Ali Raif İlaçları › PAXERA 10 mg 56 film tablet › KT › Kullanmadan Önce

PAXERA 10 mg 56 film tablet Kullanmadan Önce

Paroksetin }

Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Paroksetin Ali Raif İlaç San. A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

2.PAXERA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PAXERA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer PAXERA’nın içerdiklerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlılık) veya daha önce bunlardan birine karşı kötü reaksiyon verdiyseniz.

 • • Eğer depresyon için monoaminoksidaz (MAO) inhibitörleri adı verilen başka ilaçlar kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız (son 2 hafta içinde)

 • • Eğer linezolid adlı antibiyotiği kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız (son 2 hafta içinde)

 • • Eğer metiltiyoninium klorür (metilen mavisi) adlı ilacı kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız (son 2 hafta içinde)

 • • Eğer moklobemid adlı ilacı kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız (son 2 hafta içinde)

 • • Eğer tiyoridazin veya pimozid (genellikle şizofreni tedavisinde kullanılır) adlı ilacı kullanıyorsanız.

 • Eğer bu tedavilerden birinin size uygulandığını düşünüyorsanız, doktorunuzla görüşmeden PAXERA kullanmayınız.

  PAXERA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  PAXERA’nın 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı yoktur. Bu yaş grubunda etkinliği gösterilmemiştir. Depresyon ve diğer zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde intihar düşüncesi ve davranışını artırabilir. Bu yaş grubunda uzun süreli güvenliliğine dair bir bilgi mevcut değildir.

  PAXERA kullanmadan önce aşağıdaki durumlarda doktorunuzu bilgilendiriniz;

 • • Eğer MAOI denilen başka bir antidepresan tedavisi gördüyseniz ve tedaviyi kestiğiniz tarihi doktorunuza söyleyiniz.

 • • Eğer linezolid denilen antibiyotik ilacı kullandıysanız ve almayı kestiğiniz tarihi doktorunuza söyleyeniz.

 • • Eğer tamoksifen kullanıyorsanız (meme kanserinin önlenmesinde veya tedavisinde kullanılır),

 • • Eğer manik atak (kontrol edilemeyen heyecan, mutluluk ve aşırı hareketlilik) geçirdiyseniz,

 • • Eğer depresyon periyodları ile değişkenlik gösteren manik periyodlar geçirdiyseniz (iki uçlu duygudurum bozukluğu),

 • • Eğer böbrek, karaciğer veya kalp hastasıysanız,

 • • Eğer epilepsiniz (sara hastalığı) veya daha öncesinde kriz veya nöbet öykünüz varsa,

 • • Elektrokonvülzif tedavi (EKT) görüyorsanız

 • Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUySHY3YnUyZ1AxZW56M0FyZ1Ax

 • • Eğer glokom (gözde yüksek tansiyon) hastası iseniz,

 • • Şeker hastalığınız (diyabet) var ise,

 • • Düşük sodyum diyetindeyseniz,

 • • Eğer vücudunuzda kolayca çürük oluşuyorsa, kolayca kanamanız oluyorsa, kanamanız kolayca durmuyorsa veya kanamayı artırabilecek başka bir ilaç kullanıyorsanız (varfarin gibi kanı sulandırmak için kullanılan ilaçlar, perfenazin veya klozapin gibi antipsikotikler, trisiklik antidepresanlar, nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) denilen, asetilsalisilik asit, ibuprofen, selekoksib, etodolak, diklofenak, meloksikam gibi ağrı ve inflamasyon için kullanılan ilaçlar).

 • • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız.

 • Yukarıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse PAXERA 'yı nasıl kullanacağınız konusunda doktorunuzla konuşunuz.

  Aşağıdaki durumlarda doktorunuzla temasa geçiniz veya derhal bir hastaneye başvurunuz

  İntihar düşüncesi ve depresyonunuzun veya anksiyete bozukluğunuzun kötüleşmesi:

  Eğer depresyondaysanız ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa, bazen kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşüncesine sahip olabilirsiniz. Bu durum antidepresanlara ilk başladığınız zamanda artabilir, çünkü bu ilaçların etki göstermesi için yaklaşık olarak iki hafta veya bazen daha uzun bir zaman gerekmektedir.

  Aşağıdakiler sizin için geçerliyse bu şekilde düşünebilirsiniz:

 • • Eğer daha önceden kendinizi öldürme veya kendinize zarar verme düşünceniz olduysa,

 • • Eğer genç bir yetişkin iseniz. Klinik çalışma bilgileri, antidepresan ile tedavi edilen psikiyatrik durumda olan 25 yaşın altındaki yetişkinlerin intihara yönelik davranışlarında artan risk olduğunu göstermiştir.

 • Herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz oluyorsa, doktorunuzla temasa geçinizi veya derhal bir hastaneye başvurunuz.

  Bir akrabanıza veya yakın bir arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu anlatmanız ve bu kullanma talimatını okumasını istemeniz faydalı olabilir. Eğer depresyonunuzun kötüye gittiğini düşünüyorlarsa veya davranışlarınızdaki değişikliklere dair endişeleniyorlarsa size bildirmelerini rica ediniz.

  Dikkat etmeniz gereken koşullar

  Şiddetli alerjik reaksiyonlar:

  PAXERA kullanan kişilerde çok nadir olarak kurdeşen (kaşıntılı döküntü), yüzde ve ağızda solunum güçlüğüne neden olan şişlik (anjiyoödem), bayılma veya bilinç kaybı gibi septomlar görülebilmektedir.

  Zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan PAXERA benzeri ilaçlar nadir vakalarda Serotonin Sendromu veya Nöroleptik Malign Sendrom denilen ciddi durumlara neden olabilir. PAXERA kullanırken herhangi bir problem çıkması riskini azaltmak için bazı belirtilere dikkat etmelisiniz. Belirtiler şunları içerebilir: çok tedirgin veya sinirli hissetme, zihin karışıklığı, huzursuz hissetme, sıcak hissetme, terleme, ürperme, titreme, halüsinasyonlar (gerçek olmayan görüntüler ya da gerçek olmayan sesler duyma), kas tutulması, bir kas ya da kas grubunun ani ve kısa süreli

  kasılması veya kalp atımının hızlanması. Şiddeti artabilir ve bilinç kaybına kadar varabilir. Bu Bu bebe 5irtifeydenkrerh angiKbfflMssedeiron^iz,r;d OktOrunUz DaoıemasItp:ge;'ç:infegtvferBıyl'ir'b1tlımz a"Wsı yan adresinden kontrol edilebilir. GuvenH elektronik imza aslı ile aynıdır? Dokumanın doğrulama kodu : rYnUySHY3YnUyZ1AxZW56M0FyZ1Ax J

  etkiler nelerdir?" bölümünde yer almaktadır).

  Akatizi:

  Bazı zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar içten gelen bir huzursuzluk duygusu ve hareketsiz duramamaya neden olabilir. Bu PAXERA’nın nadir gözlenen bir yan etkisidir ve genellikle tedavinin ilk birkaç haftasında gözlenir.

  Kemik Kırılması:

  PAXERA kullanan hastalarda kemik kırılma riski normale göre daha fazla bulunmuştur. Tedavinin ilk aşamaları riskin en yüksek olduğu dönemdir.

  Hiponatremi (Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi):

  Başlıca yaşlılarda olmak üzere nadiren rapor edilmiştir. Paroksetinin kesilmesinden sonra ise genelde normale dönmüştür.

  Kanama:

  PAXERA tedavisini takiben vücudun ağız, burun içi, mide, barsak, vajina, akciğer gibi organlarını döşeyen zarlarındaki kanamalar bildirilmiştir. Bu nedenle kanamaya eğilimi olduğu bilinen veya yatkınlaştırıcı faktörleri olan hastalarda PAXERA, kanama riskini artıran ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

  Kalp ile ilgili bozukluklar:

  Kalp hastalıkları olan hastaların tedavisinde dikkatli olunmalıdır.

  Alkol kullanımı ve PAXERA:

  PAXERA kullanırken alkol alınmaması önerilmektedir.

  Cinsel işlev kaybı:

  Çok yaygın olarak cinsel işlev kaybı görülebilir.

  Hormon salınımı:

  Uygun olmayan antidiüretik hormon (idrar miktarını düşürerek vücuttaki su miktarının artmasına sebep olan hormon) salınımı görülebilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PAXERA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PAXERA tercihen yemekle beraber alınır. PAXERA’nın sabahları yemekle birlikte alınması hasta hissetme (bulantı) ihtimalini azaltacaktır.

  Birçok ilaçta olduğu gibi, PAXERA kullanırken alkol almayınız. Alkol, belirtilerinizin ya da yan etkilerin kötüleşmesine neden olabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PAXERA’nın hamilelik sırasında kullanımı önerilmemektedir. Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz size sağlayacağı faydayı ve bebek için oluşturacağı riski değerlendirecektir.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUySHY3YnUyZ1AxZW56M0FyZ1Ax

  PAXERA’yı hamilelik sırasında kullanırsanız karşılaşabileceğiniz olası riskler şunlardır:

 • • Bazı çalışmalarda hamileliğin ilk birkaç ayında paroksetin kullanan annelerin bebeklerinde doğuştan gelen kusurlar ve özellikle kalp kusuru riskinde artış olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmalarda erken hamilelik döneminde paroksetin kullanan annelerin kardiyovasküler kusuru olan bebek sahibi olma riskinin yaklaşık 2/100 olduğunu göstermektedir. Genel popülasyon ile karşılaştırıldığında böyle kusurlar için beklenen oran yaklaşık 1/100’dür.

 • • Gebelik sırasında, özellikle gebeliğin son dönemlerinde anneleri SSRI kullanan bebeklerde özel bir doğum komplikasyonu (PPHN: Yeni doğanların dirençli akciğer hipertansiyonu) riski artabilir. PPHN'de bebeğin kalbi ve ciğerleri arasındaki kan damarlarında kan basıncı çok yüksektir. Genel popülasyonda PPHN görülme riski 1000 gebelikte 1 ila 2 kişide iken hamileliğin son dönemlerinde paroksetin benzeri antidepresanları kullanan annelerin bebeklerinde görülme sıklığı 4 ila 5 kat daha yüksektir.

 • • Paroksetin kullanımına bağlı olup olmadığı bilinmemekle beraber, kullanıldığı vakalarda erken doğumlar bildirilmiştir.

 • Paroksetin’i hamileliğinizin son 3 ayında kullandıysanız, yenidoğan bebeğinizde başka durumlar da gelişebilir, bunlar genellikle doğumdan sonraki 24 saat içerisinde başlar. Belirtiler şunları içerir:

 • - nefes almada güçlük

 • - deride mavimsi renk değişimleri veya vücudun çok sıcak veya çok soğuk olması

 • - dudakların mavi renk olması

 • - kusma veya beslenmede zorluk

 • - çok yorgun olma, uyuyamama veya sürekli ağlama

 • - gergin veya tamamen gevşemiş kaslar

 • - titreme, seğirme veya nöbetler

 • - aşırı refleksler

 • Eğer bebeğiniz doğduğunda bu belirtilerden herhangi birini gösterirse doktorunuzla temasa geçiniz.

  PAXERA benzeri ilaçlar sperminizi etkileyebilir. PAXERA ile tedavi sırasında bazı erkeklerde üreme azalabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Paroksetin çok düşük oranda anne sütüne geçebilir. PAXERA’nın anneye sağlaması beklenen yararları, bebeğe olan potansiyel riskinden fazla değilse emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  PAXERA araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilememektedir. Ancak PAXERA sizi yorgun veya uykulu hissettiriyorsa, sersemliğe, bilinç değişikliğine veya görüşünüzde bulanıklığa neden oluyorsa araç veya makine kullanmayınız.

  PAXERA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PAXERA laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı Bu beint507eran SıniktroJÖlUğu Meuffi’incafe'ektr^arÜrünüaa^tlDokümnch^d^O^faemu/Elmga/içiniZ.

  adresinden kontrol edilebilir.'Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokumanın doğrulama kodu : 1YnUySHY3YnUyZ1AxZW56M0FyZTAx

  PAXERA, gün batımı sarısı [F&DC Sarı no: 6] (E 110) içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanmadan önce doktorunuzu halen kullanmakta olduğunuz veya yakın zamanda kullandığınız ilaçlar hakkında bilgilendiriniz. Bu durum, bitkisel ilaçları ve reçetesiz satın aldığınız diğer ilaçları da içermektedir.

  PAXERA’nın beyinde serotonin düzeyini artırabilen ilaçlarla birlikte kullanımı, istenmeyen etki gözlenme riskini artırabilir. Bunlar:

 • • Triptanlar (migren tedavisinde kullanılır)

 • • Tramadol ve petidin (ağrı tedavisinde kullanılır)

 • • Triptofan (besin takviyesi) veya SSRI'lar (depresyon tedavisinde kullanılır)

 • • St. John's wort (sarı kantaron - depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir ilaç)

 • • Lityum (bazı zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılır)

 • • Fentanil (kronik ağrılarda veya anestezide kullanılır)

 • PAXERA, diğer ilaçların etkisini değiştirebilir, ya da diğer ilaçlar PAXERA’nın etkisini değiştirebilir. Bunlar:

 • • Krizlerin (nöbetler veya sara) tedavisinde yaygın olarak kullanılan karbamazepin, fenobarbital, sodyum valproat ve fenitoin

 • • Mivaküryum ve süksametanyum (genel antesteziye ek olarak iskelet kaslarını gevşetmek için kullanılır)

 • • Rifampisin (tüberkuloz -verem-tedavisinde kullanılır)

 • • Fosamprenavir ve ritonavir kombinasyonu (HIV tedavisinde kullanılır)

 • • Prosiklidin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır)

 • • Amitriptilin, nortriptilin, imipramin ve desimipramin (depresyon tedavisinde kullanılır)

 • • Perfenazin, klozapin ve risperidon (bazı zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılır)

 • • Atomoksetin (dikkat eksikliği hiperaktivite hastalığı (ADHD) tedavisinde kullanılır)

 • • Propafenon ve flekainid (düzensiz kalp ritmi tedavisinde kullanılır)

 • • Metoprolol (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır)

 • • Tamoksifen (meme kanseri veya üreme problemlerinin tedavisi veya önlenmesinde kullanılır)

 • • Pravastatin (yüksek kolestrol tedavisinde kullanılır)

 • • Ağrı ve iltihap için kullanılan asetilsalisilik asit, ibuprofen veya NSAID selekoksib, etodolak, diklofenak ve meloksikam gibi (non steroid anti inflamatuar ilaçlar) olarak adlandırılan diğer ilaçlar

 • Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Ali Raif İlaç San. A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA12054
  Satış Fiyatı 109.97 TL [ 1 Apr 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 109.97 TL [ 26 Mar 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699543090665
  Etkin Madde Paroksetin
  ATC Kodu N06AB05
  Birim Miktar 10
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 56
  Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Paroksetin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  PAXERA 10 mg 56 film tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  1 Apr 2024109.97 TL
  26 Mar 2024109.97 TL
  11 Mar 2024109.97 TL
  4 Mar 2024109.97 TL
  23 Feb 2024109.97 TL
  16 Feb 2024109.97 TL
  9 Feb 2024109.97 TL
  2 Feb 2024109.97 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları