Fortius İlaçları › CURATINOX 100 mg/20 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 flakon › KT › Yan Etkileri

CURATINOX 100 mg/20 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 flakon Yan Etkileri

Okzaliplatin }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Diğer Kanser İlaçları > Okzaliplatin FORTİUS PHARMACEUTİCAL Sağlık Ürünleri Limited Şirketi | Güncelleme : 24 September  2019

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi, CURATİNOX'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CURATİNOX'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Döküntü, kaşıntı ya da deride kurdeşen, yutmada güçlük, yüz, dudak, dil veya vücudun diğer bölümlerinde şişlik, nefes darlığı, hırıltılı solunum, nefes alma güçlüğü, aşırı yorgunluk (bayılacakmış gibi hissedebilirsiniz) gibi ani alerjik ya da anafilaktik reaksiyon belirtileri. Bu belirtiler, vakaların çoğunda, infüzyon uygulaması sırasında veya hemen sonrasında meydana gelir ama infüzyondan saatler veya hatta günler sonrasında da alerjik reaksiyonlar gözlenmiştir.

• Olağan dışı morluk/çürüme, kanama ya da boğaz ağrısı veya yüksek ateş gibi enfeksiyon belirtileri

• Devam eden veya şiddetli ishal veya kusma

• Stomatit (ağızda iltihaplanma) / mukozit (mukoza zarlarında iltihaplanma) (dudaklarda acıma ve ağrı veya ağızda yaralar)

 • •  Kuru öksürük, nefes almada güçlük veya solunum sırasında çıtırtı sesi gibi açıklanamayan solunumla ilgili belirtiler

 • •  Kusmuğunuzda kan veya kahverengi parçacıkların bulunması

 • •  Baş ağrısı, zihinsel işlevlerde bozulma, nöbetler ve bulanık görüşten görme kaybına kadar varabilen görme bozuklukları gibi yüksek kan basıncı ile ilişkili olabilen veya olmayan bir grup belirti (seyrek görülen nörolojik bozukluk olan geri dönüşümlü posterior lökoensefelopati sendromu belirtileri)

 • •  Tek başına kırmızı kan hücresi sayısında azalma ile birlikte aşırı yorgunluk ve nefes darlığı (hemolitik anemi) ya da kan pulcuğu sayısında azalma ve anormal morarma (trombositopeni) ve idrar yapamama ya da çok az yapma ile seyreden böbrek hastalığı ile birlikte (hemolitik üremik sendrom belirtileri).

 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Diğer yan etkiler

  Yan etkilerin sıklığı aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır;

  Çok yaygın:

  10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın:

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir

  Yaygın olmayan:

  100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir

  Seyrek:

  1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek:

  10.000 hastanın birinden az görülebilir

  Bilinmiyor:

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın:

  • CURATİNOX sinirleri etkileyebilir (periferik nöropati). Bazen kramplarla birlikte ortaya çıkabilen parmaklarda, ayak başparmağında, ağızda ya da boğazda karıncalanma ve/veya hissizlik yaşayabilirsiniz.

  Bu etkiler sıklıkla buzdolabı kapağını açmak ya da soğuk bir şey içmek gibi soğuğa maruziyet ile tetiklenebilir. Giysi düğmelerini iliklemek gibi küçük el hareketleri gerektiren işleri yapmakta güçlük çekebilirsiniz. Çoğu hastada belirtiler tamamen düzelmekle birlikte, tedavi sonlandıktan sonra periferik duyusal nöropati belirtilerinin devam etme olasılığı vardır.

  Bazı hastalarda boynun öne eğilmesi sırasında kol ya da gövdede aşağı doğu inen karıncalanma, şok benzeri his gözlenmiştir.

 • • CURATİNOX bazen özellikle yutma sırasında hoş olmayan hisse ve nefes darlığı hissine yol açabilir. Bu his genellikle infüzyon sırasında ya da infüzyondan sonraki saatlerde gözlenir ve soğuğa maruziyet ile tetiklenebilir. Hoş olmamakla birlikte uzun sürmeyecek ve tedavisiz düzelecektir.

 • Sonuç olarak doktorunuz tedavinizi değiştirmeye karar verebilir.

 • • CURATİNOX ishal, hafif bulantı (hasta hissetme) ve kusmaya neden olabilir. Bunun önlenmesi için doktorunuz tedavi öncesi başlanıp sonra da devam edeceğiniz ilaçlar verebilir.

 • • CURATİNOX kan hücresi sayısında geçici azalmaya neden olabilir. Kırmızı kan hücre sayısında azalma anemiye (kırmızı kan hücresi sayısında azalma), anormal kanama ya da morarmaya (kan pulcuğu sayısında azalma) yol açar. Beyaz kan hücre sayısında azalma sizi enfeksiyonlara karşı duyarlı hale getirir.

 • Doktorunuz tedaviye başlamadan önce ve her tedavi döngüsü öncesinde yeterli kan hücreniz olup olmadığını kontrol etmek için kan testi yapacaktır.

  • İnfüzyon yerinde rahatsızlık hissi,

  • Ateş, titreme (tremor), hafif-şiddetli yorgunluk,

  • Vücut ağırlığı değişikliği, iştah azalması/kaybı, tat bozuklukları, kabızlık,

  • Baş ağrısı, sırt ağrısı,

  • Kas sinirlerinizde şişlik (kas spazmları), boyunda sertlik, dilde konuşma değişikliğine yol açabilecek anormal hisler, stomatit/mukozit (dudaklarda acıma ya da ağızda yaralar),

  • Mide ağrısı,

  • Burun kanaması dahil anormal kanama,

  • Öksürük ve nefes almada güçlük,

  • Alerjik reaksiyonlar, kırmızı ve kaşıntılı deri döküntüsü, orta derecede saç dökülmesi (alopesi),

  • Karaciğer fonksiyonlarını gösteren testler dahil kan testlerinde anormallikler.

  Yaygın:

  • Beyaz kan hücre sayısında azalmaya bağlı enfeksiyon

  • Beyaz kan hücrelerinin azalması ile birlikte seyreden ve ölümcül olabilen kanda yaygın enfeksiyon (nötropenik sepsis)

  • 38.3°C'nin üzerinde ateşin veya bir saatten uzun süren 38°C'nin üzerinde ateşin eşlik ettiği beyaz kan hücrelerinde azalma (febril nötropeni).

  • Hazımsızlık, mide yanması, hıçkırık, al basması, baş dönmesi

  • Terlemede artış ve tırnak bozuklukları, deride pullanma

  • Göğüs ağrısı

  • Akciğer hastalıkları ve burun akıntısı

  • Eklem ağrısı ve kemik ağrısı

  • İdrar yaparken ağrı, böbrek fonksiyonu değişiklikleri, idrar yapma sıklığında değişiklikler, vücutta sıvı azalması (dehidratasyon)

  • İdrar ve dışkıda kan, toplardamarlarda şişme, akciğerde pıhtı

  • Yüksek kan basıncı

  • Ruhsal çökkünlük (depresyon), uykusuzluk (insomni),

  • Göz mukozası iltihabı (konjunktivit), görme bozuklukları

  • Kan kalsiyum seviyesinde azalma

  Yaygın olmayan:

  • Kanda ölümcül sonuçlanabilen yaygın enfeksiyon (sepsis)

  • Bağırsak tıkanıklığı (ileus) ya da şişliği

  • Sinirlilik

  Seyrek:

  • Duyma kaybı

  • Bazen ölümcül olabilen akciğer dokusunda bozukluk ve kalınlaşmaya bağlı hastalık (interstisyel akciğer hastalığı)

  • Geri dönüşlü ve kısa süreli görme kaybı

  • Ölümcül olabilen, vücudunuzdaki küçük damarlarda yaygın biçimde kan pıhtıları oluşmasına bağlı beklenmeyen kanama ve morarmalar (yaygın damar içi pıhtılaşma)

  Çok seyrek

  • Kusmuğunuzda kan veya kahverengi parçacıkların bulunması

 • • Çok az idrar yapma ya da yapamama ile seyreden böbrek hastalığı (akut böbrek yetmezliği belirtileri).

 • • Karaciğerdeki kan damarları ile ilişkili problemler

 • Bilinmiyor

 • • Alerjik vaskülit (kan damarlarında iltihaplanma)

 • • Tüm kan hücre dizilerinde azalmaya neden olan otoimmün (vücudun kendi hücrelerine karşı antikor oluşturma durumu) reaksiyon (otoimmün pansitopeni)

 • • Ölümcül olabilen kanda ciddi enfeksiyon ve düşük kan basıncı (septik şok)

 • • Nöbetler (kontrolsüz vücut hareketleri),

 • • Nefes almada güçlüğe yol açan boğaz spazmı

 • • Tek başına kırmızı kan hücresi sayısında azalma ile birlikte aşırı yorgunluk ve nefes darlığı (hemolitik anemi) ya da kan pulcuğu sayısında azalma ve anormal morarma (trombositopeni) ve idrar yapamama ya da çok az yapma ile seyreden böbrek hastalığı ile birlikte (Hemolitik üremik sendrom semptomları).

 • • Ölümcül olabilen, elektrokardiyogramda (EKG) görülebilen anormal kalp ritmi (QT uzaması)

 • • Ölümcül olabilen, güçsüzlük ve ateş ile birlikte kasta ağrı ve şişme veya kırmızı-kahverengi idrar (rabdomiyoliz denilen kas harabiyeti belirtileri)

 • • Ölümcül olabilen, bağırsaklara kan akımının azalması (intestinal iskemi)

 • • Ölümcül olabilen, mide-bağırsak ülseri ve delinmesi (perforasyon)

 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  FORTİUS PHARMACEUTİCAL Sağlık Ürünleri Limited Şirketi
  Geri Ödeme KoduA14141
  Satış Fiyatı 1712.71 TL [ 14 Jun 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 1712.71 TL [ 31 May 2024 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8681665471651
  Etkin Madde Okzaliplatin
  ATC Kodu L01XA03
  Birim Miktar 100+20
  Birim Cinsi MG/ML
  Ambalaj Miktarı 1
  Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Diğer Kanser İlaçları > Okzaliplatin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  CURATINOX 100 mg/20 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 flakon Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  14 Jun 20241,712.71 TL
  31 May 20241,712.71 TL
  24 May 20241,712.71 TL
  17 May 20241,712.71 TL
  10 May 20241,712.71 TL
  3 May 20241,712.71 TL
  26 Apr 20241,712.71 TL
  22 Apr 20241,712.71 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları