Berko İlaçları › ASEKET 25/500 mg 20 film tablet › KT › Kullanmadan Önce

ASEKET 25/500 mg 20 film tablet Kullanmadan Önce

Deksketoprofen Trometamol + Parasetamol }

Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 24 February  2015

2.ASEKET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ASEKET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • •  ASEKET’in formülünde bulunan deksketoprofen, parasetamol veya diğer bileşenlerden herhangi birisine karşı aşırı hassasiyetiniz (alerji) varsa

 • •   Steroid olmayan iltihap giderici (non-steroid antiinflamatuvar) ilaçlara karşı aşırı hassasiyetiniz (alerji) varsa

 • •   Aspirine (asetilsalisilik aside) karşı aşırı duyarlılık varsa

 • •  Astım atakları, burnun iç yüzeyinin kısa süreli iltihabı (akut alerjik nezle), burnun içinde alerjiden dolayı oluşan şişlikler (nazal polipler), kurdeşen (ürtiker), alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem) veya aspirin (asetilsalisilik asit), diğer steroid olmayan iltihap giderici ilaçları (NSAİİ) aldıktan sonra göğüste hırıltı varsa

 • •  Daha önceden mide ülseri (yara)/kanama, sindirim bozukluğundan dolayı şikayetiniz varsa veya iltihabın neden olduğu bağırsak (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit) problemleriniz varsa

 • •  Mide veya bağırsak kanama öykünüz varsa

 • •  Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız

 • •  Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim (G6PD) eksikliği hastalığınız varsa

 • •  Bronşiyal astım öykünüz varsa

 • •  Ağır kalp yetmezliği, orta ve şiddetli böbrek rahatsızlığınız veya şiddetli karaciğer fonksiyon yetmezliğiniz varsa

 • •  Kan pıhtılaşması hastalığınız varsa

 • •  Hamile iseniz veya emziriyorsanız

 • •  Kalp damarlarınızdaki tıkanıklığın düzeltilmesi için (koroner arter bypass greft / KABG) ameliyat olacaksanız

 • ASEKET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • •  Alerjiniz varsa veya geçmişte alerjik sorunlarınız olduysa

 • •  Sıvı tutulumu dahil (ödem), böbrek, karaciğer veya kalp sorununuz varsa (yüksek tansiyon ve/veya kalp yetmezliği) veya bu sorunların herhangi bir tanesinden geçmişte şikayetiniz olduysa

 • •  İdrar söktürücü (diüretik) ilaçlar alıyorsanız veya aşırı sıvı kaybı nedeniyle (örn. aşırı idrara çıkma, ishal veya kusma) sıvı eksikliği ve kan hacminde azalma sorunları yaşıyorsanız

 • •  Kalp sorunlarınız varsa, daha önce inme geçirdiyseniz veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (örn. yüksek tansiyon, diyabet veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara kullanıyorsanız) tedaviniz hakkında doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • •  ASEKET gibi ilaçlar kalp krizi riskinde (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde hafif artış ile ilişkilendirilebilir. Yüksek doz ve uzun süreli tedavi ile her türlü risk daha olasıdır. Önerilen dozu veya tedavi süresini aşmayınız.

 • •  Yaşlıysanız: yan etki yaşama olasılığınız daha yüksektir, özellikle mide-bağırsak ülseri (peptik ülser), kanaması ve delinmesi yaşamı tehdit edebilir (bkz. Bölüm 4). Bunlardan herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza başvurunuz.

 • •  Üreme problemi olan bir kadın iseniz (ASEKET üremeyi olumsuz yönde etkileyebilir, bu nedenle gebe kalma planınız varsa veya kısırlık testi yaptıracaksanız bu ilacı kullanmayınız)

 • •  Hamileliğinizin birinci veya ikinci üç aylık dönemindeyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız

 • •  Bebeğinizi emziriyorsanız

 • •  Kan veya kan hücreleri yapımı bozukluğunuz varsa

 • •  Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

 • •  Ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık olan sistemik lupus eritomatozus veya bağ dokusunu etkileyebilen bağışıklık sistemi bozuklukları (karışık bağ dokusu hastalığınız) varsa

 • •  Geçmişte uzun süreli iltihaplı bağırsak hastalığı geçirdiyseniz (ülseratif kolit, Crohn hastalığı)

 • •  Başka bir mide ve bağırsak hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz

 • •  Mide-bağırsak ülseri (peptik ülser) veya kanama riskini arttıracak ağız yoluyla kullanılan steroid türü ilaçlar (oral steroidler), bazı antidepresanlar (SSRI tipi ilaçlar, örn. Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri), varfarin gibi kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar (antikoagülanlar) veya asetilsalisilik asit gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsanız böyle durumlarda ASEKET almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz, midenizi korumak için ilave bir ilaç almanızı önerebilir (örn. misoprostol veya mide asidi üretimini engelleyen ilaçlar).

 • •  Tedaviniz boyunca aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız ilacı almayı bırakınız ve acilen tıbbi yardım isteyiniz: dışkıdan kan gelmesi, siyah renkte katranımsı dışkı, kan kusma veya kahve telvesi gibi koyu renkte parçalar gelmesi

 • •  Hazımsızlık veya göğüste yanma hissi, karın ağrısı veya diğer anormal karın belirtileri varsa, ilacı almayı bırakınız ve doktorunuza danışınız.

 • •  Akciğer hastalığınız varsa

 • •  Alkol kullanıyorsanız

 • •  Birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.

 • •  Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

 • •  Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

 • •  Ağrı kesiciler de dahil olmak üzere başka ilaçlar kullanıyorsanız

 • Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

  Parasetamolü ilk kez kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktorunuz ile irtibata geçerek ilacın kullanımının bırakılması gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ölümle sonuçlanabilen Steven Johnson Sendromu (SJS-Deri ve mukozaları tutan, yaygın şekilde içi su dolu deri kabarcığı (bül) oluşumu ve cilt bütünlüğünde bozulma ile karakterize ciddi seyirli ilaç reaksiyonu), toksik epidermal nekroliz (TEN-Deride içi sıvı dolu kabarcıklar) ve akut generalize ekzantematöz püstülöz (AGEP-Yaygın kızarık deri zemini üzerinde, içi iltihaplı bir sıvı içeren deri kabarcığı (püstül) ile karakterize, yüksek ateşin eşlik ettiği, sıklıkla ilaç kullanımı sonrası, hızlı ve kısa sürede gelişen klinik tablo) dahil deri rahatsızlıklarına neden olabilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ASEKET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyeceklerle birlikte alınması ilacın emilim hızını geciktirdiği için yemeklerden en az 30 dakika önce alınız. İlacın yüksek miktarda karbonhidrat (un, şeker) içeren besinlerle birlikte alınması etkinliğini azaltabilir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ASEKET’i hamilelik döneminde kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ASEKET’i emzirme döneminde kullanmamalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  ASEKET baş dönmesi ve uyuklama olasılığı nedeniyle makine veya araç kullanımı yeteneği üzerinde hafif veya orta şiddette etkiler oluşturabilir. Makine veya araç kullanırken dikkatli olmalısınız veya makine veya araç kullanımından kaçınmalısınız.

  ASEKET'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçerdiği yardımcı maddelere ilişkin özel bir uyarı bulunmamaktadır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçların bir arada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozların ayarlanması gerekir.

 • •  Aspirin (asetilsalisik asit), kortikosteroidler veya aspirin benzeri ilaçlar (salisilatlar), steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (NSAİİ)

 • •  Bazı duygu durum hallerinin tedavisinde kullanılan lityum adı verilen ilaç

 • •  Kanser ve eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık olan romatoid artrit tedavisinde kullanılan metotreksat adlı ilaç

 • •   Sara hastalığı tedavisinde kullanılan hidantoinler ve fenitoin adlı ilaç

 • •  Bakteri kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan sülfametoksazol adlı ilaç

 • •  Yüksek kan basıncı ve kalp problemi tedavisinde kullanılan ilaçlar (ADE inhibitörleri, diüretikler, beta-blokerler ve anjiyotensin II antagonistleri)

 • •  Kronik venöz ülserlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar (pentoksifilin ve okspentifilin)

 • •  Viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan zidovudin adlı ilaç

 • •  Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan klorpropamid ve glibenklamid adlı ilaçlar

 • •  Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan kinolon grubu antibiyotikler (siprofloksasin, levofloksasin)

 • •  Organ naklinde veya bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan siklosporin ve takrolimus adlı ilaçlar

 • •  Kan pıhtılarının çözülmesinde kullanılan streptokinaz ve diğer trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar

 • •  Gut hastalığının tedavisinde kullanılan probenesid adlı ilaç

 • •  Kronik kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan digoksin adlı ilaç

 • •  Hamileliği sonlandırma tedavisinde kullanılan mifepriston adlı ilaç

 • •  Depresyon tedavisinde kullanılan seçici serotonin geri alım inhibitörleri adı verilen ilaçlar

 • •  Nöbet tedavisinde kullanılan karbamazepin, barbitüratlar, primidon adlı ilaçlar, bir çeşit antibiyotik olan rifampisin

 • •  Makrolid grubu antibiyotikler, protein yapımını uyaran anabolizan türü ilaçlar, kolesterol düşürücü statin grubu ilaçlar, verem tedavisinde kullanılan etionamid, izoniazid, kolesterol düşürücü niasin, bazı psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan fenotiazinler

 • •  Ağrı tedavisinde kullanılan diflunisal adlı ilaç

 • •  Yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan kolestiramin adlı ilaç

 • •  Mide hareketini hızlandıran (gastrokinetik) ilaçlar (metoklopramid ve domperidon)

 • •  Bamya çiçeği (hibiscus), ekinezya (Echinacea angustifolia), kava (Piper methysticum) ve salisilat içeren söğüt (Salix alba) ve çayır güzeli (Spiraea ulmaria) içeren bitkisel ürünler

 • •  Kan pıhtılaşmasını önleyici varfarin, heparin, kumarin ve indandion sınıfı ilaçlar

 • •  Ginkgo (Ginkgo biloba), ginseng (Panax ginseng), sarımsak (Allium sativum), yaban mersini (Vaccinium myrtillis), kasımpatı (Chrysanthemum parthenium) içeren bitkisel ürünler

 • •  Sarı papatya (Anthemis nobilis), at kestanesi (Aesculus hippocastanum), çemenotu (Trigonella foenum graecum), kızıl yonca (Trifolium pratense) ve demirhindi (Tamarindus indicus), meryem ana dikeni (Silybum marianum) gibi bitkisel ürünler

 • •  Ödem tedavisinde kullanılan furosemid adlı ilaç

 • Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
  Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
  Geri Ödeme KoduA16071
  Satış Fiyatı 24.65 TL [ 24 Jun 2022 ]
  Önceki Satış Fiyatı 24.65 TL [ 17 Jun 2022 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699591090112
  Etkin Madde Deksketoprofen Trometamol + Parasetamol
  ATC Kodu N02BE51
  Birim Miktar 25+500
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 20
  Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  ASEKET 25/500 mg 20 film tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  24 Jun 202224.65 TL
  17 Jun 202224.65 TL
  10 Jun 202224.65 TL
  3 Jun 202224.65 TL
  27 May 202224.65 TL
  20 May 202224.65 TL
  13 May 202224.65 TL
  6 May 202224.65 TL
  2022 / 2008 İlaç Fiyatları