Yenirec İlaçları › AKNETRENT 10 mg yumuşak jelatin 30 kapsül › KT › Yan Etkileri

AKNETRENT 10 mg yumuşak jelatin 30 kapsül Yan Etkileri

Izotretinoin }

Dermatolojik İlaçlar > Sistemik Akne İlaçları > Isotretinoin Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 22 March  2013

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi AKNETRENT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, AKNETRENT’i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: • Şiddetli (anafilaktik) reaksiyonlar: Boğazda, yüzde, dudaklarda ve ağızda ani şişmeyle oluşan nefes alıp verme ve yutkunma zorluktan. Aynca ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AKNETRENT’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

  Görülen diğer yan etkiler

  Çok yaygın etkiler (Her 10 hastanın en az 1 tanesini etkileyebilir)

 • Kan testlerinde görülen artmış karaciğer enzimleri
 • Ciltte kuruluk, özellikle dudaklarda ve yüzde; ciltte iltihap, dudaklarda çatlak ve iltihap, döküntü, hafif kaşıntı ve soyulma. Tedavinin başından itibaren nemlendirici krem kullanmalısınız.
 • Cilt normale göre daha kırmızı ve daha hassas olabilir, özellikle yüz.
 • Kolay çürüme, kanama veya pıhtılaşma - eğer pıhtılaşma hücreleri etkilenirse
 • Kansızlık yorgunluk, sersemlik, solgun cilt- eğer kırmızı kan hücreleri etkilenirse
 • Beyaz kan hücre sayısında azalma (nötropeni) sonucu enfeksiyonlara yatkınlıkta artış eğer beyaz kan hücreleri etkilenirse
 • Gözde (konjonktivit) ve göz kapağı bölgesinde iltihaplanma; gözlerde kuruluk ve tahriş hissi. Uygun göz damlası için hekiminize danışınız. Eğer gözleriniz kuruyorsa ve lens kullanıyorsanız, lens yerine gözlük takmanız gerekebilir.
 • Sırt ağnsı; kas ağrısı; eklem ağrısı.
 • Kan yağlan seviyelerinde değişiklikler (HDL ve trigliseridler dahil)
 • Yaygın etkiler (Her 10 hastanın en fazla 1 tanesini etkileyebilir)

 • Baş ağnsı
 • Hafif burun kanamalanna sebep olan, burun içinde kuruma ve kabuklanma
 • Boğazda ve burunda yara ve iltihap.
 • Kanda yüksek kolesterol seviyeleri
 • İdrarda protein veya kan
 • Seyrek etkiler (Her 1000 hastanın en fazla 1 tanesini etkileyebilir)

 • Döküntü ve kaşıntı gibi aleıjik reaksiyonlar.
 • Depresyon ve ilgili bozukluklar. Bunun işaretleri; üzgün ve boş ifade, ruh değişiklikleri, endişe (anksiyete), ağlama nöbetleri, hırçınlık, mutsuzluk, sosyal veya spor aktivitelere olan hevesin kaybedilmesi aşın veya çok az uyuma, kiloda veya iştahta değişiklikler, okul veya iş performansında azalma veya konsantrasyon sıkıntısını içerir.
 • Var olan depresyonun kötüleşmesi.
 • Sert veya saldırgan olma.
 • Saç kaybı (kellik). Bu sadece geçici bir süre içindir. Tedavi sonlandınldıktan sonra saçınız eski haline döner.
 • , . . ^

  '    •    V-

  i    t. •, •'    .    :    •    '    .

  Çok seyrek etkiler (Her 10.000 hastanın en fazla 1 tanesini etkileyebilir)

 • Bazı hastalar, kendilerine zarar verme veya hayatlarını sonlandırma düşüncesi (intihar düşünceleri) içerisinde olmuştur, hayatlarına sonlandırmaya (intihar teşebbüsü) çalışmışlardır veya hayatlarım sonlandırmışlardır. Bu hastalar depresyondaymış gibi gözükmeyebilir.
 • Olağandışı davranış.
 • Ruhsal denge bozukluğu: sesler duyma veya gerçekte var olmayan şeyleri görme gibi gerçekle bağlantı kaybı.
 • Ciltte veya gözlerde sanlık ve yorgun hissetme. Bunlar hepatitin işareti olabilir.
 • İdrara çıkmada zorluk, şişmiş ve kabank göz kapaklan, aşın derecede yorgun hissetme. Bunlar böbrek iltihabının işaretleri olabilir.
 • Mide bulantısı ve kusma ile birlikte sürekli baş ağnsı ve bulanık görme dahil görüş bozukluktan. Bunlar, özellikle AKNETRENT tetrasiklinler olarak adlandınlan antibiyotikler ile birlikte alındığında, selim intrakraniyal hipertansiyonun belirtileri olabilir.
 • Şiddetli kas kasılması, halsizlik, sersemlik.
 • Kanlı veya kansız ishal, dışkıda ve dışkı bölgesinde kanama, mide bulantısı ve kusma ile birlikte şiddetli karnı ağnsı. Bunlar mide durumunun ciddiyetini gösterebilir ve bazen AKNETRENT tedavisi kesildikten sonra da devam edebilir. Bu şikayetlerinizi hemen doktorunuza iletiniz. Doktorunuz gerekirse AKNETRENT tedavinizi sonlandıracaktir.
 • Lenf bezleri şişebilir. Bu ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 • İlk haftalarda akne kötüleşebilir ancak belirtiler zamanla iyileşir.
 • Ciltte özellikle yüzde iltihaplanma, şişme ve normale göre koyulaşma.
 • Aşın terleme veya kaşınma
 • Işığa hassasiyette artma
 • Tırnak kökünde bakteriyel enfeksiyonlar ve tırnak değişiklikleri
 • Şişme, akma, akıntı
 • Ameliyat sonrası yarada kalınlaşma
 • Vücut kıllarında artış
 • Geceleri daha az görebilirsiniz; renk körlüğü ve renk görüşünde kötüleşme
 • •İşığa olan hassasiyet artabilir, fazla parlak güneş ışığından gözlerinizi korumak için güneş gözlüğü takma ihtiyacı duyabilirsiniz.

 • Diğer görme problemleri, bulanık görme, çarpık görme, göz üzerinde bulutlu yüzey (komeal bulanıklık, katarakt).

  •Boğazda kuruluk, ses kısıklığı.

 • Özellikle astımınız varsa aniden göğsün gerilmesi, nefesin kesilmesi ve hınltı.
 • Duyma zorluktan.
 • Aşın susama; sık sık idrara çıkma gereksinimi; kan testleri kan şekerinizde artış gösterir. Bunların hepsi şeker hastalığının işareti olabilir.
 • •Romatizma; kemik bozuklukları (büyümede gecikme, aşın büyüme ve kemik yoğunluğunda değişiklikler); büyüyen kemiklerin büyümesi durabilir.

 • Yumuşak dokularda kalsiyum birikintisi, yaralı tendonlar, eğer hareketli egzersiz yapıyorsanız kanınızda yüksek seviyelerde kas bozulma ürünleri.


 • Genel olarak iyi hissetmeme
 • Kanda yüksek seviyelerde ürik asit
 • Bakteriyel enfeksiyonlar
 • Kan damarlarının iltihaplanması (bazen çürük ve kırmızı lekeler ile)
 • Bilinmiyor (Eldeki verilere göre bu verilerin sıklığı bilinmemektedir):

 • Dişeti kanaması ve iltihabı
 • Yemek borusu iltihabı ve ülseri
 • Genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşın duyarlılık durumu (eritema multiforme)
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens Johnson sendromu)
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz) Bu reaksiyonlar ciddi olabilir ve hastaneye yatış, sakatlık, hayatı tehdit edici olaylar veya ölümle sonuçlanabilir. Doktorunuz şiddetli cilt reaksiyonlan bakımından sizi yakından takip edecek ve gerekirse AKNETRENT tedavinizi sonlandıracaktır.
 • Pazarlama sonrası deneyimde, özellikle yoğun fiziksel aktivite gerçekleştiren hastalarda hastaneye yatışa sebep olabilen ve bazılan ölümle sonuçlanan ciddi iskelet kası yıkımı rapor edilmiştir. Kemik ve kas problemlerinizi kötüleştirmemek için AKNETRENT kullanırken yoğun fiziksel aktiviteyi kesiniz.
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA10850
  Satış Fiyatı TL
  Önceki Satış Fiyatı
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699559190014
  Etkin Madde Izotretinoin
  ATC Kodu D10BA01
  Birim Miktar 10
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 30
  Dermatolojik İlaçlar > Sistemik Akne İlaçları > Isotretinoin
  İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  AKNETRENT 10 mg yumuşak jelatin 30 kapsül Barkodu