Ferring İlaçları › TRH FERRING 0.2 mg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren 1 ampül › Kullanma Talimatı

TRH FERRING 0.2 mg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren 1 ampül Kullanma Talimatı

Pirotrelin }

Çeşitli İlaçlar > OTHER DIAGNOSTIC AGENTS > Pirotrelin Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 20 October  2020

TRH Ferring 0.2 mg/ml IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul İntravenöz olarak uygulanır.

Etken Madde

ampul TRH, 0.2 mg protirelin (tirotropin serbestleştirici hormon) içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, enjeksiyonluk su, seyreltik hidroklorik asit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TRH FERRING nedir ve ne için kullanılır?

2. TRH FERRING’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TRH FERRING nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TRH FERRING’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.TRH FERRING nedir ve ne için kullanılır?

TRH, yalnızca tanı amaçlı kullanılır. Tiroid fonksiyon testi grubunda olan bir ilaçtır.

TRH, beyin tabanında yer alan ve hormon üreten bir bez olan hipofiz bezi ile boyunda yer alan hormon üreten bir bez olan tiroid bezi fonksiyonlarının incelenmesi için toplar damar içine TRH testi uygulamasında kullanılır.

TRH, berrak ve renksiz enjeksiyonluk çözeltidir.

TRH, her biri 1 ampul içeren kutular halinde piyasaya sunulmaktadır.


2.TRH FERRING kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TRH FERRING'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Protireline ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık

 • Ani kalp damar tıkanıklığı (enfarktüs)
 • Kararlı olmayan göğüs ağrısı (angina pektoris)
 • Motor (hareketi sağlayan) sinirlerin uyarılara    karşı    hassasiyetinin    artması    (spazmofili)
 • Hava yollarının ciddi derecede tıkanması
 • TRH FERRING'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • İskemik (yeterli kan gitmemesi durumu) kalp hastalığı
 • Kalp ritm bozukluğu
 • Kontrol altına alınamayan yüksek tansiyon
 • | - Hipofizde (beyinde hormon salgılayan bez)_büyük tümörlerin varlığı

 • Sara (epilepsi)
 • Astım
 • Tiroid bezinin fazla çalışması (hipertiroidizm)    durumunda    tiroid    baskılayıcı    tedavi
 • yapılmışsa; tiroid (boyunda yer alan ve hormon salgılayan bez) bezinin fazla salgı yapması

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TRH FERRING'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Geçerli değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Genellikle hamilelik sırasında TRH kullanımına yönelik bir kullanım amacı yoktur.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Genellikle emzirme döneminde TRH kullanımına yönelik bir kullanım amacı yoktur.

  Araç ve makina kullanımı

  Protirelinin etki süresinin kısa oluşu nedeniyle, araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerinin ihmal edilebilir düzeyde olacağı beklenmektedir.

  TRH FERRING'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  TRH aynı zamanda flakon başına 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermez".

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Levotiroksin, dekstrotiroksin ve liotironin ve TRIAC gibi diğer tiroid hormon benzerleri, protirelin testlerinde TSH’ın (tirotropin = tiroid uyarıcı hormon) doza bağımlı artışını | engeller.

  Glukokortikoidler, somatostatin, dopamin, bromokriptin, lisurid, levodopa, salisilatlar,

  | morfin, barbituratlar ve röntgen kontrast maddeleri ile artış azalır.

  GnRH, GHRH, CRH, östrojen, klomifen, spironolakton, iyodür, amiodaron, lityum, teofilin, metoklopramid, domperidon, sülpirid, klorpromazin, biperidin, haloperidol veya prostaglandinler ile aynı zamanda verildiğinde artış biraz fazlalaşabilir.

  Bu etkileşimlerden dolayı test seyrek durumlarda yanlış yorumlanır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.TRH FERRING nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yetişkinlerde 1 - 2^ ampul TRH (her ampul 200 mikrogram protirelin içerir) intravenöz enjeksiyon şeklinde uygulanır. Genellikle yetişkinlerde tanı için 200 mikrogram yeterlidir.

  Uygulama yolu ve metodu

  TRH uygulanmasından hemen önce asgari TSH konsantrasyonunun belirlenmesi için kan örneğiniz alınır.

  Ardından yavaş (en az 1 dakika) damar içi enjeksiyon ile TRH verilir.

  TRH uygulanmasından 30 dakika sonra doruk TSH değerinin saptanması için bir kan örneğiniz daha alınır.

  T3’ün de belirlenmesi gerekiyorsa 3 saat sonra bir daha kan örneği alınması yararlıdır.

  Eğer gerekiyorsa test, 14 gün sonra tekrarlanabilir.

  Levotiroksin ve/veya liotironin tedavisindeyseniz, serumdaki tiroid hormon konsantrasyonunun belirlenmesi ile birlikte protirelin testi uygulanması için 24 saat önce ilacı kesmelisiniz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda vücut ağırlığı (kg) başına 1 mikrogram TRH yeterlidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Veri yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Veri yoktur.

  Eğer TRH ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TRH FERRING kullanırsanız

  RH kullandıysanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TRH FERRING kullanırsanız

  TRH, kendinizin uygulayabileceği bir ilaç değildir.

  Aşırı dozda TRH kullanılması durumunda istenmeyen yan etkiler görülebilir. Protirelinin vücuttan kısa sürede atılması nedeniyle aşırı doz durumunda önlem alınması gerekmez.

  TRH FERRING'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  TRH, kendinizin uygulayabileceği bir ilaç değildir.

  TRH FERRING ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  TRH yalnızca tanı amaçlı kullanılır.

  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
  Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti
  Geri Ödeme KoduA08029
  Satış Fiyatı 69.39 TL [ 20 Oct 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 69.39 TL [ 13 Oct 2020 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8697621750180
  Etkin Madde Pirotrelin
  ATC Kodu V04CJ02
  Birim Miktar 0.2
  Birim Cinsi MG/ML
  Ambalaj Miktarı 1
  Çeşitli İlaçlar > OTHER DIAGNOSTIC AGENTS > Pirotrelin
  İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  TRH FERRING 0.2 mg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren 1 ampül Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  20 Oct 202069.39 TL
  13 Oct 202069.39 TL
  6 Oct 202069.39 TL
  25 Sep 202069.39 TL
  18 Sep 202069.39 TL
  11 Sep 202069.39 TL
  7 Sep 202069.39 TL
  28 Aug 202069.39 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları