Salutis İlaçları › ROSUCOR 5 mg 28 film tablet › KT › Kullanmadan Önce

ROSUCOR 5 mg 28 film tablet Kullanmadan Önce

Rosuvastatin }

Kalp Damar Sistemi > Yağ Metabolizması İlaçları > Rosuvastatin Salutis İlaç San. Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 25 November  2011

2.ROSUCOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ROSUCOR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•    Rosuvastatin veya ROSUCOR içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi biri ile daha önce alerjik etki yaşadıysanız,

•    Hamile iseniz veya emziriyorsanız. ROSUCOR alırken hamile kaldıysanız, ilacı derhal kesiniz ve doktorunuza başvurunuz. ROSUCOR alan kadınlar, uygun bir korunma yöntemi kullanarak hamile kalmaktan kaçınmalıdır.

•    Karaciğer hastalığınız varsa,

•    Ciddi böbrek problemleriniz varsa,

•    Tekrarlanan veya açıklanamayan kas ağrılarınız veya sancınız varsa,

Siklosporin olarak adlandırılan bir ilacı (örneğin, organ nakli sonrası) alıyorsanız,

Yukarıda sayılan bu durumlardan herhangi biri sizde varsa veya var olduğunu

düşünüyorsanız, lütfen doktorunuza başvurunuz.

Ayrıca, ROSUCOR 40 mg’ı (en yüksek doz) aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•    Orta derecede böbrek probleminiz varsa (şüpheniz varsa doktorunuza danışınız.),

•    Tiroid beziniz iyi çalışmıyorsa,

•    Tekrarlanan veya açıklanamayan kas ağrılarınız veya sancınız, kişisel veya ailesel kas problemleri hikayeniz veya daha önceden diğer kolesterol düşürücü ilaçlar aldığınızda görülen kas problemleri hikayeniz varsa,

•    Devamlı, yüksek miktarda alkol kullanıyorsanız,

•    Asya kökenli iseniz (Japon, Çinli, Filipinli, VietnamlI, Koreli ve Hintli),

•    Kolesterolünüzü düşürmek için fibratlar (gemfıbrozil, fenofıbrat gibi) adı verilen ilaçlar kullanıyorsanız,

Yukarıda sayılan bu durumlardan herhangi biri sizde varsa veya var olduğunu

düşünüyorsanız, lütfen doktorunuza başvurunuz.

ROSUCOR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

•    Böbreklerinizde sorun varsa,

•    Karaciğerinizde sorun varsa,

   Tekrarlanan ve açıklanamayan kas ağrıları veya sancı hikayesi, sizde veya ailenizde kas problemleri hikayesi veya diğer kolesterol düşürücü ilaçları kullanırken görülen kas problemleri hikayesi varsa. Özellikle kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya ateşiniz varsa, açıklanamayan kas ağrıları ve sancı hissederseniz derhal ve mutlaka doktorunuza başvurunuz. Ayrıca kas zayıflığınız sürekli ise doktorunuza veya eczacınıza söylemelisiniz.

•    Düzenli olarak fazla miktarda alkol kullanıyorsanız,

   Tiroid beziniz iyi çalışmıyorsa,

•    Kolesterolünüzü düşürmek için fibratlar (gemfıbrozil, fenofıbrat gibi) adı verilen gruptan ilaç kullanıyorsanız. Lütfen, yüksek kolesterole karşı diğer ilaçlan daha önce kullanmış olsanız bile, bu kullanma talimatını dikkatle okuyunuz.

   HIV enfeksiyonu tedavisinde kullandan ilaçları, örneğin, lopinavir ve/veya atazanavir ile ritonavir, kullanıyorsanız. Lütfen ROSUCOR ve “Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız.

•    Oral yolla veya enjeksiyonla fusidik asit (bakteriyel enfeksiyonda kullanılan bir ilaç) içeren antibiyotikler kullanıyorsanız veya son 7 gün içerisinde kullandıysanız.

Fusidik asit ve ROSUCOR’un birlikte kullanımı ciddi kas problemlerine (rabdomiyoliz) neden olabilir, lütfen ROSUCOR ve “Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız.

Çocuklar ve ergenler:

•    Hasta 6 yaş altında çocuk ise: ROSUCOR 6 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.

•    Hasta 10 yaşın altında çocuk ise: ROSUCOR 20 mg, heterozigot ailesel yüksek kolesterol öyküsü olan 10 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

•    Hasta 18 yaşın altında ise: ROSUCOR 40 mg tablet çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanım için uygun değildir.

•    70 yaşından büyükseniz (Doktorunuzun ROSUCOR’un size uygun başlangıç dozuna karar vermesi gerekir.),

•    Şiddetli solunum yetmezliğiniz varsa,

•    Asya kökenli iseniz (Japon, Çinli, Filipinli, VietnamlI, Koreli ve Hintli). Doktorunuzun ROSUCOR’un size uygun başlangıç dozuna karar vermesi gerekir.

Yukarıda sayılan bu durumlardan herhangi biri sizde varsa veya var olduğunu düşünüyorsanız, 40 mg’lık dozu (en yüksek doz) kullanmayınız. ROSUCOR’un herhangi bir dozunu almaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bazı insanlarda statinler karaciğeri etkiler. Böyle bir durumun olup olmadığı basit bir kan testi (karaciğer enzim seviyesinde artış) ile anlaşılabilir. Bu nedenle doktorunuz, ROSUCOR kullanmaya başlamadan önce ve kullanırken karaciğer fonksiyon testlerinin yapılmasını isteyecektir.

Şeker hastalığınız (diyabetiniz) varsa veya şeker hastası olma riskiniz varsa bu ilacı kullanırken doktorunuz sizi yakın takipte tutacaktır. Kanınızda şeker ve yağ seviyeleri yüksekse, aşırı kiloluysanız ve yüksek kan basıncınız varsa şeker hastası olma riskiniz vardır.

Açlık kan şekeri 100-125 mg/dL (5,6 ila 6,9 mmol/L) olan hastalarda, rosuvastatşn tedavisi artan şeker riski ile ilişkilidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ROSUCOR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ROSUCOR’u aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz ROSUCOR kullanmayınız. ROSUCOR kullanırken hamile olduğunuzu fark ederseniz derhal kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza söyleyiniz. ROSUCOR kullanan kadınlar uygun bir korunma yöntemi ile hamile kalmaktan kaçınmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız ROSUCOR kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Çoğu insan ROSUCOR alırken araba ve makine kullanabilir; çünkü ROSUCOR bu kişilerin yeteneklerini etkilemez. Bununla birlikte, bazı kişiler ROSUCOR kullanırken baş dönmesi hissedebilir. Eğer baş dönmesi hissediyorsanız, araba veya bir makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

ROSUCOR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

•    ROSUCOR laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

•    ROSUCOR lesitin [soya (E322)] ihtiva eder. Fıstık ya da soyaya alerjisi olan kişiler bu tıbbi ürünü kullanmamalıdır.

•    ROSUCOR gün batımı sarısı (El 10) ve ponceau 4R (E124) içermektedir Bu yardımcı maddeler alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınabilen ilaçlar da dahil olmak üzere, başka ilaçlan kullanıyorsanız veya kısa bir süre önce kullandıysanız lütfen bunu doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Şu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz:

•    Siklosporin (örneğin organ nakli sonrasında kullanılır),

•    Varfarin,

•    Klopidogrel (veya kan sulandırıcı bir başka ilaç),

•    Fibratlar (gemfıbrozil, fenofıbrat gibi),

•    Kolesterol düşürücü diğer ilaçlar (ezetimib gibi),

•    Hazımsızlık ilaçlan (mide asidini gidermek için kullanılır),

•    Eritromisin (bir antibiyotik),

•    Fusidik asit (bir antibiyotik),

•    Doğum kontrol hapı,

•    Hormon yerine koyma tedavisi,

•    Lopinavir ve/veya atazanavir ile ritonavir gibi antiviral (virüslerin yol açtığı hastalıklara karşı) tedaviler,

•    Simeprevir (HIV veya hepatit C enfeksiyonu dahil enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Lütfen “ROSUCOR’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” bölümüne bakınız).

ROSUCOR bu ilaçlann etkilerini değiştirebilir veya bu ilaçlar ROSUCOR’un etkilerini değiştirebilir.

Atazanavir/ritonavir veya lopinavir/ritonavir kombinasyonu kullananlarda rosuvastatinin günlük kullanımı 10 mg ile sınırlandırılmalıdır.

Bakteriyel enfeksiyon tedavisi için oral fusidik asit almanız gerektiği takdirde bu ilacı kullanmayı geçici olarak bırakmanız gerekecektir. ROSUCOR’u tekrar almaya başlamanın ne zaman güvenli olduğunu doktorunuz size söyleyecektir. ROSUCOR’un fusidik asitle birlikte alınması seyrek olarak kas güçsüzlüğüne, hassasiyetine veya ağrısına (rabdomiyoliz) neden olabilir. Rabdomiyoliz hakkında daha fazla bilgi için Bkz. Bölüm 4.

Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Salutis İlaç San. Tic. Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduA11426
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697933090011
Etkin Madde Rosuvastatin
ATC Kodu C10AA07
Birim Miktar 5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Kalp Damar Sistemi > Yağ Metabolizması İlaçları > Rosuvastatin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ROSUCOR 5 mg 28 film tablet Barkodu