Actavis İlaçları › SINTOPOZID 100 mg/5 ml kon. infüzyonluk çözelti 1 flakon › KT › Yan Etkileri

SINTOPOZID 100 mg/5 ml kon. infüzyonluk çözelti 1 flakon Yan Etkileri

Etoposid }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Alkaloidler ve Diğer Doğal İlaçlar (64 ilaç) > Etoposid Actavis İlaçları A.Ş | Güncelleme : 29 March  2013

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi SINTOPOZID’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa SİNTOPOZİD’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• İlacın uygulandığı bölgede kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi,

• Nefes darlığı,

• Solunum sıkıntısı,

• Boğaz/gırtlak bölgesinde şişkinlik hissi ve duyu kaybı,

• Göğüste sıkışma hissi,

• Vücutta aşırı sıcaklık/soğukluk hissi,

• Boğulma hissi,

• Burun ve gözde kaşıntı,

• Burun akıntısı,

• Hapşırma,

• Vücutta kaşıntılı kızarıklık/kabarıklık,

• Karın ağrısı, bulantı, kusma,

• Baş dönmesi,

• Bayılma hissi,

• Kalpte çarpıntı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SINTOPOZID’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Dudak, ağız derisinde yoğun hasar (erozyon) ve göz iltihabı (Stevens Johnson olgusu) ve ölümcül olabilen toksik deri hasarı (epidermal nekroz)

•    Ateş

• Kalp krizi (göğüs ağrısı) ve kalp atımında değişiklikler (etoposid ile bir bağlantı kanıtlanmamıştır.),

•    Ağır kemik iliği baskılanmasmı takiben kanama ve enfeksiyonlar,

•    Kansızlığa bağlı halsizlik, solgunluk, üşüme gibi belirtiler,

•    El ayakta karıncalanma hissi, uyuşma ve ağrı ile ortaya çıkan tüm hareket    ve    duyumları denetleyen sinir

sisteminin hastalığı (Periferik nöropati)

•    Kasılma (nöbet),

•    Işınla ortaya çıkana benzer şekilde deride iltihap oluşması,

•    Tedavi kesilmesi sonrasında geri dönüşümlü solunumun durması

•    Nadiren zatürree,

•    Morarma,

•    Akciğerlerde bağ dokusunun artarak solunum zorluğuna sebep olması durumunda,

•    Tansiyon yükselmesi (ilaç verilmesinin kesilmesinden birkaç saat sonra normale döner.),

•    Deride kızarıklık ve ağrı ile ortaya çıkan bir tür damar iltihabı (flebit),

•    Zihin karışıklığı,

•    Aşırı hareketlilik hali,

•    Geçici, beyin kaynaklı körlük.

• Diş eti kanamaları, kansızlık, yorgunluk, halsizlik ile ortaya çıkan diğer kanser ilaçlarıyla birlikte kullanıldığında kan kanseri (akut lösemi),

Size yapılacak olan tetkiklerde gözlenebilecek yan etkiler:

•    Kan hücrelerinden lökosit ve trombositin azlığı (doz kısıtlayıcı etkilerdir.),

•    Kanda yüksek miktarda üre bulunması,

•    Yüksek dozlardan sonra karaciğer enzimlerinde artma,

•    Kanda bakteri görülmesi,

•    Kanser ilaçlarıyla birlikte kullanımı akut lösemiyi tetikleyebilir Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Kadınlarda yumurtlama olmadan adet görme, adet kanamalarının azalması ve adet görememe,

•    Geri dönüşümü olmayan kısırlık olasılığı (fertilitede azalma)

•    Döküntü,

•    Ürtiker,

•    Deride renk değişikliği,

•    Kaşıntı,

•    Yüzde ve dilde sıvı birikmesi ile oluşan şişlik,

•    Terleme,

• Bazen tam kelliğe kadar gidebilen geri dönüşlü saç dökülmesi,

• Bulantı ve kusma (bulantı giderici ilaçlar faydalı olmaktadır),

• Karın ağrısı,

• İshal,

• Kabızlık,

• İştahsızlık,

• Yemek borusunda tahriş,

• Ağız iltihabı (Yüksek dozlarda doz sınırlayıcı olabilir.),

• Yutma güçlüğü,

• Uykuya eğilim,

• Sersemlik,

• Yorgunluk,

• Tat alma bozukluğu.

Bunlar SİNTOPOZİD’in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Mide Kanseri Mide Kanseri  Mide kanseri genellikle mideyi tümüyle kaplayan ve mukus üretmekle görevli hücrelerde başlar. Bu kanser tipine adenokarsinom denir.
Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri  Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Actavis İlaçları A.Ş
Geri Ödeme KoduA12646
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699517762178
Etkin Madde Etoposid
ATC Kodu L01CB01
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Alkaloidler ve Diğer Doğal İlaçlar (64 ilaç) > Etoposid
İthal ( ref. ülke : Romanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

SINTOPOZID 100 mg/5 ml kon. infüzyonluk çözelti 1 flakon Barkodu