TURKTIPSAN MAGNEZYUM SULFAT 4G/1000 ml IV. inf. çöz. (1000 setli) Klinik Özellikler

Magnezyum Sülfat Heptanidrat }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Diğer Mineral İçeren İlaçlar > Magnezyum Sülfat
Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş | 22 August  2017

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

 • 4.1. Terapötik endikasyonlar

  Magnezyum Sülfat İnfüzyon için Çözelti ağır pre-eklampside eklampsinin önlenmesi ve nöbetlerin kontrolünde endikedir. Bu ürün 4g IV yükleme dozu için üretilmiştir.

  • 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

   Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

   Eklampsi:

   Magnezyum Sülfat İnfüzyon için Çözelti sadece i.v. yolla kullanılır. Pre-eklampsi veya eklampsi tedavisi için, magnezyum seyreltik çözeltilerinin (%4) intravenöz infüzyonu uygulanır. Bu sebeple, aşağıda belirtilen klinik koşullarda, her iki tedavi türü uygun olarak değerlendirilir.

   MAGNEZYUM SÜLFAT REJİMİ VE TAKİP: Magnezyum sülfat için en yaygın tercih edilen rejim; 15-20 dakikada 4-6 g IV yükleme dozunun yapılması ve ardından saatlik 2 g sürekli infüzyon şeklindedir. Magnezyum sülfat terapötik dozu 3,95 ile 6,90 mEq/L olup her altı saatte bir serum magnezyum seviyeleri izlemi gerekir. İdame fazı yalnızca patellar refleks mevcutsa (refleksin kaybı semptomatik hipermagnezeminin ilk bulgusudur), solunum dakikada 12’nin üzerindeyse ve üriner çıkış her dört saatte 100 ml’nin üzerindeyse verilir.

   Magnezyum sülfata genellikle postpartum 24 saat boyunca devam edilmesine karşın ilacın bırakılma zamanını belirleyen yüksek kaliteli bir veri elimizde bulunmamaktadır. Hafif pre-eklampsili kadınlarda 12 saat yeterli olabilirken ağır pre-eklamptik ve eklampsili kadınlarda antikonvülsan terapiye 24-48 saat devam edilmelidir.

   Magnezyum sülfatın 5-7 gün süresince hamile kadınlara sürekli uygulanması durumunda gelişmekte olan fetüste hipokalsemi ve kemik anomalileri ortaya çıkabilir. Bu kemik anomalileri iskelette demineralizasyon ve osteopeniyi kapsar. İlaveten, yenidoğan kırıkları da rapor edilmiştir. Fetal risk yaratacak en kısa süreli tedavi bilinmemektedir. Magnezyum sülfat sadece çok gerekli olduğunda gebelik sırasında kullanılmalıdır. Eğer magnezyum sülfat erken doğum tedavisi için verilirse, anne adayı bu kullanımın etkinlik ve güvenliliğinin kesin olarak bilinmediğine ve 5-7 gün kullanımının fetal anomalilere neden olabileceğine dair bilgilendirilmelidir.

   Gebelik toksemisinde konvülsiyonların önlenmesi için; 4 g/100 ml IV infüzyon için çözelti 15-20 dakikada verildikten sonra 40 g/1000 ml IV infüzyon için çözelti şeklinde dakikada 1215 damla verilir.

   Uygulama şekli:

   Magnezyum Sülfat İnfüzyon için Çözelti sadece i.v. yolla kullanılır.

   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

   Böbrek yetmezliği:

   Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda serum magnezyum konsantrasyonları sıklıkla kontrol edilmeli, maksimum magnezyum sülfat dozu 48 saatte 20 g’ı geçmemelidir.

   Karaciğer yetmezliği:

   Magnezyumun tamamı böbrekler yoluyla atılır. Karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

   Geriatrik popülasyon:

   Böbrek yetmezliği olmaması koşuluyla özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.