Pfizer İlaçları › FLUCAN 150 mg 6 kapsül › Kullanma Talimatı

FLUCAN 150 mg 6 kapsül Kullanma Talimatı

Flukonazol }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Flukonazol Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 17 November  2011

(fi)

FLUCAN150 mg kapsül

Ağızdan alınır.

•

Etken Madde

Her kapsül 150 mg flukonazol içerir.

•

Yardımcı maddeler

Laktoz, mısır nişastası, koloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, sodyum lauril sülfat, jelatin, patent mavisi V(E131), titanyum dioksit (E171). Ürün, sığır kaynaklı laktoz ve jelatin hammaddelerini içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FLUCAN nedir ve ne için kullanılır?

2. FLUCAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FLUCAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FLUCAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.FLUCAN nedir ve ne için kullanılır?

FLUCAN, Mavi 1 numara kapsül içinde beyaz toz içerir. 1, 2, 6, 8 ve 12 kapsüllük ambalajlarda sunulmaktadır.

FLUCAN, antifungal adı verilen ve mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir grup ilaçtan biridir. Etkin madde flukonazoldür.

FLUCAN yetişkinlerde aşağıdakilerin tedavisinde kullanılır:

 • -  Kriptokokal menenjit (beyin zarında bir mantar enfeksiyonu)

 • -  Koksidioidomikoz (vadi humması olarak bilinen, akciğerleriniz yoluyla vücudunuza giren mantarın neden olduğu bir hastalıktır)

 • -  Candida adı verilen bir mantar türünün neden olduğu ve kan dolaşımında, vücut organlarında (örn. kalp, akciğerler) veya idrar yollarında bulunan enfeksiyonlar

 • -  Mukozal pamukçuk (ağız veya boğazda meydana gelen mantar enfeksiyonu)

 • Bu belge 507Q,sayılı Elektronik İmzalCanunu uyarınca elektroıiık1olarak imzalanmıştır. Doküman http: ebs.titck.gpv.tr Başvuru Elmza Kontrol

 • -  Genital pamukçuk (kadında veya erkekte cinsel organın mantar enfeksiyonu)

 • Deri enfeksiyonları (örn. atlet ayağı adı verilen ayak mantarı, saçkıran, kasık mantarı, tırnak mantarı)

  FLUCAN yetişkinlerde aşağıdakilerin önleyici tedavisinde kullanılır:

 • -  Kriptokokal menenjitin tekrarlanmasını önleme

 • -  Mukozal pamukçukların tekrarlanmasını önleme

 • -  Vajinal pamukçukta nüksetmesini azaltılma

 • -  Candida adlı mantarın sebep olduğu enfeksiyonlardan koruma (eğer bağışıklık sisteminiz zayıfsa ve düzgün çalışmıyorsa)

 • FLUCAN yaşları 0-17 arasında değişen yenidoğan bebekler, bebekler, küçük çocuklar, çocuklar ve ergenlerde aşağıdakilerin tedavisinde kullanılır:

 • -  Mukozal pamukçuk (ağız veya boğazda meydana gelen enfeksiyon)

 • -  Candida adı verilen bir mantar türünün neden olduğu ve kan dolaşımında, vücut organlarında (örn. kalp, akciğerler) veya idrar yollarında bulunan enfeksiyonlar

 • -  Kriptokokal menenjit (beyinde bir mantar enfeksiyonu)

 • FLUCAN yaşları 0-17 arasında değişen yenidoğan bebekler, bebekler, küçük çocuklar, çocuklar ve ergenlerde aşağıdakilerin önleyici tedavisinde kullanılır:

 • -  Candida adlı mantarın sebep olduğu enfeksyionlardan koruma (eğer bağışıklık sisteminiz zayıfsa ve düzgün çalışmıyorsa)

 • -  Kriptokokal menenjitin tekrarlanmasını önleme


 • 2.FLUCAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FLUCAN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • •  Aşağıdakilere alerjik reaksiyonunuz olduysa:

 • - Flukonazole veya FLUCAN'ın içerisinde bulunan herhangi bir bileşene

 • - Mantar enfeksiyonu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara

 • Belirtiler, kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğunu kapsayabilir.

 • • Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız

 • • Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız

 • •  Şizofreni (bir çeşit psikiyatrik hastalık) hastasıysanız ve şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili (antipsikotik) ilaç olan pimozid alıyorsanız

 • • Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız

 • • Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin alıyorsanız.

 • • Karaciğerde bir enzim olan CY3A4 tarafından yıkılmayan fakat kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT aralığını uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız.

 • • Günde 400 mg'dan fazla flukonazol ile birlikte terfenadin içeren ve alerji tedavisinde

  Bu belge 50'


  elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol


  adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1 YnUyYnUyaklUYnUyQ3NRZmxXQ3NR


 • FLUCAN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • •  Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa

 • •  Kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız varsa

 • •  Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse

 • •  Kızarıklık, kaşıntı gibi ciddi cilt reaksiyonu ya da nefes almada güçlük gelişirse

 • •  Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları gelişirse tedavi sonlandırılmalıdır. Özellikle AİDS hastası iseniz şiddetli deri reaksiyonları gösterme eğilimi daha yüksektir.

 • •  Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT uzamasına sebep olabilecek durumlar sizde mevcutsa.

 • •  Flukonazol ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız (bakınız “diğer ilaçlar ile birlikte kullanım”)

 • •  Böbreküstü bezlerinin kortizol gibi bazı steroid hormonlarını yeterli miktarda üretemediği böbrek yetmezliği belirtileri sizde mevcutsa (kronik veya uzun süreli yorgunluk, kas zayıflığı, iştah azalması, kilo kaybı, karın ağrısı)

 • •  Düzensiz kalp atışının (aritmi) tedavisinde kullanılan bir ilaç olan amiodaron kullanıyorsanız.

 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  FLUCAN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  FLUCAN'ı yiyeceklerle birlikte veya bağımsız olarak alabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğin ilk 3 ayında FLUCAN ile tedavi edilen kadınlarda kendiliğinden düşük riski meydana gelebilir. Hamileliğin ilk 3 ayında FLUCAN'ın günlük 400-800 mg uzun süreli kullanımı bebekte doğuştan anomali riskini arttırabilir. Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz almanız gerektiğini söylemediği takdirde hamileyken FLUCAN almamalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  FLUCAN anne sütüne geçmektedir. 150 mg'a kadar tek doz FLUCAN aldıktan sonra emzirmeye devam edebilirsiniz. Eğer daha yüksek dozlarda ve tekrarlı olarak FLUCAN kullanıyorsanız emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç veya makine kullanırken, ara sıra baş dönmesini de içeren sersemlik hali veya nöbet ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır.

  FLUCAN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlar FLUCAN ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.

 • •  Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol içeren bir ilaç alıyorsanız

 • •  Mide bozulması için kullanılan sisaprid içeren bir ilaç alıyorsanız

 • •  Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid içeren bir ilaç alıyorsanız

 • •  Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız

 • •  Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin alıyorsanız

 • Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. FLUCAN ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte kullanımı önlem ve doz ayarlaması gerektirir:

 • •  Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin

 • •  Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil

 • •  Depresyon tedavisinde kullanılan amitriptilin ve nortriptilin

 • •  Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan amfoterisin B, vorikonazol

 • •  Kan pıhtılarını önlemek için kan incelten varfarin (veya benzer ilaçlar)

 • •  Uyumanıza yardımcı olan veya kaygı, endişeye karşı midazolam, triazolam gibi benzodiazepinler

 • •  Sara hastalığı nöbetlerini kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin

 • •  Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokörler

 • •  Kan basıncını düşürücü olan losartan

 • •  Yumurtalık kanseri tedavisinde kullanılan olaparib

 • •  Organ nakli reddini önlemek için siklosporin, takrolimus, everolimus, sirolimus ve çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan siklosfosfamid, vinka alkaloidleri (vinkristin, vinblastin)

 • •  Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin

 • •  Selekoksib, naproksen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak, ibuprofen, flurbiprofen gibi ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ve atorvastatin, simvastatin veya fluvastatin gibi lipid bozuklukları için kullanılan ilaçlar

 • •  Eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan metadon

 • •  Doğum kontrol ilaçları

 • •  Akut organ reddi ve antiinflamasyon için kullanılan prednizon (steroid)

 • •  İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalarda kullanılan AZT olarak da bu belge 5ofeili:nnıekgidovMdinnuvfily£AJDSktıb1astalAğıimifidavisiodaimikul^nblaft:k.§akiav?r,/Eklo,rpropamid, adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1 YnUyYnUyaklUYnUyQ3NRZmxXQ3NR

 • glibenklamid, glipizid veya tolbutamid gibi şeker hastalığı ilaçları

 • •  Astımı kontrol etmek için kullanılan teofilin

 • •  Romatoid artrit tedavisinde kullanılan tofasitinib

 • •  A Vitamini

 • •  Kistik fibroz tedavisinde kullanılan ivakaftor

 • •  Düzensiz kalp atışının (aritmi) tedavisinde kullanılan amiodaron

 • •  İdrar söktürücü olarak kullanılan hidroklorotiyazid

 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


 • 3.FLUCAN nasıl kullanılır ?

  •

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Durum

  Doz

  Kriptokokal menenjit

  İlk gün 400 mg, sonra günde bir kez 200 mg ila 400 mg olmak üzere 6 ile 8 hafta boyunca veya gerektiğinde daha uzun süre. Bazen doz 800 mg'a kadar arttırılabilir.

  Kriptokokal    mantarların neden    olduğu

  tekrarlayan menenjit (Kriptokokal menenjit)

  Hekim       tarafından       tedavi

  sonlandırılıncaya kadar günde 200 mg

  Vadi humması (Koksidioidomikozis) tedavisi

  11 aydan 24 aya kadar (Gerekiyorsa daha uzun süre) günde 1 kez 200 mg ila 400 mg'dır. Bazen doz 800 mg'a kadar arttırılır.

  Kandida türü mantarların neden olduğu iç organların mantar enfeksiyonlarının tedavisi

  İlk gün 800 mg, hekim tarafından tedavi sonlandırılıncaya kadar günde 400 mg'dır.

  Ağız, boğaz ve takma diş kaynaklı ağız yarasını etkileyen mukozal enfeksiyonları tedavisi

  İlk gün 200 mg - 400 mg'dır. Sonra hekim       tarafından       tedavi

  sonlandırılıncaya kadar günde bir kez 100 mg - 200 mg'dır.

  Mukozal pamukçuk tedavisi (Doz enfeksiyonun bulunduğu yere bağlıdır.)

  Hekim       tarafından       tedavi

  sonlandırılıncaya kadar 7 - 30 gün boyunca günde bir kez 50 mg - 400 mg'dır.

  Kandida türü mantarların neden olduğu ayak mantarı (tinea pedis), kasık mantarı (tinea kruris), gövde, kol ve bacakların yüzeyel mantar enfeksiyonu (tinea korporis)

  Haftada bir kez 150 mg veya günde bir kez 50 mg'dır. Tedavinin süresi 2 ila 4 haftadır. Ayak mantarı (Tinea pedis) 6 haftaya varan tedavi gerektirebilir.

  Ağız iç tabakasını etkileyen tekrarlayan enfeksiyonların tedavisi

  Enfeksiyon riski altındayken, günde bir kez 100 mg - 200 mg veya haftada 3 kez 200 mg'dır.

  Deri ve tırnaktaki mantar hastalığı tedavisinde (Onikomikoz)

  Enfeksiyonun yerine göre, günlük 50 mg ya da haftada 150 mg tek doz ya da 1 ile 4 hafta arasında haftada 1 kez 300 ile 400 mg (Atlet ayağı için 6 haftaya kadar verilebilir, tedavi, enfekte olmamış tırnağın uzayıp enfekte tırnağın yerini almasına kadar devam ettirilmelidir.)

  Cinsel    organlardaki    mantar hastalıkları

  tedavisinde

  Tek doz olarak 150 mg önerilir.

  Tekrarlayan vajinal mantar hastalığının tedavisinde

  . Toplam 3 doz için her üç günde bir 150 mg (1., 4. ve 7 günlerde) alınmasını takiben haftada bir kez 150 mg'dır. 6 aya varan tedavi gerektirebilir.

  Kandida'nın neden olduğu enfeksiyonu engellemek için (Bağışıklık sisteminiz zayıf ve düzgün çalışmıyorsa)

  Enfeksiyon riski altındayken günde bir kez 200 mg - 400 mg'dır

  Doktorunuz kültür ve diğer laboratuvar çalışmalarının sonuçları bilinmeden önce tedavinize başlayabilir. Sonuçlar belli olduğunda, tedavi gerektiği şekilde doktorunuz tarafından düzenlenecektir.

 • •  

  Uygulama yolu ve metodu

 • Ağızdan alınır.

  Kapsüller bütün olarak bir bardak su ile yutulmalıdır. İlacınızı her gün aynı saatlerde almanız en iyisidir.

  İlacınız aç veya tok karnına alınabilir.

 • •  

  Yaşlılarda kullanımı

  Doz

  Mukozal pamukçuk tedavisi (Doz enfeksiyonun bulunduğu yere bağlıdır.)

  Günde 1 kez 3 mg/kg (Tedavinin ilk gününde 6 mg/kg olarak verilebilir.)

  Kriptokokal    mantarların   neden    olduğu

  tekrarlayan menenjit (Kriptokokal menenjit) ya da Kandida türü mantarların neden olduğu iç mantar enfeksiyonları tedavisi

  Günde 1 kez 6 mg-12 mg/kg

  Kriptokokal    mantarların   neden    olduğu

  tekrarlayan menenjit (Kriptokokal menenjit) tekrarlamasını önlemek için

  Günde 1 kez 6 mg/kg

  Kandida'nın neden olduğu enfeksiyonu engellemek için (Bağışıklık sistemi düzgün çalışmıyorsa)

  Günde 1 kez 3 mg-12 mg/kg

  15 - 27 günlük bebeklerde yukarıdaki tablo ile aynı dozda ancak 2 günde bir verilir. Maksimum doz, her 48 saatte bir kg vücut ağırlığı başına 12 mg'dır.

  0 - 14 günlük bebeklerde yukarıdaki tablo ile aynı dozda ancak her 3 günde bir verilir. Maksimum doz, her 72 saatte bir kg vücut ağırlığı başına 12 mg'dır.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Böbrek sorunlarınız yoksa normal yetişkin dozu verilecektir. Böbrek sorunlarınız varsa doktorunuz ilacınızı böbreğin işlevine göre ayarlayacaktır.

  •

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Doktorunuz, böbrek fonksiyonunuza bağlı olarak dozunuzu değiştirebilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı ile ilgili bilgi sınırlıdır. Bu nedenle karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatli biçimde uygulanmalıdır.

  Eğer FLUCAN'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FLUCAN kullanırsanız

  Doktorunuzun size söylediği miktardan daha fazlasını almayınız. Çok fazla FLUCAN aldıysanız, kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Olası fazla doz kullanımında gerçek olmayan şeyleri görme, duyma, hissetme, düşünme gibi (halüsinasyonlar ve paranoid davranış) bir durum oluşabilir. Bu durumda doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz. Sistemik tedavi (destekleyici önlemler ve gerekli durumda mide yıkanması) yeterli olabilir.

  FLUCAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1 YnUyYnUyaklUYnUyQ3NRZmxXQ3NR

  FLUCAN'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ilacınızı almadığınızı farkettiğiniz zaman hemen alınız. Eğer bir sonraki dozunuzu alma zamanına yakınsanız unutulan dozu almayınız.

  İlacın kullanımı ile ilgili ilave sorularınız var ise doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  FLUCAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz size söylemediği sürece FLUCAN almayı durdurmayınız. FLUCAN almayı kesmeniz gereken durumlarda sizin için en iyi yöntemi doktorunuz belirleyecektir. FLUCAN kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

 • HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
 • Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
  Satış Fiyatı 56.67 TL [ 21 Feb 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 50.58 TL [ 14 Feb 2020 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699532156754
  Etkin Madde Flukonazol
  ATC Kodu J02AC01
  Birim Miktar 150
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 6
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Flukonazol
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  FLUCAN 150 mg 6 kapsül Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  21 Feb 202056.67 TL
  14 Feb 202050.58 TL
  7 Feb 202050.58 TL
  31 Jan 202050.58 TL
  24 Jan 202050.58 TL
  17 Jan 202050.58 TL
  10 Jan 202050.58 TL
  7 Jan 202050.58 TL
  2022 / 2008 İlaç Fiyatları