PARKYN ER 2.25 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet Klinik Özellikler

Pramipeksol }

Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Pramipeksol
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3 September  2019

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER