Bayer İlaçları › ALEVE 220 mg 20 film tablet { Bayer } › Kullanma Talimatı

ALEVE 220 mg 20 film tablet { Bayer } Kullanma Talimatı

Naproksen }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Naproksen Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 30 December  1899

ALEVE 220 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır.

♦    

Etken Madde

220 mg Naproksen sodyum

Yardımcı maddeler

Povidon K-30, mikrokristalin selüloz, talk, magnezyum stearat, saf su, hidroksipropilmetil selüloz, titanyum dioksit, polietilen glikol, indigo carmine alüminyum lak (E 132).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ALEVE nedir ve ne için kullanılır?

2. ALEVE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ALEVE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ALEVE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ALEVE nedir ve ne için kullanılır?

• ALEVE ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliklere sahip, steroid olmayan bir anti inflamatuvar (iltihap giderici) ilaçtır.

 • 20 film tabletlik blister ambalajlarda piyasaya sunulmuştur. Tabletler açık mavi renkli, elips, bombelidir, bir yüzünde “ALEVE” baskısı bulunur.
 • Baş ağrısı, diş ağrısı, soğuk algınlığı, kas ağrısı, eklem ağrısı, adet sancısı ve ateş durumunda kullanılır.

 • 2.ALEVE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ALEVE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • Naproksene veya ilacın içindeki bileşenlerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Geçmişte asetilsalisilik asit veya başka steroid olmayan antiinflamatuvar (genellikle kas veya eklemlerin ağrılı ve/veya iltihabi durumlarda kullanılan tıbbi ürünler; kısaca NSAİİ) ilaç altıktan sonra astım nöbeti, burun iç yüzeyinde şişme, deride alerjik reaksiyonlar yaşamışsanız,
 • Koroner Arter Bypass cerrahisi öncesi ve sonrası dönemde,
 • Kan hücre oluşumunda açıklanamayan bozukluklarınız varsa,
 • Devam eden veya tekrarlayan mide veya on iki parmak barsağı ülserleriniz veya kanamanız varsa ,
 • NSAİİ’lerle tedavinin neden olduğu mide barsak kanaması veya delinmesi yaşadıysanız,
 • Beyin kanaması veya diğer tür aktif kanamalarınız varsa,
 • Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Hamileliğinizin son üç ayındaysanız,
 • ALEVE 12 yaş altı çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.

  ALEVE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Herhangi bir kalp rahatsızlığınız varsa ya da risk taşıyorsanız,
 • Yüksek tansiyonunuz varsa,
 • Kalp yetmezliği varsa veya vücudunuzda ödem bulunuyorsa,
 • Böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa,
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa,
 • Astımınız varsa,
 • Saman nezlesi, çeşitli uyaranlara karşı aşırı hassasiyete bağlı burun iç yüzeyinde gelişen şişme ve akıntı gibi rahatsızlıklarınız varsa,
 • Kanama, ülser, delinme gibi mide barsak sistemi hastalıkları ile ilgili bir tıbbi geçmişiniz varsa,
 • Kolit, Crohn hastalığı gibi iltihabi barsak hastalıkları ile ilgili bir tıbbi geçmişiniz varsa,
 • • Asetilsalisilik asit veya başka NSAİİ kullanıyorsanız,

  • Doğuştan gelen porfiri (karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık) hastalığınız varsa,

 • Lupus veya karma bağ dokusu hastalığı olarak adlandırılan bağışıklık sistemine ait hastalığınız varsa,
 • Ağız yoluyla kortizon türevi ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Kan pıhtılaşması ile ilgili bir hastalığınız varsa,
 • Kansızlığınız varsa,
 • Kan sulandırıcı özellikte ilaçlar kullanıyorsanız,
 • • Depresyon tedavisine yönelik ilaçlar kullanıyorsanız,

  • Cerrahi bir müdahale geçirecekseniz veya yakın zamanda geçirdiyseniz,

 • Sigara kullanıyorsanız,
 • Alkol kullanıyorsanız.
 • NSAİİ’lere bağlı yan etkiler yaşlılarda daha sık oluşur. Yaşlı hastalarda özellikle daha dikkatli tıbbi gözetim ve denetim gerekir.

  Mide barsak sistemi ile ilgili hastalık geçmişi bulunan hastalarda ve yaşlı hastalarda kanama riski daha yüksektir. Özellikle 65 yaş üzerindeyseniz, alışılmadık her türlü belirtiyi doktorunuza haber vermelisiniz.

  NSAİİ kullanımı kalp krizi veya inme riskinin artmasına yol açabilir. Yüksek dozlar ve uzun süreli tedavi ile her türlü risk daha olasıdır. Tavsiye edilen doz veya tedavi süresini (en fazla dört gün) aşmayınız.

  Göğüs ağrısı, nefes darlığı, güçsüzlük, konuşma bozukluğu gibi belirtiler ortaya çıkarsa doktorunuz ile temasa geçiniz.

  NSAİİ tedavisi gören hastalarda çok ender olarak ciddi deri reaksiyonları rapor edilmiştir. Bu deri reaksiyonlarının bir kısmı ölümle sonuçlanmıştır. İlk döküntü işaretinde, salgı yapan dokularda (ağız içi, burun içi, cinsel organlar gibi) kızarıklık, şişlik, kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar veya başka alerji reaksiyonu işaretinde ALEVE almayı kesiniz. Olabildiğince çabuk doktorunuzla temasa geçiniz.

  Soluk almada güçlük, yüzde ve boğazda şişme gibi anafilaktik şok belirtileri durumunda acil tıbbi müdahale gereklidir.

  Açıklanamayan kilo artışı veya ödem belirtileri olursa hemen doktorunuz ile temasa geçiniz.

  Karaciğer hasarına bağlı olarak oluşabilecek bulantı, bitkinlik, uyuşukluk, kaşıntı, sarılık, karnın sağ üst bölümünde hassasiyet ve soğuk algınlığına bağlı belirtiler görmeniz halinde tedaviyi bırakarak hemen doktorunuz ile temasa geçiniz.

  ALEVE almanıza rağmen sık sık baş ağrısı çekiyorsanız tavsiye için doktorunuza danışınız.

  Genel bir kural olarak, ağrı kesicilerin sürekli kullanımı, özellikle çok sayıda ağrı kesici etkin maddesi birleştirildiğinde, böbrek yetmezliği riski taşıyan kalıcı böbrek hasarına yol açabilir.

  ALEVE, kadın doğurganlığı üzerinde olumsuz etki gösterebilecek NSAİİ grubu bir ilaçtır.
  Bu etki ilaç almayı bıraktığınızda kaybolacaktır.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ALEVE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ALEVE kullanırken alkol alınmaması tavsiye edilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğin ilk altı ayında yalnızca doktorunuza danıştıktan sonra ALEVE kullanabilirsiniz.

  Anne ve çocukta ortaya çıkabilecek komplikasyon riskleri nedeniyle hamileliğin son üç ayında ALEVE kullanılmamalıdır.

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz derhal doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ALEVE düşük miktarlarda anne sütüne geçer. Önlem olarak çocuğunuzu emzirdiğiniz süre içinde ALEVE kullanmaktan kaçınınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Yüksek dozda ALEVE kullanırken, yorgunluk ve baş dönmesi gibi santral sinir sistemine ilişkin yan etkiler ortaya çıkabilir. Bazı kişilerde, tepki verme ile araç ve makine kullanma yetisi düşebilir. Bu durumlar özellikle ALEVE alkol ile birlikte kullanıldığında ortaya çıkar. Böyle bir durumda beklenmedik olaylara yeterince hızlı ve doğrudan tepki veremeyebilirsiniz. Söz konusu hallerde, herhangi bir araç, alet veya makine kullanmaktan kaçınınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçların etkisi ya da istenmeyen etkileri ALEVE ile birlikte kullanıldığında değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

 • Asetilsalisilik asit ve diğer NSAİİ’ler
 • Hidantoin türevi epilepsi ilaçları
 • Sülfonamid türevi antibiyotikler
 • Sülfonilüre türevi şeker hastalığı ilaçları
 • Digoksin (kalbin çalışmasını destekleyen bir ilaç)
 • Fenitoin (felç, istem dışı şiddetli kas kasılması nöbetleri (sara nöbetleri) tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Lityum (psikolojik bozuklukların tedavisinde kullanılan bir    ilaç)
 • Yüksek kan basıncının yanı sıra, kalbin pompalama    yeteneğinin bozukluğunu (kalp
 • yetmezliği) tedavi eden ilaçlar ( ADE inhibitörleri)

 • Vücudun fazla sıvılardan kurtulmasına yardımcı olan (diüretikler) ilaçlar
 • Kan basıncını düşüren (antihipertansifler) ilaçlar
 • Gut hastalığında kullanılan probenesid
 • Kinolon grubu antibiyotikler
 • Zidovidin (AIDS tedavisinde kullanılır)
 • Mifepriston (Erken dönemde gebeliği sonlandırmak için kullanılan hormon)
 • Ağız yoluyla kullanılan kortizon türevi ilaçlar
 • Depresif ruh halini tedavi edici ilaçlar (Anti depresanlar)
 • Metotreksat (romatizma tedavisinde olduğu gibi kanser tedavisinde    kullanılan bir
 • ilaç)

 • Siklosporin (romatizma tedavisinde olduğu gibi nakledilen organların vücut tarafında reddedilmesini önlemekte kullanılan bir ilaç)
 • Takrolimus (organ nakillerinde organların vücut tarafında reddedilmesini önlemekte kullanılan bir ilaç)
 • Varfarin gibi kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar
 • Antasitler ya da kolestiramin (kolesterol düşürücü ilaç) ile birlikte kullanılması ALEVE’in emilimini geciktirebilir, ancak emilim derecesini etkilemez.

  Böbrek üstü bezlerinin fonksiyon testi sonuçlarını etkileyebileceğinden, 48 saat önce ALEVE kullanmayı bırakmalısınız.

  Benzer olarak ALEVE idrardan 5-hidroksiindolasetik asitin bazı testleri ile etkileşebilir.

  Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi başka bir ilaç kullanıyorsanız ya da yakın zamanlarda kullanmışsanız, lütfen doktor veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.ALEVE nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Başka türlü reçete edilmediği sürece, dozaj aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

  Yaş:

  Başlangıç dozu:

  Takip eden tek doz:

  Günlük maksimum doz:

  Yetişkinler, 12 yaş ve üzeri gençler.

  1-2 film kaplı tablet (220 ila 440 mg naproksen sodyuma eşdeğer)

  1 film kaplı tablet (220 mg naproksen sodyuma eşdeğer)

  3 film kaplı tablete kadar (660 mg naproksen sodyuma kadar eşdeğer)

  ’.

  ALEVE i her zaman tam olarak kullanma talimatında anlatıldığı şekilde alınız. Emin olmadığınızda doktor veya eczacınıza danışmanız gerekir.

  Bir doktor ya da diş hekimine danışmadan 4 günden uzun süreyle ALEVE kullanmayınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Film kaplı tabletleri bol sıvıyla (mesela bir bardak suyla) tercihen yemeklerden önce yutunuz. Bu ilacın etki göstermesini hızlandırır.

  ’.

  Midesi hassas hastaların ALEVE i yemek sırasında almaları tavsiye edilir.

  Yiyeceklerle birlikte kullanımı ALEVE in mideden emilimini geciktirebilir ancak emilim derecesini etkilemez.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  12 yaşından küçük çocuklarda ALEVE kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı: Yaşlı hastalar yan etkilere daha eğilimli olduğu için daha düşük dozlarla tedavi düşünülmelidir.

  Özel kullanım durumları

  Karaciğer yetmezliği ve böbrek yetmezliği: Karaciğer veya böbrek fonksiyon yetersizliği olan hastalar günde 2 sefer tek bir film kaplı tabletten fazlasını almamalıdır.

  Eğer ALEVE’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ALEVE kullanırsanız

  Doz aşımı semptomları olarak karın ağrısı, bulantı ve kusma olabilir. Baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, görme bozuklukları ve istem dışı göz hareketleri, kulaklarda çınlama, ender olarak kan basıncında düşme ve bilinç kaybı da gerçekleşebilir.

  Ağrının yeterince hafiflemediğini hissediyorsanız kendi kararınızla dozajı arttırmayın, bunun yerine doktorunuzla konuşunuz.

  ALEVE ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ALEVE'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan doz ALEVE i, almanız gereken bir sonraki seferde alınız - ancak günlük tavsiye edilen miktardan fazlasını almayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ALEVE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

  Artrit Artrit  Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
  Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA00507
Satış Fiyatı 124.05 TL [ 1 Apr 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 124.05 TL [ 26 Mar 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699546098248
Etkin Madde Naproksen
ATC Kodu M01AE02
Birim Miktar 220
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Naproksen
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ALEVE 220 mg 20 film tablet { Bayer } Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
1 Apr 2024124.05 TL
26 Mar 2024124.05 TL
11 Mar 2024124.05 TL
4 Mar 2024124.05 TL
23 Feb 2024124.05 TL
16 Feb 2024124.05 TL
9 Feb 2024124.05 TL
2 Feb 2024124.05 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları