İlaçları › PARKYN ER 2.25 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet › Kullanma Talimatı

PARKYN ER 2.25 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet Kullanma Talimatı

Pramipeksol }

Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Pramipeksol Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 3 September  2019

PARKYN ER 2.25 mg uzatılmış salımlı tablet

Ağız yoluyla alınır.

 • •

  Etken Madde

  Pramipekso1.

 • Her bir PARKYN ER 2.25 miligram uzatılmış salımlı tablet, 1.57 miligram pramipeksol baza eşdeğer, 2.25 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

 • •

  Yardımcı maddeler

  Betadeks, mikrokristalin selüloz (Tip 101), etilselüloz (10 FP), hidroksipropilmetil selüloz (K15M), kolloidal silikon dioksit (200), magnezyum stearat.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. PARKYN ER nedir ve ne için kullanılır?

  2. PARKYN ER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. PARKYN ER nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. PARKYN ER’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.PARKYN ER nedir ve ne için kullanılır?

  PARKYN ER 2.25 miligram uzatılmış salımlı tabletler, beyaz ya da beyazımsı, oval, bikonvekstir. PARKYN ER 2.25 miligram uzatılmış salımlı tablet, 30 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

  PARKYN ER, pramipeksol adı verilen bir ilaç etkin maddesini içerir ve dopamin agonisti adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Bu grup ilaçlar beyindeki bazı algılayıcıları (dopamin reseptörleri) uyararak etki gösterir. Dopamin reseptörlerinin uyarılması, beyindeki sinir sinyallerini tetikleyerek vücut hareketlerinin kontrol edilmesine yardımcı olur.

  PARKYN ER, primer (ilk defa ortaya çıkan) Parkinson hastalığının belirtilerinin tedavisinde tek başına veya levodopa (Parkinson hastalığında kullanılan diğer bir ilaç) ile birlikte kullanılabilir.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyZ1AxQ3NRSHY3S3k0Q3NR


 • 2.PARKYN ER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PARKYN ER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • - Pramipeksole veya PARKYN ER formülündeki, yukarıda belirtilen yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik iseniz.

 • PARKYN ER'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  PARKYN ER almaya başlamadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  Eğer herhangi bir tıbbi sorun veya belirti hissederseniz, özellikle de aşağıda belirtilen durumlardan biri sizin için geçerliyse, doktorunuza söyleyiniz:

 • -  Böbrek hastalığı

 • - Hayal görme. (Halüsinasyon yani gerçekte olmayan şeyleri görme, duyma ya da hissetme) Halüsinasyonların çoğu görseldir.

 • -  Diskinezi (Örneğin, kol ve bacaklarda anormal, kontrol edilemeyen hareketler): Parkinson hastalığınız ileri bir evredeyse ve aynı zamanda levodopa adlı ilacı kullanıyorsanız, PARKYN ER dozunun arttırıldığı dönemde diskinezi ortaya çıkabilir.

 • - Uykulu hal ve aniden uyuyakalma nöbetleri.

 • -  Şizofreni belirtilerine benzer belirtilerin ortaya çıkması (psikoz).

 • - Görmede bozukluklar. PARKYN ER tedavisi sırasında düzenli olarak göz muayenesi yaptırmalısınız.

 • -  Ağır kalp veya damar hastalıkları. Özellikle tedavinizin başlangıç aşamalarında kan basıncınızı düzenli olarak kontrol ettirmelisiniz. Bu postural hipotansiyondan (ayağa kalktığınızda tansiyonunuzun düşmesi) kaçınmak için gereklidir.

 • -  Distoni; Vücut ve boynu düz ve dik olarak tutamama (aksiyel distoni). Özellikle, başın ve boynun öne doğru eğilmesi (antekollis olarak da bilinir), belin öne doğru eğilmesi (kamptokormi olarak da bilinir) veya sırtın yana doğru eğilmesi (plörototonus veya Pisa Sendromu olarak da bilinir) durumları oluşabilir. Bu olur ise, doktorunuz ilacınızı değiştirmek isteyebilir.

 • Eğer siz veya bakımınızla ilgilenen kişiler, sizin için normal olmayan davranışlarda bulunmanıza neden olan dürtü ve istekler geliştiğini ve kendinize veya başkalarına zarar verebilecek hareketlere yol açan engelleyemediğiniz içgüdü, tahrik ve aşırı istekler ortaya çıktığını fark ederse hemen doktorunuzla görüşünüz. Bu belirtiler “dürtü kontrol bozuklukları” olarak adlandırılır ve bağımlılık derecesinde kumar oynama, aşırı yemek yeme, aşırı para harcama, anormal derecede fazla seks dürtüsü veya takıntı şeklinde seksüel duygu ve düşüncelerde artış gibi davranışları içerir. Doktorunuz ilacınızın dozunu ayarlama veya tedaviyi kesme gereğini duyabilir.

  Eğer siz veya bakımınızla ilgilenen kişiler sizde mani (gerginlik, coşku hissi veya aşırı heyecan) veya deliryum (bilinç azalması, kafa karışıklığı, gerçeklerden kopma) durumunun geliştiğini fark ederse hemen doktorunuzla görüşünüz. Doktorunuz ilacınızın dozunu ayarlama veya tedaviyi kesme gereğini duyabilir.

  PARKYN ER dozunu azalttıktan veya tedaviyi durdurduktan sonra depresyon (ruhsal çöküntü), apati (kayıtsızlık), anksiyete (kaygı), bitkinlik, terleme veya ağrı ortaya çıkarsa, doktorunuza söyleyiniz. Eğer bu sorunlar birkaç haftadan daha uzun devam ederse, doktorunuz tedavinizi ayarlama gereğini duyabilir.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyZ1AxQ3NRSHY3S3k0Q3NR Vücudunuzu ve boynunuzu düz tutamamaya başladıysanız (aksiyel distoni), bu durumu doktorunuza bildiriniz. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa, doktorunuz, ilacınızın dozunu ayarlamak veya ilacınızı değiştirmek isteyebilir.

  PARKYN ER, özel tasarımlı bir tablettir ve tablet alındıktan sonra etkin maddesi aşamalı olarak vücutta salıverilir. Tablet parçaları zaman zaman sindirim sisteminden geçebilir ve dışkınızda görünebilir. Bu tablet parçaları, bütün bir tablet şeklinde de görülebilir. Eğer dışkınızda tablet parçaları görürseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PARKYN ER'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PARKYN ER tedavisi sırasında alkol alırken dikkatli olmalısınız.

  PARKYN ER yemeklerle birlikte veya tek başına alınabilir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PARKYN ER uzatılmış salımlı tabletin anne karnındaki bebeğe olan etkileri bilinememektedir.

  PARKYN ER, açıkça gerekli olmadığı sürece hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Hamile iseniz, hamile olabileceğinizden şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

  Doktorunuz bu durumda PARKYN ER uzatılmış salımlı tablet tedavisine devam edip edemeyeceğinizi sizinle tartışacaktır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğini emziren anneler PARKYN ER kullanmamalıdır. PARKYN ER anne sütünü azaltabilir. Aynı zamanda, sütünüze ve bebeğinize geçebilir. Eğer PARKYN ER kullanmanız kaçınılmaz ise, emzirmeyi kesmelisiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  PARKYN ER tedavisi sırasında, gerçekte olmayan şeyleri görebilir, duyabilir veya hissedebilirsiniz. Eğer bu belirtiler ortaya çıkarsa araç ve makine kullanmayınız.

  PARKYN ER, özellikle Parkinson hastalarında, uyuklama hali ve aniden uyuyakalma nöbetleriyle ilişkilendirilmiştir. Eğer bu yan etkiler sizde de varsa, araç ve makine kullanmayınız. Bu durumu doktorunuza bildiriniz.

  PARKYN ER'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyZ1AxQ3NRSHY3S3k0Q3NR

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız, yakın zamanda kullandınız ise veya kullanma ihtimaliniz varsa doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Bunlar arasında diğer ilaçlar, reçetesiz olarak temin ettiğiniz bitkisel ilaçlar, sağlıklı gıda ürünleri veya gıda takviyeleri de bulunur.

  PARKYN ER’yi antipsikotik ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini kullanıyorsanız, PARKYN ER almadan önce mutlaka doktorunuza haber veriniz ve dikkatli olunuz:

 • -  Simetidin (midede asit fazlalığı ve mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç)

 • - Amantadin (Parkinson hastalığında kullanılabilen bir ilaç)

 • -  Meksiletin (“ventriküler aritmi” olarak adlandırılan düzensiz kalp atışlarının tedavisinde kullanılır)

 • -  Zidovudin (insan bağışıklık sisteminin bir hastalığı olan “edinilmiş yetersiz bağışıklık sistemi sendromu” (AIDS) tedavisinde kullanılan bir ilaç)

 • -  Sisplatin (çeşitli kanser hastalıklarında kullanılan bir ilaç)

 • -  Kinin (gece ortaya çıkan ağrılı bacak kramplarının önlenmesi ve bir sıtma türü olan “falciparum malaria” (malign sıtma) hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç)

 • -  Prokainamid (düzensiz kalp atışları için kullanılır)

 • Eğer levodopa kullanıyorsanız, PARKYN ER ile tedaviye başlarken levodopa dozunun azaltılması önerilmektedir.

  Birlikte sakinleştirici (sedatif etkili) özellik taşıyan başka ilaçlar veya alkol alıyorsanız dikkatli olmalısınız. Bu durumda PARKYN ER sizin araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.


  3.PARKYN ER nasıl kullanılır ?

  PARKYN ER’yi her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza sorunuz. Doktorunuz size almanız gereken dozu söyleyecektir.

  İlk hafta boyunca olağan günlük doz 0.375 mg pramipeksoldür. Doktorunuz ilacınızın dozunu belirtileriniz kontrol altına alınıncaya kadar 5-7 günde bir arttıracaktır (idame dozu).

  PARKYN ER Doz artırma şeması

  Hafta

  Günlük doz (mg)

  Tablet sayısı

  1

  0.375 mg

  1 adet PARKYN ER 0.375 mg uzatılmış salımlı tablet

  2

  0.75 mg

  1 adet PARKYN ER 0.75 mg uzatılmış salımlı tablet veya

  2 adet PARKYN ER 0.375 mg uzatılmış salımlı tablet

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyZ1AxQ3NRSHY3S3k0Q3NR

  3

  1.5 mg

  1 adet PARKYN ER 1.5 mg uzatılmış salımlı tablet veya

  2 adet PARKYN ER 0.75 mg uzatılmış salımlı tablet veya

  4 adet PARKYN ER 0.375 mg uzatılmış salımlı tablet

  Olağan idame dozu günde 1.5 mg’dır. Bununla birlikte doktorunuz gerekirse dozunuzu daha fazla arttırılabilir. Eğer gerekli olursa, doktorunuz alacağınız dozu günde en çok 4.5 mg pramipeksole kadar yükseltebilir. Günde bir adet PARKYN ER 0.375 mg şeklinde, daha düşük bir idame dozu vermesi de mümkündür.

  PARKYN (çabuk salım) tabletten PARKYN ER uzatılmış salımlı tablete geçiş:

  Doktorunuz, PARKYN ER dozunu, halen kullanmakta olduğunuz PARKYN (çabuk salım) tablet dozunu temel alarak düzenleyecektir.

  Geçiş yapmadan önceki gün PARKYN (çabuk salım) tabletinizi normal zamanında alınız. Daha sonra, ertesi sabah PARKYN ER uzatılmış salımlı tablet dozunu alınız ve artık eski ilacınızdan kullanmayınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  PARKYN ER tabletleri sadece günde bir kez ve her gün aynı saatte alınız.

  PARKYN ER, yiyeceklerle birlikte veya tek başına alınabilir.


  PARKYN ER uzatılmış salımlı tableti, bütün olarak, su ile yutunuz. Tableti çiğnemeyiniz, bölmeyiniz veya ezmeyiniz. Aksi takdirde, ilacın içindeki etkin madde kanınıza çok hızla geçeceği için aşırı doz alabilirsiniz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  PARKYN ER’nin çocuklar ve 18 yaşına kadar ergenlerde kullanımı önerilmez. PARKYN ER’nin Parkinson hastalığında bu yaş grubuna ilişkin bir kullanım alanı bulunmamaktadır.

  Yaşlılarda kullanımı

  PARKYN ER’nin vücuttan atılma süresi yaşlılarda biraz daha uzayabilmektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek hastalığınız varsa, doktorunuz, ilk hafta süresince normal başlangıç dozu olan 0.375 mg ER tableti sadece gün aşırı almanızı önerecektir. Sonrasında, doktorunuz doz sıklığını her gün bir adet 0.375 mg ER tablet şeklinde arttırabilir. Eğer daha fazla doz artırımı gerekirse, doktorunuz bu artışı 0.375 mg’lık doz basamakları şeklinde yapabilir.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyZ1AxQ3NRSHY3S3k0Q3NR Eğer böbrekteki problemleriniz ciddi ise, doktorunuz pramipeksol içeren farklı bir ilaca geçmenizi isteyebilir. Tedavi sırasında böbrek problemleriniz kötüleşirse, mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde doktorunuz ile temasa geçiniz.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltımının gerekli olmadığı düşünülmektedir.

  Eğer PARKYN ER ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PARKYN ER kullanırsanız

  PARKYN ER’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

 • - Eğer kazaen daha fazla tablet alırsanız, gecikmeden doktorunuza başvurunuz veya en yakın hastanenin acil servisine müracaat ediniz.

 • -  Fazla dozda PARKYN ER almışsanız, kusma, huzursuzluk veya “4. Olası yan etkiler” bölümünde açıklanan yan etkilerden herhangi biri ortaya çıkabilir.

 • PARKYN ER'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer ilacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuz dozu almanız gereken zamandan 12 saat sonrasına kadar alabilirsiniz. Bir sonraki dozu olağan zamanında alınız.

  Aradan 12 saatten fazla geçtiyse bu dozu almayınız. Bu durumda, bir sonraki dozunuzu, ertesi gün, normal zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PARKYN ER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuzla görüşmeden PARKYN ER tedavisini sonlandırmayınız. Tedavinizin sonlandırılması gerekiyorsa, doktorunuz bunu ilaç dozunu yavaş yavaş azaltarak yapacaktır. Böylece belirtilerinizin kötüleşme riski azalacaktır.

  Eğer Parkinson hastasıysanız, PARKYN ER tedavisini kesinlikle aniden sonlandırmayınız. Bu gruptaki ilaçların ani olarak kesilmesi önemli bir sağlık problemi olan ve “nöroleptik malign sendrom” olarak adlandırılan bir tıbbi duruma yol açabilir. Bu semptomun belirtileri arasında şunlar bulunur:

 • - Akinezi (Kas hareketlerinin kaybı)

 • - Kaslarda sertlik

 • - Ateş

 • - Kan basıncında değişiklikler

 • - Taşikardi (Kalp atımlarının hızlanması)

 • - Konfüzyon (Zihin karışıklığı)

 • - Şuur azalması veya kaybı (örneğin, koma)

 • Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza sorunuz.

  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
  Satış Fiyatı 134.98 TL [ 14 Sep 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 134.98 TL [ 6 Sep 2021 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699514031260
  Etkin Madde Pramipeksol
  ATC Kodu N04BC05
  Birim Miktar 2.25
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 30
  Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Pramipeksol
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  PARKYN ER 2.25 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  14 Sep 2021134.98 TL
  6 Sep 2021134.98 TL
  27 Aug 2021134.98 TL
  16 Aug 2021134.98 TL
  9 Aug 2021134.98 TL
  30 Jul 2021134.98 TL
  26 Jul 2021134.98 TL
  16 Jul 2021134.98 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları