Abdi İbrahim İlaç İlaçları › CONTRAMAL retard 100 mg 30 tablet › KT › Kullanmadan Önce

CONTRAMAL retard 100 mg 30 tablet Kullanmadan Önce

Tramadol Hcl }

Sinir Sistemi > Uyuşturucu Etkiye Sahip İlaçlar (Opioid) > Tramadol Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

 • CONTRAMAL RETARD'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CONTRAMAL RETARD'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Eğer tramadol'e veya CONTRAMAL RETARD içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine alerjik (aşırı duyarlı) iseniz;

  • Alkol, uyku hapları, ağrı gidericiler veya diğer psikotrop (mizacı ve duyguları etkileyen ilaçlar) ilaçlarla akut zehirlenme durumunda;

  • MAO inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar) alıyorsanız veya CONTRAMAL RETARD tedavisinden önceki 14 gün içinde aldıysanız (“Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” başlığına bakınız);

  • Sara (epilepsi) hastalığınız varsa ve nöbetleriniz tedavi ile yeterince kontrol edilmiyorsa;

  • Uyuşturucu madde yoksunluğunda uyuşturucu madde yerine.

  • 12 yaş altındaki çocuklarda;

  • 18 yaş altındaki çocuklarda; bademcik ameliyatı sonrasında ağrının tedavisi amacı ile kullanımında.

   CONTRAMAL RETARD'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

   Eğer;

  • Diğer ağrı kesicilere (opioidler), alkole, reçeteli ilaçlara ya da yasadışı ilaçlara

   bağımlıysanız ya da bağımlı olduğunuzu düşünüyorsanız;

  • Alkol veya uyuşturucu almayı bıraktığınızda daha önce ajitasyon, anksiyete, titreme veya terleme gibi yoksunluk semptomları yaşadıysanız;

  • Aynı düzeyde ağrı kesici etki almak için daha fazla CONTRAMAL RETARD almanız gerektiğini düşünüyorsanız, bu ilacın etkilerine karşı toleranslı hale geldiğiniz veya ona bağımlı hale geldiğiniz anlamına gelebilir. Tedavinizi tartışacak ve dozunuzu değiştirebilecek veya sizi alternatif bir ağrı kesiciye geçirebilecek olan reçeteyi yazan doktorunuzla konuşunuz.

  • Bilinç bozukluğu ile ilgili rahatsızlığınız varsa (bayılacağınızı hissediyorsanız);

  • Şok durumunda iseniz (soğuk terleme bunun bir belirtisi olabilir);

  • Kafa içi basıncınız artmışsa (muhtemelen bir kafa yaralanmasından veya beyin hastalığından sonra);

  • Nefes alıp vermede zorluk çekiyorsanız;

  • Nöbet riski artabileceğinden, epilepsiye veya nöbetlere eğiliminiz varsa;

  • Depresyonunuz var ve bazıları tramadol ile etkileşime girebileceğinden antidepresan alıyorsanız ("Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümüne bakınız)

  • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa.

  • 12-18 yaş arası çocuklarda; aşırı kilolu olanlar, şişman olanlar, uyku süresinde kısa süreli solunumu duranlar, akciğer sorunu olan çocuklarda; istenmeyen etki riski daha yüksek olduğu için kullanmayınız.

  • Anne sütü alan bebeklerde uykusuzluk, huzursuzluk, emzirme güçlüğü ve solunum sorunlarına neden olabilme riski nedeni ile emzirme döneminde kullanmayınız veya alternatif olarak tramadol tedavisi sırasında emzirmeye son veriniz.

   Uyku ile ilişkili solunum bozuklukları

   CONTRAMAL RETARD, opioid grubuna ait bir aktif madde içerir. Opioidler, örneğin merkezi uyku apnesi (uyku sırasında yüzeysel solunum/solunumun duraklaması) ve uykuyla ilişkili hipoksemi (kandaki düşük oksijen seviyesi) gibi uykuyla ilgili solunum bozukluklarına neden olabilir.

   Merkezi uyku apnesi yaşamariski,opioidlerindozunabağlıdır. Merkezi uyku apnesi

   Tramadol'ü belirli antidepresanlar ile birlikte veya tek başına tramadol aldıktan sonra serotonin sendromunun ortaya çıkabilme riski vardır. Bu ciddi sendromla ilgili belirtilerden herhangi birine sahipseniz derhal tıbbi yardım alınız (Bkz. bölüm 4 “Olası yan etkiler nelerdir?”).

   Tramadol karaciğerde bir enzimle dönüşüme uğrar. Bazı insanlarda bu enzimde farklılıklar mevcuttur ve bu durum kişileri farklı şekilde etkileyebilir. Bazı insanlarda yeterince ağrıda istenen azalma sağlanamaz, bazılarında ise ciddi yan etkilerin gelişme olasılığı yüksektir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birinin gelişmesi durumunda ilacı hemen kesiniz ve doktorunuza başvurunuz: kafa karışıklığı, uyuklama, yavaş veya yüzeysel solunum, küçülmüş göz bebekleri, hasta hissetme veya hasta olma, kabızlık ve iştahsızlık.

   Önerilen doz düzeyinde tramadol kullanan hastalarda epileptik nöbetler bildirilmiştir. Risk,

   tramadol dozları, önerilen günlük üst sınır (400 mg) aşıldığında artabilir.

   Bu ilacı düzenli olarak, özellikle uzun süre kullanmak bağımlılığa yol açabilir. Doktorunuz, ilacı ne kadar süreyle alacağınızı ve ne zaman bırakmanın uygun olduğunu, bunu nasıl güvenli bir şekilde yapacağınızı açıklamalıdır.Nadiren, bu ilacın dozunu artırmak sizi ağrıya karşı daha duyarlı hale getirebilir. Böyle bir durumda, tedaviniz hakkında doktorunuzla konuşmanız gerekir.

   Bu ilacı almayı bıraktığınızda, bağımlılık yoksunluk belirtilerine neden olabilir. Yoksunluk belirtileri arasında huzursuzluk, uyuma güçlüğü, sinirlilik, ajitasyon, kaygı, kalp atışınızı hissetme (çarpıntı), kan basıncında yükselme, hasta hissetme veya hasta olma, ishal, iştahsızlık, sarsılma, titreme veya terleme sayılabilir. Doktorunuz, ilacı kesmeden önce dozunuzu kademeli olarak nasıl azaltacağınızı sizinle görüşecektir. Yoksunluk semptomları yaşama olasılığınız daha yüksek olacağından ilacı aniden kesmemeniz önemlidir.

   Opioidler sadece reçete edildikleri kişiler tarafından kullanılmalıdır. İlaçlarınızı başkasına vermeyiniz. Daha yüksek dozlarda veya daha sık dozlarda opioid almak, bağımlılık riskini artırabilir.

   Aşırı ve yanlış kullanım aşırı doz ve/veya ölüme neden olabilir.

   CONTRAMAL RETARD kullanırken aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız doktorunuzla konuşunuz: Aşırı yorgunluk, iştahsızlık, şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı, kusma veya düşük tansiyon. Bu, adrenal yetmezliğiniz olduğunu gösterebilir (düşük kortizol

   seviyeleri). Bu belirtilere sahipseniz, hormon takviyesi almanız gerekip gerekmediğine karar verecek olan doktorunuzla iletişime geçiniz.

   “Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

   doktorunuza danışınız.”

   CONTRAMAL RETARD'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

   Etkisi şiddetlenebileceği için CONTRAMAL RETARD tedavisi sırasında alkol almayınız. Yiyecek ve içecek ile etkileşimi bulunmamaktadır.

   Hamilelik

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   İnsanda gebelikte tramadolün güvenliliği ile ilgili çok az bilgi bulunmaktadır. Bu nedenle

   gebeyseniz CONTRAMAL RETARD kullanmayınız.

   Hamilelik sırasında CONTRAMAL RETARD kullanırsanız, bebeğiniz bağımlı hale gelebilir ve doğumdan sonra tedavi edilmesi gerekebilecek yoksunluk belirtileri yaşayabilir.

   İnsanlarda yapılan çalışmalar tramadolün erkek ve kadın doğurganlığını etkilemediğini

   göstermektedir.

   Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Emzirme

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Emzirme sırasında CONTRAMAL RETARD kullanımı önerilmemektedir. Tramadol ufak miktarlarda süt ile atılır. Bu nedenle tramadol emzirme döneminde kullanılmamalı veya alternatif olarak tramadol tedavisi sırasında emzirmeye son verilmelidir. Anne sütü alan bebeklerde uykusuzluk, huzursuzluk, emzirme güçlüğü ve solunum sorunlarına neden olabilme riski mevcuttur.

   Araç ve makine kullanımı

   CONTRAMAL RETARD sersemlik, uyuşukluk, baş dönmesi ve bulanık görmeye neden olabilir ve böylece tepkilerinizi bozabilir. Tepkilerinizin etkilendiğini düşünüyorsanız araba

   CONTRAMAL RETARD'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

   CONTRAMAL RETARD, laktoz monohidrat içerdiğinden eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

   Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

   CONTRAMAL RETARD, MAO inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar) ile bir arada kullanılmamalıdır.

   Aşağıdaki maddeleri içeren ilaçları kullanıyorsanız CONTRAMAL RETARD'ın ağrıyı

   hafifletici etkisi azalabilir ve etki süresi kısalabilir:

   • Karbamazepin (epilepsi nöbetleri için);

   • Ondansetron (bulantı önleyici).

    Doktorunuz size CONTRAMAL RETARD alıp almamanızı ve hangi dozda alacağınızı

    söyleyecektir.

    Aşağıdaki durumlarda yan etki riski artmaktadır:

   • CONTRAMAL RETARD kullanırken aynı zamanda morfin ve kodein (aynı zamanda öksürük kesicidir) gibi ağrı kesici ilaçlar ve alkol kullanıyorsanız, böyle bir durumda uyuşukluk veya bayılacakmış gibi hissedebilirsiniz. Eğer bu durum gerçekleşirse doktorunuza söyleyiniz.

   • CONTRAMAL RETARD ile sakinleştiricilerin veya uyku haplarının (örn. benzodiazepinler) birlikte kullanımı, uyuşukluk, nefes almada güçlük (solunum depresyonu), koma riskini artırır ve yaşamı tehdit edebilir. Bu nedenle, birlikte kullanım sadece diğer tedavi seçeneklerinin mümkün olmadığı durumlarda düşünülmelidir. Ancak, doktorunuz CONTRAMAL RETARD'ı sakinleştirici ilaçlarla birlikte reçete ediyorsa, eş zamanlı tedavinin dozu ve süresi doktorunuz tarafından sınırlandırılmalıdır. Lütfen doktorunuza aldığınız tüm sakinleştirici ilaçlar hakkında bilgi veriniz ve doktorunuzun doz tavsiyesini yakından takip ediniz. Yukarıda bahsedilen belirtilerden haberdar olmaları için arkadaşlarınızı veya akrabalarınızı bilgilendirmek faydalı olabilir. Bu tür belirtilerle karşılaştığınızda doktorunuza başvurunuz.

   • Bazı antidepresanlar veya antipsikotikler gibi konvülsiyonlara (nöbetler) neden olabilen

    kullanıyorsanız bir nöbet geçirme riskiniz artabilir. Doktorunuz CONTRAMAL

    RETARD'ın size uygun olup olmadığını söyleyecektir.

   • Bazı antidepresanlar kullanıyorsanız. CONTRAMAL RETARD bu ilaçlarla etkileşime girebilir ve serotonin sendromu yaşayabilirsiniz (Bkz. Bölüm 4 Olası Yan Etkiler Nelerdir?).

   • CONTRAMAL RETARD ile birlikte kumarin grubu antikoagülanları (kanı inceltmek için kullanılan ilaçlar), örneğin varfarin, kullanıyorsanız. Bu ilaçların kan pıhtılaşması üzerindeki etkileri etkilenebilir ve kanama oluşabilir.

   Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA01995
  Satış Fiyatı 179.57 TL [ 7 Jun 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 179.57 TL [ 31 May 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuYeşil Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699514039273
  Etkin Madde Tramadol Hcl
  ATC Kodu N02AX02
  Birim Miktar 100
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 30
  Sinir Sistemi > Uyuşturucu Etkiye Sahip İlaçlar (Opioid) > Tramadol
  İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  CONTRAMAL retard 100 mg 30 tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  7 Jun 2024179.57 TL
  31 May 2024179.57 TL
  24 May 2024179.57 TL
  17 May 2024179.57 TL
  10 May 2024179.57 TL
  3 May 2024179.57 TL
  26 Apr 2024179.57 TL
  22 Apr 2024179.57 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları