Novartis İlaçları › EXCEDRIN 24 film tablet › KT › Kullanmadan Önce

EXCEDRIN 24 film tablet Kullanmadan Önce

Asetilsalisilik Asit + Kafein + Parasetamol }

Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Güncelleme : 10 May  2013

2.EXCEDRIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EXCEDRIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Parasetamol, asetil salisilik asit veya kafeine veya EXCEDRİN’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,
 • Daha önceden asetil salisilik asit veya diklofenak ya da ibuprofen gibi diğer bir nonsteroidal antiinflamatuvar (NSAİ) ağrı kesici ya da ateş düşürücü ilaç aldıktan sonra hırıltı ya da nefes darlığı belirtileri, kurdeşen, yüz ya da dilde şişme ya da ani nezle hali gibi alerjik reaksiyon geçirdiyseniz
 • Mide ya da oniki parmak barsağınızda aktif yaralarınız (ülser) ya da mide-barsak kanaması ya da delinme ve peptik ülser öykünüz varsa
 • Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz eksikliği) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • Dışkıda kan ya da siyahlık farkederseniz (gastrointestinal kanama ya da delinme belirtisi)
 • • Kanama bozukluklarınız (hemofili gibi) varsa

  • Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa

  • Şiddetli böbrek hastalığınız varsa

  • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa

  • Haftada 15 mg ya da üzeri metotreksat tedavisi görüyorsanız

  • Gebeyseniz (son üç aylık dönemde)

  • Bebeğinizi emziriyorsanız

  • Yakın zamanda cerrahi operasyon (diş operasyonu gibi küçük işlemler dahil) geçirdiyseniz ya da 7 gün içinde bir operasyon geçirecekseniz

  EXCEDRIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki nedenlerden birisi sizde mevcutsa EXCEDRIN sizin için uygun olmayabilir. Bu

  ilacı ullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  Eğer,

 • Yatak istirahatı gerektirecek kadar şiddetli bir migreniniz varsa ya da normal migren ağrınızdan farklı bir ağrı hissediyorsanız ya da migren baş ağrınıza kusma eşlik ediyorsa
 • Baş yaralanması, güç harcama, öksürme veya eğilmenin ardından başlayan ya da bunların neden olduğu baş ağrılarınız varsa,
 • Her gün baş ağrınız oluyorsa ya da ilk baş ağrınız 50 yaşından sonra ortaya çıktıysa
 • Mide yaralan ya da kanaması gibi mide-bağırsak sistemi problemleri ya da ağrı kesici ya da iltihap giderici ilaç kullandığınızda mide yanması, mide sıkıntısı, mide ağrısı gibi problemler yaşadıysanız
 • Kanama sorunlan (hemofili gibi) ya da adet döneminde anormal kanama (ör.olağandışı şekilde ağır ve uzun adet görme) gibi problemleriniz varsa
 • Astım, yüksek ateş, burun polipi, sürekli solunum hastalıklan ya da aleıjik reaksiyonlar (ör.cilt reaksiyonu, kaşınma, kurdeşen) varsa
 • Gut, şeker hastalığı (diyabet), hipertroidizm, kalp ritm bozukluklan (aritmi), kontrol edilemeyen yüksek tansiyon, böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa,
 • EXCEDRIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • Su kaybı riskiniz (ör.kusma, ishal ya da büyük bir ameliyatın öncesi ya da sonrasında) varsa

 • 18 yaşın altında iseniz. Çocuklara ya da ergenlere verildiğinde, asetil salisilik asit ve Reye sendromu arasında olası bir ilişki vardır. Reye sendromu, beyin ve karaciğeri etkileyen ve öldürücü olabilen çok seyrek görülen bir hastalıktır. Bu nedenle EXCEDRIN 18 yaşın altındaki kişilerde doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.
 • Diğer uyanlar

  Ağrı kesicilerin sürekli kullanılması baş ağrısına neden olabilir ve aynı ağrı kesici ilacın yüksek dozu ile tedavi edilmemelidir. Böyle bir durumda olduğunuzu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

  EXCEDRIN bir enfeksiyonun (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) semptomlannı azaltabilir ve belirlenmesini zorlaştırabilir. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız, doktorunuza EXCEDRIN kullandığınızı mutlaka söyleyiniz.

  EXCEDRIN laboratuar testleri sonuçlannı etkleyebilir. Kan, üre ya da diğer labaratuar testleri yaptıracaksanız EXCEDRIN kullandığınızı söyleyiniz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  EXCEDRIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Alkol: Günde 3 bardak veya daha fazla alkollü içecek tüketiyorsanız EXCEDRIN ya da diğer ağrı kesici/ateş düşürücü ilaçlan kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Parasetamol ve asetilsalisilik asit, karaciğer haşan ve mide kanamasına neden olabileceğinden EXCEDRIN kullanılırken alkollü içeceklerden kaçınınız.

  Kafein: Önerilen EXCEDRIN dozu yaklaşık bir fincan kahvenin içerdiği miktarda kafein içermektedir. Aşın dozda kafein sinirlilik, aşın hassasiyet, uykusuzluk ve nadiren hızlı kalp atışına neden olabileceği için, tedavi sırasında kafein içeren diğer ilaçların, yiyeceklerin ve içeceklerin kullanımı azaltınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • EXCEDRIN gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  • Hamile iseniz, EXCEDRİN’i doktorunuz tarafından kesin gereklilik görülmedikçe,

  özellikle gebeliğin son 3 ayında kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

  danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bebeğinizi emziriyorsanız, EXCEDRİN kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  • EXCEDRIN ile tedavi sırasında sersemlik ya da uyuşukluk gibi istenmeyen etkiler görülebilir. Eğer sizde bu türlü etkiler görülürse araç ve makine kullanımı gibi tehlike potansiyeli olan işlerden uzak durmalısınız.

  EXCEDRIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  • EXCEDRİN’in içeriğinde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer, reçetesiz ilaçlar dahil yakın zamanda herhangi bir ilaç kullandıysanız doktorunuza ya da

  eczacınıza danışınız.

  Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza danışınız.

  • Parasetamol veya asetilsalisilik asit içeren başka herhangi bir ilaç veya başka bir ağrı kesici/ateş düşürücü ilaçlar

  • Kan pıhtılaşmasını azaltıcı ilaçlar: antikoagülanlar (ör. varfarin), heparin, trombolitikler (pıhtı çözücüler) (ör. streptokinaz) ya da diğer antiplateletler (tiklodipin, klopidogrel, silostazol)

  • İltihabın iyileşmesinde kullanılan kortikosteroidler

  • Uykusuzluk ve gerginlik için kullanılan ilaçlar (barbitüratlar ve benzadiyazepinler)

  • Depresyon tedavisi için kullanılan ilaçlar (lityum, selektif serotonin geri alım inhibitörleri ya da fluvaksamin)

  • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (sülfonilüreler ve insülin)

  • Metotreksat (bazı kanser türlerinde, artrit ya da psöriaziste kullanılır)

  • İnfeksiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (ör. rifampisin, izoniyazit, kloramfenikol, siprofloksisin ya da pipemidik asit)

  • Levotroksin (hipertroidizm tedavisinde)

  • Metoklopramid (bulantı ve kusma tedavisinde)

  • Epilepsi (sara) tedavisinde

  • Yüksek kan basıncı ya da kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar

  • Diüretikler (idrar miktarını arttıran ve fazla sıvı tutumunu azaltan ilaçlar)

  • Gut tedavisinde kullanılan ilaçlar

  • Ağızdan alınan doğum kontrol ilaçlan

  • HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan zidovudin

  • Yavaş mide boşalmasının tedavisinde kullanılan ilaçlar, propantelin gibi

  • Şizofrenide kullanılan klozapin

  • Düşük kan basıncını arttırmak ya da burun tıkanıklığın tedavisi için kullanılan sempatomimetikler

  • Alerjik reaksiyonları önleyen ya da hafifleten antiallerjikler

  • Astım tedavisinde kullanılan teofılin

  • Mantar infeksiyonlarında kullanılan terbinafın

  • Mide yanması ve peptik ülser tedavisinde kullanılan simetidin

  • Alkol bağımlılık tedavisinde kullanılan disülfıram

  • Sigarayı bırakma tedavisinde kullanılan nikotin

  • Yüksek kolesterol düzeylerinin tedavisinde kullanılan kolestramin

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA15024
  Satış Fiyatı TL
  Önceki Satış Fiyatı
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699504011371
  Etkin Madde Asetilsalisilik Asit + Kafein + Parasetamol
  ATC Kodu N02BE51
  Birim Miktar 250+65+250
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 24
  Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  EXCEDRIN 24 film tablet Barkodu