Bilim İlaçları › TEOPLAN 400 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon › Kullanma Talimatı

TEOPLAN 400 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon Kullanma Talimatı

Teikoplanin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Teicoplanin Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 8 May  2020

TEOPLAN 400 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon Damar içine veya kas içine enjekte edilir.

Steril

 • Etken Madde

  Her flakon 400 mg teikoplanin (domuz kası ve kemiği kaynaklı) içerir.

 • Yardımcı madde:Sodyum klorür ve enjeksiyonluk su

 • Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. TEOPLAN nedir ve ne için kullanılır?

  2. TEOPLAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. TEOPLAN nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. TEOPLAN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.TEOPLAN nedir ve ne için kullanılır?

 • • TEOPLAN, kuru toz halinde teikoplanin (domuz kası ve kemiği) isimli bir ilaç içerir.

 • • TEOPLAN, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. Bu enfeksiyonlar eklemlerinizde, kanınızda veya kemiklerinizde meydana gelebilir. TEOPLAN damar içine veya kas içine enjekte edilerek kullanılır.

 • • Etkin maddenin kuru toz halinde yer aldığı 1 enjeksiyonluk flakon ve 3 mL enjeksiyonluk su içeren ampul aynı ambalaj içinde sunulmuştur.

 • Her bir çözücü ampul içinde 3 mL enjeksiyonluk su bulunur. Her bir TEOPLAN flakonu içinde 24,8 mg sodyum klorür bulunur. 2 dozaj şekli mevcuttur: TEOPLAN 200 mg İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon ve TEOPLAN 400 mg İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon

  -TEOPLAN diğer antibiyotiklerin tedavi edemediği enfeksiyonların tedavisi için veya penisilin veya sefalosporin grubundaki antibiyotiklere alerjisi olan hastalarda kullanılır. Bu enfeksiyonlar vücudumuzun aşağıdaki bölümlerinde meydana gelebilir:

  -Kasları da içeren deri ve deri altı doku: Bazen “yumuşak doku”da denebilir. Bu dokuların enfeksiyonları

  -İdrar yolları: Böbrek ve mesaneyi de içeren organların enfeksiyonları

  -Akciğerler: Solunumu etkileyen enfeksiyonlar

  -Eklem ve kemikler: Kalça ve diz eklemlerinizdeki ve kemiklerinizdeki enfeksiyonlar da dahi1.

  -Kan: Bakterilerin kana geçmesi sonucu oluşan septisemi.

  -Kalp: Endokardit olarak adlandırılan kalbin iç zarının veya kapakçıklarının iltihabı.

  -Mide veya bağırsak: Hastalık peritonit olarak adlandırılır. Bu durum eğer böbrek problemleriniz varsa ve düzenli olarak diyalize giriyorsanız gerçekleşebilir.

  Ayrıca ameliyat öncesi (örneğin diş ve ortopedi ameliyatları) enfeksiyon oluşumunu engellemek için de kullanılır.

  Penisilin ya da sefalosporinlere karşı alerjisi bulunan hastaların enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

  Clostridium difficile adlı bir bakterinin neden olduğu, antibiyotiğe bağlı ishal tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilir.


 • 2.TEOPLAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TEOPLAN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • İlacın etkin maddesi olan teikoplanine veya TEOPLAN’ın içindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa.

 • Alerjinin belirtileri: Döküntü, dudak, yüz, boğaz ve dilinizin şişmesi sonucu yutkunma veya nefes almada problemler

  TEOPLAN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • • Böbrek problemleriniz varsa

 • • Vankomisin isimli antibiyotiğe karşı alerjiniz varsa

 • • Böbrekler ve işitme yeteneği üzerinde olumsuz etki gösteren ilaçlar (aminoglikozid, kolistin, amfoterisin B, siklosporin, sisplatin, furosemid ve etakrinik asit gibi) kullanıyorsanız veya yeni kullandıysanız

 • • Tedavi sırasında, asıl tedavi edilen enfeksiyonun üzerine yeni bir enfeksiyon eklenirse

 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  TEOPLAN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TEOPLAN damar içine veya kas içine enjekte edilerek kullanılır. Ancak, Clostridium difficile adlı bir bakterinin neden olduğu, antibiyotiğe bağlı ishal tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz TEOPLAN’ı kullanmamanız gerekir. TEOPLAN’ı kesinlikle doktor kontrolünde kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme sırasında TEOPLAN’ı kullanmamanız gerekir.

  TEOPLAN’ı, kesinlikle doktor kontrolünde kullanınız.

  Araç ve makina kullanımı

  TEOPLAN sersemlik ve baş ağrısına neden olabilir. Araç ve makine kullanımı olumsuz etkilenebilir. Eğer bunlar olursa, araç ve makine kullanmamanız gerekir.

  TEOPLAN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her mL’sinde 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:

 • • Enfeksiyonların tedavisi için kullanılan ilaçlar: aminoglikozid antibiyotikler (gentamisin, streptomisin, neomisin, kanamisin, amikasin, tobramisin dahil) ve diğer antibiyotikler (sefaloridin veya kolistin)

 • • Mantar enfeksiyonları için ilaçlar (amfoterisin B)

 • •  Siklosporin-organ nakli ameliyatlarında ve ağrılı eklem ve deri hastalıklarında

 • •  Sisplatin - bazı kanser türlerinde kullanılır.

 • • İdrar söktürücüler (furosemid, etakrinik asit)

 • Doktorunuz kanınızda ilaç miktarını ölçmek için sizden düzenli olarak kan testleri isteyebilir. TEOPLAN ile tedaviniz sırasında doktorunuz karaciğer, böbreğiniz ve duymanız ile ilgili testler isteyebilir.


  3.TEOPLAN nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Kas veya damar içine enjekte edilerek uygulanır.

  İntravenöz dozlar, 3-5 dakika içinde yapılan hızlı enjeksiyonla ya da 30 dakika içinde yapılan yavaş infüzyonla uygulanabilir.

  Kilonuza göre farklı doz uygulaması gerekebilir. Tedavinin süresi enfeksiyonuna bağlı olarak değişecektir.

  Orta şiddetteki enfeksiyonlarda:

  18 yaş ve üzeri yetişkinlere genellikle 400 mg başlangıç dozu ilk gün uygulanır. Devam dozu günde 200 mg olarak belirlenebilir.

  Şiddetli enfeksiyonlarda:

  İlk üç doz her 12 saatte bir 400 mg

  Devam dozu günde 400 mg

  Enfeksiyon oluşumunu engellemek için:

  Ameliyat öncesi tek doz 400 mg

  Periton Diyalizi:

  İlk gün damar içine uygulanan 400 mg’lık yükleme dozunun ardından:

 • 1. hafta: her diyaliz torbasında 20 mg/L dozunda

 • 2. hafta: her iki torbada bir 20 mg/L dozunda

 • 3. hafta: gece boyunca uygulamada kalan torba için 20 mg/L.

 • Çocuklar (2 aylık ve üzeri)

  Orta şiddetteki enfeksiyonlarda:

 • • İlk üç uygulamada 10 mg/kg’lık doz 12 saatte bir uygulanır.

 • • Daha sonra uygulamaya günde bir kez 6 mg/kg dozuyla devam edilir.

 • Şiddetli enfeksiyonlarda veya enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda:

 • • İlk üç uygulamada 10 mg/kg’lık doz 12 saatte bir uygulanır.

 • • Daha sonra uygulamaya günde bir kez 10 mg/kg dozuyla devam edilir.

 • Enfeksiyonu önlemek için:

 • • Operasyondan önce bir defaya mahsus 400 mg dozunda uygulanır.

 • Bebekler (doğumdan sonraki bir ay içinde)

  • İlk gün 16 mg/kg, ardından her gün bir kez 8 mg/kg dozunda uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Doktorunuz çocuğunuzun hastalığına, yaşına ve varsa diğer hastalıklarına bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve çocuğunuza uygulayacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Eğer sizde böbrek problemleri varsa doktorunuz sizin için uygun olan en düşük TEOPLAN dozunu uygulayacaktır.

  Eğer TEOPLAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TEOPLAN kullanırsanız

  TEOPLAN doktor denetiminde kullanılacağı için, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır. Yanlışlıkla böyle bir durum söz konusu olursa, klinikte gerekli tedavi uygulanacaktır.

  TEOPLAN 4 aydan fazla verilmemelidir. Doktorunuz ya da hemşireniz hastalığın gelişimini ve size verilen tedaviyi kontrol edecektir.

  TEOPLAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  TEOPLAN'i kullanmayı unuttuysanız

  TEOPLAN doktor denetiminde kullanılacağı için ve uygulamalar vasıflı sağlık personeli tarafından yapılacağı için ilacın uygulanmasının unutulması söz konusu olmayacaktır.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  TEOPLAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Satış Fiyatı 142.89 TL [ 8 May 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 142.89 TL [ 30 Apr 2020 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699569790075
  Etkin Madde Teikoplanin
  ATC Kodu J01XA02
  Birim Miktar 400
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 1
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Teicoplanin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  TEOPLAN 400 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  8 May 2020142.89 TL
  30 Apr 2020142.89 TL
  24 Apr 2020142.89 TL
  17 Apr 2020142.89 TL
  10 Apr 2020142.89 TL
  3 Apr 2020142.89 TL
  27 Mar 2020142.89 TL
  23 Mar 2020142.89 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları