğilimi daha yüksektir.

 • •  Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT uzamasına sebep olabilecek durumlar sizde mevcutsa.

 • •  Flukonazol ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız (bakınız “diğer ilaçlar ile birlikte kullanım”)

 • •  Böbreküstü bezlerinin kortizol gibi bazı steroid hormonlarını yeterli miktarda üretemediği böbrek yetmezliği belirtileri sizde mevcutsa (kronik veya uzun süreli yorgunluk, kas zayıflığı, iştah azalması, kilo kaybı, karın ağrısı)

 • •  Düzensiz kalp atışının (aritmi) tedavisinde kullanılan bir ilaç olan amiodaron kullanıyorsanız.

 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  FLUCAN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  FLUCAN'ı yiyeceklerle birlikte veya bağımsız olarak alabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğin ilk 3 ayında FLUCAN ile tedavi edilen kadınlarda kendiliğinden düşük riski meydana gelebilir. Hamileliğin ilk 3 ayında FLUCAN'ın günlük 400-800 mg uzun süreli kullanımı bebekte doğuştan anomali riskini arttırabilir. Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz almanız gerektiğini söylemediği takdirde hamileyken FLUCAN almamalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  FLUCAN anne sütüne geçmektedir. 150 mg'a kadar tek doz FLUCAN aldıktan sonra emzirmeye devam edebilirsiniz. Eğer daha yüksek dozlarda ve tekrarlı olarak FLUCAN kullanıyorsanız emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç veya makine kullanırken, ara sıra baş dönmesini de içeren sersemlik hali veya nöbet ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır.

  FLUCAN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlar FLUCAN ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.

 • •  Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol içeren bir ilaç alıyorsanız

 • •  Mide bozulması için kullanılan sisaprid içeren bir ilaç alıyorsanız

 • •  Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid içeren bir ilaç alıyorsanız

 • •  Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız

 • •  Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin alıyorsanız

 • Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. FLUCAN ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte kullanımı önlem ve doz ayarlaması gerektirir:

 • •  Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin

 • •  Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil

 • •  Depresyon tedavisinde kullanılan amitriptilin ve nortriptilin

 • •  Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan amfoterisin B, vorikonazol

 • •  Kan pıhtılarını önlemek için kan incelten varfarin (veya benzer ilaçlar)

 • •  Uyumanıza yardımcı olan veya kaygı, endişeye karşı midazolam, triazolam gibi benzodiazepinler

 • •  Sara hastalığı nöbetlerini kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin

 • •  Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokörler

 • •  Kan basıncını düşürücü olan losartan

 • •  Yumurtalık kanseri tedavisinde kullanılan olaparib

 • •  Organ nakli reddini önlemek için siklosporin, takrolimus, everolimus, sirolimus ve çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan siklosfosfamid, vinka alkaloidleri (vinkristin, vinblastin)

 • •  Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin

 • •  Selekoksib, naproksen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak, ibuprofen, flurbiprofen gibi ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ve atorvastatin, simvastatin veya fluvastatin gibi lipid bozuklukları için kullanılan ilaçlar

 • •  Eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan metadon

 • •  Doğum kontrol ilaçları

 • •  Akut organ reddi ve antiinflamasyon için kullanılan prednizon (steroid)

 • •  İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalarda kullanılan AZT olarak da bu belge 5ofeili:nnıekgidovMdinnuvfily£AJDSktıb1astalAğıimifidavisiodaimikul^nblaft:k.§akiav?r,/Eklo,rpropamid, adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1 YnUyYnUyaklUYnUyQ3NRZmxXQ3NR

 • glibenklamid, glipizid veya tolbutamid gibi şeker hastalığı ilaçları

 • •  Astımı kontrol etmek için kullanılan teofilin

 • •  Romatoid artrit tedavisinde kullanılan tofasitinib

 • •  A Vitamini

 • •  Kistik fibroz tedavisinde kullanılan ivakaftor

 • •  Düzensiz kalp atışının (aritmi) tedavisinde kullanılan amiodaron

 • •  İdrar söktürücü olarak kullanılan hidroklorotiyazid

 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
 • Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
  Satış Fiyatı TL
  Önceki Satış Fiyatı
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699532156754
  Etkin Madde Flukonazol
  ATC Kodu J02AC01
  Birim Miktar 150
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 6
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Flukonazol
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  FLUCAN 150 mg 6 kapsül Barkodu