Ali Raif İlaçları › ALDACTONE 100 mg 16 tablet › Kullanma Talimatı

ALDACTONE 100 mg 16 tablet Kullanma Talimatı

Spironolakton }

Kalp Damar Sistemi > Potasyum Tutan Diüretiker > Spironolakton Ali Raif İlaç San. A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

ALDACTONE 100 mg Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 100 mg spironolakton içerir.

Yardımcı maddeler

Kalsiyum sülfat dihidrat, Mısır nişastası, PVP K-30, Magnezyum stearat, Felcofix peppermint(nane aroması)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ALDACTONE nedir ve ne için kullanılır?

2. ALDACTONE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ALDACTONE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ALDACTONE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ALDACTONE nedir ve ne için kullanılır?

ALDACTONE idrar söktürücü olan ve diüretikler olarak adlandırılan gruba dahildir. ALDACTONE; beyaz, bir yüzünde “SEARLE” yazan, yuvarlak, nane kokulu tabletler, 16 tablet içeren blister ambalajlarda temin edilebilir.

Ayak bileğinizde şişme varsa ya da kesik kesik nefes alıyorsanız doktora gidiniz. Bu durum vücudunuzda fazla sıvı miktarı olması durumunda kalbinizin pompalama gücünde ortaya çıkan zayıflık nedeniyle olabilir. Bu durum konjestif kalp yetmezliği olarak adlandırılır. Ekstra sıvının vücudunuzda dolaştın İması kalbinizin daha çok çalışması demektir. Doktorunuz vücudunuzdaki fazla sıvı atılımını sağlamak için size ALDACTONE verecektir. ALDACTONE kullandığınız zaman daha fazla tuvalete gitme ihtiyacı duyarsınız. Böylece fazladan sıvıyı idrannızla atarsınız.

ALDACTONE aynca aşağıdaki aşağıdaki durumlann tedavisinde de kullanılır:

■    Esansiyel hipertansiyon (nedeni bilinmeyen hipertansiyon)

■ Nefrotik sendrom (vücutta çok fazla sıvı toplanmasına neden olan bir böbrek hastalığı)

■ Assit (örneğin karaciğer sirozunun neden olduğu, kann içinde sıvı toplanması)

■    Primer aldosteronizm (Aldosteron isimli hormonun çok yüksek düzeyde olmasına bağlı vücutta sıvı toplanması)

■    Diüretiklerle birlikte hipokalemi/hipomagnezemi (kan potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi) birleşik tedavisinde

■    Hirsutizm (kıllanma artışı) tedavisinde


2.ALDACTONE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALDACTONE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

■    Spironolakton veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılık gösteriyorsanız,

■ Addison hastalığınız (böbreküstü bezlerinin iyi çalışmaması durumu) var ise,

■ Spironolaktona karşı geçmişte olağandışı veya aleıjik reaksiyonunuz olduysa,

■    Hiperkaleminiz (kandaki potasyum seviyesinde yükselme) var ise,

■    İdrara çıkamıyorsamz,

■    Ciddi böbrek hastalığınız varsa,

■    Emziriyorsanız,

■    Eplerenon (kronik kalp yetmezliği için kullanılır.) ile birlikte kullanıyorsanız,

■    Potasyum tutucu diüretik tablet ya da potasyum takviye tabletlerinden kullanıyorsanız,

Yukandaki durumlarda ilacı kullanmayınız.

ALDACTONE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

■    Böbrek veya karaciğer hastalığınız var ise,

■    Hamileyseniz,

■    Kandaki sodyum seviyesinin düşmesine (hiponatremi) sebep olacak diğer diüretik tabletler ile ALDACTONE ’u birlikte kullanıyorsanız dikkatli olunuz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ALDACTONE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ALDACTONE besinlerle birlikte alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. ALDACTONE’u doktorunuz gerekli görür ise kullanabilirsiniz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız ALDACTONE kullanmayınız.

Eğer emziriyorsanız ve ALDACTONE kullanmanız gerekiyorsa, doktorunuza bebek beslenmesiyle ilgili alternatif bir yöntem tayin edilmesi için danışınız.

ALDACTONE’un araç ve makine kullanımına etkisi olabilir. Araç ya da makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

ALDACTONE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ALDACTONE’un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer anestezik verilerek bir operasyon geçirecekseniz doktorunuza ALDACTONE kullandığınızı bildiriniz.

Eğer aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuzun ALDACTONE’dozunda ayarlama yapması gerekebilir.

■    Digoksin veya karbenoksolon,

■    Yüksek kan basıncı için olan ilaçlar,

■    Diğer diüretikler,

■    Aspirin veya ibuprofen gibi non steroid antienflamatuarlar (NSAİİ),

■    Potasyum takviyeleri

■    Kan pıhtılaşmasını önlemek amacıyla kullanılan heparin ya da düşük moleküler ağırlıklı heparin

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ALDACTONE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz sizin ne kadar ALDACTONE a ihtiyacımz olduğuna karar verecektir. Bu miktar değişkendir ve doktorunuz sizin için uygun dozu ayarlayacaktır. Yetişkinler için günde tek doz ya da bölünmüş dozlarla verilebilir. Yemeklerle birlikte alınmalıdır.

Yetişkin dozu günde 25 ila 200 mg spironolakton arasında değişebilir. Ne kadar alacağınızdan emin değilseniz doktor veya eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu

ALDACTONE ağız yoluyla alınır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Eğer bu ilacı çocuklara verecekseniz, vereceğiniz tablet sayısı çocuğun kilosuna bağlıdır. Doktorunuz verilecek tablet sayısı hakkında sizi bilgilendirecektir.

Yaşlılarda kullanımı

Doktorunuz tedaviye size düşük doz vererek başlayacak ve istenilen etki elde edilene kadar dozunuzu kademeli olarak yükseltecektir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/ yetmezliği:

Akut renal yetmezlik, böbrek fonksiyonlarının gerilemesi veya ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu durumunda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

İlaç metabolizmasını ve atılımmı değiştirebilecek şiddetli karaciğer yetmezliğinde dikkatli olunmalıdır.

Eğer ALDACTONE? 'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALDACTONE kullanırsanız

ALDACTONE? ’den kullanmanız gerekenden'fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşın dozun belirtileri uyuşukluk ve baş dönmesidir. Mide bulantınız veya diyareniz de olabilir.

ALDACTONE'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bir sonraki dozunuzu alma vakti gelmemişse, hatırlar hatırlamaz alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ALDACTONE ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Kendinizi iyi hissetseniz dahi, doktorunuz ilacı kesmenizi söyleyene kadar ilacı almaya devam ediniz.

Eğer ilacı kullanmanız gereken süreden önce bırakırsanız, durumunuz kötüleşebilir.

İlacın kullanımı hakkında sorularınız var ise doktorunuza danışınız.

Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
En Yaygın Alerji Türleri En Yaygın Alerji Türleri Bağışıklık sistemi, polen, arı zehiri veya evcil hayvan gibi yabancı bir maddeye veya çoğu insanda reaksiyona neden olmayan bir yiyeceğe tepki gösterdiğinde alerjiler meydana gelir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Ali Raif İlaç San. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA00499
Satış Fiyatı 73.75 TL [ 24 Nov 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 73.75 TL [ 17 Nov 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699543010038
Etkin Madde Spironolakton
ATC Kodu C03DA01
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 16
Kalp Damar Sistemi > Potasyum Tutan Diüretiker > Spironolakton
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ALDACTONE 100 mg 16 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Nov 202373.75 TL
17 Nov 202373.75 TL
13 Nov 202373.75 TL
3 Nov 202373.75 TL
27 Oct 202373.75 TL
20 Oct 202373.75 TL
16 Oct 202373.75 TL
10 Oct 202373.75 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları