› › › Yan Etkileri

PAXERA 20 mg 28 tablet Yan Etkileri

Paroksetin }

Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Paroksetin Ali Raif İlaç San. A.Ş. | Güncelleme : 13 October  2017

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PAXERA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Dikkat edilmesi gereken koşullar

Serotonin Sendromu ve Nöroleptik Malign Sendrom

Beyinde serotonin aktivitesini artırabilen ilaçlar Serotonin Sendromu denilen bir duruma sebep olabilir. Bu PAXERA’nın çok seyrek gözlenen bir yan etkisidir. PAXERA’mn beyinde serotonin aktivitesini artıran diğer ilaçlarla birlikte kullanımı, bu ciddi yan etki riskini artırabilir. Nöroleptik Malign Sendrom denilen diğer durum, zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçlann çok seyrek görülen bir yan etkisidir.

Serotonin Sendromu ve Nöroleptik Malign Sendromun semptomlan benzerdir. Genellikle aşağıdaki semptomlardan birkaçı gözlenebilir :

Şiddeti artabilir ve bilinç kaybına kadar varabilir.

Bu semptomlar gözlenirse derhal doktorunuzla temasa geçiniz.

Akatizi

Bazı zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar içten gelen bir huzursuzluk duygusu

• « « 1 «

ve hareketsiz duramamaya neden olabilir. Bu PAXERA ’nın nadir gözlenen bir yan etkisidir ve genellikle tedavinin ilk birkaç haftasında gözlenir.

Bu semptomlar gözlenirse en kısa zamanda doktorunuza bildiriniz.

Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

Çok yaygın    :    10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın    :    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın    birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az,fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek    :    1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek    :    10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmeyen    :    Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen

Çok yaygın yan etkiler

• Hasta hissetme (bulantı)

• Cinsel dürtü veya seksüel fonksiyonda değişiklik

• Konsantrasyon bozukluğu

Yaygın yan etkiler

• İştah azalması

• Uyuyamama veya uykulu hissetme

• Tedirgin

• Sersemlik

• Huzursuzluk

• Titreme

• Baş ağnsı

• Bulanık görme

• Esneme

• Ağız kuruluğu

• Kabızlık

• İshal

• Hasta hissetme ( kusma)

• Terleme

• Zayıflama

• Anormal rüyalar (kabuslar dahil)

• Kilo alma

Kan testlerinde gözlenen yaygın yan etkiler

• Kolesterolde artış

Yaygın olmayan yan etkiler

• Vücudunuzda kolayca çürük oluşması veya deride ve ağız gibi nemli alanlarda alışılmadık kanamalar

• Zihin bulanıklığı

• Halüsinasyonlar (Gerçek olmayan görüntüler, hayaller görme ya da gerçek olmayan sesler duyma)

• Yüz dahil bütün vücutta kontrol edilemeyen kas hareketleri, titreme

• Göz bebeğinin büyümesi

• Kalp atışınızın (nabız) hızlanması

• Düşük kan basıncı (uzanma veya oturma pozisyonundan kalkınca sersemlik, baş dönmesi veya baygınlık)

• Deride döküntülü kızarıklık

• İdrarını yapamama

• İdrar tutamama (Kontrol edilemeyen idrar kaçırma)

• Kan basıncında geçici artış veya düşüş

Seyrek yan etkiler

• Huzursuzluk duygusu ve hareketsiz duramama (akatizi)

• Kontrol edilemeyen heyecan, davranış veya abartılı hareketlilik (manik atak)

• Nöbetler

• Bacakları hareket ettirmek için karşı konulamayan dürtü (huzursuz bacak sendromu)

• Kadınlarda ve erkeklerde göğüsten anormal süt salgılanması

• Bradikardi

• Artralji, miyalji

• Çoğunlukla 50 yaş ve üstü SSRI (Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri) ve T S A’lan (Trisiklik Antidepresanlan) alan hastalarda kemik kınğı riskinde artış olduğu gösterilmektedir. Buna neden olan mekanizma bilinmemektedir

Kan testlerinde gözlenen seyrek yan etkiler

• Kanda sodyum düzeyinin azalması (özellikle yaşlılarda)

• Karaciğer enzimlerinde artış

• Prolaktin isimli hormonda artış

Çok seyrek yan etkiler

• Serotonin Sendromu

• Deride kırmızı, kaşıntılı kabanklıklar (ürtiker), yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde veya boğazda şişme ve sonucunda yutmada veya nefes almada güçlük (anjiyoödem)

• Deri döküntüsü, kabanklık ve küçük hedefler şeklinde görülen (merkezde koyu benekler ve etrafında daha açık bir alan ve sınırda koyu bir halka) eritema multiforme

• Özellikle ağız, burun, göz ve genital organların çevresinde yaygın kabarcıklı döküntü ve deride soyulma (Stevens Johnson sendromu)

• Vücudun büyük bölümünde yaygın kabarcıklı döküntü ve deride soyulma (toksik epidermal nekroliz)

• Su tutulmasına neden olan hormon (ADH) miktarında artma

• Glokom (gözde basınç artması ile gözlenen bir durum)

• Sindirim sisteminde kanama (dışkıya geçen kan veya siyah dışkı)

• Karaciğerde iltihaplanma (hepatit), bazen derinin ve göz aklarının sararmasına neden olur (sanlık)

• Kol/bacaklarda şişme

• Ciltte gün ışığına karşı hassasiyet

• Priapizm

Kan testlerinde gözlenen çok seyrek yan etkiler

• Kan plateletlerinin sayısında azalma (kanın pıhtılaşmasına yardım eden hücreler)

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler

• İntihar ile ilgili düşünceler ve davranışlar

• Kulak çınlaması

PAXERA tedavisi kesildiğinde gözlenen belirtiler

Zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçlann bırakılması bazen istenmeyen semptomlara neden olabilir. Belirtiler genellikle tedavinin kesildiği ilk birkaç gün içinde gözlenir ve birkaç hafta içinde yok olur.

Eğer PAXERA tedavisini kesme ihtiyacı duyuyorsanız, doktorunuz dozu kademeli azaltarak ilacı kesecektir. Bu sayede etkilerin ortaya çıkması ve şiddetini azaltır.

PAXERAtedavisi kesildiğinde gözlenen yaygın belirtiler

• Sersemlik

• Kanncalanma, elektrik şoku hissi ve kulaklarda kalıcı gürültü (kulak çınlaması)

• Yoğun rüyaları kapsayan uyku bozuklukları

• Huzursuzluk hissi

• Baş ağnsı

PAXERAtedavisi kesildiğinde gözlenen yaygın olmayan belirtiler

• Huzursuz veya tedirgin hissetmek

• Hasta hissetmek (bulantı)

• Titreme

• Zihin bulanıklığı

• Terleme

• İshal

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Ali Raif İlaç San. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA09571
Satış Fiyatı 13.39 TL [ 13 Oct 2017 ]
Önceki Satış Fiyatı 13.39 TL [ 6 Oct 2017 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699543090160
Etkin Madde Paroksetin
ATC Kodu N06AB05
Birim Miktar 20
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Paroksetin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

Tarihi İlaç Fiyatı
13 Oct 201713.39 TL
6 Oct 201713.39 TL
29 Sep 201713.39 TL
22 Sep 201713.39 TL
15 Sep 201713.39 TL
8 Sep 201713.39 TL
25 Aug 201713.39 TL
18 Aug 201713.39 TL
2017 / 2008 İlaç Fiyatları