› › › Kullanmadan Önce

ALGOPET 100 mg 15 film kaplı tablet Kullanmadan Önce

Flurbiprofen }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Flurbiprofen İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 13 September  2019

2.ALGOPET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALGOPET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;    ;

ALGOPET’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız v^ırsa, Aspirin veya başka bir steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç kullanımı sorjrası astım, kurdeşen veya başka bir alerjik tipte reaksiyon yaşadıysanız,    !

Koroner atardamar bypass cerrahisinden hemen önce ve sonra ağrınız olurs^,

Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa,    j

Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa,    i

Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,

Aktif veya daha önceden geçirmiş olduğunuz peptik ülser hastalığınız varsa;! Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz kullanmayınız.    j

ALGOPET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Bilinen kalp ve kan damarları ile ilgili (kardiyovasküler) bir rahatsızlığınız v^rsa. Böyle bir durumda, doktorunuz etkili en düşük dozu kullanacaktır. Daha önce kardiyovasküler belirtiler yaşamamış olsanız bile doktorunuz ve siz bu tür olaylann ortaya i karşı dikkatli olmalısınız, doktorunuz böyle bir durumda ne yapmanız hakkında size bilgi verecektir,

çıkmasına

gerektiği

ı sırasında


•    Kan basıncınız yüksek (hipertansiyon) ise ALGOPET tedavisinin başlatılma^ ve tedavi seyri boyunca kan basıncınızı doktorunuz yakından takip edecektir,

•    Sıvı tutulması veya ödem olursa,

•    Önceden mevcut kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız varsa,

ödem,


•    İltihap, kanama, midede yara ve midede, ince bağırsakta veya kalın bağırsakta delinme olursa,

•    Yaşlıysanız, kalp ve kan damarları hastalığınız varsa, eşzamanlı aspirin kullanıyorsanız veya ülserasyon, mide-bağırsak yolunuzda kanama oluştuysa veya iltihaplı rahatsızlıklar gibi mide-bağırsak hastalığı yaşadıysanız veya yaşıyorsanız,

•    Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, nefrotik sendrom veya aşikar böbrek hastalığınız varsa. Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa doktorunuz düşük doz flurbiprofen verecektir,

•    Deri döküntüsü, mukoza bozukluklan veya başka her türlü aşın duyarlılık belirtisi

olursa. Böyle bir durumda doktorunuz tedavinizi kesecektir.    ;

•    Gözünüz ile ilgili şikayetler oluşursa. Böyle bir durumda göz doktoruna danışınız.

COX-2 inhibitörleri ile kas ve eklem tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar^ birlikte kullanmayınız.    j

Flurbiprofen ile ilişkili olarak çok nadiren ve bazıları ölümcül olabilen, eksfoliyatif dermatit denilen bir tür deri hastalığı, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklık ile seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu) ve toksik epidermal nekroliz dahil £iddi deri reaksiyonları görülebilir. En çok tedavinizin başlarında bu olaylarla ilgili risk altında olursunuz, olguların çoğunluğunda olay başlangıcı tedavinin birinci ayında •! meydana gelmektedir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ALGOPET, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebeliğin geç safhalarında (ö.aydan itibaren) ALGOPET kullanmayınız, doktorunuz tarafından tavsiye edilmedikçe hamilelik döneminde kullanımı önerilmez.    i!

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.    \

Emzirme

Bu ilacı kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. Çünkü flurbiprofen anne sütüne geçer^ bu durum da bebeğinize zarar verebilir.    ij

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.    j

Araç ve makina kullanımı

ALGOPET baş dönmesi, huzursuzluk, titreme, uyuklama gibi yan etkilere neden o nedenle sizde bu belirtiler mevcutsa araç ve makine kullanmayınız.

abilir. Bu


ALGOPET'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozd| sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekeflere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla tem as t geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ALGOPET ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

• ADE inhibitörleri ve anjiyotensin II antagonistleri (yüksek tansiyon tedavisiriide kullanılır)    ij

Aspirin (ağrı kesici, kan sulandırıcı ilaç)

Antikoagülanlar (kan sulandırıcı    ilaçlar)    j

Beta-adreneıjik blokör ajanlar (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)

Diüretikler (idrar söktürücüler)

Kortikosteroidler (aleıji ve hormon dengesizliği tedavisinde kullanılır)

Zidovudin, tiklopidin ve siklosporin (organ naklinde kullanılan ilaçlar)

Lityum veya selektif serotonin geri alım inhibitörleri (psikiyatrik ilaçlar)

Metotrek sat (kans er tedav i si nde kullanı 1 ır)

Digoksin (kalp yetmezliğinde kullanılır)    j

Oral hipoglisemik ajanlar (şeker hastalığı tedavisi ilaçlan)

Kinolon grubu antibiyotikler    j!

kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bu ilaçlar ALGOPET ile etkileşim gösterirlei

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Otism Hastalığı Otism Hastalığı  Otisim, hayat boyu sürecek, bir kişinin iletişim yeteneğini ve diğer insanlarla olan ilişkileirni etkileyen, zamanla gelişen bir özürdür. Otistik olan çocuk ve yetişkinler, başkalarıyla anlamlı bir şekilde ilişki kurmakta zorluk çekerler.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA14321
Satış Fiyatı 7.16 TL [ 13 Sep 2019 ]
Önceki Satış Fiyatı 7.16 TL [ 6 Sep 2019 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699680090467
Etkin Madde Flurbiprofen
ATC Kodu M01AE09
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 15
Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Flurbiprofen
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ALGOPET 100 mg 15 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
13 Sep 20197.16 TL
6 Sep 20197.16 TL
29 Aug 20197.16 TL
23 Aug 20197.16 TL
19 Aug 20197.16 TL
9 Aug 20197.16 TL
6 Aug 20197.16 TL
30 Jul 20197.16 TL
2019 / 2008 İlaç Fiyatları