Koçak İlaçları › AZADIN 100 mg SC enjeksiyonluk süspansiyon için toz içeren 1 flakon › KT › Yan Etkileri

AZADIN 100 mg SC enjeksiyonluk süspansiyon için toz içeren 1 flakon Yan Etkileri

Azacitidine }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Antimetabolitler > Azasitidin Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 21 August  2015

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi AZADIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, AZADİN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

Aşağıdakilerden biri olursa AZADIN’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • • Uykulu olma hali, titreme, sarılık, karında şişkinlik ve kolay yaralanma. Bunlar karaciğer yetmezliğinin belirtileri olabilir ve hayatı tehdit edebilir.

 • • Ayakların ve bacakların şişmesi, sırt ağrısı, idrar miktarında azalma, artan susuzluk, kalp atışının hızlanması, baş dönmesi ve bulantı veya iştahın azalması ve karışık duygular, huzursuzluk ve yorgunluk. Bunlar böbrek yetmezliğinin belirtileri olabilir ve hayatı tehdit edebilir.

 • • Ateş. Bu durum beyaz kan hücrelerinizin seviyesinde düşme sonucu oluşan bir enfeksiyona bağlı olabilir ve hayatı tehdit edebilir.

 • • Göğüs ağrısı veya ateşle birlikte seyredebilen nefes darlığı. Bu durum zatürre olarak tanımlanan akciğer enfeksiyonuna bağlı olabilir ve hayatı tehdit edebilir.

 • • Kanama. Mide veya bağırsaktaki kanamaya bağlı olarak dışkıda kan görülmesi veya kafa içindeki kanama gibi. Bunlar kanınızdaki trombosit (kan pulcuğu) seviyesinin düşük olduğunu gösteren belirtiler olabilir.

 • • Nefes almada zorluk, dudakların şişmesi, kaşınma veya döküntü. Bu durum aşırı duyarlılık (alerjik) bir duruma bağlı olabilir.

 • Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’ini etkiler.

  Yaygın: 100 hastada 1-10 kişiyi etkiler.

  Yaygın olmayan: 1.000 hastada 1-10 kişiyi etkiler.

  Seyrek: 10.000 hastada 1-10 kişiyi etkiler.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden daha az kişiyi etkiler.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın görülen yan etkiler:
 • • Kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma (anemi). Kendinizi yorgun ve soluk hissedebilirsiniz.

 • • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma. Bu durum ateş ile birlikte görülebilir. Ayrıca enfeksiyonlara yakalanma olasılığınız daha fazladır.

 • • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni). Bu durumda kanama ve morarmaya eğiliminiz daha fazladır.

 • • Kabızlık, ishal, bulantı, kusma

 • • Zatürre

 • •  Göğüs ağrısı, nefes darlığı.

 • • Yorgunluk (halsizlik)

 • • Kızarıklık, ağrı veya bir deri reaksiyonunu içeren enjeksiyon bölgesi reaksiyonu

 • • İştah kaybı

 • • Eklem ağrıları

 • • Morartı

 • • Döküntü

 • • Deri altında kırmızı veya mor noktalar

 • • Karın ağrısı

 • • Kaşıntı

 • • Ateş

 • • Burun ve boğaz ağrısı

 • • Baş dönmesi

 • • Baş ağrısı

 • • Uykusuzluk (insomnia)

 • • Burun kanaması (epitaksis)

 • • Kas ağrıları

 • • Halsizlik (asteni)

 • • Kilo kaybı

 • • Kandaki potasyum seviyesinde düşme

 • Yaygın görülen yan etkiler:
 • • Kafa içinde kanama (şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi, konuşma bozukluğu ve bilinç kaybı ile kendini gösteren/ortaya çıkan durum).

 • • Kanda yerleşen bakterilerin neden olduğu enfeksiyon durumu (sepsis). Bu durum kanınızda bulunan beyaz kan hücrelerinin seviyesindeki düşmeye bağlı olabilir.

 • • Kemik iliği bozukluğu. Bu durum kırmızı kan hücrelerinizin, beyaz kan hücrelerinizin ve kan pulcuklarınızın seviyesinde düşüşe neden olabilir.

 • • Kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin ve kan pulcuklarınızın düşmesi ile oluşan bir çeşit

 • kansızlık (anemi)

 • • İdrar yolu enfeksiyonu

 • • Uçuğa neden olan virüs enfeksiyonu (herpes)

 • • Dişeti kanaması, mide veya bağırsakta kanama, dışkı çıkış noktasında görülen kanama (hemoroidal kanama), göz içinde kanama, cilt altına veya cilt içine kanama (hematom)

 • • İdrarda kan

 • • Ağız veya dil ülseri

 • • Enjeksiyon bölgesinde deride değişimler. Bunlar; şişme, sert şişlik, morartı, cilt altına kanama (hematom), döküntü, kaşıntı veya deride renk değişimleridir.

 • • Deride kızarıklık

 • • Deri enfeksiyonu (selülit)

 • • Burun ve boğazda enfeksiyon veya boğaz ağrısı

 • • Ağrı veya burun akıntısı veya yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (sinüzit)

 • • Yüksek veya düşük kan basıncı (hipertansiyon veya hipotansiyon)

 • • Hareket ederken nefesin daralması

 • • Boğaz ve gırtlakta ağrı

 • • Hazımsızlık

 • • Yaşama işlevlerinin çok zayıfladığı, çok derin ve sürekli anormal uyku durumu (letarji).

 • • Genel olarak iyi hissetmeme

 • • Endişe hali

 • • Zihin karışıklığı

 • • Saç kaybı

 • • Böbrek yetmezliği

 • • Vücudun susuz kalması

 • • Dil ve yanak içinin ve bazen ağzın üst kısmının, dişetlerinin ve bademciklerin beyaz bir katman ile kaplanması (ağız mantar enfeksiyonları)

 • • Bayılma

 • • Ayakta dururken tansiyon düşmesi (ortostatik hipotansiyon) ile eşlik eden ayağa kalkmak veya oturmak için hareket ettiğinizde oluşan baş dönmesi

 • • Uyuklama hali, uyuşukluk (somnolans)

 • • Kateter hattından kaynaklı kanama

 • • Ateş, kusma ve karın ağrısına da neden olabilen mide veya bağırsağı etkileyen hastalık (divertikülit)

 • • Akciğerlerin etrafında sıvı birikmesi (plevral sızıntı)

 • • Titreme

 • • Kas kasılmaları

 • • Deri üzerinde kaşıntılı döküntüler (ürtiker)

 • • Kalp etrafında sıvı birikmesi (perikardiyal efüzyon)

 • Yaygın olmayan yan etkiler:
 • • Aşırı duyarlılık (alerji) reaksiyonları

 • • Sendeleme

 • • Karaciğer yetmezliği

 • • Ateşle birlikte deride görülen büyük, mor renkli, ağrılı kabartılar

 • • Ağrılı deri ülseri

 • Seyrek görülen yan etkiler:
 • • Kuru öksürük

 • • Parmak uçlarında görülen ağrılı şişlik (çomak parmak)

 • • Tümör lizis sendromu. Kanser tedavisi sırasında ve bazen tedavi olmaksızın bile oluşabilen metabolik komplikasyonlar. Bu komplikasyonlara, ölen kanser hücrelerinin parçalanma ürünleri neden olabilir ve şunları içerebilir: kanın kimyasal yapısında görülen değişiklikler; yüksek potasyum, fosfor, ürik asit ve düşük kalsiyum seviyeleri ve buna bağlı olarak ortaya çıkan böbrek fonksiyon değişiklikleri, kalp atışında değişiklikler, nöbetler ve bazen ölüm.

 • Bilinmiyor:

  • Deri ve dokuya hasar vererek hızla yayılan, hayatı da tehdit edebilen derinin iç katmanlarının enfeksiyonu (nekrotizan fasiit)

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.

  Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA15222
  Satış Fiyatı 3222.24 TL [ 29 May 2023 ]
  Önceki Satış Fiyatı 3222.24 TL [ 22 May 2023 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699828770435
  Etkin Madde Azacitidine
  ATC Kodu L01BC07
  Birim Miktar 100
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 1
  Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Antimetabolitler > Azasitidin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  AZADIN 100 mg SC enjeksiyonluk süspansiyon için toz içeren 1 flakon Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  29 May 20233,222.24 TL
  22 May 20233,222.24 TL
  15 May 20233,222.24 TL
  8 May 20233,222.24 TL
  28 Apr 20233,222.24 TL
  24 Apr 20233,222.24 TL
  17 Apr 20233,222.24 TL
  7 Apr 20233,222.24 TL
  2023 / 2008 İlaç Fiyatları