Deva İlaçları › VASOLAPRIL 10 mg 20 tablet › KT › Yan Etkileri

VASOLAPRIL 10 mg 20 tablet Yan Etkileri

Enalapril Maleat }

Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri > Enalapril Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi VASOLAPRIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın (>1/10); yaygın (> 1/100 ila < 1/10); seyrek (>1/10,000 ila <1/1000)

Aşağıdakilerden biri olursa, VASOLAPRİL'i almayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza

bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Yaygın:

• Solunum ve yutmada güçlüğe yol açabilen yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişlik gibi alerjik reaksiyonlar,

Seyrek:

• Ellerde, ayak ve ayak bileklerinde şişlik,

• Kurdeşen,

• Kalp krizi veya inme (yüksek riskli [kalp veya beyinde kan akımı bozukluğu olan] hastalarda tansiyonun aşırı derecede düşmesine bağlı olarak).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VASOLAPRİL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz Yaygın:

Bayılma Göğüs ağrısı Anjin

Kalp ritminde değişme Hızlı kalp atımı Nefes darlığı Döküntü

Kanda kreatinin seviyesinin artması Kanda yüksek potasyum seviyesi

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz Çok yaygın:

• Baş dönmesi

• Bulanık görme

• Öksürük

• Bulantı

• Zayıflık Yaygın:

• Baş ağnsı

• Depresyon

• Tansiyonun düşmesine bağlı olarak baş dönmesi (aniden ayağa kalkıldığında tansiyon düşmesi dahil)

• İshal

• Karın ağrısı

• Tat duyumunda değişiklik

Bunlar VASOLAPRİL'in sık görülen hafif yan etkileridir.

Başlangıç dozu kan basıncında idame tedavisine göre daha büyük bir azalmaya yol açabilir. Bunu bayılma veya baş dönmesiyle fark edebilirsiniz ve uzanmanız faydalı olabilir. Bu tip bir durumda lütfen doktorunuza danışınız.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Satış Fiyatı 14.74 TL [ 14 Sep 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 14.74 TL [ 6 Sep 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525011329
Etkin Madde Enalapril Maleat
ATC Kodu C09AA02
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri > Enalapril
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

VASOLAPRIL 10 mg 20 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Sep 202114.74 TL
6 Sep 202114.74 TL
27 Aug 202114.74 TL
16 Aug 202114.74 TL
9 Aug 202114.74 TL
30 Jul 202114.74 TL
26 Jul 202114.74 TL
16 Jul 202114.74 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları