Koçak İlaçları › PRECORT-LIYO 20 mg IM/IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren ampül › Kullanma Talimatı

PRECORT-LIYO 20 mg IM/IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren ampül Kullanma Talimatı

Metilprednizolon Sodyum Suksinat }

Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Metil prednisolon sodyum suksinat Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 18 February  2011

PRECORT-LİYO 20 mg İ.M./İ.V. Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Ampul Kas içine ya da damar içine enjekte edilir.

Etken Madde

Her bir ampul, 20 mg metilprednisolona eşdeğer 26.51 mg metilprednisolon sodyum süksinat içerir.

Çözücü ampul; 2 ml enjeksiyonluk su içerir.

Yardımcı maddeler

Dibazik sodyum fosfat heptahidrat, sodyum klorür, laktoz monohidrat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PRECORT-LIYO nedir ve ne için kullanılır?

2. PRECORT-LIYO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PRECORT-LIYO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PRECORT-LIYO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PRECORT-LIYO nedir ve ne için kullanılır?

PRECORT-LİYO'nun etkin maddesi bir kortikosteroid olan metilprednisolon sodyum süksinat'tır. Tüm kortikosteroidlerde olduğu gibi belirli dokulardaki hücrelerin protein sentezini kontrol altında tutar. İltihap önleyici ve alerji önleyici etki gösterir.

PRECORT-LİYO 3 ml'lik renksiz, cam ampul ve 2 ml'lik çözücü cam ampul halinde karton kutuda ambalajlanıp sunulmaktadır.

PRECORT-LİYO;

- İltihaplı eklem hastalıklarında

- Cilt lezyonları ve deri döküntülerinde

- Alerjik hastalıklarda

- İltihaplı göz hastalıklarında

- İltihaplı bağırsak hastalıklarında

- Solunum sistemi hastalıklarında

- Kansızlıkta,

- Sinir sistemi hastalıklarında

- Romatizmal hastalıklarda kullanılır.


2.PRECORT-LIYO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PRECORT-LIYO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Metilprednisolon veya PRECORT-LİYO'nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı iseniz

- Deri zedelenmeniz varsa

- Canlı virüs aşısı uygulandıysa

- Ciddi enfeksiyonunuz varsa (travmadan sonra oluşan şok ve tüberküloz menenjiti haricinde)

- Su çiçeği aşısı ve diğer bağışıklık yöntemleri uygulanıyorsa

- Alkol kullanıyorsanız

PRECORT-LIYO'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

- Mide ülseriniz varsa

- Osteoporoz rahatsızlığınız varsa

- Yüksek tansiyon hastasıysanız (hipertansiyon)

- Böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz varsa

- Kalp yetmezliğiniz varsa

- Ülseratif kolitiniz varsa

- Tüberküloz hastası iseniz

- Hipotiroidiniz varsa

- Epilepsi hastası iseniz

- Miyastenia gravis hastasıysanız

- Gözünüzün içinde ya da çevresinde bir enfeksiyon varsa

- Gözünüzde ağrı yada kızarıklık varsa

- Uzun süreli kullanımda eğer bebek ve çocuklara veriliyorsa

- Yaşlılara veriliyor ise küçük dozlarda ve mümkün olan en kısa süre ile kullanılmalı

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PRECORT-LIYO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

PRECORT-LIYO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, PRECORT-LİYO tedavisi sırasında hamile kalırsanız ya da yakın gelecekte hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuzu bu durumdan haberdar ediniz. Doktorunuz size hamilelik sırasında PRECORT-LİYO kullanmanın potansiyel risklerini açıklayacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

PRECORT-LIYO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PRECORT-LİYO her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermez".

PRECORT-LİYO laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, PRECORT-LİYO'yu almadan önce mutlaka doktorunuza haber veriniz.

- Şeker hastasıysanız ve şeker ilacı kullanıyorsanız ilacınızda doz ayarlaması yapılması gerekebilir. PRECORT-LİYO'nun etkinliğini artırabilir.

- PRECORT-LİYO'nun kullanımı siklosporin ve takrolimusun etkinliğini artırır.

- İtrakonazol kullanımı PRECORT-LİYO'nun etkinliğinin artmasına sebep olur.

- Fenitoin, fenobarbital, rifampin gibi ilaçların kullanımı PRECORT-LİYO'nun etkinliğinin azalmasına sebep olur.

- PRECORT-LİYO'nun kullanımı kalsiyum emilimini azaltır. Bu durumda kafein kullanımı azaltılmalıdır.

- Hipertrombinemide aspirin ve steroid olmayan iltihap önleyici ilaçlar (NSAİ) ile birlikte çok dikkatli kullanınız.

- Digoksin, eritromisin gibi bazı antibiyotikler, kan basıncını etkileyen ilaçlar, bazı diüretikler (furosemid) ve antikoagülantlar ile PRECORT-LİYO arasında etkileşim olabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.PRECORT-LIYO nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

PRECORT-LİYO kas içine enjeksiyon yolu ile ya da damar içine infüzyon yolu (damla damla uygulama) ile uygulanır. Acil durumlarda damar içine enjeksiyon yolu ile yavaş bir şekilde uygulama yapılır. Hazırlanan çözelti damar içine infüzyon yolu ile uygulanacaksa, belirlenmiş miktarda belirlenen solüsyonlar içine ilave edilir. Bu belirlenen solüsyonlar: sulu %5 dekstroz solüsyonu, izotonik sodyum klorür solüsyonu, izotonik sodyum klorür içindeki %5 dekstroz solüsyonu.

Değişik yaş grupları

Yetişkinlerde kullanımı:

Şiddetli omurilik zedelenmesinde: Damar içine uygulama: 30 mg/kg en az 15 dakika uygulanır.Takip eden 45 dakika içinde 5.4 mg/kg/saat dozda 23 saat infüzyonla uygulamaya devam edilir.

İltihap önlenmesinde: Kas içine uygulama: 10-80 mg/gün günde 1 defa.

Damar içine uygulama: Birkaç dakikada 10-40 mg uygulanır. Klinik tepkiye bağlı olarak da

doz, kas içi veya damar içi olarak tekrarlanır. Daha yüksek doz gerektiği takdirde, 30

dakikanın üstündeki bir sürede 30 mg/kg verilir ve 48 saat boyunca her 4-6 saatte tekrar

edilebilir.

Solunum hastalığında: Damar içine yükleme dozu: 2 mg/kg/doz, daha sonra 5 güne kadar 6 saatte bir 0.5-1.0 mg/kg/doz verilir.

Kansızlık: Damar içine uygulama: 1 mg/kg/gün veya 40 mg/gün (hangi doz daha yüksek ise) 4 gün verilir.4 gün sonra oral doza çevrilir ve 10 güne kadar veya serum hastalığı belirtileri ortadan kalkana kadar devam edilir. Daha sonra yaklaşık 2 hafta içersinde doz süratle azaltılır.

AİDS'li hastaların akciğer iltihaplanmasında: Damar içine uygulama: 7-10 gün süreyle her 6 saatte bir 40-60 mg verilir.

Çocuklarda kullanımı

İltihap önlenmesinde: Kas içi veya damar içine uygulama: 0.5-1.7 mg/kg/gün veya 5-25 mg/m2/gün her 6-12 saatte bir bölünmüş dozlarda, genel tedavi 15-30 mg/kg/doz 30 dakika veya daha fazla sürede günde bir defa 3 gün boyunca verilir.

Solunum rahatsızlığında: Damar içine yükleme dozu: 2 mg/kg/doz, daha sonra 5 güne kadar 6 saatte bir 0.5-1.0 mg/kg/doz verilir.

Şiddetli omurilik zedelenmesinde: Damar içine uygulama: 30 mg/kg en az 15 dakika verilir.Takip eden 45 dakika içinde 5.4 mg/kg/saat dozda 23 saat infüzyonla uygulamaya devam edilir.

Lupus nefriti: Yüksek doz genel tedavisi, damar içine uygulama: 30 mg/kg 30 dakikadan fazla bir sürede gün aşırı 6 doz verilir.

Yaşlılarda kullanımı

PRECORT-LİYO yaşlılar üzerinde, küçük dozlarda ve mümkün olan en kısa süre ile kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Karaciğer yetmezliği:

PRECORT-LİYO karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrol altında tutularak kullanılmalıdır.

Böbrek yetmezliği:

Lupus nefriti: Yüksek doz genel tedavisi, damar içine uygulama: 3 gün boyunca günde 1 g verilir.

Eğer PRECORT-LİYO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PRECORT-LIYO kullanırsanız

PRECORT-LİYO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PRECORT-LIYO'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulatmayınız ( almayınız).

PRECORT-LIYO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

PRECORT-LİYO tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız. Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza sorunuz.

Artrit Artrit  Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA12205
Satış Fiyatı 42.47 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 42.47 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699828750451
Etkin Madde Metilprednizolon Sodyum Suksinat
ATC Kodu H02AB04
Birim Miktar 20
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Metil prednisolon sodyum suksinat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PRECORT-LIYO 20 mg IM/IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 202342.47 TL
15 Sep 202342.47 TL
8 Sep 202342.47 TL
1 Sep 202342.47 TL
29 Aug 202342.47 TL
21 Aug 202342.47 TL
14 Aug 202342.47 TL
7 Aug 202342.47 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları