Vitalis İlaçları › TENVIA 80/25 mg 84 tablet › KT › Kullanmadan Önce

TENVIA 80/25 mg 84 tablet Kullanmadan Önce

Telmisartan + Hidroklorotiyazid }

Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Telmisartan ve Hidroklorotiyazid Vitalis İlaç San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme : 17 November  2011

2.TENVIA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TENVIA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Telmisartana ya da TENVİA PLUS’ın formülündeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz (Bkz. Yardımcı maddeler),

 • Hidroklorotiyazid veya diğer sülfonamid türevi ilaçlardan herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

 • Hamilelik

 • Kolestaz veya biliyer obstrüksiyon (safranın safra kesesinden boşalması ile ilgili sorunlar) gibi ağır karaciğer problemleriniz veya diğer şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,

 • Şiddetli böbrek rahatsızlığınız varsa,

 • Doktorunuz, kan potasyum düzeyinizde düşüklük veya kalsiyum düzeyinde yükseklik saptamışsa ve bu durum tedavi ile daha iyiye gitmiyorsa.

 • Bu durumlardan herhangi biri sizin için geçerli ise TENVİA PLUS almadan önce doktorunuza bildiriniz.

  Uyarılar ve önlemler

  TENVİA PLUS’ı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Cilt kanseri geçirdiyseniz veya tedavi sırasında beklenmedik bir cilt lezyonu geçirirseniz. Hidroklorotiyazid ile tedavi, özellikle yüksek dozlarda uzun süreli kullanımı, bazı cilt ve dudak kanseri tiplerinin (melanom dışı cilt kanseri) riskini artırabilir. TENVİA PLUS kullanırken cildinizi güneş ve UV ışınlarına maruziyetten koruyun.

 • TENVIA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerli ise veya daha önce herhangi birini geçirdiyseniz, doktorunuza bu konuda bilgi veriniz:

 • Düşük tansiyon. Eğer vücudunuzdan fazla miktarda su kaybı olmuşsa veya idrar söktürücü tedavi nedeniyle vücudunuzda tuz yetersizliği ortaya çıkmışsa, az tuzlu diyet uyguluyorsanız, ishal ve/veya kusma şikayetiniz varsa veya hemodiyalize giriyorsanız, kan basıncınız (tansiyon) düşebilir,

 • Böbrek hastalığı veya böbrek nakli,

 • Böbrek arter stenozu (tek veya her iki böbreğin kan damarlarında daralma),

 • Karaciğer hastalığı,

 • Kalpte sorunlar,

 • Diyabet,

 • Gut,

 • Aldosteron düzeyindeki yükselme (kanda çeşitli minerallerin düzeylerindeki dengesizlik nedeniyle vücutta su ve tuz tutulması),

 • Sistemik lupus eritematozus (“lupus” veya “SLE” olarak da adlandırılır). Lupus, vücudun kendi bağışıklık sisteminin vücuda saldırması ile seyreden bir hastalıktır.

 • TENVİA PLUS ile birlikte aliskiren olarak bilinen başka bir tansiyon ilacı daha alıyorsanız.

 • Gebe olduğunuzu veya gebe olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız, mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz. TENVİA PLUS erken gebelik döneminde önerilmez. 3 aylıktan daha büyük gebeliklerde ise kullanılmamalıdır. Bu ilaç eğer gebeliğin 3. ayından sonra kullanılırsa, bebeğe ciddi şekilde zarar verebilir (Bkz. Hamilelik).

  Hidroklorotiyazidlerle yapılan tedavi vücudunuzda elektrolit dengesinin bozulmasına neden olabilir. Sıvı veya elektrolit dengesindeki bozulmanın en tipik belirtileri şunlardır: ağız kuruluğu, halsizlik, uyuşukluk, uyku hali, huzursuzluk, kas ağrıları veya krampları, bulantı, kusma, kaslarda yorgunluk ve kalp atım hızında anormal artış (dakikada 100 atımdan fazla). Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza bildiriniz.

  Cildinizde güneşe duyarlılığın arttığını düşünüyorsanız, yani cildinizde normalden daha çabuk ortaya çıkan güneş yanığı (kızarıklık, kaşıntı, şişlik, kabarıklık) oluyorsa, doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Ameliyat veya anestezi gereken durumlarda doktorunuza TENVİA PLUS kullandığınızı söyleyiniz.

  TENVİA PLUS çocuklarda ve 18 yaşına kadar ergenlerde önerilmez.

  Diğer tüm “anjiyotensin II reseptör antagonisti” grubu ilaçlarda olduğu gibi, telmisartanın tansiyonu düşürücü etkisi, siyah ırktan hastalarda, daha az olabilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TENVIA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TENVİA PLUS aç karına ya da yiyeceklerle birlikte alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer gebe olduğunuzu veya gebe olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız, mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz, normal olarak, hamile kalmanızdan önce veya hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez ilacınızı kesecek ve size başka bir ilaç önerecektir.

  TENVİA PLUS erken gebelik döneminde önerilmez. 3 aylıktan büyük gebeliklerde ise kesinlikle kullanılmamalıdır. Çünkü gebeliğin 3. ayından sonra kullanılması halinde bebekte ciddi zararlar oluşturabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzereyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz. TENVİA PLUS emziren kadınlarda önerilmez. Eğer emzirmek istiyorsanız, özellikle bebeğiniz yeni doğan veya prematüre (erken doğum) ise, doktorunuz sizin için başka bir ilaç önerecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  TENVİA PLUS’ın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yüksek tansiyon nedeni ile tedavi edilen bazı kişiler sersemleme veya yorgunluk hissedebilir. Eğer kendinizi sersemlemiş veya yorgun hissediyorsanız araç veya makine kullanmayınız.

  TENVIA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  TENVİA PLUS içeriğinde özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Reçetesiz ilaçlar dahil, herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Doktorunuz, kullandığınız ilaçların dozunu değiştirebilir veya başka önlemler alabilir.

  Bazı durumlarda ilaçlardan birini bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle aşağıda listelenen ilaçlar TENVİA PLUS ile birlikte, aynı zamanda kullanılacaksa bu durum geçerlidir:

 • Lityum içeren ilaçlar (bazı depresyon tiplerinin tedavisi için kullanılır),

 • Kanda potasyum düzeyini düşüren (hipokalemi) ilaçlar: diğer idrar söktürücü ilaçlar, bağırsak yumuşatıcı ilaçlar (ör: hint yağı), kortikosteroidler (ör: prednizolon), ACTH (bir hormon), amfoterisin (bir mantar ilacı), karbenoksolon (ağızdaki yaraları tedavi etmek için kullanılır), penisilin G sodyum (antibiyotik) ve salisilik asit ve türevleri,

 • Potasyum düzeyini yükseltebilen ilaçlar: potasyum tutan idrar söktürücüler, potasyum destekleri, potasyum içeren tuzlar, ACE inhibitörleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır), siklosporin (organ naklinde kullanılan bir ilaç) ve heparin sodyum (kan sulandırıcı bir ilaç) gibi ilaçlar,

 • Kalp ilaçları (ör: digoksin) veya kalp ritminizi düzenleyen ilaçlar (ör: kinidin, hidroksikinidin, disopramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid, bepridil içeren ilaçlar),

 • Zihinsel bozuklukların tedavisi için kullanılan ilaçlar (ör: tiyoridazin, klorpromazin, levopromazin, trifluoperazin, siyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulpirid, tiyapirid, pimozid, haloperidol, droperidol içeren ilaçlar),

 • Yüksek tansiyon tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar (betablokerler ve diazoksid gibi), ağrı kesiciler (aspirin gibi ilaçlar ve steroid olmayan ağrı kesiciler), kanser tedavisi için kullanılan ilaçlar (siklofosfamid, metotreksat, amifostin gibi), gut tedavisi için kullanılan ilaçlar (probenecid, sülfinpirazon ve allopurinol gibi), artrit tedavisi için kullanılan ilaçlar (örn: steroidler, metotreksat, ağrı kesiciler), Vitamin D ve kalsiyum destekleri, mide ve bağırsak hastalıklarında kullanılan ilaçlar (ör: sisaprid, biperidin, difemanil), bazı antibiyotikler (sparfloksazin, damar yolundan verilen eritromisin gibi), sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin, alerjiye karşı kullanılan mizolastin ve terfenadin, bazı parazitlere karşı kullanılan pentamidin, beyne kan akımını arttıran ve damardan verilen vinkamin,

 • Tansiyon tedavisi için kullanılan aliskiren,

 • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan insülin ve ağızdan alınan ilaçlar (ör: metformin),

 • Kolesterol düşürücü reçineler (kolestiramin ve kolestipol),

 • Damar daraltıcı noradrenalin,

 • Antiviral (viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar) bir ilaç olan amantadin,

 • Kas spazmlarını gidermekte kullanılan baklofen,

 • Alkol, barbitürat (sinir sistemi uyuşturucu etkileri olan ilaçlar), narkotikler (tıbbi amaçla kullanılan uyuşturucu ilaçlar) ve antidepresanlar (depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili ilaçlar).

 • TENVİA PLUS, diğer ilaçların kan basıncını düşürücü etkisini arttırabilir.

  TENVİA PLUS kullanırken diğer ilacınızın dozunun ayarlanmasına gerek duyuyorsanız doktorunuza danışınız.

  Kan basıncını düşüren diğer ilaçlarla olduğu gibi, TENVİA PLUS’ın etkisi steroid olmayan antienflamatuvar ilaçların (ör: aspirin veya ibuprofen) alınması ile azalabilir.

  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Vitalis İlaç San. Ve Tic. A.Ş
  Satış Fiyatı 178.01 TL [ 24 Jun 2022 ]
  Önceki Satış Fiyatı 178.01 TL [ 17 Jun 2022 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8697929010313
  Etkin Madde Telmisartan + Hidroklorotiyazid
  ATC Kodu C09DA07
  Birim Miktar 80+25
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 84
  Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Telmisartan ve Hidroklorotiyazid
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  TENVIA 80/25 mg 84 tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  24 Jun 2022178.01 TL
  17 Jun 2022178.01 TL
  10 Jun 2022178.01 TL
  3 Jun 2022178.01 TL
  27 May 2022178.01 TL
  20 May 2022178.01 TL
  13 May 2022178.01 TL
  6 May 2022178.01 TL
  2022 / 2008 İlaç Fiyatları