Ufsa İlaçları › ZOPROTEC PLUS 30/12.5 mg 84 film tablet › Kullanma Talimatı

ZOPROTEC PLUS 30/12.5 mg 84 film tablet Kullanma Talimatı

Zofenopril Kalsiyum + Hidroklortiyazid }

Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri Kombinasyonları > Zofenopril ve Hidroklorotiyazid Ufsa İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 17 May  2013

ZOPROTECPLUS 30/12,5 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

 • •  

  Etken Madde

  30 mg Zofenopril kalsiyum (28,7 mg zofenoprile eşdeğer) ve 12,5 mg Hidrokl orotiyazi d

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat (sığır sütü kaynaklıdır), mısır nişastası, hipromelloz, kolloidal anhidr silika, magnezyum stearat, titanyum dioksit (E171), demir oksit kırmızı (E172), makrogol 400, makrogol 6000

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. ZOPROTEC PLUS nedir ve ne için kullanılır?

  2. ZOPROTEC PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. ZOPROTEC PLUS nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. ZOPROTEC PLUS’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.ZOPROTEC PLUS nedir ve ne için kullanılır?

  ZOPROTEC PLUS etkin madde olarak 30 mg zofenopril kalsiyum ve 12,5 mg hidroklorotiyazid içerir.

  • Zofenopril kalsiyum anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri adı verilen kan basıncını azaltıcı ilaçlar grubuna dahil kalp ve damar sistemine etki eden bir ilaçtır.

 • •   Hidroklorotiyazid ürettiğiniz idrar miktarını arttırarak etki eden bir idrar söktürücüdür (diüretik).

 • ZOPROTEC PLUS hafif-orta derecede yüksek kan basıncınızı (hipertansiyon) tedavi etmek için verilir.

  ZOPROTEC PLUS 28 ve 84 film tabletlik ambalajlar halinde kullanıma sunulmuştur. Bir yüzünde kırma çentiği bulunan tabletler pastel-kırmızı, yuvarlak ve hafif bi-konvekstir. Kırma çentiği, tableti eşit dozlara bölmek için değil, yutmayı kolaylaştırmak amacıyla kırılmasını sağlamak içindir.


 • 2.ZOPROTEC PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ZOPROTEC PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • •  Zofenopril kalsiyum ya da hidroklorotiyazid veya içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

 • •  Diğer sülfonamid türevli maddelere (sülfonamid türevli bir ilaç olan hidroklorotiyazid gibi) karşı aşırı duyarlılığınız varsa

 • •  Hamileyseniz,

 • •  Kaptopril veya enalapril gibi diğer ADE inhibitörlerine karşı önceden aşırı duyarlılık reaksiyonu (şiddetli alerji belirtileri) gösterdiyseniz

 • •  Daha önceki ADE inhibitör tedavisiyle ilgili olarak yüzünüzde, burnunuzda ve boyun çevrenizde şiddetli şişlik ve kaşıntı (anjiyonörotik ödem) geçirdiyseniz ya da kalıtsal/idiyopatik (nedeni bilinmeyen) anjiyonörotik ödemden (cildin, dokuların, sindirim yolunun ve diğer organların hızla şişmesi) şikayetçiyseniz,

 • •  Anjiyoödem (boğaz gibi bölgelerde derinin altında ani şişkinlik) riski artacağından, yetişkinlerde bir tür uzun dönem (kronik) kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bir ilaç olan sakubitril/valsartan almışsanız veya halen alıyorsanız,

 • •  Şiddetli karaciğer ya da böbrek sorunları yaşıyorsanız,

 • •  Böbreklere giden kan damarlarınızda daralma varsa,

 • •  Diyabet hastasıysanız veya böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa, aliskiren içeren tansiyon düşürücü bir ilaç ile beraber kullanmayınız.

 • ZOPROTEC PLUS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • •  Karaciğer ya da böbrek sorunlarınız varsa

 • •  Düşük kan basıncınız (hipotansiyon) varsa,

 • •  Nötropeniniz (beyaz kan hücre sayınızın büyük bölümünde azalma) varsa,

 • •  Öksürüğünüz (havayolu tahrişine karşı istemsiz cevap) varsa,

 • •  Bir böbrek sorunu nedeniyle ya da böbreğe giden damarda daralma (renovasküler hipertansiyon) sonucu yüksek kan basıncınız oluştuysa,

 • •  Yakın zamanda böbrek nakli olduysanız,

 • •  Diyalize giriyorsanız,

 • •  LDL aferezdeyseniz (kanınızı kötü kolesterolden temizleyen, böbrek diyalizine benzer bir prosedür)

 • •  Kanınızda anormal yüksek seviyede aldosteron hormonu (primer aldosteronizm) veya azalmış seviyede aldosteron hormonu (hipoaldosteronizm) varsa,

 • •  Kalp kapakçığında daralma ya da kalp kaslarınızda kalınlaşma varsa,

 • •  Sedef hastalığı (Psöriazis, pul pul dökülmeler, pembe lekeler şeklinde görülen bir tür deri hastalığı) geçirdiyseniz veya geçiriyorsanız,

 • •  Böcek ısırmalarına karşı alerjiniz nedeniyle duyarsızlaştırma tedavisi görüyorsanız.

 • •  Lupus eritematoz (bir vücut bağışıklık sistemi hastalığı) hastalığınız var ise,

 • •  Kan potasyumunuzda düşme eğilimi varsa ve özellikle uzamış QT sendromu (bir tür EKG anormalliği) geçirdiyseniz ya da digitalis (kalbinizin düzenli çalışmasına yardımcı olan bir ilaç) alıyorsanız,

 • •  Şeker hastalığınız varsa,

 • •  Kalp ağrınız (anjina pektoris) ya da beyni etkileyen hastalığınız varsa, düşük kan basıncı kalp krizi ya da felce sebep olabilir.

 • •  Yüksek kan basıncı tedavisi için aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:

 • -   anjiyotensin II reseptör blokörü (ARB) (sartanlar olarak da bilinir-örneğin; valsartan, telmisartan, irbesartan), özellikle diyabet (şeker hastalığı) ile ilişkili böbrek hastalığınız varsa,

 • -   aliskiren

 • •  Aşağıdaki ilaçlardan birisini kullanıyorsanız anjiyoödem (boğaz gibi bölgelerde derinin altında ani şişkinlik) riski artabilir.

 • -   rasekadotril (ishal tedavisinde kullanılır)

 • -  nakledilmiş organın reddedilmesini önlemek için ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn; temsirolümus, sirolimus, everolimus)

 • -   vildagliptin (şeker hastalığının tedavisinde kullanılır)

 • •  Cilt kanseri geçirdiyseniz veya tedavi sırasında beklenmedik bir cilt lezyonu geçirirseniz. Hidroklorotiyazid ile tedavi, özellikle yüksek dozlarda uzun süreli kullanımı, bazı cilt ve dudak kanseri tiplerinin (melanom dışı cilt kanseri) riskini artırabilir. ZOPROTEC PLUS kullanırken cildinizi güneşten ve UV ışınlarına maruziyetten koruyun.

 • Doktorunuz düzenli aralıklarla böbrek fonksiyonlarınızı, kan basıncınızı ve kanınızdaki elektrolit miktarını (örneğin potasyum) kontrol edebilir.

  Ayrıca “ZOPROTEC PLUS’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız” başlığı altındaki bilgilere de bakınız.

  ZOPROTEC PLUS içindeki hidroklorotiyazid güneş ışığına ya da UV ışınlarına karşı cildinizin aşırı hassasiyetine sebep olabilir. Eğer tedavi süresince kaşıntı, kaşıntılı lekeler ya da cildinizde hassasiyet oluşursa, ZOPROTEC PLUS almayı kesiniz ve derhal doktorunuza danışınız (Bkz Bölüm 4).

  Anti-doping testi: ZOPROTEC PLUS anti doping testi sonuçlarınızı pozitife dönüştürebilir.

  • ZOPROTEC PLUS ile, özellikle de ilk dozdan sonra, kan basıncınız çok düşebilir (bu durum, diüretik (idrar söktürücü) kullanıyorsanız, susuz kalıyorsanız veya az tuzlu bir diyet yapıyorsanız, hastaysanız veya ishaliniz varsa daha olasıdır). Böyle bir durum meydana gelirse, hemen doktorunuza haber veriniz ve sırtüstü yatınız (Bkz. Bölüm 4).

  Operasyon geçirecekseniz, doktorunuza ve anesteziyi uygulayacak uzmana, anesteziyi vermeden önce ZOPROTEC PLUS kullandığınızı söyleyin. Böylece operasyon sırasında kan basıncınızı ve kalp hızınızı kontrol altında tutacaktır.

  Hamilelik

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  ZOPROTEC PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ZOPROTEC PLUS, yemeklerle birlikte ya da aç karnına alınabilir, ancak film tabletin yeterli miktar suyla alınması gereklidir.

  Alkol, ZOPROTEC PLUS’ın hipotansif (kan basıncının düşmesi) etkisini artırır, bu ilacı kullanırken alkol tüketimi konusunda doktorunuza danışınız.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz (veya hamile kalabileceğinizi düşünüyorsanız) bu ilacı kullanmamalısınız. İlacın kullanımı sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz tedaviyi sonlandırınız, doktorunuz size başka bir ilaç tedavisi verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzereyseniz doktorunuza bildiriniz. ZOPROTEC PLUS emziren anneler için önerilmemektedir. Emzirmek istiyorsanız, özellikle bebeğiniz yeni doğmuş veya prematüre (erken doğan) doğmuşsa doktorunuz sizin için başka bir tedavi seçebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Bu ilaç baş dönmesi veya yorgunluğa sebep olabilir. Böyle bir durum olursa, araç ve makine kullanmayınız.

  ZOPROTEC PLUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ilaç laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  ZOPROTEC PLUS ile aşağıdaki ilaçları birlikte kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

 • •  Potasyum takviyeleri (tuz katkıları dahil), potasyum tutucu idrar söktürücüler ve kandaki potasyum seviyesini artıran diğer ilaçlar (örn; bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde kullanılan trimetropim ve ko-trimoksazol; nakledilmiş organın reddedilmesini önlemede kullanılan immünosüpresan bir ilaç olan siklosporin; pıhtılaşmayı önleyen kan inceltici bir ilaç olan heparin)

 • •  Kandaki minerallerin seviyelerini etkileyen diğer ilaçlar (Adrenokortikotropik hormon, -ACTH- vücuttaki bazı hormonların salınmasını uyaran bir hormon, amfoterisin B injeksiyonları, karbenoksolon, uyarıcı dışkı yumuşatıcılar (laksatifler))

 • •  Lityum (duygudurum bozukluklarının tedavisinde kullanılır)

 • •  Anestezikler (vücudun belirli kısımlarını veya tamamını uyuşturmak için kullanılan ilaçlar)

 • •  Narkotik ilaçlar (ameliyat sırasında sıklıkla kullanılan morfin benzeri güçlü ağrı kesiciler)

 • •  Antipsikotik ilaçlar (şizofreni ve benzer hastalıkların tedavisinde kullanılır)

 • •  Amitriptilin ve klomipramin gibi trisiklik tipteki antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)

 • •  Barbitüratlar [kaygı (anksiyete), uyku bozukluğu (imsomnia), nöbet tedavisinde kullanılan ilaçlar]

 • •  Diğer yüksek kan basıncı ilaçları ve damar genişleticiler (B-blokörler ve a-blokörler ve hidroklorotiyazid, furosemid, torasemid gibi diüretikler dahil)

 • •  Eğer anjiyotensin II reseptör blokerleri (ARB) veya aliskiren kullanıyorsanız, doktorunuz ilacın dozunu değiştirmeye ihtiyaç duyabilir ve/veya başka önlemler alabilir (Ayrıca Bkz. Bölüm 2 “ZOPROTEC PLUS’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” ve “ZOPROTEC PLUS’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİCE KULLANINIZ”).

 • •  Göğüs ağrısı (anjina) için kullanılan nitrogliserin ve diğer nitratlar

 • •  Simetidin dahil antasidler (mide yanması ve mide ülserlerinin tedavisinde kullanılır)

 • •  Siklosporin (organ naklinden sonra kullanılır) ve diğer immünosüpresan ilaçlar (vücut savunmasını baskılayan ilaçlar)

 • •  Gut ilaçları (probenesid, sülfinpirazon ve allopurinol gibi).

 • •  İnsülin ya da oral anti-diyabetik ilaçlar (ağız yolu ile kullanılan şeker hastalığı ilaçları)

 • •  Sitostatik ajanlar (vücudun savunma sistemini etkileyen hastalıkların ve kanserin tedavisinde kullanılır)

 • •  Kortikosteroidler (güçlü iltihap önleyici ilaçlar)

 • •  Prokainamid (düzensiz kalp atışının kontrolünde kullanılır)

 • •  Steroidal olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar (aspirin veya ibuprofen gibi ağrı kesici-ateş düşürücüler)

 • •  Sempatomimetik ilaçlar (astım veya saman nezlesi tedavisinde kullanılanlar dahil, sinir sistemine etki eden ilaçlar ve adrenalin gibi ilaçlar).

 • •  Kalsiyum tuzları

 • •  Digital türevi ilaçlar (kalp glikozidleri) (kalbin pompalamasına yardımcı olur)

 • •  Kolestramin ve kolestipol rezinleri (kolestrol düşürmek için kullanılır)

 • •  Kasları gevşetmek için kullanılan ilaçlar (tübokürarin gibi)

 • •  Amantadin [bir antiviral (virüs tedavisinde kullanılan ilaç grubu) ilaç]

 • •  Rasekadotril (ishal tedavisinde kullanılır), nakledilmiş organın reddedilmesini önlemek için ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (temsirolimus, sirolimus, everolimus) ve vildagliptin (şeker hastalığının tedavisinde kullanılır). Anjiyoödem (boğaz gibi bölgelerde derinin altında ani şişkinlik) riski artabilir.


 • 3.ZOPROTEC PLUS nasıl kullanılır ?

  • ZOPROTEC PLUS’ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • • Normal doz günde bir tablet ZOPROTEC PLUS’tır.

 • Uygulama yolu ve metodu

 • • ZOPROTEC PLUS, yemeklerle birlikte ya da aç karnına alınabilir. Film tabletin yeterli miktar suyla alınması gereklidir.

 • • Çentik sadece tableti tüm olarak yutmada zorluk çekiyorsanız, kırmanıza yardımcı olmak için vardır.

 • • Yutmayı kolaylaştırmak için, tableti ikiye bölüp, her bir yarım tableti tek tek sırayla yutabilirsiniz.

 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı:

  ZOPROTEC PLUS’ın çocuklarda ve 18 yaş altındaki ergenlerde kullanılmaz.

  Yaşlılarda kullanımı

  65 yaşın üstündeyseniz ve böbrek fonksiyonu yetmezliğiniz varsa ZOPROTEC PLUS’ı kullanmanız uygun değildir

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Hafif böbrek yetmezliğiniz varsa ve hipertansiyon tedavisi alıyorsanız, normal böbrek fonksiyonları olan hastalarla aynı doz seviyesinde ve günde bir kez ZOPROTEC PLUS kullanabilirsiniz.

  Orta derecede ve şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa, bu ilacı kullanmanız önerilmez.

  Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmamalısınız.

  Diyalize devam eden hipertansif hastaysanız bu ilacın kullanmanız önerilmez.

  Karaciğer yetmezliği:

  Tek başına 30 mg doz Zofenoprilin yeterli olduğu hafif-orta şiddette karaciğer yetmezliğiniz varsa ve hipertansiyon tedavisi alıyorsanız, karaciğer fonksiyonu normal olan hastalarla aynı doz rejimini kullanabilirsiniz.

  Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa ve hipertansiyon tedavisi alıyorsanız ZOPROTEC PLUS’ı kullanmamalısınız.

  ZOPROTEC PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOPROTEC PLUS kullanırsanız

  Yanlışlıkla kullanmanız gerekenden daha fazla ilaç aldıysanız, hemen doktorunuza haber veriniz veya en yakın hastanenin Acil Servisini arayınız (kalan tabletleri, kutusunu veya bu kullanma talimatını da mümkünse yanınıza alınız).

  Aşırı dozun en sık rastlanan bulguları ve belirtileri, bayılmanın görüldüğü düşük kan basıncı (hipotansiyon), kalp hızının çok düşük olması (bradikardi), kan kimyasallarında elektrolit değişim olması (elektrolit), böbrek fonksiyonunun bozulması, aşırı idrara çıkma sonucunda dehidrasyon (aşırı sıvı kaybı), bulantı ve uyuklama, kas spazmları, kalp ritim bozuklukları (özellikle ayrıca digital türevi ilaçlar ya da kalp ritim bozuklukları için ilaç alınıyorsa).

  ZOPROTEC PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ZOPROTEC PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir dozu almayı unuttuysanız, hatırladığınız anda sonraki dozu alınız. Ancak sonraki doz yaklaşmışsa, unutmuş olduğunuz dozu atlayınız ve sonrakini tam vaktinde günlük kullandığınız doz kadar alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ZOPROTEC PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  ZOPROTEC PLUS tedavisini sonlandırmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Ufsa İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Satış Fiyatı TL
  Önceki Satış Fiyatı
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699832090222
  Etkin Madde Zofenopril Kalsiyum + Hidroklortiyazid
  ATC Kodu C09BA15
  Birim Miktar 30+12,5
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 84
  Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri Kombinasyonları > Zofenopril ve Hidroklorotiyazid
  İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  ZOPROTEC PLUS 30/12.5 mg 84 film tablet Barkodu