Atabay İlaçları › SULTAMAT 750 mg 10 tablet › Kullanma Talimatı

SULTAMAT 750 mg 10 tablet Kullanma Talimatı

Sultamisilin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Ampisilin + sulbaktam Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. | Güncelleme : 17 May  2013

SULTAMAT 750 mg tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

750 mg sultamisiline eşdeğer sultamisilin tosilat dihidrat

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mısır nişastası, sodyum nişasta glikolat, hidroksipropil selüloz, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SULTAMAT nedir ve ne için kullanılır?

2. SULTAMAT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SULTAMAT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SULTAMAT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.SULTAMAT nedir ve ne için kullanılır?

SULTAMAT, ağızdan alınan, sulbaktam ve ampisilin içeren bir antibiyotik tir. Beyaz-beyaza yakın, iki yüzünde de kırılma çizgisi olan oblong tabletlerdir.

SULTAMAT alüminyum folyo blisterde 10 tablet içeren kutular ile kullanıma sunulmaktadır. SULTAMAT, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

SULTAMAT, belirli mikropların neden olduğu sinüs iltihabı, orta kulak iltihabı, bademcik iltihabı dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; akciğer iltihabı, bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; idrar yolu ve böbrek enfeksiyonları; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve bel soğukluğu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır.


2.SULTAMAT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SULTAMAT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Ampisilin ve/veya sulbaktama karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Penisilin türevi ilaçlar veya SULTAMAT’ın bileşiminde yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa
 • Galaktoz intoleransı (bir çeşit şekere dayanıksızlık durumu)
 • Lapp laktaz yetmezliği ( enzim yetersizliği) ya da
 • Glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu (şeker emiliminde bozukluk durumu) ile ilgili problemleriniz varsa
 • Hamileyseniz veya emzirme dönemindeyseniz
 • Enfeksiyöz mononükleoz (virüslerden kaynaklanan bir hastalık) veya herpes (uçuk) tanınız varsa
 • Altı (6) yaşın altındaki çocuklarda
 • SULTAMAT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Sefalosporin veya diğer alerjenlere karşı daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonları gösterdiyseniz
 • Tedaviniz sırasında vücudunuzun herhangi bir yerinde enfeksiyon gelişirse
 • Tedaviniz sırasında ishal gelişirse
 • Yenidoğan tedavisinde kullanılacaksa
 • Böbrek, karaciğer veya kan hastalığınız varsa
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Uzun süreli tedavilerde böbrek, karaciğer ve kan ve hücre yapımı ile ilgili fonksiyonlarınız düzenli olarak kontrol edilmelidir.

  SULTAMAT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yemeklerden sonra alınması ilacın etkisini değiştirmez.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz, SULTAMAT’ı gerçekten ihtiyaç duyduğunuz zaman doktor kontrolünde almalısınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız SULTAMAT’ı doktor kontrolünde almalısınız. Anne sütündeki SULTAMAT yeni doğan bebeklerde ishal, cilt döküntüsü ve bir çeşit mantar hastalığına (kandidiyaz) sebep olabilir. Bu yüzden emzirme döneminde kullanılmaması önerilmektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Sultamisilinin araç ve makine kullanımı etkilediği bilinmemekte sersemlik hissetmenize neden olabileceğinden araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

  SULTAMAT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  SULTAMAT tablet laktoz (bir çeşit şeker) içerdiği için, eğer galaktoz intoleransı (bir çeşit şekere dayanıksızlık durumu), Lapp laktaz yetmezliği (enzim yetersizliği) ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu (şeker emiliminde bozukluk durumu) olarak adlandırılan bir probleminiz varsa bu ilacı kullanmamalısınız.

  SULTAMAT tablet sodyum içermektedir. Ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Allopurinol (ürik asit miktarını azaltan ilaç) ile birlikte uygulandığında vücudunuzda döküntü oluşabilir.
 • Antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) ile birlikte aldığınızda penisilinler, kan pıhtılaşma hücrelerinin fonksiyonlarında ve testlerinde değişikliğe neden olup kanamayı artırıcı etki yapabilir.
 • Kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler ve tetrasiklinler gibi antibiyotik ilaçlar, penisilinlerin bakteri öldürücü etkilerini engelleyebilir bu nedenle eş zamanlı tedaviden kaçınmak gerekir.
 • Östrojen hormonu içeren ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları ile ampisilin aldığınızda doğum kontrol yöntem etkinliğiniz azalabilir ve bu nedenle değişik ya da ilave doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekir.
 • Metotreksatı (kanser ve iltihaplı eklem romatizmasında kullanılan bir ilaç) SULTAMAT ile birlikte kullanıyorsanız, diğer ilacınızın etkinliği artabileceğinden yakından takip edilmelisiniz.
 • Probenesid (ürik asit atılımını artıran bir ilaç) ağızdan alınan SULTAMAT’ın toksisite riskini artırabilir, doktorunuz tarafından özellikle birlikte verilmediyse, aynı zamanda kullanmayınız.
 • SULTAMAT bazı laboratuar testlerini etkileyebilir ve yapılan testte yanlış pozitif glikozüri (idrarda şeker saptanması) saptanabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.SULTAMAT nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz başka şekilde tavsiye etmediği takdirde, SULTAMAT’ın önerilen günlük dozu 12 saat arayla alınan 1-2 tablettir (375-750 mg).

Bel soğukluğunun tedavisinde günde bir defa 6 tablet (2,25g) alınır. Doktorunuz bel soğukluğunun tedavisi için ilave bir ilaç verebilir.

Tedavinizin ne kadar süreceğini doktorunuz belirleyecektir. iyileştiğinizi hissetseniz bile tedavinizi kesmeyiniz.

A grubu beta-hemolitik streptokoklardan kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde, romatizmal ateş ya da böbrek iltihabı oluşumunu önlemek amacıyla tedaviye en az 10 gün devam edilmesi önerilmektedir.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletlerinizi yeterli miktarda su ile (örneğin bir bardak) bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Doktorunuz SULTAMAT    dozunu çocuğunuzun ağırlığına ve hastalığın şiddetine göre

belirleyecektir. Farmasötik    formu uygun olmadığından altı (6) yaşın altındakilerde

kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise doz ayarlaması erişkin dozu ile aynıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz var ise SULTAMAT’ı kaç saat ara ile alacağınızı doktorunuz belirleyecektir.

Eğer SULTAMAT’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SULTAMAT kullanırsanız

SULTAMAT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SULTAMAT'i kullanmayı unuttuysanız

SULTAMAT tabletlerin düzenli olarak günün aynı saatinde alınması önemlidir. Bir dozu almayı unuttuğunuzda, bir sonraki dozu zamanı geldiğinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

SULTAMAT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe SULTAMAT’ı almaya devam etmeniz önemlidir.

Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.
Geri Ödeme KoduA07513
Satış Fiyatı 104.84 TL [ 5 Jun 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 104.84 TL [ 29 May 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699717010062
Etkin Madde Sultamisilin
ATC Kodu J01CR04
Birim Miktar 750
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Ampisilin + sulbaktam
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

SULTAMAT 750 mg 10 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
5 Jun 2023104.84 TL
29 May 2023104.84 TL
22 May 2023104.84 TL
15 May 2023104.84 TL
8 May 2023104.84 TL
28 Apr 2023104.84 TL
24 Apr 2023104.84 TL
17 Apr 2023104.84 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları