Adeka İlaçları › ADEPIRON 250 mg/5 ml 100 ml şurup › Kullanma Talimatı

ADEPIRON 250 mg/5 ml 100 ml şurup Kullanma Talimatı

Metamizol Sodyum }

Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Metamizol Sodyum Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

ADEPİRON 250 mg/5ml Şurup Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her 1 ml’de 50 mg metamizol sodyum içerir.

Yardımcı maddeler

Sakaroz, hidroksimetansulfonikasitsodyum tuzu V2H2O, potasyum sorbat, sodyum benzoat, sitrik asit, tartrazin E 102, portakal esansı, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ADEPIRON nedir ve ne için kullanılır?

2. ADEPIRON’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ADEPIRON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ADEPIRON’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ADEPIRON nedir ve ne için kullanılır?

ADEPİRON metamizol sodyum etkin maddesini içerir. Şurubun 5 ml’sinde 250 mg metamizol sodyum bulunur. 15 ml’lik ölçek kabı ile birlikte 100 ml’lik şişelerde kullanıma sunulmuştur.

Piyasada ayrıca ADEPİRON ampul ve tablet formları da bulunmaktadır.

ADEPİRON, ağrı kesici, ateş düşürücü ve spazm (kasılma) çözücü etkilere sahip bir ilaçtır.

Doktorunuz size ADEPİRON’u şiddetli veya dirençli ağrınız veya ateşiniz olduğu için reçetelemiş olabilir.


2.ADEPIRON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ADEPIRON'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• İlacın içerdiği metamizol sodyum etkin maddesine veya diğer maddelerden birine veya benzer özellikler taşıyan pirazolon (örn. fenazon, propifenazon) veya pirazolidin (örn. fenilbutazon, oksifenbutazon) olarak adlandırılan gruplara dahil ilaçlara karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa veya bu maddelerden birine karşı önceden, kanınızda granülosit adı verilen hücrelerin anormal derece azalmasıyla kendini gösteren bir reaksiyon geliştirdiyseniz

 • Kemik iliği fonksiyonunuzda bozukluk varsa (örn. kanser tedavisi olduysanız) veya kan hücresi yapımından sorumlu olan vücut sisteminizde bir hastalığınız varsa
 • Salisilatlar, parasetamol, diklofenak, ibuprofen, indometazin, naproksen gibi ağrı kesici ilaçlara karşı; nefes alamama, deride aşırı kaşıntı ve kızarıklıklar seyreden kurdeşen tablosu, burun mukozası iltihabı, deride veya solunum yollarında şişme gibi aşırı alerjik reaksiyonlar geliştirdiyseniz
 • Akut intermitan hepatik porfiria adı verilen bir hastalığınız varsa (porfiria ataklarını başlatma riski olabilir.)
 • • Doğuştan glukoz -6- fosfat dehidrogenaz eksikliğiniz varsa

  • ADEPİRON’un 3 aylıktan küçük veya 5 kg’dan düşük ağırlıktaki bebeklerde kullanımı

  tavsiye edilememektedir.

  ADEPIRON'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Tedavi sırasında ateş, titremeler, boğaz ağrısı, ağız içinde yaralar ortaya çıkması halinde tedaviyi hemen kesiniz ve size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. (Kandaki granülosit adı verilen ve vücut savunması için önemli role sahip hücrelerin aşırı azalmasıyla karakterize bu bozukluk (agranülositoz), en az bir hafta süren ve bağışıklık sistemini ilgilendiren, alerjik kökenli bir olaydır. Bu reaksiyonlar çok nadirdir, ancak şiddetli ve yaşamı tehdit edici olabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Bunlar doza bağlı değildir ve tedavi sırasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir).

  Tedavi sırasında genel kırıklık, enfeksiyon, düşmeyen ateş, çürükler, kanama, ciltte solukluk görülebilir. Bu belirtiler, bütün kan hücrelerinin sayısının azalmasına (pansitopeni) bağlı olarak ortaya çıkmış olabilir. Sizde bu belirtilerden biri veya birkaçı varsa, tedaviyi kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bu durumda doktorunuz kan hücrelerinizin sayısı normale dönene kadar sizi kan testleri yaparak takip edecektir.

  Özellikle aşağıdaki durumların mevcut olduğu hastalar, metamizole karşı gelişebilecek olası ani ve aşırı şiddette alerjik reaksiyonlar açısından özel bir risk altındadırlar. Böyle bir riske sahip olup olmadığınızı anlamak için doktorunuz size sorular sorabilir. Bu tip riskli koşullar altında ADEPİRON kullanılacaksa, sıkı bir tıbbi gözetim gerekir ve acil tedavi uygulaması için gerekli koşullar hazır olmalıdır.

 • Bronş astımı olan hastalar,
 • Burun ve sinüs boşlukları içinde çok sayıda polip bulunan hastalar,
 • Kronik ürtikeri olan hastalar,
 • Alkolü tolere edemeyen hastalar; yani, belli alkollü içeceklerin az bir miktarına dahi burun akıntısı, gözlerde aşırı yaşarma ve belirgin yüz kızarıklığı gibi belirtilerle reaksiyon veren hastalar,
 • Boyalara (örn. tartrazin) veya koruyucu maddelere (örn. benzoatlar) karşı intoleransı (tahammülsüzlük) olan hastalar.
 • Tedavi sırasında Stevens-Johnson sendromu (derinizde içi su dolu kabarcıklar veya yaygın kızarıklık ve soyulmaya neden olan ciddi deri reaksiyonu) ve toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) gibi yaşamı tehdit eden deri reaksiyonları görülebilir. Sizde genellikle içi sıvı dolu kabarcıklar veya ağız içinde yaraların eşlik ettiği, giderek şiddetlenen deri döküntüleri ortaya çıkarsa tedaviyi kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bu belirtiler daha çok tedavinin ilk haftalarında ortaya çıkar. Sizde bu belirtiler ortaya çıkarsa ADEPİRON’u bir daha hiç kullanmayınız.

  ADEPİRON uygulaması tek başına ortaya çıkan aşırı tansiyon düşüklüğüne (izole hipotansif reaksiyon) neden olabilir. Bu nedenle aşağıda belirtilen durumlarda ADEPİRON’un çok dikkatle ve tıbbi gözetim altında uygulanması önerilmektedir:

 • Önceden tansiyon düşüklüğü bulunan ve kan basıncı kontrolünü etkileyebilecek bozuklukları olan hastalar (aşırı sıvı kaybetmiş olan hastalar, dolaşımı dengede olmayan, dolaşım yetmezliği olan hastalar)
 • Yüksek ateşi olan hastalar
 • - Şiddetli koroner kalp hastalığı ya da beyni besleyen kan damarlarında tıkanma olan hastalar (tansiyon düşüklüğü risk oluşturur.)

 • Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalar (metamizolun vücuttan atılım hızı düşer.)
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ADEPIRON'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Besinler ADEPİRON’un emilmesini etkilemez. Şurubu yemekler sırasında veya yemekten önce ya da sonra, ölçek kabı kullanarak, doktorunuzun önerdiği miktarda içiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğinizin ilk ve son üç aylık dönemlerinde ADEPİRON kullanmamanız gerekir. Hamileliğinizin ikinci üç aylık döneminde ADEPİRON kullanma konusunda mutlaka doktorunuza danışınız ve ancak doktorunuz uygun görürse kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ADEPİRON kullandıktan sonraki 48 saat boyunca da bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Metamizol yüksek dozlarda kullanıldığında konsantrasyon ve reaksiyon yeteneğini bozabilir. Özellikle birlikte alkol kullandıysanız taşıt sürmeyiniz, makine kullanmayınız.

  ADEPIRON'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Her ml’sinde 700 mg sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her ml’sinde 5 mg potasyum sorbat ihtiva eder. Bu durum, böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalar ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Bu tıbbi ürün her ml’sinde 5 mg sodyum benzoat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Bu tıbbi ürün her ml’sinde 5 mg hidroksi metan sülfonik asit sodyum tuzu V2 H2O (sodyum formaldehit hidrojen sülfit) ihtiva eder. Formaldehit mide bulantısına ve ishale sebebiyet verebilir.

  Bu tıbbi ürün her ml’sinde 0.02 mg tartrazin içermektedir. Alerjik reakiyonlara neden olabilir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  ADEPİRON, organ nakillerinden sonra bağışıklık sistemini baskı altına almak için kullanılan siklosporin adlı ilaçlar birlikte kullanıldığında siklosporin seviyelerini düşürebilir. Düzenli olarak kontrol yapılması gereklidir.

  ADEPİRON, ciddi zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan klorpromazin adlı ilaçla birlikte kullanıldığında vücut sıcaklığında aşırı bir azalma (hipotermi) görülebilir.

  ADEPİRON’un dahil olduğu ilaç grubu, oral antikoagülanlar (ağız yoluyla alınan kan sulandırıcılar), kaptopril (yüksek tansiyon ilacı), lityum (manik depresif hastalık tedavisinde kullanılan bir ilaç) metotreksatın (kanser, romatizma veya sedef hastlığı tedavisinde kullanılan ilaç) ve triamterenin (idrar sökücü bir ilaç) etkilerini değiştirebilir. ADEPİRON’un bu ilaçlar üzerindeki etkisi bilinmese de, birlikte kullanırken dikkatli olunmalıdır.

  ADEPİRON, kanser, romatizma veya sedef hastalığı tedavisinde kullanılan metotreksat adlı ilaçla birlikte kullanıldığında, metotreksatın kan üzerindeki zararlı etkisini artırabilir. Bu iki ilaç birlikte kullanılmamalıdır.

  ADEPİRON’un etkin maddesi metamizol eş zamanlı alındığmda asetilsalisilik asidin (aspirin) kan pulcuklarının pıhtılaşması üzerindeki etkisini azaltabilir, Bu nedenle bu kombinasyon kalp koruması amacıyla düşük doz aspirin kullanan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  ADEPİRON’un etkin maddesi metamizol bupropion (ruhsal çökkünlük ve sigara bırakma tedavisinde kullamlan bir ilaç) kan düzeylerinin düşmesine yol açabilir. Bu nedenle metamizol ve bupropionun eş zamanlı kullanımında dikkatli olunması önerilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.ADEPIRON nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  ADEPİRON genellikle aşağıdaki şekilde kullanılır:

  15 yaş ve üzerindeki gençlerde ve yetişkinlerde: Bir defalık doz, 10-20 ml (500-1000 mg) arasında değişebilir. Günde en fazla 80 ml alınabilir. (4 kere 20 ml; 4 kere 1000 mg)

  Uygulama yolu ve metodu

  ADEPİRON, ağızdan alınır.

  Şurubu ölçek kabı* kullanarak, doktorunuzun önerdiği miktarda içiniz. Şurubu yemekler sırasında veya yemekten önce ya da sonra alabilirsiniz.

  * Ambalaja ekli olan ölçek kabı 15 ml hacmindedir. 2.5 ml, 5 ml, 7.5 ml, 10 ml ve 15 ml’lerden işaretlidir. 5 ml şurup 250 mg metamizol sodyum içermektedir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda uygulanacak dozlar vücut ağırlığına göre belirlenir.

  Vücut ağırlığı ve yaş

  Miktar

  16-23 kg (4-6 yaş)

  Bir defalık doz Günlük en yüksek doz

  3,75 - 7,5 ml 4 x 7,5 ml

  (187.5-375 mg) (4 x 375 mg)

  24-30 kg (7-9 yaş)

  Bir defalık doz Günlük en yüksek doz

  5 - 10 ml 4 x 10 ml

  (250-500 mg) (4 x 500 mg)

  31-45 kg (10-12 yaş)

  Bir defalık doz Günlük en yüksek doz

  7,5 - 15 ml 4 x 15 ml

  (375 -750 mg) (4 x 750 mg)

  46-53 kg (13-14 yaş)

  Bir defalık doz Günlük en yüksek doz

  8,75 - 17,5 ml 4 x 17,5 ml

  (437.5 - 875 mg) (4 x 875 mg)

  Süt çocukları ve küçük çocuklar:

  Küçük çocuklar ve bebeklerde doz vücut ağırlığına göre ayarlanır.

  Vücut ağırlığı ve yaş

  Miktar

  5-8 kg (3-11 aylık)

  Bir defalık doz

  1,25 - 2,5 ml (62.5 - 125 mg)

  Günlük en yüksek doz

  4 x 2,5 ml (4 x 125 mg)

  9-15 kg (1-3 yaş)

  Bir defalık doz

  2,5 - 5 ml (125 -250 mg)

  Günlük en yüksek doz

  4 x 5 ml (4 x 250 mg)

  ADEPİRON’un 3 aylıktan küçük veya 5 kg’dan düşük ağırlıktaki bebeklerde kullanımı tavsiye edilememektedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda ve genel durumu bozuk hastalarda doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarındaki olası bozulmaları göz önünde bulundurarak dozda ayarlama yapacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalarda, metamizolün eliminasyon hızı azaldığı için yüksek dozlardan kaçınılmalıdır. Ancak, kısa süreli tedavi için dozun azaltılması gerekmez.

  Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalarda uzun dönemli tedavi ile ilgili olarak kazanılmış yeterli deneyim mevcut değildir.

  Eğer ADEPİRON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ADEPIRON kullanırsanız

  Bulantı, kusma, karın ağrısı, böbrek fonksiyon bozukluğu/akut böbrek yetmezliği ve daha nadir olarak baş dönmesi, uyku hali, koma, nöbet, kan basıncında düşüş (bazen şoka dönüşebilen) ve kalp ritim bozuklukları (kalbin hızlı atması) bildirilmiştir. Çok yüksek dozlardan sonra idrar rengi kırmızıya dönebilir.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ADEPIRON kullanırsanız

  ADEPIRON'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir dozu atlarsanız ve sonraki dozun saati çok yakın değilse, hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ADEPIRON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  ADEPİRON tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, ağrınız tekrar başlayabilir veya ateşiniz yükselebilir.

  En Yaygın Alerji Türleri En Yaygın Alerji Türleri  Bağışıklık sistemi, polen, arı zehiri veya evcil hayvan gibi yabancı bir maddeye veya çoğu insanda reaksiyona neden olmayan bir yiyeceğe tepki gösterdiğinde alerjiler meydana gelir.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA00369
Satış Fiyatı 54.57 TL [ 15 Apr 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 54.57 TL [ 5 Apr 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699587571854
Etkin Madde Metamizol Sodyum
ATC Kodu N02BB02
Birim Miktar 250
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Metamizol Sodyum
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ADEPIRON 250 mg/5 ml 100 ml şurup Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
15 Apr 202454.57 TL
5 Apr 202454.57 TL
1 Apr 202454.57 TL
26 Mar 202454.57 TL
11 Mar 202454.57 TL
4 Mar 202454.57 TL
23 Feb 202454.57 TL
16 Feb 202454.57 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları