Merck İlaç İlaçları › PERGOVERIS 150 IU/75 IU enjeksiyonluk çözelti İCİN toz ve çözücü (3 flakon) › Kullanma Talimatı

PERGOVERIS 150 IU/75 IU enjeksiyonluk çözelti İCİN toz ve çözücü (3 flakon) Kullanma Talimatı

Follitropin Alfa + Lutropin Alfa }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Gonadotropinler ve diğer ovulasyon uyarıcılar > Lutropin Alfa Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ | Güncelleme : 21 February  2020

PERGOVERİŞ 150 IU/75 IU Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü Deri altına uygulanır.

Steril

• Etkin madde:

150 IU follitropin alfa ve 75 IU lutropin alfa.

Çözücü, 1 mL enjeksiyonluk sudur.

• Yardımcı maddeler:

Sakaroz, disodyum fosfat dihidrat, sodyum dihidrojen fosfat monohidrat, metionin, polisorbat 20, konsantre fosforik asit ve sodyum hidroksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. PERGOVERIS nedir ve ne için kullanılır?

2. PERGOVERIS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PERGOVERIS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PERGOVERIS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


nedir ve ne için kullanılır?

1.


PERGOVERIS "follitropin alfa" ve "lutropin alfa" olarak adlandırılan iki farklı aktif madde içerir. Her ikisi de, üreme ve doğurganlığa etkisi olan "gonadotropinler" olarak adlandırılan hormon ailesine aittir.

Toz, beyaz ila kırık beyaz renkte liyofılize pellettir. Çözücü, berrak renksiz çözeltidir. 1, 3 ve 10 flakonda toz, buna karşılık gelen sayıda sırasıyla 1, 3 ve 10 flakonda çözücü içeren ambalajlar halinde piyasaya sürülmüştür. Tüm ambalaj büyüklükleri piyasada bulunmayabilir.

Bu ilaç sadece sıkı bir doktor denetimi altında kullanılmalıdır.

Bu ilaç yumurtalıklarda folikül (her biri yumurta içeren) gelişimini uyarmak için kullanılır. Bu, hamile kalmanıza yardımcı olur. Düşük seviyelerde (şiddetli eksiklik) "Folikül uyarıcı hormon (FSH)" ve "luteinizan hormon (LH)"a sahip yetişkin kadınlarda (18 yaş veya üzeri) kullanım içindir. Bu kadınlar genellikle doğurgan değildir.

•    PERGO VERIS’in aktif maddeleri, FSH ve LH doğal hormonlarının kopyalarıdır. Vücudunuzda:FSH, yumurtaların üretimini uyarır.

•    LH, yumurtaların serbest kalmasını uyarır.


PERGOVERIS, eksik hormonların yerini alarak FSH ve LH düzeyleri düşük olan kadınların folikül geliştirmesini sağlar. Bu, "insan koryonik gonadotropin (hCG)" hormonunun enjeksiyonundan sonra bir yumurta salıverecektir. Bu şekilde, kadınların hamile kalmasına yardımcı olur.

2. PERGOVERIS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Tedavi başlamadan evvel siz ve eşinizin doğurganlık durumu, doğurganlık problemlerinin tedavisinde uzman bir hekim tarafından değerlendirilmelidir.

PERGOVERIS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

•    folikül uyarıcı hormon (FSH), luteinleştirici hormon (LH) veya bu ilacın içindeki diğer bileşenlere karşı alerjik iseniz,

•    beyninizde (hipotalamus veya hipofız bezinizde) tümör varsa,

•    büyük yumurtalıklarınız veya yumurtalıklarınız içinde kökeni bilinmeyen sıvı keseler (över kistleri) varsa,

•    nedeni bilinmeyen kadın hastalıkları ile ilgili kanamalarınız varsa,

•    yumurtalık, rahim veya meme kanseriniz varsa,

•    erken menopoz, kusurlu cinsel organlar veya rahimdeki iyi huylu tümörler gibi normal bir gebeliği imkansız kılacak bir durumunuz varsa,

•    Gebeyseniz veya emziriyorsanız.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerli ise bu ilacı kullanmayınız. Eğer emin değilseniz, bu ilacı kullanmadan önce doktor, hemşire veya eczacınızla konuşunuz.

PERGOVERİŞ’ i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

•    sizde veya aile bireylerinizin herhangi birinde porfiri (ebeveynlerden çocuklara geçebilen, porfırinlerin (vücutta bulunan kimyasal maddeler) parçalanamaması durumu) varsa tedaviye başlamadan önce doktorunuzla konuşunuz. Aşağıdakileri yaşamanız durumunda derhal doktorunuza bildiriniz:

o cildiniz hassaslaşır ve kolayca kabarcıklar çıkmaya başlarsa (özellikle güneşe sıkça maruz kalan bölgelerde), o karın, kol veya bacak ağrınız varsa.

Yukarıdakilerin olması durumunda doktorunuz ilacı bırakmanızı önerebilir.

•    Bu ilaç yumurtalıklarınızı uyarır. Bu, sizde Overyan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) gelişmesi riskini artırır. Bu, foliküllerinizin çok gelişmesi ve büyük kistler haline gelmesi durumudur. Eğer alt karın ağrısı yaşarsanız, hızla kilo alırsanız, mideniz bulanırsa veya kusarsanız veya soluk alıp vermede zorluk yaşarsanız derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu ilacı kullanmayı durdurmanızı isteyebilir (bkz. bölüm 4).

Yumurtalıklarınız yumurta üretmiyorsa ve önerilen doza ve şemaya sadık kalıyorsanız şiddetli OHSS’nin ortaya çıkması daha az beklenen bir durumdur. PERGO VERİŞ tedavisi nadiren şiddetli OHSS’ye yol açar.

Nihai foliküler olgunlaşma için kullanılan ilaç (insan koryonik gonadotropini içeren hCG) uygulanır ise, OHSS daha olası hale gelir (bkz. bölüm 3). Eğer sizde OHSS gelişiyor ise doktorunuz bu tedavi döneminde size herhangi bir hCG vermeyebilir ve en az dört gün boyunca cinsel ilişkiye girmemenizi ya da bir bariyer kontraseptif yöntem kullanmanız gerektiğini söyleyebilir.

Doktorunuz tedavi öncesi ve tedavi süresince ultrason ve kan testlerine (östradiol ölçümleri) dayalı olarak yumurtalık cevabının dikkatle izlenmesini sağlayacaktır.

•    PERGOVERIS kullanırken aynı anda birden fazla çocuğa hamile kalma ("çoğul gebelik", çoğunlukla ikiz) riski, doğal yollarla oluşan gebeliğe kıyasla daha yüksektir. Çoğul gebelik sizin ve bebekleriniz için tıbbi komplikasyonlara yol açabilir. PERGOVERIS’i doğru zamanlarda, doğru dozda kullanarak çoğul gebelik riskini azaltabilirsiniz.

Çoğul gebelik riskini en aza indirmek için, ultrason taramaları yanı sıra kan testleri önerilir.

•    Yumurta üretimi için yumurtalıkların uyarılması sürecinde, ortalama bir kadına göre düşük yapma ihtimaliniz daha yüksektir.

•    Fallop tüpleri (rahim üst köşelerinden yumurtalıklara kadar uzanan tüp şeklindeki yapılar) tıkanmış veya hasar görmüş olan (tubal hastalık) kadınlar, gebelik ister doğal yolla ister doğurganlık tedavileriyle başarılmış olsun, embriyonun rahmin dışında geliştiği bir gebelik (dış gebelik) geçirme riski altındadır.

•    Siz veya ailenizin bir üyesi herhangi bir zamanda bacak veya akciğerde kan pıhtısı gelişmesi durumu veya kalp krizi ya da inme yaşadı ise PERGOVERIS kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz. PERGOVERIS tedavisi ile ciddi kan pıhtıları yaşama riskiniz daha yüksek olabilir veya mevcut pıhtılar daha kötü hale gelebilir.

•    Doğurganlık tedavisi için çoklu rejimleri alan kadınlarda, yumurtalık ve diğer cinsel organların iyi huylu ve kötü huylu tümörleri bildirilmiştir.

•    PERGOVERIS’e karşı ciddi olmayan münferit aleıjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Eğer daha önceden benzer ilaçlara bu tip bir reaksiyon gösterdiyseniz PERGOVERIS kullanmadan önce lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz PERGOVERIS kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız PERGOVERIS kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Bu ilacın araç ve makine kullanım becerinizi etkilemesi beklenmemektedir.

PERGO VERIS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PERGOVERİŞ her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder, yani aslında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

PERGO VERİŞ, follitropin alfa haricinde (doktorunuz tarafından reçete edilmesi durumunda), diğer ilaçlarla aynı enjeksiyonda kullanılmamalıdır.


Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız veya kullanacaksanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. PERGO VERİŞ nasıl kullanılır?

PERGO VERIS’i her zaman aynen doktorunuzun veya eczacınızın size öğrettiği gibi kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.

Uygun kullanım ve doz /uygulama sıklığı için talimatlar:

Olağan başlangıç dozu her gün bir flakon PERGO VERİŞ’dir.

•    Y anıtınıza göre doktorunuz PERGO VERİŞ enj eksiy onunuza her gün bir doz follitropin alfa eklemeye karar verebilir. Bu durumda, follitropin dozu genellikle her 7 günde veya her 14 günde 37.5 ila 75 IU artırılır.

•    Tedavi istenilen yanıt elde edilene kadar yani, ultrason ve kan testleri ile yapılan değerlendirmelerde uygun folikül (yumurtalıkta bulunan ve yumurta hücresini içeren küçük kesecik) oluşturduğunuz tespit edilene kadar sürdürülür.

•    Bu 5 hafta kadar sürebilir.

İstenilen yanıtı aldığınızda, son PERGO VERİŞ enjeksiyonunuzdan 24 ila 48 saat sonra size, bir tek enjeksiyon olarak, insan koryonik gonadotropini (hCG) verilecektir. Cinsel ilişki için en uygun zaman hCG enjeksiyonunun yapıldığı gün ve ertesi gündür. Alternatif olarak, rahim içi dölleme (IUI) de gerçekleştirilebilir.

Eğer vücudunuz çok güçlü yanıt verirse, tedaviniz durdurulacak ve size hCG verilmeyecektir (bkz. bölüm 2, “Overyan Hiperstimülasyon Sendromu”) Bu durumda, doktorunuz size sonraki tedavi döneminde daha düşük bir follitropin alfa dozu verecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

•    PERGOVERIS deri altına enjeksiyon yoluyla (subkutan) kullanım içindir. Ciltte tahrişi önlemek için her gün farklı bir enjeksiyon yeri seçiniz.

•    İlacın ambalajında bir toz ve bir sıvı bulunmaktadır. Bunları karıştırarak derhal kullanmanız gerekmektedir.

•    Doktorunuz veya hemşireniz ilacınızı nasıl hazırlayacağınızı ve enjekte edeceğinizi gösterecektir.

•    Eğer PERGOVERIS’i güvenli bir şekilde uygulayabileceğinize kanaat getirirlerse, bundan sonrasında ilacınızı evinizde kendiniz hazırlayabilir ve enjekte edebilirsiniz. Eğer PERGOVERIS’i kendi kendinize uygulayacaksanız lütfen aşağıdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

PERGOYERIS’in hazırlanısı ve kullanılışı

İlacınızı hazırlamaya başlamadan önce aşağıdaki yönlendirmelerin tamamını okuyunuz.

Enjeksiyonunuzu her gün aynı saatte yapınız.

1. Ellerinizi yıkayınız ve uygulamayı yapmak için temiz bir alan bulunuz

•    Ellerinizin ve kullandığınız araçların olabildiğince temiz olması önemlidir.

•    Temiz bir masa veya mutfak tezgahı uygun bir alandır.

2. İhtiyacınız olan her sevi hazırlayınız ve temiz bir alan üzerine kovunuz:

•    1 flakon toz PERGOVERIS

•    1 flakon enjeksiyonluk su (çözücü)

Paket içinde sağlanmayan, gerekli diğer malzemeler:

•    2 alkollü pamuk

•    1 boş şırınga (enjeksiyon için)

•    1 iğne (ilacın hazırlanması için)

•    1 ince uçlu iğne (deri altına enjeksiyon için)

•    Kesici malzeme atık kabı (cam ve iğnelerin güvenli şekilde atılması için)

3. Çözeltinin hazırlanısıSu dolu (çözücü) flakondaki koruyucu kapağı çıkarınız. İlacınızı hazırlamak için kullanacağınız iğneyi şırıngaya takınız.

Yaklaşık olarak 1 mL işaretli yere kadar pistonu çekerek şırıngaya biraz hava çekiniz.

İğneyi flakona yerleştiriniz pistonu iterek havayı çıkarınız. Flakonu başaşağı çeviriniz ve tüm çözücüyü nazik bir biçimde çekiniz.

4. Dozun eni ekte edilmesi


•    PERGOVERIS tozunu içeren flakondaki koruyucu kapağı çıkarınız.

•    Şırıngayı alınız ve şırınga içindeki çözücüyü toz içeren flakona yavaşça enjekte ediniz.

•    Şırıngayı çıkarmadan, flakonu nazikçe döndürünüz. Çalkalamayınız.

•    Toz çözülünce (genellikle hemen çözülür), oluşan çözeltinin berrak olup olmadığını ve partikül içerip içermediğini kontrol ediniz.

•    Flakonu başaşağı çeviriniz ve tüm çözeltiyi nazik bir biçimde şırıngaya çekiniz. Partikül olup olmadığını tekrar kontrol ediniz ve çözelti berrak değilse kullanmayınız.

5. Şırınganın enjeksiyon için hazırlanışı


•    İğneyi, ince uçlu derialtı enjeksiyon iğnesi ile değiştiriniz.

•    Hava kabarcıklarını çıkarınız: Eğer şırınga içinde hava kabarcıkları görürseniz iğneli şırıngayı, ucu yukarı gelecek şekilde havaya doğru tutunuz ve nazikçe şırıngaya fiske atarak tüm havayı uca getiriniz. Tüm hava kabarcıklarının çıkması için pistonu itiniz.

•    Çözeltiyi hemen enjekte ediniz. Doktorunuz veya hemşireniz nereye enjekte edeceğinizi (örn:karın, uyluğun ön kısmı) halihazırda size söylemiş olmalıdır. Ciltte tahrişi önlemek için her gün farklı bir enjeksiyon yeri seçiniz.

•    Seçtiğiniz bölgeyi alkollü pamuk ile dairesel hareketlerle siliniz.

•    Derinizi işaret ve baş parmağınız arasında sıkıştırınız ve iğneyi 450,den 90o,ye doğru bir açı ile, dart oku atmaya benzer bir hareketle hatırınız.

•    Size öğretildiği gibi deri altına enjekte ediniz. Doğrudan bir damara enjekte etmeyiniz.

•    Çözeltiyi, pistonu yavaşça iterek enjekte ediniz. Tüm çözeltiyi enjekte edene kadar bu işleme devam ediniz.

•    Daha sonra iğneyi çekiniz ve cildi yeni bir alkollü pamuk ile dairesel hareketlerle siliniz.

6. Enjeksiyondan sonra

Kullandığınız tüm malzemeyi atınız: Enjeksiyon işlemi bitince tüm iğneleri ve boş flakonları kesici atık kabına koyarak atınız. Kullanılmamış çözeltinin de tümü atılmalıdır.

Çocuklarda kullanımı:

PERGOVERIS’in çocuklarda kullanımı bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

PERGOVERİŞ yaşlılarda kullanım için onaylı değildir.

PERGOVERIS’in yaşlı hastalardaki güvenliliği ve etkililiği kanıtlanmamıştır.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

PERGOVERIS’in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda güvenliliği, etkililiği ve farmakokinetiği kanıtlanmamıştır.

Eğer PERGOVERİŞ ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PERGO VERİŞ kullandıysanız

PERGOVERIS ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PERGOVERIS’in aşırı doz etkileri bilinmemektedir. Yine de OHSS meydana gelmesi beklenebilir. Ancak bu durum sadece hCG uygulanırsa meydana gelecektir (bkz. bölüm 2, “PERGOVERIS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler”).

PERGOVERIS kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Lütfen doktorunuza danışınız. PERGOVERIS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ
Satış Fiyatı 1009.31 TL [ 21 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 903.48 TL [ 14 Feb 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699777790331
Etkin Madde Follitropin Alfa + Lutropin Alfa
ATC Kodu G03GA07
Birim Miktar 150+75
Birim Cinsi IU
Ambalaj Miktarı 3
Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Gonadotropinler ve diğer ovulasyon uyarıcılar > Lutropin Alfa
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PERGOVERIS 150 IU/75 IU enjeksiyonluk çözelti İCİN toz ve çözücü (3 flakon) Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Feb 20201,009.31 TL
14 Feb 2020903.48 TL
7 Feb 2020903.48 TL
31 Jan 2020903.48 TL
24 Jan 2020903.48 TL
17 Jan 2020903.48 TL
10 Jan 2020903.48 TL
7 Jan 2020903.48 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları