Bayer İlaçları › ASPIRIN 500 mg 20 tablet › Kullanma Talimatı

ASPIRIN 500 mg 20 tablet Kullanma Talimatı

Asetilsalisilik Asit }

Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Asetilsalisik Asit Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 30 December  1899

ASPİRİN500 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her bir tablette 500 mg asetilsalisilik asit

 • Yardımcı maddeler

  Mısır nişastası, selüloz.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. ASPIRIN nedir ve ne için kullanılır?

  2. ASPIRIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. ASPIRIN nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. ASPIRIN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.ASPIRIN nedir ve ne için kullanılır?

  ASPİRİN, asetilsalisilik asit adlı etkin maddeyi içeren ağrı kesici, ateş düşürücü, yangı (iltihap) giderici etkilere sahip bir ilaçtır.

 • Her tablet etkin madde olarak 500 mg asetilsalisilik asit içerir. ASPİRİN, 20 tabletlik ambalajlarda sunulur.

 • Hafif ve orta şiddetteki ağrılarda ve ateşli durumlarda kullanılır. Çocuk ve ergenler için, 3. ASPİRİN nasıl kullanılır bölümüne bakınız.


 • 2.ASPIRIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ASPIRIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Asetilsalisilik asit veya ilacın içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa

 • Salisilatların veya benzer etkiye sahip maddelerin özellikle de steroid olmayan yangı giderici ilaçların kullanımıyla tetiklenen astım öykünüz varlığında

 • Aktif mide veya bağırsak ülseriniz (yara) varsa

 • Kanama eğiliminiz varsa

 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa

 • Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa

 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa

 • Haftada 15 mg veya daha yüksek dozda metotreksat (kanser ve romatizma

 • tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız

 • Hamileliğinizin son 3 ayındaysanız

 • ASPIRIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Diğer ağrı kesicilere, romatizma ilaçlarına, inflamasyon (iltihap) giderici ilaçlara ve diğer alerjen maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,

 • Alerji (örn: cilt reaksiyonları, kaşıntı, kurdeşen), astım, saman nezlesi, nazal polip (burun iç yüzeyinde gelişen yumuşak doku), solunum yolu hastalıkları gibi şikayetleriniz varsa

 • Eş zamanlı olarak kan pıhtılaşmasını önleyici (antikoagülan) ilaçlar kullanıyorsanız

 • Böbrek fonksiyonlarınızda ya da kalp damar sisteminizde bozukluk (örn. böbrek damar hastalığı, kalp yetmezliği, vücudunuzda sıvı azalması, büyük ameliyat, kanda enfeksiyon, majör kanama olayları) varsa,

 • Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa

 • Ülser (yara) ya da kanama gibi sindirim sistemine ait hastalık geçirdiyseniz

 • Gut hastalığınız veya yatkınlığınız varsa,

 • Diş çekimi dahil herhangi bir ameliyat geçirecekseniz. (Çünkü ASPİRİN kullandıysanız kanama eğiliminiz artabilir. Böyle bir durumda doktorunuzu veya diş hekiminizi bilgilendirin.)

 • Şiddetli glukoz -6- fosfat dehidrogenaz (kan şekeri metabolizmasında hayati önem taşıyan enzim) eksikliğiniz varsa.

 • Diğer gerekli uyarılar:

  Çocuklarda ve ergenlerde özellikle suçiçeği ve grip başta olmak üzere ateşli veya ateşsiz seyreden viral enfeksiyonlarda Reye Sendromu (beyin ve karaciğeri etkileyen ölümcül olabilen nadir görülen hastalık) olasılığı bakımından doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

  ASPİRİN ile birlikte başka ağrı kesici ve inflamasyon (iltihap) giderici ilaçları birlikte kullanmaktan kaçınınız.

  Ağrı kesici ilaç kullanımı alışkanlık haline gelirse, böbrek yetmezliğine kadar varabilecek böbrek hasarı yaratabilir. Bu durum, özellikle de çok sayıda değişik ağrı kesici ürün ile birlikte kullanılıyorsa artış gösterebilir.

  Uzun süre ağrı kesici ilaç kullanımı baş ağrılarına neden olabilir. Daha fazla ağrı kesici kullanımı ile tedavi edilmek istenirse ağrının sürekli olmasına neden olabilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  ASPIRIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ASPİRİN, alkolle birlikte kullanıldığında mide kanaması riski artabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileliğinizin son üç ayındaysanız ASPİRİN kullanmayınız. Hamilelik planlıyorsanız veya hamileliğinizin ilk 6 ayındaysanız doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz derhal doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ASPİRİN 500 mg tablet önerilen dozlarda emziren kadınlara verildiğinde, içeriğinde bulunan Asetil salisilik asit süt emen çocuğu etkileyebilecek ölçüde anne sütüne geçebilir. Nadir kullanımlar sonrasında, bebekler üzerinde yan etki şimdiye kadar görülmemiştir. Buna rağmen emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da ASPİRİN 500 mg tablet tedavisinin durdurulup/durdurulmayacağına hekim tarafından karar verilmelidir. Bununla birlikte uzun süreli kullanım ya da yüksek dozlardan sonra emzirmeye devam edilmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etki gözlenmemiştir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında ASPİRİN’in veya kullanılan diğer ilacın etkisi ya da her ikisinin yan etkileri değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Kanser ve romatizma tedavisinde kullanılan metotreksat,

 • Kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar (örneğin; tiklopidin, klopidogrel),

 • Ağrı kesiciler ve inflamasyon (iltihap) gidericiler,

 • Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan ibuprofen,

 • Kan sulandırıcı (antikoagülan), pıhtı eritici (trombolitik), kandaki trombosit sayısını azaltıcı (antiplatelet-tiklodipin, klopidogrel gibi) ilaçlar,

 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (selektif seratonin geri alım inhibitörleri),

 • Ürik asit atılımını artırmak suretiyle gut tedavisinde kullanılan probenesid, sulfinpirazon, benzbromaron gibi ilaçlar,

 • Kalp hastalıklarında kullanılan digoksin,

 • Kan şekerini düşüren sülfonilüre grubu antidiyabetik ilaçlar ve insülin,

 • İdrar söktürücü ilaçlar (yüksek tansiyonda kullanılan-diüretikler),

 • Kortizon türü ilaçlar (böbreküstü bezinin dış çevresinde yer alan ve bu bölgeden salgılanan kortizol isimli hormonun sentetik şekli olan inflamasyon (iltihap) giderici ve anti alerjik özellikleri bulunan kortizon türü ilaçlar grubu),

 • ADE inhibitörleri gibi tansiyon düşürücü ilaçlar,

 • Sara hastalığında kullanılan valproik asit,

 • İbritumomab, omasetaksin, tositumomab gibi lösemi ve lenfoma tedavisinde kullanılan ilaçlar,

 • Tansiyon düşürücü olan kalsiyum kanal blokerleri, lösemi tedavisinde kullanılan dasatinib, eklem kıkırdağı hastalıklarında kullanılan glukosamin, ağrı kesici olarak kullanılan ketorolak (nazal/tüm sistemi etkileyen), multivitaminler, omega-3 yağlı asitleri, kan sulandırıcı olan polisülfat sodyum, potasyum ve fosfat eksikliğinde kullanılan potasyum fosfat, vitamin E, bir diyet tuzu olan amonyum klorür, virüs enfeksiyonlarında kullanılan tipranavir, pulmoner hipertansiyon-akciğer atardamarında basınç artışı tedavisinde kullanılan treprostinil,

 • Lösemi tedavisinde kullanılan hiyaluronidaz,

 • Multivitaminler (ADEK, folat),

 • Kemik erimesinde kullanılan tiludronat,

 • Karbonik anhidraz enzimleri (Kırmızı kan hücrelerinde bulunan karbonik asidi karbondioksit ve suya parçalayan enzimler).


 • 3.ASPIRIN nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, 4-8 saat aralıklarla 1 defada 1-2 tablet olmak üzere günlük maksimum doz 4 g’ı aşmayacak şekilde kullanılmalıdır.

  ASPİRİN’i doktorunuza ya da diş hekiminize danışmadan 4 günden fazla veya yüksek dozda kullanmayınız.

  İlacın yanlışlıkla alınması halinde doktorunuza danışınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Yemeklerden sonra çiğnenmeden bir miktar sıvı ile yutulur. İlacı aç karnına kullanmayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Asetilsalisilik asit içeren ürünler çocuklarda doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

  16 yaş altında spesifik bir endikasyon olmadıkça kullanımı önerilmez (Kawasaki hastalığı gibi). Ergenlerde Reye Sendromu konusunda doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. İlacın yanlışlıkla alınması halinde doktorunuza danışınız.

  Yaşlılarda kullanımı

  Geriyatrik popülasyon için güvenlilik ve etkililiğine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Özel bir doz önerisi verilmemiştir.

  Böbrek yetmezliği: ASPİRİN, böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalı, şiddetli böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

  Karaciğer yetmezliği: ASPİRİN, karaciğer yetmezliğinde dikkatli kullanılmalı, şiddetli karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

  Eğer ASPİRİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ASPIRIN kullanırsanız

  Yaşlı hastalarda ve özellikle bebeklerde zehirlenme görülmesi daha muhtemeldir.

  Ayrıca, çocukların ilacı kaza ile yutması veya yüksek dozlu tedavinin getirdiği doz aşımları, potansiyel olarak hayatı tehdit edebilir.

  Orta şiddetteki doz aşımı durumunda (ASPİRİN’den uzun süre boyunca kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız) sersemlik hissi, baş dönmesi, baş ağrısı, kulak çınlaması, işitme kaybı, terleme, bulantı, kusma, zihin bulanıklığı, gibi belirtiler görülebilir. Bunlar doz azaltılarak ortadan kaldırılabilir.

 • - Ciddi doz aşımı durumlarında; ateş, organizmada keton cisimciklerinin aşırı artışı,, kan pH’ının asidik olması, koma, sıvı ve elektrolit kaybına bağlı bulgular; su kaybından, çok az idrara çıkma ve böbrek yetmezliğine, kalp-damar sistemi bulguları; ritim bozukluğundan, tansiyon düşüklüğü ve ani ölüm, solunum yolu bulguları; aşırı soluk alıp vermeden, solunumun durması ve boğulmaya, bozulmuş glukoz metabolizması görülebilir.

 • ASPİRİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ASPİRİN’i almayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ASPIRIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA00945
Satış Fiyatı 18.34 TL [ 24 Jun 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 18.34 TL [ 17 Jun 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699546010011
Etkin Madde Asetilsalisilik Asit
ATC Kodu N02BA01
Birim Miktar 500
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Asetilsalisik Asit
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ASPIRIN 500 mg 20 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Jun 202218.34 TL
17 Jun 202218.34 TL
10 Jun 202218.34 TL
3 Jun 202218.34 TL
27 May 202218.34 TL
20 May 202218.34 TL
13 May 202218.34 TL
6 May 202218.34 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları