Ecz.Baxter İlaçları › RESECTISOL 3000 ml(setli) › İP › Formülü

RESECTISOL 3000 ml(setli) Formülü

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :29 Haziran  2012

Her 100 mL’lik solüsyonda, Mannitol 5 g Enjeksiyonluk su q.s. Osmolarite (mOs/L): 275 pH: 6


Suyun hemolitik etkilerini azaltmak, hemolize uğramış kanın genel dolaşıma geçmesi sonucu hemoglobinemi gelişimini ve ciddi böbrek komplikasyonlarını önlemek amacıyla transüretral prostat rezeksiyonlarında irigasyon (yıkama) solüsyonu olarak kullanılır.
1- Ağır akciğer konjesyonu, ya da akciğer ödemi. 2- Mannitol tedavisine başlandıktan sonra, ilerleyici böbrek hasarı veya disfonksiyonu (oligüri ve azoteminin artması). 3- Mannitol tedavisine başlandıktan sonra ilerleyici kalp yetmezliği veya akciğer konjesyonu.
1- Ağır kalp - akciğer ya da böbrek disfonksiyonu gösteren hastalarda ürolojik irigasyon solüsyonları ihtiyatla kullanılmalıdır. 2- Transüretral prostatektomi sırasında kullanılan irigasyon solüsyonlarının sistemik dolaşıma büyük hacimlerde geçtikleri saptandığından, bu solüsyonlar sistemik ilaçlar olarak kabul edilmelidir. Mannitol içeren sıvıların emilimine bağlı olarak meydana gelen ozmotik diürez, hastanın kalp-akciğer ve böbrek dinamiğini değiştirebilir. 3- Solüsyonda bakteri çoğalmasını ve pirojen oluşumunu önlemek için, solüsyon, torba açıldıktan sonra en kısa zamanda kullanılmalıdır. 4- Solüsyonda koruyucu maddeler bulunmadığından torbada kalan solüsyon tekrar kullanılmamalıdır. 5- Prostatın transüretral rezeksiyonunda irigasyon solüsyonu olarak mannitol kullanılacaksa, özellikle kalp hastalarında kardiyovasküler durum dikkatle değerlendirilmelidir. Prostatik venler aracılığıyla sistemik dolaşıma geçen mannitol solüsyonu ekstrasellüler sıvı hacminin artışına ve konjestif kalp yetmezliğine yol açabilir.Sıvı ve elektrolitlere etkileri: Mannitol tedavisi sırasında görülen en önemli yan etkiler sıvı ve elektrolit düzensizlikleridir. Özellikle yetersiz idrar çıkışı ya da yüksek dozların hızla verilmesi mannitolün birikimine neden olur. Dolaşımdaki aşırı yüklenme sonucu pulmoner ödem, su intoksikasyonu, kardiyak rezervi düşük hastalarda yetmezlik oluşabilir. Ayrıca mannitol ile oluşturulan diürez sonucunda, bazı hastalarda asit-baz dengesinin bozulması ve solunum depresyonu oluşabilir. Santral Sinir Sistemi: Özellikle asidozlu vakalara yüksek doz mannitol uygulanması sonucu, ilaç kan - beyin engelini aşar ve beyin omurilik sıvısının pH’sının idamesini engelleyebilir. Diğer yan etkiler: Asidoz, ağız kuruluğu, susama, idrar tutukluğu, başağrısı, bulanık görme, ürikozüri, bulantı, kusma, kan basıncı değişiklikleri, taşikardi gibi yan etkiler oluşabilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
Mannitol lityumun idrarla atılan miktarını arttırdığından, lityum tedavisi altındaki hastalarda mannitol kullanılacağı zaman ilaca yanıtta azalma görülebilir. Laboratuar Testleri ile Etkileşim: Mannitol, elektrolit düzeyleri üzerinde oluşturduğu değişikliklere bağlı olarak laboratuar değerlerini etkileyebilir. Kandaki inorganik fosfor düzeylerini belirlemek için yapılan testleri etkileyebilir; düzeyler yüksek ya da düşük çıkabilir. Mannitol benzer şekilde kandaki etilen glikol düzeylerini belirlemek için yapılan testleri de etkiler.
İrigasyon solüsyonu olarak % 5’lik mannitol solüsyonu gerektiği kadar kullanılır.

Kalp Krizi Kalp Krizi
Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı
Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri
Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

İLAÇ BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA06692
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699556698919
Etkin Madde Mannitol
ATC Kodu B05CX04
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > İrrigasyon (Yıkama) Solüsyonları > Mannitol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ EŞDEĞERLERİ

Eşdeğer İlaç Adı Barkodu İlaç Fiyatı
%5 8699828691488
BIOFLEKS 8699788691740 64.45TL
Diğer Eşdeğer İlaçlar