World Medicine İlaçları › AKTAZID 50 mg/50 mg film tablet (30 tablet) › Kullanma Talimatı

AKTAZID 50 mg/50 mg film tablet (30 tablet) Kullanma Talimatı

Spironolakton + Hidroklorotiazit }

Kalp Damar Sistemi > Potasyum Tutucu ve Diüretik İlaç Kombinasyonları > Potasyum Tutucu Ajanlar ve Hidroklorotiyazid World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti | Güncelleme : 30 July  2020

AKTAZİD 50 mg/50 mg film tablet

Ağızdan alınır.

 • Etken Madde

  Her bir film tablet 50 mg spironolakton ve 50 mg hidroklorotiyazid içerir.

 • Yardımcı maddeler

  Laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı), mikrokristalin selüloz tip 101, mısır nişastası, polivinilprolidon K30, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, Opadry II orange 85F230087 (polivinil alkol, makrogol/peg, talk, gün batımı sarısı (E110), titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172), mavi indigo karmin aluminyum lak (E132) içerir.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. AKTAZID nedir ve ne için kullanılır?

  2. AKTAZID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. AKTAZID nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. AKTAZID’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.AKTAZID nedir ve ne için kullanılır?

  AKTAZİD turuncu renkli yuvarlak, bir yüzü 'NOLX' 50 yazılı ve çentikli, diğer yüzü yazısız, bikonveks film tablettir.

  AKTAZİD, 20, 30, 50 ve 100 film tablet içeren ambalajlarda takdim edilmektedir.

  Her bir film tablet etkin madde olarak 50 mg spironolakton ve 50 mg hidroklorotiyazid içerir ve AKTAZİD aldosteron antagonistleri grubundandır.

  AKTAZİD birbirini tamamlayıcı etki mekanizması ve bölgesine sahip iki farklı idrar söktürücü ajanın bileşiminden oluşur, bu sebeple ilave idrar söktürücü ve tansiyonu düşürücü etki sağlar. Buna ek olarak, spironolakton içeriği, tiyazid içeriğinin potasyum azaltıcı etkisinin minimuma indirilmesini sağlar.

  AKTAZİD ayrıca aşağıdaki durumların tedavisinde de kullanılır:

 • Konjestif kalp yetmezliği (kalp yetmezliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık), karın boşluğunda sıvı toplaması ve/veya ödem ile seyreden karaciğer sirozu, nefrotik sendrom (hastanın vücudunda, özellikle bacak, karın ve yüzünde şişliklerin oluştuğu bir böbrek hastalığı) ve diğer ödem ile ilgili durumların tedavisinde,
 • Nedeni bilinmeyen yüksek tansiyonda,
 • Dijital grubu kalp ilacı (Dijitoksin, digoksin gibi kalp kası liflerinin gücünü ve kalp kaslarının etkinliğini arttıran bir çeşit kalp ilacı) alan hastalarda; diğer idrar söktürücü ilaçların elektrolit dengesini sağlamak için yetersiz kaldığı veya uygun görülmediği durumların tedavisinde.

 • 2.AKTAZID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AKTAZID'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 •  Spironolaktona, tiyazid gurubu idrar söktürücülere, sülfanamid türevi ilaçlara ya da AKTAZİD’in içeriğinde yer alan diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyetiniz varsa,
 • Böbrek yetmezliği nedeniyle idrar yapamama durumunda,
 • Akut böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Böbreklerinizin atılım mekanizmasında belirgin bozukluk varsa,
 • Kanda aşırı miktarda potasyum varsa,
 • Akut veya ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Böbrek üstü bezlerinin işlevini yitirmesi sonucu oluşan Addison Hastalığınız varsa, ilacı kullanmayınız.
 • AKTAZID'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Kanda düşük potasyum miktarı olarak tanımlanan hipokalemiden şüpheleniliyorsa (ciltte hissedilen, ve belirgin uzun süreli etkisi olmayan, karıncalanma, uyuşma, iğnelenme, yanma hissi olarak tanımlanan parestezi; kas zayıflığı, yorgunluk, kalbin normalden yavaş çarpması, şok) elektrokardiyogram (EKG) çekilmelidir. Bununla beraber, hafif hiperkalemi (Kanda aşırı miktarda potasyum bulunması) EKG değişimleri ile saptanamadığı için serum potasyum seviyelerinin de kontrol edilmesi gerekir.
 • Sıvı ve elektrolit dengesindeki minör değişimler karaciğer iflasına bağlı komaya sebep olabileceği için karaciğer bozukluğu olan hastalarda AKTAZİD dikkatle kullanılmalıdır.
 • Tiyazidler (idrar söktürücü ilaç grubu) ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda böbrekte filtreleme işleminin azalmasına bağlı olarak kanda üre, azot ve kreatinin miktarının artmasına sebep olabileceği için AKTAZİD bu hasta grubunda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda ilacın birikim etkisi görülebilir.
 • Alerji ya da bronşiyal astım hikayesi olan veya olmayan hastalarda tiyazidlere karşı alerji gelişebilir.
 • Karaciğer iflasına bağlı komada görülene benzer zihin karışıklığı ile kendini gösteren düşük-tuz sendromu nadiren AKTAZİD kullanımı sırasında görülebilir. Bu sendrom, bariz sıvı tutulumu ile oluşmadığı için total vücut sıvısının artması nedeniyle vücut sodyumunun konsantrasyonunun azalması durumu olan dilüsyonel hiponatremiden farklıdır. Tedavisi için AKTAZİD kullanımı sonlandırılmalı ve sodyum verilmelidir.
 •  Tiyazidler diyabeti ağırlaştırabilir ve insülin gereksinimini değiştirebilir. Tiyazid tedavisi sırasında gizli olan diyabet, belirgin hale gelebilir.
 • Böbrek veya karaciğer hastalığınız var ise,
 • Hamileyseniz
 • Uyarılar ve önlemler

  AKTAZİD’i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  - Cilt kanseri geçirdiyseniz veya tedavi sırasında beklenmedik bir cilt lezyonu geçirirseniz. Hidroklorotiyazid ile tedavi, özellikle yüksek dozlarda uzun süreli kullanımı, bazı cilt ve dudak kanseri tiplerinin (melanom dışı cilt kanseri) riskini artırabilir. AKTAZİD kullanırken cildinizi güneş ve UV ışınlarına maruziyetten koruyun.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AKTAZID'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AKTAZİD’in yemeklerle birlikte günde bir kez alınması önerilmektedir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AKTAZİD’in hamilelikte kullanımı anne ve fetüs açısından yarar risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra olmalıdır.

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız AKTAZİD kullanmayınız.

  Eğer emziriyorsanız ve AKTAZİD kullanmanız gerekiyorsa, bebek beslenmesiyle ilgili alternatif bir yöntem tayin edilmesi için doktorunuza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  AKTAZİD in araç ve makine kullanımına etkisi olabilir. Araç ya da makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

  AKTAZID'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  AKTAZİD, laktoz (inek sütü kaynaklı) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  AKTAZİD 1.502 mg gün batımı sarısı içermektedir. Gün batımı sarısı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer anestezik (cerrahi operasyon öncesi verilen geçici olarak bilinç kaybı ile birlikte duyu fonksiyonlarının ortadan kalkmasını sağlayan ilaçlar) verilerek bir operasyon geçirecekseniz doktorunuza AKTAZİD kullandığınızı bildiriniz.

  Eğer aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuzun AKTAZİD dozunda ayarlama yapması gerekebilir.

 •  Digoksin (kalp kası liflerinin gücünü ve kalp kaslarının etkinliğini arttıran bir çeşit kalp ilacı) veya karbenoksolon (Sindirim kanalında, çoğunlukla gastrik asidin etkisi altında kalan mide veya ince bağırsağın ilk bölümünde oluşan ülserin tedavisinde kullanılan bir çeşit ilaç),
 • Yüksek kan basıncı için olan ilaçlar,
 • Diğer idrar söktürücü ilaçlar,
 • Asetilsalisilik asit, indometazin, mefanamik asit veya ibuprofen gibi ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihaba karşı kullanılan bir ilaç grubu olan steroid yapıda olmayan antiinflamatuvarlar (NSAİİ),
 • Potasyum takviyeleri
 • Lityum içeren ilaçlar
 • Alkol, barbituratlar ( sakinleştirici, uyku getirme ve anestezi amacıyla kullanılan ilaç grubu) ya da narkotiklerin (orta ve şiddetli ağrıların tedavisi için kullanılan uyuşturucu etkisine sahip, genellikle bağımlılık yapan ilaç grubu) AKTAZİD ile beraber kullanımı; uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkınca ortaya çıkan, düşük tansiyona yol açabilir.
 • Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar (insülin, ya da oral yoldan alınanlar)
 • Adrenal bezler veya hipofiz bezi hastalıkta tahrip olduğunda ya da çıkarıldığında yerine koyma tedavisi olarak kullanılan kortikosteroidler,
 • Hipofiz bezinden salgılanan endokrin fonksiyonunu düzenleyen bir hormon olan adrenokortikotropik hormon (ACTH)
 • Tubokürarin gibi kas-iskelet gevşeticiler
 • Kolestiramin ve kolestipol içeren kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Amonyum klorid içeren, vücutta aşırı miktarda klorür kaybını tedavi etme amaçlı kullanılan ilaçlar

 • 3.AKTAZID nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz veya eczacınız ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz sizin ne kadar AKTAZİD’e ihtiyacınız olduğuna karar verecektir. Bu miktar değişkendir ve doktorunuz sizin için uygun dozu ayarlayacaktır. Genelde günde bir kez yemeklerle birlikte alınmalıdır.

  Yetişkin dozu günde 25 ila 200 mg spironolakton arasında değişebilir. Ne kadar alacağınızdan emin değilseniz doktor veya eczacınıza danışınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  AKTAZİD ağız yoluyla alınır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Ancak bu ilacı çocuklara verecekseniz, vereceğiniz tablet sayısı çocuğun kilosuna bağlıdır. Doktorunuz verilecek tablet sayısı hakkında sizi bilgilendirecektir.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Doktorunuz tedaviye size düşük doz vererek başlayacak ve istenilen etki elde edilene kadar dozunuzu kademeli olarak yükseltecektir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Akut böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarının gerilemesi veya ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu durumunda kullanılmamalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Akut ve ciddi karaciğer bozukluğu durumunda kullanılmamalıdır.

  Eğer AKTAZİD ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AKTAZID kullanırsanız

  AKTAZİD’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Akut doz aşımı; sersemlik, zihin karışıklığı, mide bulantısı, kusma veya ishal şeklinde kendisini gösterebilir. Doz aşımının etkilerini tedavi eden veya önleyen belirli bir ajan yoktur. İlacın bırakılmasından sonra bir iyileşme beklenmektedir. Sıvı ve elektrolit yerine koyma tedavisi genel destekleyici tedavidir.

  AKTAZID'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer AKTAZİD’i almayı unutursanız, hatırladığınızda hemen alınız. Ancak hatırladığınızda bir sonraki dozun alınma zamanı gelmişse, bu dozu atlayıp almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AKTAZID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Kendinizi iyi hissetseniz dahi, doktorunuz ilacı kesmenizi söyleyene kadar ilacı almaya devam ediniz.

  Eğer ilacı kullanmanız gereken süreden önce bırakırsanız, durumunuz kötüleşebilir.

  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti
Geri Ödeme KoduA17210
Satış Fiyatı 19.33 TL [ 30 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 19.33 TL [ 24 Jul 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680199094879
Etkin Madde Spironolakton + Hidroklorotiazit
ATC Kodu C03EA01
Birim Miktar 50+50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > Potasyum Tutucu ve Diüretik İlaç Kombinasyonları > Potasyum Tutucu Ajanlar ve Hidroklorotiyazid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AKTAZID 50 mg/50 mg film tablet (30 tablet) Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
30 Jul 202019.33 TL
24 Jul 202019.33 TL
17 Jul 202019.33 TL
13 Jul 202019.33 TL
6 Jul 202019.33 TL
29 Jun 202019.33 TL
19 Jun 202019.33 TL
15 Jun 202019.33 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları