Bayer İlaçları › ALEVE 220 mg 20 film tablet { Bayer } › KT › Kullanmadan Önce

ALEVE 220 mg 20 film tablet { Bayer } Kullanmadan Önce

Naproksen }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Naproksen Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 30 December  1899

2.ALEVE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALEVE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Naproksene veya ilacın içindeki bileşenlerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Geçmişte asetilsalisilik asit veya başka steroid olmayan antiinflamatuvar (genellikle kas veya eklemlerin ağrılı ve/veya iltihabi durumlarda kullanılan tıbbi ürünler; kısaca NSAİİ) ilaç altıktan sonra astım nöbeti, burun iç yüzeyinde şişme, deride alerjik reaksiyonlar yaşamışsanız,
 • Koroner Arter Bypass cerrahisi öncesi ve sonrası dönemde,
 • Kan hücre oluşumunda açıklanamayan bozukluklarınız varsa,
 • Devam eden veya tekrarlayan mide veya on iki parmak barsağı ülserleriniz veya kanamanız varsa ,
 • NSAİİ’lerle tedavinin neden olduğu mide barsak kanaması veya delinmesi yaşadıysanız,
 • Beyin kanaması veya diğer tür aktif kanamalarınız varsa,
 • Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Hamileliğinizin son üç ayındaysanız,
 • ALEVE 12 yaş altı çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.

  ALEVE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Herhangi bir kalp rahatsızlığınız varsa ya da risk taşıyorsanız,
 • Yüksek tansiyonunuz varsa,
 • Kalp yetmezliği varsa veya vücudunuzda ödem bulunuyorsa,
 • Böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa,
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa,
 • Astımınız varsa,
 • Saman nezlesi, çeşitli uyaranlara karşı aşırı hassasiyete bağlı burun iç yüzeyinde gelişen şişme ve akıntı gibi rahatsızlıklarınız varsa,
 • Kanama, ülser, delinme gibi mide barsak sistemi hastalıkları ile ilgili bir tıbbi geçmişiniz varsa,
 • Kolit, Crohn hastalığı gibi iltihabi barsak hastalıkları ile ilgili bir tıbbi geçmişiniz varsa,
 • • Asetilsalisilik asit veya başka NSAİİ kullanıyorsanız,

  • Doğuştan gelen porfiri (karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık) hastalığınız varsa,

 • Lupus veya karma bağ dokusu hastalığı olarak adlandırılan bağışıklık sistemine ait hastalığınız varsa,
 • Ağız yoluyla kortizon türevi ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Kan pıhtılaşması ile ilgili bir hastalığınız varsa,
 • Kansızlığınız varsa,
 • Kan sulandırıcı özellikte ilaçlar kullanıyorsanız,
 • • Depresyon tedavisine yönelik ilaçlar kullanıyorsanız,

  • Cerrahi bir müdahale geçirecekseniz veya yakın zamanda geçirdiyseniz,

 • Sigara kullanıyorsanız,
 • Alkol kullanıyorsanız.
 • NSAİİ’lere bağlı yan etkiler yaşlılarda daha sık oluşur. Yaşlı hastalarda özellikle daha dikkatli tıbbi gözetim ve denetim gerekir.

  Mide barsak sistemi ile ilgili hastalık geçmişi bulunan hastalarda ve yaşlı hastalarda kanama riski daha yüksektir. Özellikle 65 yaş üzerindeyseniz, alışılmadık her türlü belirtiyi doktorunuza haber vermelisiniz.

  NSAİİ kullanımı kalp krizi veya inme riskinin artmasına yol açabilir. Yüksek dozlar ve uzun süreli tedavi ile her türlü risk daha olasıdır. Tavsiye edilen doz veya tedavi süresini (en fazla dört gün) aşmayınız.

  Göğüs ağrısı, nefes darlığı, güçsüzlük, konuşma bozukluğu gibi belirtiler ortaya çıkarsa doktorunuz ile temasa geçiniz.

  NSAİİ tedavisi gören hastalarda çok ender olarak ciddi deri reaksiyonları rapor edilmiştir. Bu deri reaksiyonlarının bir kısmı ölümle sonuçlanmıştır. İlk döküntü işaretinde, salgı yapan dokularda (ağız içi, burun içi, cinsel organlar gibi) kızarıklık, şişlik, kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar veya başka alerji reaksiyonu işaretinde ALEVE almayı kesiniz. Olabildiğince çabuk doktorunuzla temasa geçiniz.

  Soluk almada güçlük, yüzde ve boğazda şişme gibi anafilaktik şok belirtileri durumunda acil tıbbi müdahale gereklidir.

  Açıklanamayan kilo artışı veya ödem belirtileri olursa hemen doktorunuz ile temasa geçiniz.

  Karaciğer hasarına bağlı olarak oluşabilecek bulantı, bitkinlik, uyuşukluk, kaşıntı, sarılık, karnın sağ üst bölümünde hassasiyet ve soğuk algınlığına bağlı belirtiler görmeniz halinde tedaviyi bırakarak hemen doktorunuz ile temasa geçiniz.

  ALEVE almanıza rağmen sık sık baş ağrısı çekiyorsanız tavsiye için doktorunuza danışınız.

  Genel bir kural olarak, ağrı kesicilerin sürekli kullanımı, özellikle çok sayıda ağrı kesici etkin maddesi birleştirildiğinde, böbrek yetmezliği riski taşıyan kalıcı böbrek hasarına yol açabilir.

  ALEVE, kadın doğurganlığı üzerinde olumsuz etki gösterebilecek NSAİİ grubu bir ilaçtır.
  Bu etki ilaç almayı bıraktığınızda kaybolacaktır.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ALEVE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ALEVE kullanırken alkol alınmaması tavsiye edilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğin ilk altı ayında yalnızca doktorunuza danıştıktan sonra ALEVE kullanabilirsiniz.

  Anne ve çocukta ortaya çıkabilecek komplikasyon riskleri nedeniyle hamileliğin son üç ayında ALEVE kullanılmamalıdır.

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz derhal doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ALEVE düşük miktarlarda anne sütüne geçer. Önlem olarak çocuğunuzu emzirdiğiniz süre içinde ALEVE kullanmaktan kaçınınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Yüksek dozda ALEVE kullanırken, yorgunluk ve baş dönmesi gibi santral sinir sistemine ilişkin yan etkiler ortaya çıkabilir. Bazı kişilerde, tepki verme ile araç ve makine kullanma yetisi düşebilir. Bu durumlar özellikle ALEVE alkol ile birlikte kullanıldığında ortaya çıkar. Böyle bir durumda beklenmedik olaylara yeterince hızlı ve doğrudan tepki veremeyebilirsiniz. Söz konusu hallerde, herhangi bir araç, alet veya makine kullanmaktan kaçınınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçların etkisi ya da istenmeyen etkileri ALEVE ile birlikte kullanıldığında değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

 • Asetilsalisilik asit ve diğer NSAİİ’ler
 • Hidantoin türevi epilepsi ilaçları
 • Sülfonamid türevi antibiyotikler
 • Sülfonilüre türevi şeker hastalığı ilaçları
 • Digoksin (kalbin çalışmasını destekleyen bir ilaç)
 • Fenitoin (felç, istem dışı şiddetli kas kasılması nöbetleri (sara nöbetleri) tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Lityum (psikolojik bozuklukların tedavisinde kullanılan bir    ilaç)
 • Yüksek kan basıncının yanı sıra, kalbin pompalama    yeteneğinin bozukluğunu (kalp
 • yetmezliği) tedavi eden ilaçlar ( ADE inhibitörleri)

 • Vücudun fazla sıvılardan kurtulmasına yardımcı olan (diüretikler) ilaçlar
 • Kan basıncını düşüren (antihipertansifler) ilaçlar
 • Gut hastalığında kullanılan probenesid
 • Kinolon grubu antibiyotikler
 • Zidovidin (AIDS tedavisinde kullanılır)
 • Mifepriston (Erken dönemde gebeliği sonlandırmak için kullanılan hormon)
 • Ağız yoluyla kullanılan kortizon türevi ilaçlar
 • Depresif ruh halini tedavi edici ilaçlar (Anti depresanlar)
 • Metotreksat (romatizma tedavisinde olduğu gibi kanser tedavisinde    kullanılan bir
 • ilaç)

 • Siklosporin (romatizma tedavisinde olduğu gibi nakledilen organların vücut tarafında reddedilmesini önlemekte kullanılan bir ilaç)
 • Takrolimus (organ nakillerinde organların vücut tarafında reddedilmesini önlemekte kullanılan bir ilaç)
 • Varfarin gibi kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar
 • Antasitler ya da kolestiramin (kolesterol düşürücü ilaç) ile birlikte kullanılması ALEVE’in emilimini geciktirebilir, ancak emilim derecesini etkilemez.

  Böbrek üstü bezlerinin fonksiyon testi sonuçlarını etkileyebileceğinden, 48 saat önce ALEVE kullanmayı bırakmalısınız.

  Benzer olarak ALEVE idrardan 5-hidroksiindolasetik asitin bazı testleri ile etkileşebilir.

  Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi başka bir ilaç kullanıyorsanız ya da yakın zamanlarda kullanmışsanız, lütfen doktor veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Artrit Artrit  Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
  Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
  Geri Ödeme KoduA00507
  Satış Fiyatı 124.05 TL [ 1 Apr 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 124.05 TL [ 26 Mar 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699546098248
  Etkin Madde Naproksen
  ATC Kodu M01AE02
  Birim Miktar 220
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 20
  Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Naproksen
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  ALEVE 220 mg 20 film tablet { Bayer } Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  1 Apr 2024124.05 TL
  26 Mar 2024124.05 TL
  11 Mar 2024124.05 TL
  4 Mar 2024124.05 TL
  23 Feb 2024124.05 TL
  16 Feb 2024124.05 TL
  9 Feb 2024124.05 TL
  2 Feb 2024124.05 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları