Fortius İlaçları › CURATINOX 100 mg/20 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 flakon › KT › Saklanması

CURATINOX 100 mg/20 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 flakon Saklanması

Okzaliplatin }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Diğer Kanser İlaçları > Okzaliplatin FORTİUS PHARMACEUTİCAL Sağlık Ürünleri Limited Şirketi | Güncelleme : 24 September  2019

5.CURATINOX'in saklanması

Onko İlaç San. Tic. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi 1700 sokak no: 1703

Gebze/Kocaeli

AŞAĞIDAKİ BÖLÜMDEKİ BİLGİLER YALNIZCA TEDAVİYİ UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİKTİR.

 • 1. BİLEŞİM

 • CURATİNOX, berrak renksiz ila açık sarı sıvı şeklindedir, sulandırılarak çözelti haline getirilir, çözelti 5 mg/ml okzaliplatin içerir.

 • 2. NASIL TEDARİK EDİLİR

 • CURATİNOX, tek dozluk flakonlarda tedarik edilir. Her kutuda bir flakon CURATİNOX (50 mg, 100 mg veya 200 mg) vardır.

  Kauçuk tıpası olan 10 ml okzaliplatin çözeltisi (50 mg) içeren (Tip I renksiz cam).

  Kauçuk tıpası olan 20 ml okzaliplatin çözeltisi (100 mg) içeren (Tip I renksiz cam).

  Kauçuk tıpası olan 40 ml okzaliplatin çözeltisi (200 mg) içeren (Tip I renksiz cam).

  Orijinal ambalajındaki CURATİNOX:

  Bu tıbbi ürün, orijinal ambalajında ışıktan korunarak saklanmalıdır. Dondurmayınız. İnfüzyon çözeltisi

  Bu çözelti %5 dekstroz çözeltisinde (50 mg/ml) seyreltildikten sonra, fiziksel ve kimyasal stabilitesinin +2°C - +8°C arasında 48 saat, +25°C'de 24 saat devam ettiği gösterilmiştir. Ancak mikrobiyolojik açıdan infüzyonluk çözelti hemen kullanılmalıdır.

  Eğer hemen kullanılmazsa, seyreltme sonrası ve kullanım öncesi saklama süresi ve koşulları tamamen kullanıcının sorumluluğundadır ve seyreltme, kontrollü ve valide aseptik koşullarda yapılmadıkça +2°C ve +8°C arasında 24 saati geçmemelidir.

  Kullanılmadan önce çözelti görsel olarak kontrol edilmelidir. Yalnızca partikül içermeyen berrak çözeltiler kullanılmalıdır.

  Bu tıbbi ürün tek kullanımlıktır. Kullanılmayan çözeltiler atılmalıdır.

 • 3. GÜVENLİ ÇALIŞMA İÇİN TAVSİYELER

 • Potansiyel olarak toksik diğer bileşiklerde olduğu gibi okzaliplatin çözeltileri ile çalışılırken ve hazırlanırken dikkatli olunmalıdır.

  Çalışma talimatı:

  Bu sitotoksik maddenin sağlık mesleği mensubu tarafından kullanımı, kullanıcının veya çevresinin korunmasını garanti etmek üzere her türlü önlemin alınmasını gerektirir.

  Sitotoksik maddelerden oluşan enjektabl çözeltilerin hazırlanması, kullanılan maddeler hakkında bilgi sahibi olan eğitimli uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu işlem, hastane politikasına uygun olarak tıbbi ürünün bütünlüğünü ve özellikle bu ilaçla çalışan personelin korunmasını garanti eden koşullar altında yapılmalıdır. Bu amaç için ayrılmış bir hazırlama yeri olması gerekir. Bu alanda sigara içmek, yemek yemek veya içmek yasaklanmalıdır.

  Personele başta uzun kollu önlük, koruyucu maske ve kepler, koruyucu gözlük, steril tek kullanımlık eldiven, çalışma alanı için koruyucu örtü, kaplar ve atık toplama torbaları olmak üzere uygun çalışma materyalleri sağlanmalıdır.

  İfrazat ve kusmukla uğraşılırken dikkatli olunmalıdır.

  Hamile kadınlar, sitotoksik ajanlarla çalışmamaları konusunda uyarılmalıdır.

  Kırılmış flakonlara, kontamine atık gibi düşünülerek aynı önlemler uygulanmalıdır.

  Kontamine atık, uygun şekilde etiketlenmiş sert kaplarda yakılmalıdır (bkz. aşağıda "Atıkların imhası" bölümü).

  Konsantre solüsyon veya infüzyon çözeltisi, cilt ile temas ederse hemen bol suyla iyice yıkanmalıdır.

  Konsantre solüsyon veya infüzyon çözeltisi, mukoz membran ile temas ederse hemen bol suyla iyice yıkanmalıdır.

 • 4. İNTRAVENÖZ UYGULAMA İÇİN HAZIRLAMA

 • Uygulama için özel talimatlar

  Alüminyum içeren enjeksiyon ekipmanı KULLANMAYINIZ. Seyreltilmeden UYGULAMAYINIZ.

  Seyreltici olarak yalnızca %5 dekstroz solüsyonu (50 mg/ml) kullanılacaktır. Klorür içeren çözeltiler veya sodyum klorür çözeltisi ile SEYRELTMEYİNİZ.

  Başka tıbbi ürünleri aynı infüzyon torbasında KARIŞTIRMAYINIZ ya da aynı infüzyon borusu ile eş zamanlı UYGULAMAYINIZ.

  Özellikle 5-fluorourasil, yardımcı madde olarak trometamol içeren folinik asit preparatları ve diğer tıbbi ürünlerin trometamol tuzları olmak üzere alkali tıbbi ürünler veya çözeltiler ile KARIŞTIRMAYINIZ. Alkali tıbbi ürünler veya çözeltiler, okzaliplatinin stabilitesini olumsuz şekilde etkileyebilir.

  Folinik asit (disodyum folinat veya kalsiyum folinat gibi) ile birlikte kullanma talimatları

  250 ila 500 ml %5'lik dekstroz çözeltisi (50 mg/ml) içinde 85 mg/m2 dozunda intravenöz infüzyon şeklindeki CURATİNOX, enjeksiyon yerinin hemen öncesine yerleştirilmiş Y-katater kullanılarak 2-6 saat boyunca %5'lik dekstroz çözeltisi (50 mg/ml) içinde folinik asit intravenöz infüzyonu ile eş zamanlı uygulanabilir.

  Bu iki tıbbi ürün, aynı infüzyon torbasında birleştirilmemelidir. Folinik asit, yardımcı madde olarak trometamol içermemeli ve yalnızca izotonik %5'lik dekstroz çözeltisi (50 mg/ml) ile seyreltilmeli; seyreltmede hiçbir zaman alkali çözeltiler ya da klorür içeren çözeltiler veya sodyum klorür çözeltisi KULLANILMAMALIDIR.

  5-fluorourasil ile kullanma talimatı

  CURATİNOX her zaman, fluoroprimidinlerden örneğin 5-fluorourasilden (5-FU) önce uygulanmalıdır.

  CURATİNOX uygulamasından sonra set yıkanır ve daha sonra 5-fluorourasil uygulanır.

  CURATİNOX ile kombine kullanılan tıbbi ürünler hakkında daha fazla bilgi için üreticinin ilgili Kısa Ürün Bilgisine bakınız.

  YALNIZCA önerilen çözücüleri KULLANINIZ (aşağıya bakınız). Yalnızca partikül içermeyen berrak çözeltiler kullanılmalıdır.

  4.1 İnfüzyon çözeltisi hazırlama

  Flakondaki konsantre solüsyondan gerekli miktarı çekiniz ve 0.2 ve 0.7 mg/ml arasında bir CURATİNOX konsantrasyonu elde etmek için 250 ila 500 ml %5'lik dekstroz çözeltisi (50 mg/ml) ile seyreltiniz. CURATİNOX 'un fiziksel ve kimyasal olarak stabil olduğu konsantrasyon aralığının 0.2 ila 2.0 mg/ml olduğu gösterilmiştir.

  İntravenöz (IV) infüzyon yoluyla uygulama

  %5'lik dekstroz çözeltisinde (50 mg/ml) seyreltildikten sonra +2°C - +8°C arasında 48 saat ya da +25°C'de 24 saat fiziksel ve kimyasal stabilitesi gösterilmiştir.

  Ancak mikrobiyolojik açıdan infüzyonluk çözelti hemen kullanılmalıdır.

  Eğer hemen kullanılmazsa, seyreltme sonrası ve kullanım öncesi saklama süresi ve koşulları tamamen kullanıcının sorumluluğundadır ve seyreltme, kontrollü ve valide aseptik koşullarda yapılmadıkça +2°C ve +8°C arasında 24 saati geçmemelidir.

  Kullanılmadan önce çözelti görsel olarak kontrol edilmelidir. Yalnızca partikül içermeyen berrak çözeltiler kullanılmalıdır.

  Bu tıbbi ürün tek kullanımlıktır. Kullanılmayan çözeltiler atılmalıdır (bkz. Aşağıdaki “Atıkların imhası” bölümü)

  Seyreltme için ASLA klorür içeren çözeltiler ya da sodyum klorür çözeltisi kullanmayınız. CURATİNOX infüzyon çözeltisi standart, PVC bazlı uygulama setleri ile geçimliliği test edilmiştir.

 • 4.2 İnfüzyon çözeltisi

 • CURATİNOX uygulaması, prehidrasyon gerektirmez.

  0.2 mg/ml'lik bir konsantrasyon elde etmek için 250 ila 500 ml %5'lik dekstroz çözeltisinde (50 mg/ml) seyreltilen CURATİNOX, 2-6 saat boyunca periferik ven veya merkezi venöz kateterden infüzyon yoluyla verilmelidir. CURATİNOX 5-fluoraurasil ile birlikte uygulanacaksa, CURATİNOX infüzyonu 5-fluorourasilden önce yapılmalıdır.

 • 4.3 Atıkların imhası

 • Kullanılmayan tıbbi ürünler ve ayrıca seyreltme ve uygulama için kullanılan tüm materyaller, toksik atıkların imhasına ilişkin mevcut yasal gereklilikler doğrultusunda sitotoksik ajanlar için geçerli hastane standart prosedürlerine göre imha edilmelidir.

  11

  Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  FORTİUS PHARMACEUTİCAL Sağlık Ürünleri Limited Şirketi
  Geri Ödeme KoduA14141
  Satış Fiyatı 1712.71 TL [ 14 Jun 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 1712.71 TL [ 31 May 2024 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8681665471651
  Etkin Madde Okzaliplatin
  ATC Kodu L01XA03
  Birim Miktar 100+20
  Birim Cinsi MG/ML
  Ambalaj Miktarı 1
  Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Diğer Kanser İlaçları > Okzaliplatin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  CURATINOX 100 mg/20 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 flakon Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  14 Jun 20241,712.71 TL
  31 May 20241,712.71 TL
  24 May 20241,712.71 TL
  17 May 20241,712.71 TL
  10 May 20241,712.71 TL
  3 May 20241,712.71 TL
  26 Apr 20241,712.71 TL
  22 Apr 20241,712.71 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları