Ali Raif İlaçları › PERGE 300 mg 56 kapsül › KT › Kullanmadan Önce

PERGE 300 mg 56 kapsül Kullanmadan Önce

Pregabalin }

Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER Ali Raif İlaç San. A.Ş. | Güncelleme : 19 September  2014

 • PERGE'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PERGE'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

  Eğer, PERGE'nin etkin maddesi olan pregabaline veya ilacın içeriğinde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyetiniz) varsa PERGEkullanmayınız.

  Emniyet bandı açılmış veya hasar görmüş ürünleri kullanmayınız.

  PERGE'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

  • PERGEkullanan bazı hastalar yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişmenin yanı sıra yaygın cilt döküntüsü gibi alerjik reaksiyonu düşündüren belirtiler bildirmiştir. Bu reaksiyonların herhangi birini yaşamanız durumunda hemen doktorunuzla temas kurunuz. Yüzde, ağız içinde veya üst solunum yolunda şişme gibi belirtiler ortaya çıkarsa PERGEderhal kesilmelidir.

  • Pregabalin ile ilişkili olarak Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz dâhil ciddi deri döküntüleri bildirilmiştir. Bölüm 4'te açıklanan bu ciddi cilt reaksiyonlarıyla ilgili belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, pregabalin kullanmayı bırakın ve derhal tıbbi yardım isteyiniz.

  • PERGEile tedavi, uyku hali ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaşlı hastalarda kaza sonucu yaralanmaların (düşme) oranını artırabilir. Dolayısıyla, 65 yaşın üzerindeyseniz, ilacın tüm yan etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncaya kadar dikkatli olmalısınız.

  • PERGEbulanık görme veya görme kaybına ya da görme duyusunda başka değişikliklere neden olabilir, bunların çoğu geçicidir. Görmenizde herhangi bir değişiklik yaşamanız durumunda hemen doktorunuzla görüşmelisiniz.

  • Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa ve pregabalin kullanımı sırasında kilo aldıysanız, diyabet ilaçlarınızda bir değişiklik yapılmasına gerek duyabilirsiniz.

  • Omurilik yaralanması olan hastalar örneğin ağrı veya spastisiteyi tedavi etmek amacıyla pregabaline benzer yan etkileri olan, başka ilaçlar da alıyor olabileceğinden uykululuk hali gibi bazı yan etkiler daha yaygın olabilir ve bu etkilerin şiddeti söz konusu ilaçlar birlikte alındığında artabilir.

  • Bazı hastalarda pregabalin alırken kalp yetmezliği bildirilmiştir; bu hastalar çoğunlukla kardiyovasküler rahatsızlıkları olan yaşlı hastalardır. Bu ilacı almadan önce kalp hastalığı öykünüz varsa doktorunuza bildirmelisiniz.

  • Pregabalin kullanan bazı hastalarda böbrek yetmezliği bildirilmiştir. Eğer idrara çıkmanızda azalma fark ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumu düzeltmek için ilaç kullanımını kesebilir.

  • PERGEgibi antiepileptik (sara tedavisinde etkili) ilaçlarla tedavi edilen bazı hastalarda kendine zarar verme veya intihar etme düşünceleri olmuştur veya intihar davranışı göstermiştir. Herhangi bir zamanda bu düşüncelere sahipseniz veya bu tür davranışlarda bulunuyorsanız, derhal doktorunuzla iletişime geçiniz.

  • PERGEkabızlığa neden olabilecek başka ilaçlarla (bazı ağrı kesiciler gibi) birlikte alındığında gastrointestinal sorunların (örn., kabızlık, bağırsak işlevlerinin durması) baş göstermesi olasıdır. Kabızlık yaşıyorsanız, özellikle bu sorunu yaşamaya yatkınsanız, doktorunuza söyleyiniz.

  • Bu ilacı almadan önce, alkol, reçeteli ilaçlar veya yasa dışı uyuşturucuları kötüye kullandıysanız veya bağımlı olduysanız doktorunuza söyleyiniz. PERGE'ye bağımlı olma riskiniz daha yüksek olabilir.

  • Pregabalin alırken veya pregabalin almayı bıraktıktan hemen sonra nöbetler olduğu bildirilmiştir. Eğer nöbet geçirirseniz derhal doktorunuz ile iletişime geçiniz.

  • Pregabalin kullanan bazı hastalarda, diğer koşulların da etkisi ile beyin fonksiyonlarında azalma (ensefalopati) bildirilmiştir. Ciddi bir karaciğer veya böbrek hastalığı öykünüz var ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.

  • PERGEkullanımına bağlı olarak solunum güçlüğü bildirilmiştir. Sinir sistemi bozukluklarınız, solunum bozukluklarınız, böbrek yetmezliğiniz var ise veya 65 yaşın üzerindeyseniz, doktorunuz size farklı bir doz ayarlaması önerebilir. Nefes almakta güçlük çekerseniz veya nefes darlığı yaşarsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz.

   Bağımlılık

   Bazı insanlar PERGE'ye bağımlı hale gelebilir (ilacı almaya devam etme ihtiyacı). PERGE'yi kullanmayı bıraktıklarında geri çekilme etkileri olabilir (bkz. Bölüm 3 ‘PERGEnasıl kullanılır?' ve ‘PERGEile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler').

   PERGE'ye bağımlı hale gelebileceğinize dair endişeleriniz varsa, doktorunuza danışmanız önemlidir.

   PERGE'yi kullanırken aşağıdaki belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, bağımlı hale geldiğinizin bir işareti olabilir:

   • İlacı doktorunuzun önerdiğinden daha uzun süre kullanmanız gerekiyorsa

   • Önerilen dozdan fazlasını almanız gerektiğini hissediyorsanız

   • İlacı reçete edilenden farklı nedenlerle kullanıyorsanız

   • İlacın kullanımını bırakmak veya kontrol altına almak için tekrarlayan, başarısız girişimlerde bulunduysanız

   • İlacı almayı bıraktığınızda kendinizi iyi hissetmiyorsanız ve ilacı tekrar aldığınızda kendinizi daha iyi hissediyorsanız.

   Bunlardan herhangi birini fark ederseniz, ilacı bırakmanın ne zaman uygun olduğu ve bunun nasıl güvenli bir şekilde yapılacağı da dahil olmak üzere sizin için en iyi tedavi yolunu görüşmek üzere doktorunuzla konuşun.

   Çocuklar ve Adölesanlar

   Çocuk ve adölesanlarda (18 yaş altı) güvenlilik ve etkililik belirlenmemiştir. Bu nedenle pregabalin bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.

   Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

   PERGE'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

   PERGEaç ya da tok olarak kullanılabilir.

   PERGEkullanırken alkol almayınız. PERGEile birlikte alkol alınması uyku hali ve

   baş dönmesi gibi yan etkilerin görülme sıklığını artıracaktır. Bu tehlikeli olabilir.

   Hamilelik

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   PERGEdoktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır.

   Hamileliğin ilk 3 ayında pregabalin kullanımı, doğmamış çocukta tıbbi tedavi gerektiren doğumsal kusurlara neden olabilir. İskandinav ülkelerinde hamileliğin ilk 3 ayında pregabalin alan kadınlardan elde edilen verileri inceleyen bir çalışmada, her 100 bebekten 6'sında bu tür doğumsal kusurlar görülmüştür. Buna karşılık çalışmada, pregabalin ile tedavi edilmeyen kadınlardan doğan her 100 bebekten 4'ünde bu kusurlar gözlenmiştir. Yüzde (orofasiyal yarıklar), gözlerde, sinir sisteminde (beyin dahil), böbreklerde ve cinsel organlarda anomaliler görüldüğü bildirilmiştir.

   Çocuk doğurma ihtimali olan kadınlar gebelikten etkin bir doğum kontrol yöntemi ile korunmalıdır. Eğer tedavi sırasında hamile kaldıysanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız derhal doktorunuza danışınız.

   Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Emzirme

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Anne sütüne geçtiği için PERGEkullanırken bebeğinizi emzirmemeniz önerilir. PERGEdoktorunuz tarafından önerilmedikçe emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

   Araç ve makine kullanımı

   PERGEbaş dönmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi azaltabilir. PERGE'nin sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araba veya makine kullanmayınız ve tehlikeli olabilecek aktivitelerde bulunmayınız.

   PERGE'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

   Bu ürün laktoz (inek sütü kaynaklı) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

   Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

   PERGEve diğer bazı ilaçlar birbiriyle etkileşebilir. PERGE'nin yatıştırıcı etkileri olan (opioidler dahil) belli başlı bazı ilaçlarla birlikte kullanımı sonucunda bu etkilerde artış görülebilir ve solunum yetmezliği, koma ve ölüme neden olabilir. PERGE, aşağıdakileri içeren ilaçlarla birlikte alınırsa, baş dönmesi, uykululuk hali ve dikkat azalmasının şiddetini artırabilir:

   • Oksikodon (narkotik ağrı kesiciler)

   • Lorazepam (kaygı (anksiyete) tedavisinde kullanılan ilaçlar)

   • Alkol

   PERGEağız yoluyla alınan doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanılabilir.

   Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Ali Raif İlaç San. A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA14937
  Satış Fiyatı 521.24 TL [ 14 Jun 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 521.24 TL [ 31 May 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuYeşil Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699543150109
  Etkin Madde Pregabalin
  ATC Kodu N02BF02
  Birim Miktar 300
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 56
  Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  PERGE 300 mg 56 kapsül Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  14 Jun 2024521.24 TL
  31 May 2024521.24 TL
  24 May 2024521.24 TL
  17 May 2024521.24 TL
  10 May 2024521.24 TL
  3 May 2024521.24 TL
  26 Apr 2024521.24 TL
  22 Apr 2024521.24 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları