Bilim İlaçları › SPAZMOTEK 10 mg 20 draje › Kullanma Talimatı

SPAZMOTEK 10 mg 20 draje Kullanma Talimatı

Hiyosin N Butilbromur }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Belladona ve Türevleri > Hiyosin-n-Butilbromür Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

SPAZMOTEK draje Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her draje 10 mg hıyosin-N-butilbromür içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mısır nişastası, talk, tartarik asit, magnezyum stearat, arap zamkı, şeker (sükroz), titanyum dioksit, kamauba mumu, beyaz balmumu

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SPAZMOTEK nedir ve ne için kullanılır?

2. SPAZMOTEK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SPAZMOTEK nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SPAZMOTEK’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.SPAZMOTEK nedir ve ne için kullanılır?

1. SPAZMOTEK nedir ve niçin kullanılır?

SPAZMOTEK spazm giderici ilaçlar grubuna dahildir. 1 draje içinde etkin madde olarak 10 mg hiyosin-N-butilbromür bulunur.

20 draje içeren blister ambalajda sunulmaktadır. Drajeler beyaz, renkte ve yuvarlaktır.

SPAZMOTEK aşağıdaki organların kaslarında meydana gelen ani, şiddetli nöbetler şeklindeki kasılmaların (spazm) ve hareket bozukluklarının geçirilmesi için kullanılır:

• Mide

• Bağırsaklar

• İdrar kesesi ve idrar yolları


2.SPAZMOTEK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SPAZMOTEK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Etkin madde olan hiyosin-N-butilbromür veya SPAZMOTEK’in içerdiği diğer maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,

• Göz içi basıncının aşın artmasına yol açan glokom denen bir göz rahatsızlığınız varsa ve bunun için tedavi görmüyorsanız,

• İdrannızın idrar kesesi içinde birikmesine ve atılmasının güçleşmesine yol açan bir rahatsızlığınız varsa (öm. erkeklerde prostat bezinde büyüme),

• Sindirim sisteminizde mekanik tıkanma veya barsak hareketlerinin felç olmasına bağlı barsak tıkanması varsa,

• Kalp atım sayınızda aşırı artışa yol açan bir rahatsızlığınız varsa,

• Megakolon adı verilen kalın barsaklann bir bölümünün aşırı genişlemesine yol açan, inatçı kabızlık ve kann büyümesi ile kendini gösteren bir hastalığınız varsa,

• Myasteni gravis adı verilen kasların aşın güçsüzleşmesine yol açan nadir görülen bir hastalığınız varsa,

• Hamileyseniz,

• Bebek emziriyorsanız.

SPAZMOTEK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Gözünüzde dar açılı glokom denen bir bozukluk varsa,

• Barsaklannızda veya idrar yollanmzda tıkanma varsa,

• Kalp atım sayınızda aşırı artışla birlikte kalpte ritim bozukluğunuz varsa,

• Aşın tiroid hormonu salgılamasına yol açan bir tiroid bezi rahatsızlığınız varsa,

• İdrar yapmada güçlük yaratan bir rahatsızlığınız varsa (öm. erkeklerde prostat bezinde büyüme olması gibi)

• Kabızlık çekiyorsanız,

• Vücut ısınızda yükselme varsa,

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SPAZMOTEK'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

SPAZMOTEK’in yiyecek veya içecekle etkileşime girdiğine ilişkin herhangi bir bulgu mevcut değildir. SPAZMOTEK aç kamına veya besinlerle birlikte alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile olduğunuzu (veya olabileceğinizi) düşünüyorsanız doktorunuza haber vermelisiniz. SPAZMOTEK hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız,

Eğer emziriyorsanız SPAZMOTEK kullanmamalısınız.

Araç ve makina kullanımı

Bazı kişilerde SPAZMOTEK kullanımı sırasında gözlerin yakını ve uzağı görmeye uyum sağlamasında bir bozukluk gelişebilir. Görmenizle ilgili bir sıkıntı yaşarsanız belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Araç veya makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

SPAZMOTEK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SPAZMOTEK sükroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız, SPAZMOTEK ile etkileşme riski bulunduğundan, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz:

SPAZMOTEK, aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında ağız kuruluğu, kabızlık, görme bulanıklığı, terleme, idrarın idrar kesesinde birikmesi, kalp atımının hızlanması gibi antikolinerjik etkiler artabilir:

• Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresan grubu ilaçlar

• Alerjik hastalıklara ve araç tutmalarına karşı etkili olan antihistaminik ilaçlar

• Kalp atım sayısının kontrol altına alınması için kullanılan kinidin, dizopramid

• Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç olan amantadin

• Astım gibi nefes darlığına yol açan hastalıklarda kullanılan diğer antikolinerjik ilaçlar (öm. tiotropium, ipratropium)

• Ruhsal rahatsızlıkların düzeltilmesinde yardımcı olarak kullanılan haloperidol, flufenazin gibi ilaçlar.

• Metoklopramid:    Kusmayı    Önlemek için kullanılan bir dopamin antagonistidir.

SPAZMOTEK ile birlikte kullanıldığında her iki ilacın mide barsak kanalı üstündeki etkileri azalır.

• Beta-adrenerjik ilaçlar: Tansiyon yükselmesi, göğüs ağrısının önlenmesi, kalpte ritim bozukluklarının ve kalp krizinin tedavisinde kullanılan beta-adrenerjik ilaçların SPAZMOTEK ile birlikte kullanılması kalp atım sayısının yükselmesi etkisini arttırabilir.

Eğer reçete i i ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.SPAZMOTEK nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

SPAZMOTEK’i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

SPAZMOTEK erişkinlerde Günde 3 kez 1-2 draje uygulanır.

6-12 yaş çocuklarda: Günde 3 kez 1 draje uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı

Uygulama yolu ve metodu

SPAZMOTEK yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

Drajeleri çiğnemeden, bütün olarak yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin bir bardak su ile)


Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları

Karaciğer/Böbrek yetmezliği:

Karaciğer ya da böbreklerinizden rahatsızlığınız varsa, bu ilaç doktor kontrolü altında dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer SPAZMOTEK’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SPAZMOTEK kullanırsanız

SPAZMOTEK’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşın doz, ağız kuruluğu, idrarın mesanede birikmesi, deride kızanklık, mide barsak hareketlerinde azalma, geçici görme bozukluklan, kan basıncında düşme, nefes almayla ilgili sıkıntılara neden olabilir.

SPAZMOTEK'i kullanmayı unuttuysanız

İlaç dozunuzu doktorunuzun size tarif ettiği gibi almanız önemlidir. Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bu dozu hatırlar hatırlamaz almalısınız. Eğer bir sonraki dozun saati gelmişse, almadığınız dozu atlayınız, normal dozunuzu alarak tedaviye devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SPAZMOTEK ile tedavi sonlandırddığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı 6.84 TL [ 21 Jan 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 6.84 TL [ 14 Jan 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699569120056
Etkin Madde Hiyosin N Butilbromur
ATC Kodu A03BB01
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Belladona ve Türevleri > Hiyosin-n-Butilbromür
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

SPAZMOTEK 10 mg 20 draje Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Jan 20226.84 TL
14 Jan 20226.84 TL
10 Jan 20226.84 TL
7 Jan 20226.84 TL
5 Jan 20226.84 TL
3 Jan 20226.84 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları