Terra İlaçları › PROBLOK 100 mg 20 tablet › KT › Kullanmadan Önce

PROBLOK 100 mg 20 tablet Kullanmadan Önce

Metoprolol Tartarat }

Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Metoprolol Terra İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 23 March  2012

2.PROBLOK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PROBLOK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Metoprolole, bu kullanma talimatının başmda sayılmış PROBLOK içindeki maddelerden herhangi birine ya da bir başka beta bloköre karşı aşın duyarlılığınız (aleıjiniz) varsa.
 • Nefes darlığı, sırt üstü yatarken solunum güçlüğü, bir kalp rahatsızlığına işaret eden, ayaklar ya da bacaklarda şişme varsa.
 • Düzensiz kalp atışı varsa.
 • Kalp atımınız çok yavaşsa.
 • Kalp krizine işaret eden ani ve bulantıcı göğüs ağnsı varsa.
 • Kol ve bacaklarınızdaki kan dolaşımı çok zayıfsa (örneğin, çok soğuk, soluk el ve ayaklar, ya da yürüdüğünüzde bacak kaslanmzda ağn).
 • Kan basıncınız alışılmadık ölçüde düşükse.
 • Adrenal bezlerin medullasmda tedavi edilmemiş tümör (feokromasitom) varsa.
 • Astımınız varsa ya da hırıltı veya öksürükle birlikte solunum güçlüğü öykünüz varsa.
 • Eğer kardiyojenik şok olarak adlandınlan bir kalp bozukluğunun işaretleri olan kan basmcında şiddetli düşme, baş dönmesi, hızlı kalp atışı, hızlı ve yüzeysel solunum, soğuk ve nemli cildiniz varsa.
 • Eğer aleıjik olduğunu düşünüyorsanız, lütfen doktorunuzun önerisini alınız.

  PROBLOK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Kalp bozuklukları varsa.
 • Kanda yüksek şeker düzeyi (diyabetiniz) varsa.
 • Karaciğer hastalığınız varsa.
 • Ciddi aleıjik reaksiyonlar riski altında iseniz.
 • İstirahat esnasında göğüs ağrınız varsa.
 • Kol ve bacaklarınızdaki kan dolaşımı zayıfsa ( örneğin, çok soğuk, soluk el ve ayaklar ya da yürüdüğünüzde bacak kaslarınızda ağn).
 • Adrenal bezlerin medullasmda tümör (feokromasitom); PROBLOK’a ek tedaviye gereksinim duyacaksınız.
 • Aşm çalışan bir tiroid beziniz varsa.
 • PROBLOK ile tedavi sırasında bir anesteziğin kullanılacağı bir ameliyat yapılacak ise.
 • Astım gibi solunum hastalıklarınız varsa.
 • Şiddetli konjunktivit, deri döküntüsü ve kulak enfeksiyonunu kapsayan işaretleri olan okülomukokutanöz sendrom olarak adlandırılan şiddetli sendromunuz varsa.
 • Durumunuz bunlardan herhangi birine uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz PROBLOK kullanmaya başlayıp başlayamayacağınıza/devam edip edemeyeceğinize karar verecektir.

 • PROBLOK ile tedavi sırasmda spontan kanama ya da morarma fark ederseniz.
 • PROBLOK ile tedavi sırasmda çok yavaş kalp atımınızı fark ederseniz.
 • PROBLOK ile tedavi sırasında san cilt ve gözler, mide bulantısı, iştah kaybı ve koyu idrar fark ederseniz.
 • PROBLOK ile tedavi sırasmda düzensiz kalp atımı yaşarsanız.
 • PROBLOK ile tedavi sırasında nefes darlığı, sırt üstü yatınca solunum güçlüğü, ayaklar ya da bacaklarda şişme yaşarsanız
 • PROBLOK ile tedavi sırasmda halüsinasyonlar görürseniz.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  PROBLOK'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PROBLOK tabletleri çiğnenmeden bir bardak su ile yutulmalıdır.

  Eğer size PROBLOK’un aç ya da tok kanuna alınması önerilmişse, bu duruma tedavi boyunca PROBLOK’u aynı takvimi takip ederek almalısınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz bunu doktorunuza söyleyiniz.

  PROBLOK çok gerekli olmadıkça gebelik süresince kullanılmamalıdır. Doktorunuz gebelik sırasında PROBLOK kullanımının olası risklerini size açıklayacaktır.

  Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. PROBLOK emzirme döneminde dikkatle kullanılmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  PROBLOK tedavisi sırasmda baş dönmesi, yorgunluk ya da bulanık görme gibi durumlar yaşarsanız, araç ya da iş makineleri kullanmayınız ve tam dikkat ve hızlı tepki verebilmeyi gerektiren başka işler yapmayınız. Alkol alımı yorgunluğu arttırabilir.

  PROBLOK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PROBLOK’un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  PROBLOK film tablet laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Şu anda başka herhangi bir ilaç alıyorsanız ya da yakın zamanda aldıysamz-bitkisel ve reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere-dozun değiştirilmesi ya da bazı durumlarda ilaçlardan birinin kesilmesi gerekebilir.

  Bazı başka ilaçlar PROBLOK ile etkileşime girebilir. Bunlardan bazılan:

 • Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan bazı diğer ilaçlar, (ör. Prazosin, klonidin, verapamil, monoamin oksidaz inhibitörleri (MAO),diltiazem, hidralazin),
 • Göğüs ağnsınm tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (angina) (ör. Nitrogliserin)
 • Düzensiz kalp atımının tedavisinde kullanılan diğer bazı ilaçlar (ör. Amiodaron, propafenon, kinidin, disopiramid, tokainid, prokainamid, ajmalin, amiodaron, flekainid, digoksin gibi dijital glikozidleri, lidokain),
 • Cerrahi operasyonlar sırasında kullanılan anestezik ilaçlar,
 • Bazı göz ve burun damlalan ile bazı öksürük ilaçlan ya da soğuk algınlığı ilaçlannm içinde bulunan adrenalin ya da benzeri maddeler,
 • Insülin ya da kandaki yüksek şeker (diyabet) düzeyini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar,
 • Ağn ya da enflamasyonun hafifletilmesi için kullanılan bazı ilaçlan (COX-2 inhibitörleri gibi nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar),
 • Bazı antibiyotikler (ör. Rifampisin),
 • Bazı antiviraller (ör. Ritonavir),
 • Saman nezlesinin tedavisi edilmesi için kullanılan bazı antihistaminikler (ör. Difenhidramin),
 • Sıtmanın tedavi edilmesi için kullanılan bazı ilaçlar (ör. Hidroksiklorokin ya da kinidin),
 • Bazı antipsikotik ilaçlar (ör.Tioridazin, klorpromazin, flufenazin, haloperidol),
 • Bazı antidepresanlar (ör. Fluoksetin, paroksetin fluvoksamin, sertalin, klomipramin, desipramin ya da bupropion),
 • Bazı antifungaller (ör. Terbinafin),
 • Migren ağrılarının engellenmesi ve tedavisinde kullanılan bir ilaç sınıfı olan ergot alkoloidleri,
 • Dipridamol, kan pıhtılaşması riskini azaltmak için kullanılan bir ilaç.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı  Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Terra İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA06365
  Satış Fiyatı 92.01 TL [ 12 Jul 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 92.01 TL [ 5 Jul 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699792011480
  Etkin Madde Metoprolol Tartarat
  ATC Kodu C07AB02
  Birim Miktar 100
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 20
  Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Metoprolol
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  PROBLOK 100 mg 20 tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  12 Jul 202492.01 TL
  5 Jul 202492.01 TL
  28 Jun 202492.01 TL
  14 Jun 202492.01 TL
  31 May 202492.01 TL
  24 May 202492.01 TL
  17 May 202492.01 TL
  10 May 202492.01 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları