Apotex İlaçları › AS-LUNEX 10 mg 30 tablet › Kullanma Talimatı

AS-LUNEX 10 mg 30 tablet Kullanma Talimatı

Leflunomid }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > Leflunomid Apotex İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 14 September  2012

AS-LUNEX 10 mg tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her tablet 10 mg leflunomid içerir.

Yardımcı maddeler

Susuz laktoz, Krospovidon, Magnezyum stearat. Koloidal silikon Dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AS-LUNEX nedir ve ne için kullanılır?

2. AS-LUNEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AS-LUNEX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AS-LUNEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AS-LUNEX nedir ve ne için kullanılır?

•    AS-LUNEX 10 mg tablet romatizmaya karşı kullanılan ilaç grubuna dahildir ve 10 mg leflunomid içerir.

•    AS-LUNEX 10 mg tablet beyaz, yuvarlak, bir yüzünde "10" üzerinde "LE" ve diğer yüzünde "APO" baskılıdır. Tabletler 30 tablet içeren plastik şişeler içerisinde bulunur.

•    AS-LUNEX erişkinlerde sülfasalazin veya metotreksat ile kontrol altına alınamayan veya bu ilaçları tolere edemeyen veya bu ilaçların kullanımının kontrendike olduğu aktif romatoid artrit ve yine sülfasalazin veya metotreksat ile kontrol altına alınamayan veya bu ilaçlan tolere edemeyen veya bu ilaçların kullanımının kontrendike olduğu aktif psöriyatik artrit tedavisinde kullanılır.

•    Romatoid artritin belirtileri tutulan eklemde iltihap, şişlik, hareket zorluğu ve ağrıdır. Tüm vücudu etkileyen diğer belirtiler iştah kaybı, ateş, enerjide azalma ve kansızlık (kırmızı kan hücrelerinde azalma, anemi) olarak sayılabilir.

•    Aktif psöriatik artrit belirtileri ise tutulan eklemde iltihap, şişlik, hareket zorluğu, ağrı ve yama şeklinde kırmızı pullu deri döküntülerini içerir.


2.AS-LUNEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AS-LUNEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•    Eğer karaciğerinizde bir problem varsa, Leflunomid ya da tabletlerdeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa (özellikle ateş, eklem ağrısı, deride kırmızı lekeler veya kabartılar şeklinde ciddi deri reaksiyonu şeklinde (öm.Stevens-Johnson sendromu)

•    Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa

•    Orta derecede veya şiddetli böbrek rahatsızlıklarınız varsa

•    Kanınızdaki protein düzeyi normalin altında ise (hipoproteinemi)

•    Bağışıklık sisteminizi etkileyen herhangi bir rahatsızlığınız varsa (örn.: AIDS)

•    Kemik iliği ile ilgili hastalığınız, kırmızı veya beyaz kan hücreleri ya da kan pulcuklannın (pıhtılarının oluşumunda görev alan hücreler) sayısında azalma varsa

•    Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa

•    Gebelik durumunuz varsa veya emziriyorsanız

AS-LUNEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•    Verem (tüberküloz) hastasıysanız (bir akciğer hastalığı)

•    Erkekseniz ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız, AS-LUNEX bebekte doğuştan kusurlara sebep olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen erkek hastalar, olası herhangi bir riski en aza indirmek için AS-LUNEX kullanımının kesilmesi ve belirlenen ilaçların kullanımı ile AS-LUNEX’in vücuttan atılımı konusunda doktorlarına danışmalıdır. AS-LUNEX’in vücudunuzdan yeterince atıldığından emin olmak için kan testi yapılmalı, sonrasında en az 3 ay beklemelisiniz.

AS-LUNEX nadiren kan, karaciğer ve akciğerlerle ilgili rahatsızlıklara sebep olabilir. Ayrıca ciddi bazı aleıjik reaksiyonlara yol açabilir veya enfeksiyon riskini artırabilir. (Detaylı bilgi için ‘Olası Yan Etkiler’ bölümüne bakınız.)

Doktorunuz, kan hücrelerinizin ve karaciğerinizin durumunu izleyebilmek için AS-LUNEX tedavisinden önce ve tedavi süresince düzenli aralıklarda kan testlerinizi yapacaktır. AS-LUNEX kan basıncının yükselmesine sebep olabileceğinden doktorunuz ayrıca düzenli olarak kan basıncınızı kontrol edecektir.

AS-LUNEX’in çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AS-LUNEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

AS-LUNEX yemeklerden önce veya sonra alınabilir.

AS-LUNEX tedavisi boyunca alkol tüketilmemelidir.

AS-LUNEX tedavisi sırasında alkol almanız karaciğer hasarı riskini artırabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız AS-LUNEX kullanmayınız. Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa, gebelikten korunmak için güvenilir bir yöntem uygulamadan AS-LUNEX kullanmayınız.

AS-LUNEX tedavisinin kesilmesinden sonra hamile kalmayı düşünüyorsanız doktorunuza danışınız. Çünkü hamile kalmadan önce AS-LUNEX’in vücudunuzdan atıldığından emin olmalısınız. Bu süreç 2 seneyi bulabilir. Fakat AS-LUNEX’in vücuttan atılımını hızlandırmak için belirli ilaçların alınması ile bu süre birkaç haftaya inebilir. AS-LUNEX’in vücuttan atılımı kan testleri ile doğrulandıktan sonra, hamile kalmak için en azından bir ay daha beklemelisiniz.

Laboratuar testleri hakkında daha fazla bilgi için doktorunuza danışınız.

AS-LUNEX tedavisi sırasında veya tedavinin kesilmesinden sonraki 2 yıl içinde hamile kaldığınızdan şüpheleniyorsanız hamilelik testi için derhal doktorunuza danışınız. Test hamile olduğunuzu kanıtlarsa, doktorunuz belirli bir ilaçla AS-LUNEX’in hızla vücudunuzdan atılımı için tedavi önerebilir. Bu tedavi de bebeğiniz üzerindeki riski azaltabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Leflunomid anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

AS-LUNEX sizi sersemleterek konsantrasyon ve hareket yeteneğinizi azaltabilir. Bu durumda herhangi bir araç-gereci veya makineyi ve otomobil kullanmayınız.

AS-LUNEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

AS-LUNEX laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

AS-LUNEX’in içeriğinde bulunan diğer yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

AS-LUNEX ile birlikte kullanımı önerilmeyen ilaçlar:

•    Romatoid artrit tedavisinde kullanılan sıtma ilaçlan (örn: klorokin ve hidroksiklorokin), kas içine uygulanan veya ağızdan alınan altın, D-penisilamin, azatiyoprin ve bağışıklık sistemini baskılayan diğer ilaçlar (örn: metotreksat) ile birlikte kullanımı önerilmez.

•    Kolestiramin (yüksek kolesterolü düşürmek için kullanılır) veya aktif kömür AS-LUNEX’in, vücut tarafından emilen miktarını azaltabilir.

•    Feniton (epilepsi (sara) tedavisinde kullanılır), varfarin veya fenprokumon (kanın pıhtılaşmasını engellemek için kullanılır), tolbutamid (Tip 2 diyabet olarak anılan, insüline bağımlı olmayan şeker hastalığı tedavisinde kullanılır) ve benzeri ilaçlar AS-LUNEX ile istenmeyen etki riskini artırabilirler.

Eğer steroid yapıda olmayan iltihap giderici, ağrı kesici ve ateş düşürücü (steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar olarak anılırlar) ve/veya kortizonlu ilaçlar alıyorsanız, AS-LUNEX tedavisine başladıktan sonra da bu ilaçları kullanmaya devam edebilirsiniz.

Aşı olmanız gerekiyorsa doktorunuza danışınız. AS-LUNEX tedavisi altındayken veya tedavi kesildikten sonra belli bir süre bazı aşılar yapılmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.AS-LUNEX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

AS-LUNEX’i her zaman doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

AS-LUNEX’in başlangıç dozu 3 gün süreyle günde 100 mg’dır. Bu başlangıç dönemini takiben, çoğu hastaların aşağıdaki dozlara çıkması gerekir:

•    Romatoid artrit için: Hastalığın şiddetine göre günde bir kez 10 ila 20 mg AS-LUNEX.

•    Psöriatik artrit için: Günde bir kez 20 mg AS-LUNEX.

Durumunuzda bir iyileşme hissetmeniz 4 hafta veya daha uzun zaman alabilir. Bazı hastalarda bu süreç 4-6 aya kadar da uzayabilir. AS-LUNEX’i uzun süre kullanmalısınız. Doktorunuz tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz. Çünkü belirtiler yineleyebilir.

Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer AS-LUNEX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Uygulama yolu ve metodu

Ağız yoluyla alınır.

AS-LUNEX tabletler yeterli sıvı ile ve bütün olarak yutulmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz ve/veya orta derecede şiddetli böbrek rahatsızlıklarınız varsa AS-LUNEX kullanmamalısınız.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AS-LUNEX kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla AS-LUNEX kullanırsanız

Mümkünse ilacınızı veya kutusunu, doktorunuza gösterebilmek için yanınıza alınız.

AS-LUNEX'i kullanmayı unuttuysanız

AS-LUNEX'i kullanmayı unuttuysanız

Dozu almayı unuttuysanız ve diğer dozun vakti gelmediyse, ilacınızı almadığınızı fark ettiğinizde ilacınızı alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AS-LUNEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

AS-LUNEX ile tedavinin sonlandırılması için özel talimatlar yoktur.

AS-LUNEX’i uzun süre kullanmalısınız. Doktorunuz tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

AS-LUNEX’i kullanımı ile ilgili başka sorunuz olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Apotex İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti
Satış Fiyatı 90.99 TL [ 26 Jul 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 90.99 TL [ 16 Jul 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8698792010288
Etkin Madde Leflunomid
ATC Kodu L04AA13
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > Leflunomid
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AS-LUNEX 10 mg 30 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
26 Jul 202190.99 TL
16 Jul 202190.99 TL
9 Jul 202190.99 TL
2 Jul 202190.99 TL
28 Jun 202190.99 TL
25 Jun 202190.99 TL
21 Jun 202190.99 TL
18 Jun 202190.99 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları