Apotex İlaçları › AS-LUNEX 10 mg 30 tablet › KT › Yan Etkileri

AS-LUNEX 10 mg 30 tablet Yan Etkileri

Leflunomid }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > Leflunomid Apotex İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 31 May  2021

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi AS-LUNEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, AS-LUNEX’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•    Halsizlik, sersemlik hissi, baş dönmesi veya nefes almada güçlük gibi belirtileri olan ciddi aleıjik reaksiyonlar

•    Ciltte kızarıklık veya ağızda ülserler şeklinde belirtileri olan ciddi ve bazen hayatı tehdit eden rahatsızlıklar (örn: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, eritema multiforme)

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden biri olursa DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•    Ciltte solukluk, yorgunluk, ciltte berelenmeler, kan yapan kan hücrelerinizde dengesizliğe bağlı bir kan hastalığının göstergesi olabilir.

•    Yorgunluk, karın ağrısı veya sarılık (gözlerde veya ciltte sararma), bazen ölümcül de olabilen karaciğer yetmezliği gibi ciddi bir durumun göstergesi olabilir.

•    Ateş, boğaz ağrısı veya öksürük gibi enfeksiyon belirtileri (AS-LUNEX yaşamı tehdit eden ağır enfeksiyonlara yakalanma riskini artırır.)

•    Akciğerde iltihabın (interstisiyel akciğer hastalığı) belirtisi olabilen öksürük veya nefes alma problemleri

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AS-LUNEX’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•    Beyaz kan hücrelerinde belirgin derecede azalma (agranülositoz)

•    Küçük çaplı damarların iltihabı (vaskülit, kutanöz nekrotizan vaskülit dahil)

•    Kol ve bacak sinirlerinde rahatsızlıklar (periferik nöropati)

•    Pankreas iltihabı (pankreatit)

•    Böbrek yetmezliği

Bunlar ciddi yan etkilerdir ve çok seyrek görülür.

•    Eozinofıl adı    verilen kan hücreleri sayısında    artış (eozinofili); beyaz    kan    hücrelerinde

(lökopeni) hafif azalma; tüm kan hücrelerinin sayısında azalma (pansitopeni).

•    Kan basıncında şiddetli artış

•    Akciğer iltihabı (interstisiyel-dokular arası akciğer rahatsızlığı) (öksürük veya nefes darlığı akciğer iltihabı belirtileri olabilir)

•    Karaciğer enzimlerinin bazılarında artış, karaciğer iltihabı (hepatit) ve sarılık gibi ciddi rahatsızlıklar (ağır karaciğer yetmezliğini düşündürecek belirtiler yukarıda belirtilmiştir.)

•    Enfeksiyona    neden olan mikrobun kana    karışması (sepsis) (şiddetli    enfeksiyonu

düşündürecek belirtiler yukarıda belirtilmiştir.)

•    Kırmızı kan    hücrelerinde azalma (anemi) ve kanın pıhtılaşmasında    görev alan kan

pulcuklarında azalma (trombositopeni).

•    Kaygı (anksiyete)

•    Tad bozuklukları

•    Kurdeşen (ürtiker)

•    Kas kirişi (tendon) yırtılması

•    Kanda potasyum seviyesinde azalma

Bunlar ciddi yan etkilerdir ve seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

•    Kandaki beyaz hücrelerin sayısında hafif azalma (lökopeni)

•    Hafif veya potansiyel olarak ciddi aleıjik reaksiyonlar

•    İştahta azalma, kilo kaybı (az miktar)

•    Halsizlik (asteni)

•    Baş ağrısı, sersemlik

•    Karıncalanma gibi deride aşırı duyarlılık hissi (parestezi)

•    Kan basıncında hafif yükselme

•    İshal

•    Bulantı, kusma

•    Ağızda iltihap ve ağız ülserleri

•    Karın ağrısı

•    Karaciğer test sonuçlarının bazılarında artış

•    Saç dökülmesinde artma

•    Ekzema, ciltte kuruluk, döküntü, kaşıntı

•    Genellikle ayak veya ellerde kas kirişlerinin iltihabına bağlı ağrı (tendonit)

•    Kanda belirli enzimlerin artışı (öm. kreatin fosfokinaz)

Bunlar hafif yan etkilerdir ve yaygın görülür.

•    Kandaki ürik asit seviyesinde azalma

•    Kanda fosfat seviyesinde azalma

•    Kanda bazı enzimlerde artış (laktat dehidrogenaz enzimi)

•    Kan yağlarında (kolesterol ve trigliseritler) artma

Bunlar AS-LUNEX’in hafif yan etkilerdir ve seyrek / oldukça seyrek görülür.

Ayrıca erkeklerde kısırlık görülebilir, ancak tedavi kesildiğinde düzelir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Apotex İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti
Satış Fiyatı 90.99 TL [ 31 May 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 90.99 TL [ 24 May 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8698792010288
Etkin Madde Leflunomid
ATC Kodu L04AA13
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > Leflunomid
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AS-LUNEX 10 mg 30 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
31 May 202190.99 TL
24 May 202190.99 TL
21 May 202190.99 TL
17 May 202190.99 TL
10 May 202190.99 TL
3 May 202190.99 TL
24 Apr 202190.99 TL
19 Apr 202190.99 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları