Berko İlaçları › ASEKET 25/500 mg 20 film tablet › Kullanma Talimatı

ASEKET 25/500 mg 20 film tablet Kullanma Talimatı

Deksketoprofen Trometamol + Parasetamol }

Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 24 February  2015

ASEKET 25 mg/500 mg film tablet

Ağız yolu ile kullanılır.

 • Etken Madde

  Her bir film kaplı tablet 500 mg parasetamol ve 25 mg deksketoprofene eşdeğer 36,9 mg deksketoprofen trometamol içerir.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Mikrokristalin selüloz (E460), kolloidal silikon dioksit, prejelatinize nişasta, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, kısmi hidrolize polivinil alkol, titanyum dioksit (E171), polietilen glikol (makrogol) ve talk içerir.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. ASEKET nedir ve ne için kullanılır?

  2. ASEKET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. ASEKET nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. ASEKET’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.ASEKET nedir ve ne için kullanılır?

 • •  ASEKET etkin madde olarak deksketoprofen trometamol ve parasetamol içerir.

 • •  Deksketoprofen trometamol S-(+)-2-(3-benzoilfenil) propiyonik asidin trometamin tuzu, steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar = NSAİİ) grubuna dahil ağrı kesici, iltihap giderici ve ateş düşürücü bir ilaçtır.

 • •  Parasetamol ağrı kesici olarak çeşitli ağrıların tedavisinde ve ateşli hastalıklarda ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılır.

 • •  ASEKET;

 • - Kireçlenme (osteoartrit) belirti ve bulgularının tedavisinde

 • - Eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık olan romatoid artritin belirti ve bulgularının tedavisinde

 • - Sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı ilerleyici bir romatizmal hastalık olan ankilozan spondilitin belirti ve bulgularının tedavisinde

 • - Damla hastalığında görülen eklem iltihabı (akut gut artriti) tedavisinde

 • - Akut kas iskelet sistemi ağrılarının tedavisinde

 • - Ameliyat sonrası (postoperatif) ağrı tedavisinde

 • - Ağrılı adet görme (dismenore) tedavisinde kullanılır.

 • •  ASEKET, beyaz renkli, oblong, iki yüzü de dışa doğru bombeli (bikonveks) 20 film kaplı tablet içeren şeffaf PVC/PVDC/Alüminyum folyo blister ambalajlarda piyasaya sunulur.


 • 2.ASEKET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ASEKET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • •  ASEKET’in formülünde bulunan deksketoprofen, parasetamol veya diğer bileşenlerden herhangi birisine karşı aşırı hassasiyetiniz (alerji) varsa

 • •   Steroid olmayan iltihap giderici (non-steroid antiinflamatuvar) ilaçlara karşı aşırı hassasiyetiniz (alerji) varsa

 • •   Aspirine (asetilsalisilik aside) karşı aşırı duyarlılık varsa

 • •  Astım atakları, burnun iç yüzeyinin kısa süreli iltihabı (akut alerjik nezle), burnun içinde alerjiden dolayı oluşan şişlikler (nazal polipler), kurdeşen (ürtiker), alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem) veya aspirin (asetilsalisilik asit), diğer steroid olmayan iltihap giderici ilaçları (NSAİİ) aldıktan sonra göğüste hırıltı varsa

 • •  Daha önceden mide ülseri (yara)/kanama, sindirim bozukluğundan dolayı şikayetiniz varsa veya iltihabın neden olduğu bağırsak (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit) problemleriniz varsa

 • •  Mide veya bağırsak kanama öykünüz varsa

 • •  Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız

 • •  Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim (G6PD) eksikliği hastalığınız varsa

 • •  Bronşiyal astım öykünüz varsa

 • •  Ağır kalp yetmezliği, orta ve şiddetli böbrek rahatsızlığınız veya şiddetli karaciğer fonksiyon yetmezliğiniz varsa

 • •  Kan pıhtılaşması hastalığınız varsa

 • •  Hamile iseniz veya emziriyorsanız

 • •  Kalp damarlarınızdaki tıkanıklığın düzeltilmesi için (koroner arter bypass greft / KABG) ameliyat olacaksanız

 • ASEKET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • •  Alerjiniz varsa veya geçmişte alerjik sorunlarınız olduysa

 • •  Sıvı tutulumu dahil (ödem), böbrek, karaciğer veya kalp sorununuz varsa (yüksek tansiyon ve/veya kalp yetmezliği) veya bu sorunların herhangi bir tanesinden geçmişte şikayetiniz olduysa

 • •  İdrar söktürücü (diüretik) ilaçlar alıyorsanız veya aşırı sıvı kaybı nedeniyle (örn. aşırı idrara çıkma, ishal veya kusma) sıvı eksikliği ve kan hacminde azalma sorunları yaşıyorsanız

 • •  Kalp sorunlarınız varsa, daha önce inme geçirdiyseniz veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (örn. yüksek tansiyon, diyabet veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara kullanıyorsanız) tedaviniz hakkında doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • •  ASEKET gibi ilaçlar kalp krizi riskinde (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde hafif artış ile ilişkilendirilebilir. Yüksek doz ve uzun süreli tedavi ile her türlü risk daha olasıdır. Önerilen dozu veya tedavi süresini aşmayınız.

 • •  Yaşlıysanız: yan etki yaşama olasılığınız daha yüksektir, özellikle mide-bağırsak ülseri (peptik ülser), kanaması ve delinmesi yaşamı tehdit edebilir (bkz. Bölüm 4). Bunlardan herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza başvurunuz.

 • •  Üreme problemi olan bir kadın iseniz (ASEKET üremeyi olumsuz yönde etkileyebilir, bu nedenle gebe kalma planınız varsa veya kısırlık testi yaptıracaksanız bu ilacı kullanmayınız)

 • •  Hamileliğinizin birinci veya ikinci üç aylık dönemindeyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız

 • •  Bebeğinizi emziriyorsanız

 • •  Kan veya kan hücreleri yapımı bozukluğunuz varsa

 • •  Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

 • •  Ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık olan sistemik lupus eritomatozus veya bağ dokusunu etkileyebilen bağışıklık sistemi bozuklukları (karışık bağ dokusu hastalığınız) varsa

 • •  Geçmişte uzun süreli iltihaplı bağırsak hastalığı geçirdiyseniz (ülseratif kolit, Crohn hastalığı)

 • •  Başka bir mide ve bağırsak hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz

 • •  Mide-bağırsak ülseri (peptik ülser) veya kanama riskini arttıracak ağız yoluyla kullanılan steroid türü ilaçlar (oral steroidler), bazı antidepresanlar (SSRI tipi ilaçlar, örn. Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri), varfarin gibi kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar (antikoagülanlar) veya asetilsalisilik asit gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsanız böyle durumlarda ASEKET almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz, midenizi korumak için ilave bir ilaç almanızı önerebilir (örn. misoprostol veya mide asidi üretimini engelleyen ilaçlar).

 • •  Tedaviniz boyunca aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız ilacı almayı bırakınız ve acilen tıbbi yardım isteyiniz: dışkıdan kan gelmesi, siyah renkte katranımsı dışkı, kan kusma veya kahve telvesi gibi koyu renkte parçalar gelmesi

 • •  Hazımsızlık veya göğüste yanma hissi, karın ağrısı veya diğer anormal karın belirtileri varsa, ilacı almayı bırakınız ve doktorunuza danışınız.

 • •  Akciğer hastalığınız varsa

 • •  Alkol kullanıyorsanız

 • •  Birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.

 • •  Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

 • •  Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

 • •  Ağrı kesiciler de dahil olmak üzere başka ilaçlar kullanıyorsanız

 • Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

  Parasetamolü ilk kez kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktorunuz ile irtibata geçerek ilacın kullanımının bırakılması gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ölümle sonuçlanabilen Steven Johnson Sendromu (SJS-Deri ve mukozaları tutan, yaygın şekilde içi su dolu deri kabarcığı (bül) oluşumu ve cilt bütünlüğünde bozulma ile karakterize ciddi seyirli ilaç reaksiyonu), toksik epidermal nekroliz (TEN-Deride içi sıvı dolu kabarcıklar) ve akut generalize ekzantematöz püstülöz (AGEP-Yaygın kızarık deri zemini üzerinde, içi iltihaplı bir sıvı içeren deri kabarcığı (püstül) ile karakterize, yüksek ateşin eşlik ettiği, sıklıkla ilaç kullanımı sonrası, hızlı ve kısa sürede gelişen klinik tablo) dahil deri rahatsızlıklarına neden olabilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ASEKET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyeceklerle birlikte alınması ilacın emilim hızını geciktirdiği için yemeklerden en az 30 dakika önce alınız. İlacın yüksek miktarda karbonhidrat (un, şeker) içeren besinlerle birlikte alınması etkinliğini azaltabilir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ASEKET’i hamilelik döneminde kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ASEKET’i emzirme döneminde kullanmamalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  ASEKET baş dönmesi ve uyuklama olasılığı nedeniyle makine veya araç kullanımı yeteneği üzerinde hafif veya orta şiddette etkiler oluşturabilir. Makine veya araç kullanırken dikkatli olmalısınız veya makine veya araç kullanımından kaçınmalısınız.

  ASEKET'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçerdiği yardımcı maddelere ilişkin özel bir uyarı bulunmamaktadır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçların bir arada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozların ayarlanması gerekir.

 • •  Aspirin (asetilsalisik asit), kortikosteroidler veya aspirin benzeri ilaçlar (salisilatlar), steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (NSAİİ)

 • •  Bazı duygu durum hallerinin tedavisinde kullanılan lityum adı verilen ilaç

 • •  Kanser ve eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık olan romatoid artrit tedavisinde kullanılan metotreksat adlı ilaç

 • •   Sara hastalığı tedavisinde kullanılan hidantoinler ve fenitoin adlı ilaç

 • •  Bakteri kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan sülfametoksazol adlı ilaç

 • •  Yüksek kan basıncı ve kalp problemi tedavisinde kullanılan ilaçlar (ADE inhibitörleri, diüretikler, beta-blokerler ve anjiyotensin II antagonistleri)

 • •  Kronik venöz ülserlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar (pentoksifilin ve okspentifilin)

 • •  Viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan zidovudin adlı ilaç

 • •  Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan klorpropamid ve glibenklamid adlı ilaçlar

 • •  Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan kinolon grubu antibiyotikler (siprofloksasin, levofloksasin)

 • •  Organ naklinde veya bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan siklosporin ve takrolimus adlı ilaçlar

 • •  Kan pıhtılarının çözülmesinde kullanılan streptokinaz ve diğer trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar

 • •  Gut hastalığının tedavisinde kullanılan probenesid adlı ilaç

 • •  Kronik kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan digoksin adlı ilaç

 • •  Hamileliği sonlandırma tedavisinde kullanılan mifepriston adlı ilaç

 • •  Depresyon tedavisinde kullanılan seçici serotonin geri alım inhibitörleri adı verilen ilaçlar

 • •  Nöbet tedavisinde kullanılan karbamazepin, barbitüratlar, primidon adlı ilaçlar, bir çeşit antibiyotik olan rifampisin

 • •  Makrolid grubu antibiyotikler, protein yapımını uyaran anabolizan türü ilaçlar, kolesterol düşürücü statin grubu ilaçlar, verem tedavisinde kullanılan etionamid, izoniazid, kolesterol düşürücü niasin, bazı psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan fenotiazinler

 • •  Ağrı tedavisinde kullanılan diflunisal adlı ilaç

 • •  Yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan kolestiramin adlı ilaç

 • •  Mide hareketini hızlandıran (gastrokinetik) ilaçlar (metoklopramid ve domperidon)

 • •  Bamya çiçeği (hibiscus), ekinezya (Echinacea angustifolia), kava (Piper methysticum) ve salisilat içeren söğüt (Salix alba) ve çayır güzeli (Spiraea ulmaria) içeren bitkisel ürünler

 • •  Kan pıhtılaşmasını önleyici varfarin, heparin, kumarin ve indandion sınıfı ilaçlar

 • •  Ginkgo (Ginkgo biloba), ginseng (Panax ginseng), sarımsak (Allium sativum), yaban mersini (Vaccinium myrtillis), kasımpatı (Chrysanthemum parthenium) içeren bitkisel ürünler

 • •  Sarı papatya (Anthemis nobilis), at kestanesi (Aesculus hippocastanum), çemenotu (Trigonella foenum graecum), kızıl yonca (Trifolium pratense) ve demirhindi (Tamarindus indicus), meryem ana dikeni (Silybum marianum) gibi bitkisel ürünler

 • •  Ödem tedavisinde kullanılan furosemid adlı ilaç


 • 3.ASEKET nasıl kullanılır ?

  ASEKET’i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

  Doktorunuz ağrınızın şiddetine ve cinsine göre ilacın dozunu belirleyecek ve uygulayacaktır.

  Ağrının cinsine ve şiddetine göre önerilen doz günde üç defa (8 saatte bir) bir film kaplı tablettir. Deksketoprofenin toplam günlük dozu 75 mg’ı, parasetamolün toplam günlük dozu 4 g’ı geçmemelidir.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

  ASEKET’i hekim önerisi olmadan üç ardışık günden fazla kullanmayınız.

 • •

  Uygulama yolu ve metodu

 • ASEKET’i ağız yolu ile kullanınız.

  Yemeklerden en az 30 dakika önce aç karnına almanız önerilir.

  ASEKET’i yeterli miktarda su ile birlikte alınız.

 • •

  Değişik yaş grupları

 • Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı (65 yaş üzeri):

  Yaşlılarda önerilen başlangıç dozu günde iki tablettir. Doktorunuz tedaviye verdiğiniz yanıta göre dozunuzu günde 3 tablete artırabilir. Doktorunuz tarafından doz ayarlaması yapılmadıkça günde 2 tabletten fazla kullanmayınız.

 • •

  Özel kullanım durumları

 • Böbrek yetmezliği:

  Hafif derecede böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda önerilen başlangıç dozu günde iki tablettir. ASEKET’i orta ve şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa kullanmayınız.

  Karaciğer yetmezliği:

  ASEKET’in hafif veya orta derecede karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda önerilen başlangıç dozu günde iki tablettir. ASEKET’i şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa kullanmamalısınız.

  Eğer ASEKET’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ASEKET kullanırsanız

  ASEKET’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ASEKET'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Almayı unuttuğunuz dozu atlayıp bir sonraki dozu her zamanki gibi alınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

  ASEKET ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Eğer ASEKET kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
  Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
  Geri Ödeme KoduA16071
  Satış Fiyatı 51.67 TL [ 17 Mar 2023 ]
  Önceki Satış Fiyatı 51.67 TL [ 14 Mar 2023 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699591090112
  Etkin Madde Deksketoprofen Trometamol + Parasetamol
  ATC Kodu N02BE51
  Birim Miktar 25+500
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 20
  Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  ASEKET 25/500 mg 20 film tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  17 Mar 202351.67 TL
  14 Mar 202351.67 TL
  10 Mar 202345.70 TL
  3 Mar 202345.70 TL
  24 Feb 202345.70 TL
  20 Feb 202345.70 TL
  10 Feb 202345.70 TL
  3 Feb 202345.70 TL
  2023 / 2008 İlaç Fiyatları