Boehringer Ingelheim İlaçları › SPIRIVA RESPIMAT 2.5 mcg/püskürtme inhilasyon çözeltisi 1 kartuş › Kullanma Talimatı

SPIRIVA RESPIMAT 2.5 mcg/püskürtme inhilasyon çözeltisi 1 kartuş Kullanma Talimatı

Tiotropium Bromur Monohidrat }

Solunum Sistemi > Diğer İnhalanlar (solukla içeri çekilen ilaçlar) > Tiotropium Bromür Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş. | Güncelleme : 30 March  2012

SPIRIVA RESPIMAT 2.5 mikrogram püskürtme inhalasyon çözeltisi

Bu ilaç ağızdan soluyarak (inhalasyon yoluyla) kullanılır.

Etken Madde

Her bir püskürtmede (puf), 2.5 mikrogram tiotropiuma eşdeğer, 3.124 mikrogram tiotropium bromür monohidrat salıverilmektedir.

Yardımcı maddeler

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SPIRIVA RESPIMAT nedir ve ne için kullanılır?

2. SPIRIVA RESPIMAT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SPIRIVA RESPIMAT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SPIRIVA RESPIMAT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.SPIRIVA RESPIMAT nedir ve ne için kullanılır?

SPIRIVA RESPIMAT, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan kişilerin daha kolay nefes alıp vermesine yardımcı olur. KOAH, nefes darlığı ve öksürüğe neden olan uzun süreli bir akciğer hastalığıdır. KOAH süreci, kronik bronşit (uzun süreli bronş iltihabı) ve amfızem (akciğerde aşırı hava birikmesi) ile ilişkilidir. KOAH uzun süreli bir hastalık olduğu için, SPIRIVA RESPIMATT sadece nefes darlığı veya diğer KOAH belirtileri ortaya çıktığında değil, her gün kullanmalısınız.

SPIRIVA RESPIMAT uzun etkili bir bronş genileticisidir ve solunum yollarını açarak nefes alıp vermenizi kolaylaştırır. SPIRIVA RESPIMAT, düzenli kullanıldığında, hastalığınıza bağlı mevcut nefes darlığınıza iyi gelir ve hastalığınızın günlük yaşamınızdaki etkilerini en aza indirmede size yardımcı olur. SPIRIVA RESPEMATTn her gün kullanılması, hastalığınızın, birkaç gün sürebilecek, ani ve kısa süreli kötüleşme ataklarını önlemek için de yardımcı olacaktır.

SPIRIVA RESPEMATTn doğru dozda kullanılması konusunda lütfen “3. SPIRIVA RESPIMAT nasıl kullanılır?” bölümüne ve “kullanım talimatlan” kısmına bakınız.


2.SPIRIVA RESPIMAT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SPIRIVA RESPIMAT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•    Tiotropiuma veya bu ilacm bileşenlerinden herhangi    birisine    karşı alerjik    (aşırıduyarlı)

iseniz(Bakımz: etkin madde ve yardımcı maddeler)

•    Atropine veya türevlerine (örneğin:    ipratropium    ya    da    oksitropium    gibi    atropin

benzeri maddeler) karşı aleıjik (aşırıduyarlı) iseniz;

SPIRIVA RESPIMAT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

SPIRIVA RESPIMAT kullanırken ilacm gözünüze kaçmamasına dikkat ediniz. Eğer kaçarsa gözünüzde ağrı veya rahatsızlık hissi, ışıkların etrafında halkalar görünmesi veya gözde kızarmaya (yani dar açılı glokom) bağlı olarak renkli görüntüler ortaya çıkabilir. Gözlerdeki bu belirtiler, ile birlikte baş ağrısı, bulantı veya kusma görülebilir. İlacm gözünüze kaçması halinde, gözlerinizi ılık suyla yıkayınız, tiotropium bromür kullanmayı kesiniz ve daha sonraki tedavi için derhal doktorunuza başvurunuz.

İnhalatörünüzü kullandıktan sonra, solunumunuz kötüleşir veya döküntü, şişme veya kaşıntı hissederseniz ilacı kullanmayı kesiniz ve hemen doktorunuzla temasa geçiniz.

Anti kolineıjik tedavi ile gözlenen ağız kuruluğu uzun dönemde diş çürüklerine neden olabilir. Bu nedenle ağız temizliğine çok dikkat ediniz.

SPIRIVA RESPIMAT KOAH hastalığının idame tedavisi içindir. Ani nefes darlığı ataklarında veya hırıltılı solunum ataklarında tedavi için kullanılamamalıdır.

Özellikle kalp ritmini etkileyen, herhangi bir kalp hastalığınız varsa, doktorunuzun bunu bilmesi gereklidir. Ritm bozukluğu, düzensiz kalp atımlarını, kalp hızının çok yavaşlamasını (bradikardi) veya çok hızlı kalp atışlarını (taşikardi) içerebilir. Bu husus, SPIRIVA RESPEMATTn doğru ilaç olup olmadığına karar vermede önem taşır.

SPIRIVA RESPIMATT günde bir defadan daha sık kullanmayınız.

Eğer solunumunuzun kötüleştiğini hissederseniz doktorunuza başvurunuz..

Çocuklar ve adolesanlar

SPIRIVA RESPIMAT çocuklarda ve 18 yaşm altındaki adolesanlarda önerilmez.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SPIRIVA RESPIMAT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

SPIRIVA RESPIMAT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız doktorunuz özel olarak önermediği sürece, bu ilacı hamilelik sırasında kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız doktorunuz özel olarak önermediği sürece, bu ilacı bebeğinizi emzirme döneminde kullanmamalısınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

SPIRIVA RESPIMAT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SPIRIVA RESPIMAT yardımcı maddeler arasında, önerilen doz başma 0.00221 mg benzalkonyum klorür içermektedir. Benzalkonyum klorür göz ve deride tahrişe neden olabilir. Ayrıca solunum yoluyla doz başma 10 mg alındığında bronşlarda spazma yol açabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

SPIRIVA RESPIMAT, rahatlatıcı inhalatörler (örneğin: salbutamol, metilksantinler, teofilin ve/veya prednisolon gibi inhale edilen veya ağızdan alınan steroidler) gibi KOAH tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar ile birlikte kullanıldığında, herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.SPIRIVA RESPIMAT nasıl kullanılır ?

İlacınızı ne zaman ve nasıl alacağınız konusunda doktorunuzun talimatlarını sıkı bir şekilde izleyiniz. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

SPIRIVA RESPIMAT 24 saat süre ile etkildir. Bu nedenle, mümkün olduğunca her gün aynı saatte olmak üzere, GÜNDE SADECE BİR KEZ kullanılır. SPIRIVA RESPIMAT, her kullanıldığında, 2 PUF uygulanır.

KOAH uzun süreli bir hastalıktır. Bu nedenle, SPIRIVA RESPIMATT sadece solunum sorunları yaşadığınızda değil, her gün düzenli olarak kullanmanız gerekir. Önerilen dozdan fazlasını kullanmayınız.

İnhalatörün kullanımını çok iyi anladığınızdan emin olunuz. SPIRIVA RESPIMAT lnhalatörünün kullanımı için Bakınız: “Kullanım talimatlan”

Uygulama yolu ve metodu

SPIRIVA RESPIMAT sadece inhalasyon ile kullanılır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

SPIRIVA RESPIMAT, çocuklarda ve 18 yaşmdan küçük adolesanlarda önerilmez. Çünkü bu yaş grubunda etkililik ve güvenlilikle ilgili veri yoktur.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı    hastalar SPIRIVA RESPIMATT önerilen dozlarda

kullanabilirler.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Yaşlılarda kullanımı

Karaciğer yetmezliği:

Yaşlılarda kullanımı

Eğer SPIRIVA RESPIMAT’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Günde bir kez 2 puftan daha yüksek dozda SPIRIVA RESPIMAT kullandıysanız derhal doktorunuzla konuşunuz. Bu durumda, ağız kuruluğu, kabızlık, idrar yapmada güçlük, kalp hızında artış veya görmede bulanık ortaya çıkma riskiniz artmış olabilir.

SPIRIVA RESPIMAT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SPIRIVA RESPIMAT'i kullanmayı unuttuysanız

O güne ait dozu (GÜNDE BİR KEZ 2 PUF) almayı unutursanız endişelenmeyiniz. Hatırlar hatırlamaz ilacınızı kullanınız. Ancak aynı gün içerisinde iki doz almamaya dikkat ediniz. İlacınızı daha sonraki günlerde, her zamanki vaktinde kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

SPIRIVA RESPIMAT ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

SPIRIVA RESPIMAT almayı kesmeden önce doktorunuz ile konuşunuz. Eğer SPIRIVA RESPIMAT almayı bırakırsanız KOAH belirtileriniz ağırlaşabilir.

Bu ilacm kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA13202
Satış Fiyatı 146.71 TL [ 8 Oct 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 146.71 TL [ 1 Oct 2021 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699693520098
Etkin Madde Tiotropium Bromur Monohidrat
ATC Kodu R03BB04
Birim Miktar 2.5
Birim Cinsi MCG
Ambalaj Miktarı 1
Solunum Sistemi > Diğer İnhalanlar (solukla içeri çekilen ilaçlar) > Tiotropium Bromür
İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

SPIRIVA RESPIMAT 2.5 mcg/püskürtme inhilasyon çözeltisi 1 kartuş Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
8 Oct 2021146.71 TL
1 Oct 2021146.71 TL
27 Sep 2021146.71 TL
22 Sep 2021146.71 TL
14 Sep 2021146.71 TL
6 Sep 2021146.71 TL
27 Aug 2021146.71 TL
16 Aug 2021146.71 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları