› › › Yan Etkileri

RANTUDIL retard 90 mg 20 kapsül Yan Etkileri

Asemetasin }

Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi RANTUDIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, RANTUDİL FORTE’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları (Yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeleri, döküntü ) , göz kapaklarında ödem, yüzde ödem, dilde şişme, hava yollarında daralmaya yol açabilen gırtlak ödemi (anjiyonörotik ödem) ve nefes alma zorluğu. Astım atağına yol açabilen solunum

problemleri, kalp atım hızında artış, hayatı tehdit eden şoka yol açabilen kan basıncı düşüşü. Buna benzer belirtilerin ortaya çıkması durumunda tıbbi yardım istenmelidir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RANTUDİL FORT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür

Aşağıda belirtilen yan etkilerin meydana gelmesinde bunların ağırlıkla doza bağlı ve kişiler arası değişiklik gösterebildiği dikkate alınmalıdır.

İstenmeyen etkiler için kullanılan terimler ve sıklık dereceleri:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’ inde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek    : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor :Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

RANTUDİL RETARD için bildirilen istenmeyen etkiler:

Çok Yaygın yan etkiler:

 • Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, ishal, mide barsak kanalından gizli kan kaybı (nadir vakalarda anemiye neden olabilir)
 • Yaygın yan etkiler:

 • Baş ağrısı, uyku hali, baş dönmesi, sersemlik, bitkinlik gibi santral sinir sistemi bozuklukları
 • Hazım problemleri, midede gaz birikimi, karın bölgesinde    kramp,    iştah    kaybı    ve
 • mide veya ince bağırsağın ilk bölümünde ülser (bazen    kanama    ve    delinme    ile

  birlikte)

 • Döküntü ve kaşıntı gibi hipersensitivite reaksiyonları
 • Karaciğer enzimlerinde artış
 • Kızgınlık davranışları gösterme Yaygın olmayan yan etkiler:
 • - Mide içeriği, feçeste ve diyarede kan görülmesi.

 • Asemetazinin ana metaboliti olan indometazinin uzun dönem kullanımında retinal pigment dejenerasyonu, korneada opaklaşma, bulanık veya çift görme bu durum için tipik bir semptom olabilir.
 • Özellikle yüksek tansiyonu ve/veya böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda ödem gelişimi (örn. Periferal ödem).
 • Saç kaybı
 • Ürtiker
 • - Karaciğer hasarı (sarılık ile birlikte olan veya olmayan toksik hepatit). Bu nedenle hastanın karaciğer değerlerinin düzenli aralıklarla takip edilmesi gerekir.

  Seyrek yan etkiler:

  - Artmış kan basıncı, ödem, kalp yetmezliği

 • Kan potasyum düzeylerinde artış, uyarılabilirlik durumunun artışı.
 • Çok seyrek yan etkiler:

  - Çarpıntı, dolaşım yetmezliği, göğüste yanma ve ağrı hissi ile ilgili bozukluklar

 • Hemolitik anemi, kan yapımı bozuklukları (kan hücrelerinin yapımında bozukluklar - aplastik anemi dahil olmak üzere anemi, lökopeni trombositopeni, agranülositoz,)
 • Ateş, boğaz ağrısı, ağız içinde yüzeyel lezyonlar, grip benzeri şikayetler, aşırı bitkinlik, burun kanaması ve deride kanamalar gibi semptom ve bulgular kan yapımı bozukluğunun belirtileri olabilir. Bu gibi durumlarda ilacın kullanımı hemen kesilmeli ve bir doktora danışılmalıdır. Ağrı kesici ve/veya ateş düşürücü bir ilaç kullanmayınız.

  Uzun süreli tedavi durumlarında kan tablonuzun düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gereklidir.

 • Duyu bozuklukları, adale zaafiyeti, aşırı terleme, tad alma bozuklukları, uyku ve hafıza bozuklukları, nöbetler.
 • Rantudil Forte uygulamaları, epilepsi ve parkinson hastalıklarının semptomlarının şiddetini arttırabilir.

 • Pıhtılaşma ile ilgili hücrelerin birleşmesi üzerine etki ve kanama eğiliminde artış mümkündür.
 • İşitme bozukluğu, kulak çınlaması
 • Ağız mukozasında iltihabi durum, dilde iltihabi durum, yemek borusunda zedelenmiş bölgeler, karnın alt kısmında şikayetler (örn. Spesifik olmayan, kalın barsakta kanamalı iltihabi durum, Crohn hastalığının veya ülseratif kolitin kötüleşmesi) ve kabızlık bildirmiştir. Ağızda yüzeyel lezyonlar, aftöz ağız içi ülserler, mide yanması, kolit. İnce barsakta darlık oluşturan yapı gelişimi, pankreasta iltihabi durum.
 • Ciddi karın ağrısı ve/veya dışkıda renklenme veya kan kusmanın meydana gelmesi durumlarında hastanın ilacı keserek doktora danışması gerekmektedir.

 • İşeme sorunları, kan üresinde artış, akut böbrek yetmezliği, idrarda protein
 • çıkması, kanda kreatinin artışı, idrarda kan bulunması veya böbrek hasarı (interstisyel    nefrit, nefrotik sendrom, papiler nekroz). Bu    nedenle böbrek

  rahatsızlığı olan hastalar düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

 • Kan glikoz düzeylerinde artış, idrarda glikoz bulunması
 • Hipertansiyon
 • Alerjiye bağlı damarlarda iltihabi durum ve akciğerlerde iltihabi durum.
 • Ön belirtiler    olmadan ilerleyici karaciğer hastalığı gelişmesi.
 • Vajinal kanama
 • Ruhsal durum bozuklukları, uyum bozuklukları, endişe hali, kabus görme, titreme nöbeti, psikozlar, sanrılar, depresyon ve komaya yol açabilen geçici bilinç kaybı.
 • Rantudil ile    tedavi mevcut psikiyatrik hastalık belirtilerinin    artmasına sebep

  olabilir.

 • Çok nadir vakada NSAI’lerin sistemik kullanımı ile enfeksiyona bağlı enflamasyonun alevlenmesi arasında (nekrotizan fasiit gelişimi) zamana bağlı bir ilişki tanımlanmıştır. Bu durum NSAI’lerin etki mekanizması ile ilişkili olabilir.
  Bu nedenle Rantudil kullanan bir hastada enfeksiyona bağlı belirtiler ortaya çıkar
 • veya kötüleşirlerse hastanın doktoru ile temasa geçmesi gerekir. Bu durumda herhangi bir antienfeksiyöz veya antibiyotik tedavisinin gerekli olup olmadığına doktor karar verir.

  - Deride döküntü, kızarıklık, kabarıklık, ışığa karşı artmış hassasiyet, minör ve yaygın deri altı kanaması (allerjiye bağlı olabilen), Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekrolizis (Lyell’s sendromu) gibi ciddi deri reaksiyonlarına da yol açabilen eksfolatif dermatit ve büllü kabartı ve döküntüler.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
  Satış Fiyatı TL
  Önceki Satış Fiyatı
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699546010530
  Etkin Madde Asemetasin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları