Novartis İlaçları › EXCEDRIN 24 film tablet › Kullanma Talimatı

EXCEDRIN 24 film tablet Kullanma Talimatı

Asetilsalisilik Asit + Kafein + Parasetamol }

Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Güncelleme : 10 May  2013

EXCEDRİN film tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her bir film tablet 250 mg parasetamol, 250 mg asetil salisilik asit ve 65 mg kafein içerir.

Yardımcı maddeler

   Hidroksipropilselüloz, mikrokristalin selüloz, stearik asit, hipromeloz, titanyum dioksit (E171), propilen glikol, benzoik asit, karnauba mumu

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EXCEDRIN nedir ve ne için kullanılır?

2. EXCEDRIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EXCEDRIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EXCEDRIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.EXCEDRIN nedir ve ne için kullanılır?

 • EXCEDRİN etkin madde olarak parasetamol, asetilsalisilik asit ve kafein kombinasyonunu içeren film tablet formunda bir ilaçtır.
 • • EXCEDRİN, “diğer analjezikler ve antipiretikler” denilen bir ilaç grubuna dahil olan ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Parasetamol hem ağrı kesici hem ateş düşürücü etki sağlarken, asetilsalisilik asit prostaglandin denen maddelerin oluşumunu engellemesine bağlı olarak ağrı kesici ve iltihap giderici etki sağlar.

 • EXCEDRİN film tabletler, beyaz, oblong şekilli, bir yüzünde “E” baskılı tabletler görünümündedir. EXCEDRİN, 24 film tablet içeren PVC/PCTFE(Aklar)/PVC-Aluminyum folyoda, orijinal ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
 • • EXCEDRİN, 16 yaş üstü adolesanlarda ve yetişkinlerde; hafif ve orta dereceli hafif ağrılarda ve ateşli durumlarda kullanılır.


  2.EXCEDRIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EXCEDRIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • Parasetamol, asetil salisilik asit veya kafeine veya EXCEDRİN’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,
 • Daha önceden asetil salisilik asit veya diklofenak ya da ibuprofen gibi diğer bir nonsteroidal antiinflamatuvar (NSAİ) ağrı kesici ya da ateş düşürücü ilaç aldıktan sonra hırıltı ya da nefes darlığı belirtileri, kurdeşen, yüz ya da dilde şişme ya da ani nezle hali gibi alerjik reaksiyon geçirdiyseniz
 • Mide ya da oniki parmak barsağınızda aktif yaralarınız (ülser) ya da mide-barsak kanaması ya da delinme ve peptik ülser öykünüz varsa
 • Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz eksikliği) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • Dışkıda kan ya da siyahlık farkederseniz (gastrointestinal kanama ya da delinme belirtisi)
 • • Kanama bozukluklarınız (hemofili gibi) varsa

  • Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa

  • Şiddetli böbrek hastalığınız varsa

  • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa

  • Haftada 15 mg ya da üzeri metotreksat tedavisi görüyorsanız

  • Gebeyseniz (son üç aylık dönemde)

  • Bebeğinizi emziriyorsanız

  • Yakın zamanda cerrahi operasyon (diş operasyonu gibi küçük işlemler dahil) geçirdiyseniz ya da 7 gün içinde bir operasyon geçirecekseniz

  EXCEDRIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki nedenlerden birisi sizde mevcutsa EXCEDRIN sizin için uygun olmayabilir. Bu

  ilacı ullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  Eğer,

 • Yatak istirahatı gerektirecek kadar şiddetli bir migreniniz varsa ya da normal migren ağrınızdan farklı bir ağrı hissediyorsanız ya da migren baş ağrınıza kusma eşlik ediyorsa
 • Baş yaralanması, güç harcama, öksürme veya eğilmenin ardından başlayan ya da bunların neden olduğu baş ağrılarınız varsa,
 • Her gün baş ağrınız oluyorsa ya da ilk baş ağrınız 50 yaşından sonra ortaya çıktıysa
 • Mide yaralan ya da kanaması gibi mide-bağırsak sistemi problemleri ya da ağrı kesici ya da iltihap giderici ilaç kullandığınızda mide yanması, mide sıkıntısı, mide ağrısı gibi problemler yaşadıysanız
 • Kanama sorunlan (hemofili gibi) ya da adet döneminde anormal kanama (ör.olağandışı şekilde ağır ve uzun adet görme) gibi problemleriniz varsa
 • Astım, yüksek ateş, burun polipi, sürekli solunum hastalıklan ya da aleıjik reaksiyonlar (ör.cilt reaksiyonu, kaşınma, kurdeşen) varsa
 • Gut, şeker hastalığı (diyabet), hipertroidizm, kalp ritm bozukluklan (aritmi), kontrol edilemeyen yüksek tansiyon, böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa,
 • EXCEDRIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • Su kaybı riskiniz (ör.kusma, ishal ya da büyük bir ameliyatın öncesi ya da sonrasında) varsa

 • 18 yaşın altında iseniz. Çocuklara ya da ergenlere verildiğinde, asetil salisilik asit ve Reye sendromu arasında olası bir ilişki vardır. Reye sendromu, beyin ve karaciğeri etkileyen ve öldürücü olabilen çok seyrek görülen bir hastalıktır. Bu nedenle EXCEDRIN 18 yaşın altındaki kişilerde doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Diğer uyanlar

Ağrı kesicilerin sürekli kullanılması baş ağrısına neden olabilir ve aynı ağrı kesici ilacın yüksek dozu ile tedavi edilmemelidir. Böyle bir durumda olduğunuzu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

EXCEDRIN bir enfeksiyonun (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) semptomlannı azaltabilir ve belirlenmesini zorlaştırabilir. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız, doktorunuza EXCEDRIN kullandığınızı mutlaka söyleyiniz.

EXCEDRIN laboratuar testleri sonuçlannı etkleyebilir. Kan, üre ya da diğer labaratuar testleri yaptıracaksanız EXCEDRIN kullandığınızı söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EXCEDRIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkol: Günde 3 bardak veya daha fazla alkollü içecek tüketiyorsanız EXCEDRIN ya da diğer ağrı kesici/ateş düşürücü ilaçlan kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Parasetamol ve asetilsalisilik asit, karaciğer haşan ve mide kanamasına neden olabileceğinden EXCEDRIN kullanılırken alkollü içeceklerden kaçınınız.

Kafein: Önerilen EXCEDRIN dozu yaklaşık bir fincan kahvenin içerdiği miktarda kafein içermektedir. Aşın dozda kafein sinirlilik, aşın hassasiyet, uykusuzluk ve nadiren hızlı kalp atışına neden olabileceği için, tedavi sırasında kafein içeren diğer ilaçların, yiyeceklerin ve içeceklerin kullanımı azaltınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• EXCEDRIN gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

• Hamile iseniz, EXCEDRİN’i doktorunuz tarafından kesin gereklilik görülmedikçe,

özellikle gebeliğin son 3 ayında kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bebeğinizi emziriyorsanız, EXCEDRİN kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

• EXCEDRIN ile tedavi sırasında sersemlik ya da uyuşukluk gibi istenmeyen etkiler görülebilir. Eğer sizde bu türlü etkiler görülürse araç ve makine kullanımı gibi tehlike potansiyeli olan işlerden uzak durmalısınız.

EXCEDRIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

• EXCEDRİN’in içeriğinde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer, reçetesiz ilaçlar dahil yakın zamanda herhangi bir ilaç kullandıysanız doktorunuza ya da

eczacınıza danışınız.

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza danışınız.

• Parasetamol veya asetilsalisilik asit içeren başka herhangi bir ilaç veya başka bir ağrı kesici/ateş düşürücü ilaçlar

• Kan pıhtılaşmasını azaltıcı ilaçlar: antikoagülanlar (ör. varfarin), heparin, trombolitikler (pıhtı çözücüler) (ör. streptokinaz) ya da diğer antiplateletler (tiklodipin, klopidogrel, silostazol)

• İltihabın iyileşmesinde kullanılan kortikosteroidler

• Uykusuzluk ve gerginlik için kullanılan ilaçlar (barbitüratlar ve benzadiyazepinler)

• Depresyon tedavisi için kullanılan ilaçlar (lityum, selektif serotonin geri alım inhibitörleri ya da fluvaksamin)

• Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (sülfonilüreler ve insülin)

• Metotreksat (bazı kanser türlerinde, artrit ya da psöriaziste kullanılır)

• İnfeksiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (ör. rifampisin, izoniyazit, kloramfenikol, siprofloksisin ya da pipemidik asit)

• Levotroksin (hipertroidizm tedavisinde)

• Metoklopramid (bulantı ve kusma tedavisinde)

• Epilepsi (sara) tedavisinde

• Yüksek kan basıncı ya da kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar

• Diüretikler (idrar miktarını arttıran ve fazla sıvı tutumunu azaltan ilaçlar)

• Gut tedavisinde kullanılan ilaçlar

• Ağızdan alınan doğum kontrol ilaçlan

• HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan zidovudin

• Yavaş mide boşalmasının tedavisinde kullanılan ilaçlar, propantelin gibi

• Şizofrenide kullanılan klozapin

• Düşük kan basıncını arttırmak ya da burun tıkanıklığın tedavisi için kullanılan sempatomimetikler

• Alerjik reaksiyonları önleyen ya da hafifleten antiallerjikler

• Astım tedavisinde kullanılan teofılin

• Mantar infeksiyonlarında kullanılan terbinafın

• Mide yanması ve peptik ülser tedavisinde kullanılan simetidin

• Alkol bağımlılık tedavisinde kullanılan disülfıram

• Sigarayı bırakma tedavisinde kullanılan nikotin

• Yüksek kolesterol düzeylerinin tedavisinde kullanılan kolestramin

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.EXCEDRIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yaşlılarda kullanımı

Yetişkimler ve 16 yaşın üzerindeki kişilerde Günde 1-2 tabletten 6 tablete kadar kullanılabilir.

Günde 6 tabletten fazla kullanmamalısınız. Daha fazla ya da uzun kullanımlar için doktora danışmalısınız.

EXCEDRİN’in önerilen dozlarını aşmayınız. Doktor tavsiyesi olmaksızın ağrı için 10 gün, ateş için 3 günden daha uzun süre kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu

EXCEDRİN ağız yoluyla kullanılır. Her dozun tam dolu bir bardak su ile alınması önerilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

EXCEDRİN, yaşlılarda, özellikle düşük ağırlıklı yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Yaşlılarda kullanımı

Eğer EXCEDRİN’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EXCEDRIN kullanırsanız

EXCEDRİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ve eczacı ile konuşunuz.

EXCEDRIN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EXCEDRIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA15024
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699504011371
Etkin Madde Asetilsalisilik Asit + Kafein + Parasetamol
ATC Kodu N02BE51
Birim Miktar 250+65+250
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 24
Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

EXCEDRIN 24 film tablet Barkodu